Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu về Giao dịch liên kết
Biết cách tính giá giao dịch liên kết

Khoá học này sẽ có:

Video

0h 57m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

0 Chương . 11 bài giảng . 0h 57m giờ học

Mô tả khoá học

Trong thời gian qua, việc áp dụng Nghị định 132/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết và Thông tư 103/2014/TT-BTC về thuế nhà thầu rất phức tạp. Khoá học Giao dịch liên kết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về:

  • Giao dịch liên kết
  • Những sai phạm về thuế thường gặp trong GDLK
  • Tính giá GSLK
  • Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.3 điểm đánh giá

  • 26 đánh giá

  • 11,019 học viên

  • 17 khóa học

Thảo luận về bài học

24 thảo luận

Pham Thi Hue

Pham Thi Hue 11 Jan 2023

công ty em xác định có giao dịch liên kết nhưng thuộc TH được miễn kê khai xác định giá GDLK. Trong khóa học của mình không có phần hướng dẫn kê khai giao dịch liên kết ạ. Thầy/cô hướng dẫn giúp em ạ. em vẫn thấy mơ hồ lắm

G-Business

G-Business [Giảng viên] 11 Jan 2023

Chào bạn, phần kê khai này khá đơn giản, tại phụ lục 01, bạn tick vào 1 trong các ô từ A đến K tuỳ theo tình hình của công ty. Sau đó tại phần dưới bạn tick vào ô số 1.

Tại mục III thông tin xđ giá GDLK thì bạn điền các thông tin tương ứng với hoạt động của DN vào là được (DN bạn có giao dịch liên kết trong lĩnh vực nào thì điền vào ô đó). 

Mục IV thì bạn nhập theo giá trị thực sự trong báo cáo kết quả kinh doanh là được nha. 

Pham Thi Hue

Pham Thi Hue 11 Jan 2023

Công ty em là chi nhánh độc lập, hoạt động dưới sự ủy quyền của trụ sở chính ( trên giấy đăng ký kinh doanh ko thể hiện vốn đầu tư). 

Chi nhánh hoạt động bằng hình thức mượn tiền của tổng giám đốc chứ ko chuyển từ trụ sở chính. Vậy xác định mức vay mượn ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu thì số vốn góp đó là số nào ạ? 

G-Business

G-Business [Giảng viên] 11 Jan 2023

Chào bạn, đó là Vốn góp của chủ sở hữu trên bảng CĐKT nhé. 

{"id":277046,"crm_contact_id":491850,"name":"Pham Thi Hue","email":"huetrung22@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"689de1dbc91255ddc377237e2ecd80b7","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-01-03T02:33:27.000000Z","updated_at":"2023-01-11T08:23:30.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0943961988","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":15215,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_277\/pham-hue.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/277046-pham-thi-hue","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Pham Thi Hue 11 Jan 2023

Dạ thưa thầy/ cô. Trên bản CĐKT công ty em ko có vốn góp chủ sở hữu á. nó bằng 0 ạ. 

{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2023-01-27T23:35:22.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":218080377,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":481,"email_invalid":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":10,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

G-Business [Giảng viên] 11 Jan 2023

Chào bạn, lúc thành lập công ty chắc chắn phải góp vốn đấy ạ. Bạn xem lại nhé vì không có công ty nào không có mục Vốn góp của CSH đâu.
Pham Thi Hue

Pham Thi Hue 11 Jan 2023

Công ty em là chi nhánh độc lập khác tỉnh với trụ sở chính. trong TH này thì mua bán hàng hóa giữa trụ sở chính và chi nhánh độc lập là quan hệ liên kết và phải xác định giá đúng ko ạ 

G-Business

G-Business [Giảng viên] 11 Jan 2023

Chào bạn, mua bán với chi nhánh là giao dịch liên kết bạn nhé. 

Điều 19, nghị định 132 quy định: Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Pham Thi Hue

Pham Thi Hue 11 Jan 2023

Cho em hỏi hợp đồng mua bán 3 bên thông qua bên cho thuê tài chính có phải là giao dịch liên kết không? Bên em là bên bán. Khách hàng mua hàng bên em ký hợp đồng mua bán 3 bên thông qua bên thứ 3 là tổ chức cho thuê tài chính. vậy TH này có thuộc giao dịch liên kết ko ạ?

G-Business

G-Business [Giảng viên] 11 Jan 2023

Chào bạn, bạn phải căn cứ vào định nghĩa giao dịch liên kết nhé. Hầu như giao dịch liên kết có liên quan đến vốn, quyền kiểm soát. Theo Điều 5 khoản 1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

Nếu 3 bên mà bạn nói đều không liên quan đến 2 TH này thì không phải giao dịch liên kết. 

Trần Thị Thu Thủy

Trần Thị Thu Thủy 07 Sep 2022

Cho em hỏi về giao dịch liên kết ạ.

TH1: Công ty em vay 3 ngân hàng. Xét trên tổng 3 ngân hàng vay thì >25% vốn góp, nhưng xét từng ngân hàng thì <25% vốn góp. Vậy có phải là giao dịch liên kết không ạ?

TH2: Công ty em vay 3 ngân hàng, nhưng trong đó có 1 ngân hàng <25% vốn góp, còn 2 ngân hàng kia thì >25% vốn góp. Vậy giao dịch liên kết tính trên cả 3 ngân hàng hay chỉ có 2 ngân hàng >25% vốn góp?

Em cám ơn ạ.

G-Business

G-Business [Giảng viên] 09 Sep 2022

Chào bạn, giao dịch liên kết tính theo từng ngân hàng (từng đối tượng) nhé. 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Thu Huyền 08 Sep 2022

 điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay. 
Bài giảng ko đưa ý thứ 2 để xác định điều kiện là 50% khoản nợ trung và dài hạn

G-Business

G-Business [Giảng viên] 08 Sep 2022

Chào bạn, trong bài giảng mình đã có đề cập đấy ạ. Bạn xem lại ở phút 3:26 nhé. 

Trần Thị Thu Thủy

Trần Thị Thu Thủy 05 Sep 2022

Cho e hỏi, cty e vốn 20 tỷ. Trong năm vay ngân hàng tt công nợ 40 tỷ, cuối năm còn 15 tỷ. Vậy vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết không ạ? E cám ơn

G-Business

G-Business [Giảng viên] 06 Sep 2022

Chào bạn, bạn kiểm tra điều kiện: Vốn vay vượt 25% vốn góp của chủ sở hữu và chiếm trên 50% tổng các khoản nợ trung và dài hạn nhé, Nếu phải thì là quan hệ liên kết và giao dịch này là giao dịch liên kết. 

Chị Hà Thái

Chị Hà Thái 31 Mar 2022

Em chào Thầy Cô . Em muốn hỏi cty vay ngân hàng nhiều lần trả rồi vay rồi trả, giống như giải ngân ạ, tổng cả năm 8 tỷ,nhưng cuối năm chỉ còn 3 tỷ.  vốn điều lệ 4 tỷ. vậy tính liên kết lãi vay sẽ tính 8 tỷ hay tính 3 tỷ còn lại .  và vay 1 chiếc xe ô tô tầm 550tr. Mong thầy cô hướng dẫn giúp em ạ 

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh [Chuyên gia] 01 Apr 2022

Chào bạn, vay ngân hàng thì bạn tính tổng khoản tiền vay trong năm nhé. Tuy nhiên Vay tiền ngân hàng chỉ xuất hiện quan hệ liên kết, chưa phải là giao dịch liên kết, bạn chỉ cần điền vào phụ lục 01 thôi nhé. 

{"id":241513,"crm_contact_id":421085,"name":"Cao Tr\u1ea7n Ho\u00e0i Th\u01b0\u01a1ng","email":"cththuong14499@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-08-19 16:32:28","confirmation_code":"da48721092d7977a0434d868a20a9ec2","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-08-19T09:28:25.000000Z","updated_at":"2022-08-24T07:41:25.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23715,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_242\/cao-thuong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/241513-cao-tran-hoai-thuong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Cao Trần Hoài Thương 20 Aug 2022

em chào ad. em muốn hỏi trong 11 trường hợp về các bên có QHLK, trường hợp D - chiếm trên 50% tổng gtri các khoản nợ trung và DH của DN đi vay . Trường hợp này cty phải dựa  trên hợp đồng hay dựa trên công nợ phát sinh trong kỳ ạ

{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2023-01-27T23:35:22.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":218080377,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":481,"email_invalid":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":10,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

G-Business [Giảng viên] 20 Aug 2022

Chào bạn, số liệu sẽ lấy từ báo cáo tài chính tức là tình hình tài sản nguồn vốn của 1 năm nhé. 

{"id":154535,"crm_contact_id":235566,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Thu Th\u1ee7y","email":"thuthuy.lean@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d8baaef5e200fe643779cc123393ed3c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-17T09:11:40.000000Z","updated_at":"2022-09-07T09:04:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"178 Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ki\u1ec3u, P Hi\u1ec7p Th\u00e0nh, Qu\u1eadn 12, H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":41290,"google_id":"108689281950561519413","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_155\/tran-thuy.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/154535-tran-thi-thu-thuy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Thu Thủy 05 Sep 2022

Dạ cho e hỏi, cty e vay ngân hàng để thanh toán công nợ, như vậy chưa phải là GDLK đúng k ạ? và toàn bộ chi phí lãi vay 635 e được đưa vào chi phí hợp lý dc k ạ? e cám ơn ạ

 

Cao Trần Hoài Thương

Cao Trần Hoài Thương 24 Aug 2022

Công ty mình không nằm trong các trường hợp này. Vậy thì mình phải làm thêm ND132_02 + 03 hay sao ạ? Liệu công ty mình có được miễn nộp hồ sơ giao dịch liên kết không?

G-Business

G-Business [Giảng viên] 25 Aug 2022

Chào bạn, bạn phải điền hết các phụ lục nếu không được miễn lập hồ sơ nhé. 

KTG08 - Khoá học Giao dịch liên kết
0

(0 đánh giá)

46 học viên
299,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/