Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm vững kiến thức lập trình Flutter từ cơ bản đến nâng cao.
Thực hành lập trình ứng dụng Flutter như hướng dẫn trong khóa học.
Học viên có thể tự làm project cá nhân, ứng tuyển công việc thực tập, lập trình viên Flutter sau khi học xong.
Học viên có thể tự làm app Flutter để đưa lên kho ứng dụng CHPlay Android, AppStore iOS.

Khoá học này sẽ có:

Video

41h 33m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

9 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Học viên là Sinh viên năm 2 trở lên
Người ngành khác nhưng đã học qua / biết qua cơ bản ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình
Lập trình viên mảng khác muốn học thêm Flutter cơ bản và chuyên sâu một số phần trong thời gian ngắn

Nội dung khoá học

17 Chương . 66 bài giảng . 41h 33m giờ học

1

Giới thiệu khóa học

2

Buổi 1 - Setup flutter; Giới thiệu Flutter, Dart

3

Buổi 2 - Lập trình Dart cơ bản - Null Safety, từ khóa late

4

Buổi 3 - Functions with Named Parameters, Optinal Parameters

5

Buổi 4 - StatelessWidget, StatefulWidget; một số UI cơ bản

6

Buổi 5 - UI cơ bản trong Flutter (tiếp) - Flexible, Expanded, Stack, TextField

7

Buổi 6 - Navigator, Routes - Chuyển màn hình

8

Buổi 7 - Ôn tập Flutter Widget, ListView

9

Buổi 8 - Flexible, Expanded, Stack Widget

10

Buổi 9 - Future, async, await; Call http requests; Làm app Chat bằng Flutter và Socket.io

11

Buổi 10 - Thực hành code UI flow cơ bản (Order List)

12

Buổi 11 - BuildContext và InheritedWidget, Drawer Menu

13

Buổi 12 & 13 - State management, Provider, BLoc pattern

14

Buổi 14 - BLoC pattern cơ bản và ứng dụng

15

Buổi 15 - SharedPreference , SQLite Database trong Flutter

16

Buổi 16 - Thực hành tích hợp SQLite trong app Flutter

17

Tổng kết

Mô tả khoá học

Khóa học lập trình Flutter toàn tập - qua Video quay sẵn, gồm các buổi học và hướng dẫn làm bài tập, thực hành, kiểm tra.

Nội dung chương trình học: Đầy đủ các phần kiến thức cơ bản -> nâng cao của lập trình Dart - Flutter:

 • Lập trình Dart cơ bản -> nâng cao, OOP Dart.
 • Lập trình Flutter: giới thiệu, cài đặt môi trường, tổng quan các thành phần trong project
 • Flutter, build và debug app Flutter trên Android, iOS.
 • Các Common UI Widget trong Flutter: StatefulWidget, StatelessWidget, Scaffold,
 • Container, Table, Image, Column, Row, Stack, ConstrainedBox, ListView, AnimatedList, GridView v.v
 • Di chuyển & truyền dữ liệu giữa các màn hình trong app Flutter.
 • Lập trình bất đồng bộ: Future, Stream; Xử lý gọi API bằng HTTP Request (GET, POST), xử lý JSON
 • Quản lý trạng thái nâng cao trong app Flutter: Provider, BloC Pattern
 • Sử dụng Firebase trong app Flutter để làm ứng dụng chat / instagram / tiktok clone
 • Sử dụng Git cơ bản -> nâng cao để quản lý source code; Xuất bản ứng dụng Flutter lên kho iOS (Appstore) / Android (Google Play)  

Lưu ý:

Đây là khóa học Video quay sẵn với đầy đủ video, slide, bài tập, code mẫu.
Khi bạn mua khóa học online Video này, sẽ được Mentor trung tâm hỗ trợ giải đáp thắc mắc online trong quá trình học.
Tham gia group trao đổi, hỏi đáp khi học trên Website Học lập trình Online: https://www.facebook.com/groups/laptrinhonline.vn/

Giảng viên:

Trung tâm CodeFresher
 • 0 điểm đánh giá

 • 0 đánh giá

 • 12 học viên

 • 4 khóa học

Công ty CodeFresher Việt Nam là Trung tâm tin học, đào tạo nhân lực CNTT chất lượng và là nhà cung cấp giải pháp CNTT chuyên nghiệp.
Chúng tôi áp dụng hình thức đào tạo chú trọng thực hành, giáo trình bám sát yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và hỗ trợ Học viên thực tập tại trung tâm cũng như làm việc thực tế để nâng cao kĩ năng lập trình.

 • Chú trọng thực hành, phát triển con người
 • Giáo trình bám sát thực tế
 • Hỗ trợ HV thực tập để nâng cao kĩ năng
 • Mạng lưới liên kết đào tạo sâu rộng

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Lập trình Flutter toàn tập (2023) - Zoom Record
0

(0 đánh giá)

10 học viên
599,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/