Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm vững kiến thức lập trình iOS cơ bản.
Thực hành lập trình ứng dụng iOS như hướng dẫn trong khóa học.
Học viên có thể tự làm project cá nhân, ứng tuyển công việc thực tập, lập trình sau khi học xong.

Khoá học này sẽ có:

Video

36h 25m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

4 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

- Học viên là SV năm 2 trở lên hoặc người trái ngành nhưng đã học qua / biết qua cơ bản ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình.

Nội dung khoá học

16 Chương . 42 bài giảng . 36h 25m giờ học

1

Giới thiệu, cài đặt môi trường

1 bài học thử
2

Buổi 1 - Hướng dẫn lập trình Swift cơ bản

1 bài học thử
3

Buổi 2 - Giới thiệu về Xcode và các thành phần cơ bản trong lập trình iOS

4

Buổi 3 - UIButton, UILabel, UITextfield, UISlider

5

Buổi 4 - UIStepper, UISwitch, UISegmented Control, UIProgressView

6

Buổi 5 - Giới thiệu về ScrollView, AutoLayout

7

Buổi 6 - UITableView

8

Buổi 7 - UICollectionView

9

Buổi 8 - Tabbar Controller, Navigation Controller, cách chuyển màn hình

10

Buổi 9 - Cách truyền dữ liệu giữa các màn hình trong app iOS

11

Buổi 10 - NSTimer, UIImagePickerController, UIAlertController

12

Buổi 11 - Xử lý các loại tương tác Gesture

13

Buổi 12 - Hướng dẫn sử dụng các thư viện bên thứ 3 phổ biến

14

Buổi 13 - Xử lý HTTP Request, gọi REST API

15

Buổi 14 - Tích hợp Firebase với app iOS (Phần 1)

16

Buổi 15 - Tích hợp Firebase với app iOS (Phần 2)

Mô tả khoá học

- Khóa học lập trình iOS - Swift qua Video quay sẵn, gồm các buổi học và hướng dẫn làm bài tập, thực hành, kiểm tra. Khoá học lập trình iOS toàn tập (Dành cho: SV năm 2 trở lên hoặc người trái ngành nhưng đã học qua / biết qua ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình bất kỳ như C, C++, C#, Java, PHP v.v.) .

- Nội dung chương trình học: Đầy đủ các phần kiến thức cơ bản của lập trình Swift & lập trình iOS:

 • Lập trình Swift 4, 5: biểu thức, biến và hàm trong Swift; cách sử dụng vòng lặp for / while; cách sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if else / switch trong Swift; xử lý String trong Swift; mảng, danh sách và các kiến thức rời rạc khác thường dùng trong lập trình Swift, v.v.
 • Lập trình iOS: cách sử dụng XCode, máy ảo Simulator; thiết kế giao diện với Storyboard; xử lý UIView, ViewController; xử lý các thành phần giao diện khác thường dùng trong lập trình app iOS như: UILabel, UIButton, UITextField, UIImage, AutoLayout v.v. ; chuyển màn hình, truyền – nhận tham số khi chuyển màn hình trong app iOS ; xử lý sự kiện người dùng tương tác với ứng dụng như Click, Tap, LongPress, Swipe, Shake v.v. ; các đối tượng hiển thị dữ liệu: UISrollView, UIPickerView, UITableView; xử lý lưu trữ dữ liệu trong app iOS: CoreData, SQLite; xử lý HTTP Request với online data; tích hợp library trong app iOS v.v.

- Lưu ý:

 • Đây là khóa học Video quay sẵn với đầy đủ video, slide, bài tập, code mẫu.
 • Khi bạn mua khóa học online Video này, sẽ được Mentor trung tâm hỗ trợ giải đáp thắc mắc online trong quá trình học.
 • Tham gia group trao đổi, hỏi đáp khi học trên Website Học lập trình Online: https://www.facebook.com/groups/laptrinhonline.vn/

Giảng viên:

Trung tâm CodeFresher
 • 0 điểm đánh giá

 • 0 đánh giá

 • 12 học viên

 • 4 khóa học

Công ty CodeFresher Việt Nam là Trung tâm tin học, đào tạo nhân lực CNTT chất lượng và là nhà cung cấp giải pháp CNTT chuyên nghiệp.
Chúng tôi áp dụng hình thức đào tạo chú trọng thực hành, giáo trình bám sát yêu cầu thực tế của doanh nghiệp và hỗ trợ Học viên thực tập tại trung tâm cũng như làm việc thực tế để nâng cao kĩ năng lập trình.

 • Chú trọng thực hành, phát triển con người
 • Giáo trình bám sát thực tế
 • Hỗ trợ HV thực tập để nâng cao kĩ năng
 • Mạng lưới liên kết đào tạo sâu rộng

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Lập trình iOS Swift toàn tập
0

(0 đánh giá)

1 học viên
599,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/