Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Tự tin làm các project
Tự tin đi phỏng vấn và trả lời các câu hỏi phỏng vấn tại các công ty tập đoàn

Khoá học này sẽ có:

Video

17h 30m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

42 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

15 Chương . 96 bài giảng . 17h 30m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Section 1: Giới thiệu khóa học Java online và cài đặt JDK, Eclipse

3 bài giảng • 14 phút

Mô tả khoá học

Đánh giá của học viên

5/5

1 Đánh giá và nhận xét

  • 100%

  • 0%

  • 0%

  • 0%

  • 0%

Hoàng Việt Anh

Hoàng Việt Anh

10:58 07/12/2023

đã học hỏi thêm nhiều kiến thúc mới.

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 883 đánh giá

  • 328,936 học viên

  • 101 khóa học

Học viên cũng mua

Học AppSheet Tip & Tricks
15 bài giảng
5
647
299,000 đ
499,000 đ
Học AppSheet Tip & Tricks
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
111 bài giảng
4.25
500
499,000 đ
999,000 đ
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
25 bài giảng
3
99
399,000 đ
799,000 đ
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

15 thảo luận

Anh Xuan Pham

Anh Xuan Pham

Rất thất vọng khi mua khoá học này, về mặt hình ảnh với âm thanh khá tệ

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn về lời đóng góp của bạn, bên mình sẽ sớm cải thiện chất lượng ạ

{"id":202530,"crm_contact_id":347635,"name":"Anh Xuan Pham","email":"anhxuanpham97@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-02-10 23:33:28","confirmation_code":"671ca5393cfa41e010d1601b2ed501ff","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-02-10T16:31:16.000000Z","updated_at":"2024-04-20T15:07:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1647263183.jpg","gender":0,"birthday":"1997-05-30 00:00:00","position":"Business Analyst","achievement":null,"full_name":null,"address":"HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904470419","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":12830,"google_id":"108119505266823257839","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":4,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1647263183.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/202530-anh-xuan-pham","vip_account":null,"roles":[]}

Anh Xuan Pham

Học được tới video thứ 7 là không muốn học tiếp luôn. Thật sự quá thất vọng khi bỏ tiền ra mua khoá này

Tống Huy Thái

Tống Huy Thái

xin hỏi em vào trang web https://www.oracle.com/ giao diện không giống như trên video

Tống Huy Thái

Tống Huy Thái

{"id":109967,"crm_contact_id":135628,"name":"T\u1ed1ng Huy Th\u00e1i","email":"thai.tht@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-11-24 10:12:41","confirmation_code":"998dd9bbcd8a6f9a8dcec6c664f89b6d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-11-20T02:17:17.000000Z","updated_at":"2024-04-20T12:42:02.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"T\u1ed1ng Huy Th\u00e1i","address":"(GIAO G\u1ea4P 21\/11) 1508\/17\/45\/13 l\u00ea v\u0103n l\u01b0\u01a1ng, nh\u01a1n \u0111\u1ee9c, nh\u00e0 b\u00e8, h\u1ed3 ch\u00ed minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0938212523","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":17073,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":3,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_110\/tong-thai.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/109967-tong-huy-thai","vip_account":null,"roles":[]}

Tống Huy Thái

em không biết là tải cái nào

 

{"id":258445,"crm_contact_id":457250,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng Gitiho (Huy\u1ec1n Trang)","email":"nguyentrang2032002@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"260a0faa9921d7f7b0079c4aeb1278da","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-10-30T03:57:07.000000Z","updated_at":"2024-04-27T18:07:11.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1668394117.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103199787513394170661","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":27,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1668394117.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/258445-tro-giang-gitiho-huyen-trang","vip_account":null,"roles":[{"id":16,"biz_business_id":0,"name":"BlogSenior","display_name":"BlogSenior","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":258445,"role_id":16,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":25,"biz_business_id":0,"name":"admodTestBank","display_name":"admodTestBank","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":258445,"role_id":25,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":26,"biz_business_id":0,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","is_default":0,"pivot":{"model_id":258445,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Bản đầu tiên sẽ là bản nén, bản thứ 2 là bản cài đặt và bản thứ 3 là cài qua MSI. Tuỳ theo máy của mình bạn lựa chọn cho phù hợp nhé!

Thanh

Thanh

khi xem đến đoạn gần cuối,khoảng 70% thì video bị lỗi,không xem được.

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Chào bạn! Chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc của bạn sớm nhất có thể ạ.

Thanh

Thanh

một số video trên web bị lỗi từ 1-3 phút cuối không xem được và đôi khi đợi vài ngày để vào lại vẫn bị lỗi

 

Nguyễn Xuân Bách

Nguyễn Xuân Bách

Cảm ơn phản hồi của Thanh, Gitiho đã báo lại team IT để khắc phục rồi ạ

Phạm Văn Tiên

Phạm Văn Tiên

hi Add. tại sao các video training ko xem được full vậyNguyễn Thị Quỳnh Châm

Nguyễn Thị Quỳnh Châm

Chào anh Văn Tiên,  Gitiho đã check lại video khóa học và thấy video vẫn load đủ và chạy hết, anh check lại thiết bị hoặc kết nối internet tại gia đình xem sao ạ

Miễn phí
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/