Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Tự tin làm các project
Tự tin đi phỏng vấn và trả lời các câu hỏi phỏng vấn tại các công ty tập đoàn

Khoá học này sẽ có:

Video

17h 30m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình trước đó (C/C++/Python/PHP/C#/Ruby.....) ở mức cơ bản
Có máy tính để thực hành
Kiên trì, quyết tâm theo đuổi ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới Java

Nội dung khoá học

15 Chương . 96 bài giảng . 17h 30m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Section 1: Giới thiệu khóa học Java online và cài đặt JDK, Eclipse

3 bài giảng • 14 phút

Mô tả khoá học

Giảng viên:

G-LEARNING Giảng viên

Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng

G-LEARNING
  • 4.3 điểm đánh giá

  • 669 đánh giá

  • 266,625 học viên

  • 92 khóa học

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

17 thảo luận

Anh Xuan Pham

Anh Xuan Pham 30 Dec 2022

Rất thất vọng khi mua khoá học này, về mặt hình ảnh với âm thanh khá tệ

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 03 Jan 2023

Chào bạn! Rất cảm ơn bạn về lời đóng góp của bạn, bên mình sẽ sớm cải thiện chất lượng ạ

{"id":202530,"crm_contact_id":347635,"name":"Anh Xuan Pham","email":"anhxuanpham97@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-02-10 23:33:28","confirmation_code":"671ca5393cfa41e010d1601b2ed501ff","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-02-10T16:31:16.000000Z","updated_at":"2023-03-13T00:42:38.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1647263183.jpg","gender":0,"birthday":"1997-05-26 00:00:00","position":"Business Analyst","achievement":null,"full_name":null,"address":"HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904470419","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":32830,"google_id":"108119505266823257839","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1647263183.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/202530-anh-xuan-pham","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Anh Xuan Pham 03 Jan 2023

Học được tới video thứ 7 là không muốn học tiếp luôn. Thật sự quá thất vọng khi bỏ tiền ra mua khoá này

Tống Huy Thái

Tống Huy Thái 28 Dec 2022

xin hỏi em vào trang web https://www.oracle.com/ giao diện không giống như trên video

Tống Huy Thái

Tống Huy Thái 29 Dec 2022

{"id":109967,"crm_contact_id":135628,"name":"T\u1ed1ng Huy Th\u00e1i","email":"thai.tht@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-11-24 10:12:41","confirmation_code":"998dd9bbcd8a6f9a8dcec6c664f89b6d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-11-20T02:17:17.000000Z","updated_at":"2022-12-28T08:03:41.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"T\u1ed1ng Huy Th\u00e1i","address":"(GIAO G\u1ea4P 21\/11) 1508\/17\/45\/13 l\u00ea v\u0103n l\u01b0\u01a1ng, nh\u01a1n \u0111\u1ee9c, nh\u00e0 b\u00e8, h\u1ed3 ch\u00ed minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0938212523","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":17073,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_110\/tong-thai.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/109967-tong-huy-thai","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Tống Huy Thái 29 Dec 2022

em không biết là tải cái nào

 

{"id":258445,"crm_contact_id":457250,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng Gitiho (Huy\u1ec1n Trang)","email":"nguyentrang2032002@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"260a0faa9921d7f7b0079c4aeb1278da","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-10-30T03:57:07.000000Z","updated_at":"2023-05-20T15:16:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1668394117.png","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103199787513394170661","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":20,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1668394117.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/258445-tro-giang-gitiho-huyen-trang","business_employers":[{"id":4662,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":16,"name":"BlogSenior","display_name":"BlogSenior","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":258445,"role_id":16,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":25,"name":"admodTestBank","display_name":"admodTestBank","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":258445,"role_id":25,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":26,"name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","display_name":"Tr\u1ee3 gi\u1ea3ng","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":258445,"role_id":26,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 29 Dec 2022

Chào bạn! Bản đầu tiên sẽ là bản nén, bản thứ 2 là bản cài đặt và bản thứ 3 là cài qua MSI. Tuỳ theo máy của mình bạn lựa chọn cho phù hợp nhé!

Thanh

Thanh 06 Nov 2022

khi xem đến đoạn gần cuối,khoảng 70% thì video bị lỗi,không xem được.

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang)

Trợ giảng Gitiho (Huyền Trang) 08 Nov 2022

Chào bạn! Chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc của bạn sớm nhất có thể ạ.

Thanh

Thanh 26 Oct 2022

một số video trên web bị lỗi từ 1-3 phút cuối không xem được và đôi khi đợi vài ngày để vào lại vẫn bị lỗi

 

Nguyễn Xuân Bách

Nguyễn Xuân Bách 31 Oct 2022

Cảm ơn phản hồi của Thanh, Gitiho đã báo lại team IT để khắc phục rồi ạ

Phạm Văn Tiên

Phạm Văn Tiên 09 Aug 2021

hi Add. tại sao các video training ko xem được full vậyCSKH Gitiho Việt Nam

CSKH Gitiho Việt Nam 13 Aug 2021

Chào anh Văn Tiên,  Gitiho đã check lại video khóa học và thấy video vẫn load đủ và chạy hết, anh check lại thiết bị hoặc kết nối internet tại gia đình xem sao ạ

Lập trình Java toàn tập
0

(0 đánh giá)

136 học viên
599,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/