Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu được vấn đề báo cáo tại doanh nghiệp và giải pháp
Biết sử dụng công cụ PowerQuery
Biết khái niệm và mô hình xử lý dữ liệu
Hiểu được DAX là gì

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 45m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Chuyên viên phân tích dữ liệu
Quản lý kho

Nội dung khoá học

0 Chương . 14 bài giảng . 1h 45m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mô tả khoá học

Báo cáo kho là một trong những báo cáo quan trọng của doanh nghiệp, giúp người quản lý có thể kiểm soát định kỳ số lượng hàng hoá vật tư tồn kho theo tháng. Theo đó nêu rõ tình trạng số lượng hàng hoá tồn đầu kỳ và cuối kỳ. Khoá học phân tích và lập báo cáo kho với PowerBI sẽ giúp bạn tạo báo cáo kho nhanh chóng và dễ dàng.

Nội dung khoá học sẽ gồm có 5 phần:

  • Giới thiệu khoá học
  • Tổng quan về công cụ Power Query
  • Tìm hiểu mô hình dữ liệu
  • DAX là gì
  • Report View

Giảng viên:

DRB - Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp
  • 1.8 điểm đánh giá

  • 4 đánh giá

  • 128 học viên

  • 4 khóa học

DRB mang sứ mệnh trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, cạnh tranh và quản trị có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Xây dựng ERP (Quản trị tài chính tổng thể doanh nghiệp, Triển khai xây dựng hệ thống Power BI, Hệ thống phần mềm kế toán, ERP).

- Tư vấn Tài chính (Xây dựng báo cáo phân tích tài chính; Kế hoạch tài chính và phương án kiểm soát dòng tiền; xây dựng ngân sách và kiểm soát ngân sách).

- Tư vấn Kế toán (Mô hình và kiểm soát vận hành kế toán). Tư vấn thuế. Dịch vụ kế toán trọn gói.

- Đào tạo (Power BI, Phân tích dữ liệu trên Excel, Power Query - Power Pivot,Tài chính cho quản lý).

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

PowerBI Ứng dụng - Xây dựng Báo cáo quản trị Kho với PowerBI
0

(0 đánh giá)

24 học viên
799,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/