Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Hiểu về PowerBI
Hiểu về Module tài chính
Hiểu về DAX trong PowerBI
Biết cách xây dựng các báo cáo tài chính phổ biến

Khoá học này sẽ có:

Video

3h 30m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Chuyên viên phân tích dữ liệu
Chuyên viên phân tích tài chính

Nội dung khoá học

0 Chương . 16 bài giảng . 3h 30m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mô tả khoá học

Báo cáo tài chính là một trong những báo cáo quan trọng của doanh nghiệp, giúp người quản lý có thể kiểm soát các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp. Khoá học xây dựng báo cáo tài chính với PowerBI sẽ giúp bạn tạo báo cáo tài chính nhanh chóng và dễ dàng.                                                   

Nội dung khoá học sẽ gồm có các phần:

 • Giới thiệu về PowerBI
 • Giới thiệu về Data Model
 • Giới thiệu về DAX
 • Định dạng các loại báo cáo tài chính

Giảng viên:

DRB - Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp
 • 1.8 điểm đánh giá

 • 4 đánh giá

 • 128 học viên

 • 4 khóa học

DRB mang sứ mệnh trợ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, cạnh tranh và quản trị có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

- Xây dựng ERP (Quản trị tài chính tổng thể doanh nghiệp, Triển khai xây dựng hệ thống Power BI, Hệ thống phần mềm kế toán, ERP).

- Tư vấn Tài chính (Xây dựng báo cáo phân tích tài chính; Kế hoạch tài chính và phương án kiểm soát dòng tiền; xây dựng ngân sách và kiểm soát ngân sách).

- Tư vấn Kế toán (Mô hình và kiểm soát vận hành kế toán). Tư vấn thuế. Dịch vụ kế toán trọn gói.

- Đào tạo (Power BI, Phân tích dữ liệu trên Excel, Power Query - Power Pivot,Tài chính cho quản lý).

Đánh giá của học viên

1/5

1 Đánh giá và nhận xét

 • 0%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

 • 100%

Lê Nguyên

Lê Nguyên

Tôi cảm thấy thất vọng khi mua khóa học này. Trước khi mua tôi đã hy vọng rất nhiều về khóa này. Khóa học khá sơ sài. Tôi có cảm giác như mình quay về tuổi thơ học tập làm văn mẫu Nếu đã biết về PBI rồi thì không cần thiết mua khóa này. Tôi thấy khá hối hận đã mua khóa học này.

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

18 thảo luận

Đinh Kiên

Đinh Kiên 13 Jan 2022

khoa học này ko có file tài liệu đính kèm để học viên thực tập à?

DRB - Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp

DRB - Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp [Giảng viên] 18 Jan 2022

DrB xin chào và cảm ơn bạn đã lựa chọn khóa học của DrB trên nền tảng Gitiho! 

Bạn vui lòng cmt gmail vào bên dưới, DrB gửi file tài liệu cho bạn ạ! 

Trân trọng! 

{"id":58399,"crm_contact_id":23515,"name":"\u0110inh Ki\u00ean","email":"kien@ymail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"ab436882dc9e53b1af653cdbb22b80d4","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-05-25T07:12:12.000000Z","updated_at":"2023-04-21T04:31:18.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110inh Ki\u00ean","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989189089","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":126165,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_58\/dinh-kien.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/58399-dinh-kien","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Đinh Kiên 18 Jan 2022

traphaco@gmail.com

{"id":94148,"crm_contact_id":21603,"name":"Nguyen Chi Thanh","email":"thanh.nguyenchi118@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-06-15 22:37:30","confirmation_code":"74d083b5916f03964dfc6cacf5181fa9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-06-14T04:50:55.000000Z","updated_at":"2023-03-16T15:29:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"1986-08-11 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ch\u00ed Thanh","address":"35 H\u00e0ng V\u00f4i, Ho\u00e0n Ki\u1ebfm, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0385002225","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":631856,"google_id":"107980798428129282812","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_94\/nguyen-thanh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/94148-nguyen-chi-thanh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyen Chi Thanh 09 Feb 2022

alo, cho mình xin dữ liệu để thực hành cho khóa học này nhé, đúng ra nên để link download trên chương trình học này luôn thì mọi người mới thực hành được, còn nếu ko sẽ rất khó học. Thanh.nguyenchi@gemail.vn

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02T02:09:45.000000Z","updated_at":"2023-05-30T13:01:53.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":"1992-03-19 00:00:00","position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u00e2\u0301n Ba","address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":852934,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"118095757772556445137","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2301,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_number":"2022-03-19","contract_date":"2022-03-18T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0\u01a1ng Tu\u1ea5n Ba","contract_address":"120 y\u00ean b\u00ecnh ph\u00fac, Ph\u00fac La, H\u00e0 \u0110\u00f4ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19034644336010","contract_bank":"Techcombank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1637917341.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/74845-tuan-ba","business_employers":[{"id":12,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":13,"name":"ContentManager","display_name":"Qu\u1ea3n l\u00fd n\u1ed9i dung","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-12-21T08:27:44.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":13,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":74845,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Tuấn Ba 12 Feb 2022

Cho mình xin tài liệu nhé

tuanba1992@gmail.com

cảm ơn giảng viên

{"id":95660,"crm_contact_id":19506,"name":"Thu Th\u1ee7y","email":"nguyenthuy8078@yahoo.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-07-08 12:13:34","confirmation_code":"d91ffb8cbe049b07e4cabe850a98ddea","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-07-07T09:28:45.000000Z","updated_at":"2022-12-15T08:30:32.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Thu Th\u1ee7y","address":"72\/40 Hu\u1ef3nh V\u0103n Ngh\u1ec7, P. 15, Q. T\u00e2n B\u00ecnh, HCM (G\u1ecdi tr\u01b0\u1edbc khi qua giao)","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0938202628","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":97900,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_96\/thu-thuy.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/95660-thu-thuy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Thu Thủy 02 Dec 2022

Cho mình xin dữ liệu để thực hành cho khóa học này nhé. Email của mình: chitrankhanh922@gmail.com   Tks all

{"id":150428,"crm_contact_id":224829,"name":"\u0110inh Quang Duy","email":"dinhquangduy15011989@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"eade7f26cc4a0c3bc148c032595f8153","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-26T05:54:02.000000Z","updated_at":"2022-12-11T08:06:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1622010818.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23606,"google_id":"101605530888104074097","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1622010818.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/150428-dinh-quang-duy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Đinh Quang Duy 11 Mar 2023

Cho mình xin tài liệu thực hành email : dinhquangduy15011989@gmail.com cám ơn nhé!

Lê Nguyên

Lê Nguyên 11 Feb 2022

Vui lòng gửi tài liệu khóa học qua email: nguyen.lehope@gmail.com

Cảm ơn admin.

CSKH Gitiho Việt Nam

CSKH Gitiho Việt Nam 21 Feb 2022

Chào anh/chị Lê Nguyên, 

Anh/chị quay trở về bài 1: tài liệu thực hành, sẽ thấy file tài liệu đính kèm ạ
Anh/chị bấm vào nút tải về để tải xuống nhé ạ


Lê Nguyên

Lê Nguyên 12 Feb 2022

Vui lòng gửi tài liệu khóa học qua email: nguyen.lehope@gmail.com.

Cảm ơn.

CSKH Gitiho Việt Nam

CSKH Gitiho Việt Nam 15 Feb 2022

Dạ chào anh/chị Lê Nguyên, 

Tài liệu đính kèm ở bài 1 ạ, anh/chị bấm vào bài 1, bấm Tải về ạ 
Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải 13 Feb 2022

vi lòng gửi lài liệu khoá học để thự chành theo video nhé add  email : hailt@adiagri.com 
CSKH Gitiho Việt Nam

CSKH Gitiho Việt Nam 15 Feb 2022

Dạ chào anh/chị Lê Thanh Hải, 

Tài liệu đính kèm ở bài 1 ạ, anh/chị bấm vào bài 1, bấm Tải về ạ 


PowerBI Ứng dụng - Xây dựng Báo cáo Tài chính, Quản trị Tài chính với PowerBI
1

(1 đánh giá)

45 học viên
799,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/