Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Đầu tư chứng khoán hiệu quả hơn
Có tư duy phân tích đầu tư chứng khoán

Khoá học này sẽ có:

Video

2h 30m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

4 Chương . 17 bài giảng . 2h 30m giờ học

1

Tổng quan về khoá học

1 bài học thử
2

Quán Trend là gì?

1 bài học thử
3

Phương pháp đầu tư Quán Trend

2 bài học thử
4

Tổng kết

Mô tả khoá học

Đi câu thì phải có cần, đánh trận thì phải có binh khí, đầu tư chứng khoán thì cũng cần phải có phương pháp đầu tư. Nhưng phương pháp nào mới là phương pháp phù hợp với bạn? Đây là một câu hỏi rất khó cho nhà đầu tư khi tìm kiếm phương pháp chuẩn để kiên định làm theo. Sau 12 năm làm nghề tư vấn và trải nghiệm 3-4 phương pháp đầu tư của những nhà đầu tư nổi tiếng, Thao đã biến đổi những điều học được để thành một phương pháp riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của thị trường chứng khoán Việt Nam, tạm gọi đó là phương pháp QUÁN TREND

Giảng viên:

Vietcaplink Giảng viên

Tầng 8, toà Thăng Long Tower, số 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vietcaplink
  • 5 điểm đánh giá

  • 2 đánh giá

  • 133 học viên

  • 1 khóa học

Khoá học QUÁN TREND là khoá học đầu tư chứng khoán thực hành tốt nhất dành cho những người muốn đầu tư chứng khoán thực tế. Trong khoá học đầu tư thực hành này bạn sẽ được học theo phương pháp đầu tư “made in Vietnam” phù hợp với thị trường Việt. Phương pháp đầu tư QUÁN TREND bao gồm:

Quán trend thị trường
Quán trend doanh nghiệp
Quán trend mua và bán
Quán trend tài khoản

Đánh giá của học viên

5 điểm đánh giá . 2 lượt đánh giá

Lê Thái Thanh

Lê Thái Thanh

10:01 08/02/2022

Tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, thầy giảng hay, dễ hiểu, đúng với thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam nên dễ dàng áp dụng vào thị trường ngay sau khi học, trãi. Cần thời gian để trãi nghiệm thực tế và các kiến thức chuyên sâu hơn về chứng khoán
quyetdc

quyetdc

10:38 05/12/2021

Cám ơn thầy Thao, các bài giảng ngắn gọn, súc tích và giúp mình ngộ ra được nhiều thứ mà bản thân đang mắc phải và định hình hướng đi đúng đắn. Cám ơn thầy Thao, các bài giảng ngắn gọn, súc tích và giúp mình ngộ ra được nhiều thứ mà bản thân đang mắc phải và định hình hướng đi đúng đắn.

Thảo luận về bài học

29 thảo luận

Nguyễn Trung Hiếu

Nguyễn Trung Hiếu 09 Aug 2022

xin chào, mình vào griup zalo không được, vui lòng hỗ trợ add mình vào nhóm nhé. xin cảm ơn
Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 11 Aug 2022

Anh xác nhận lời mời tham gia giúp em nhé ạ

quyetdc

quyetdc 05 Dec 2021

Quản trị viên của nhóm add tk zalo Công Quyết của mình nhé ạ 

Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 05 Dec 2021

Dạ vâng ạ. Em add anh vào group hỗ trợ rồi anh nhé

{"id":102353,"crm_contact_id":9979,"name":"Nguy\u1ec5n Quang Tu\u1ec7","email":"duylinh2000@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-09-23 15:13:25","confirmation_code":"d22c8fdc69d3666b01a7337fde06c8aa","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-09-22T04:17:55.000000Z","updated_at":"2022-03-25T14:12:33.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Quang Tu\u1ec7","address":"(GIAO G\u1ea4P) V\u0103n ph\u00f2ng t\u01b0 v\u1ea5n gi\u00e1m s\u00e1t ch\u00ednh, s\u1ed1 346, t\u1ed5 11, \u1ea5p M\u1ef9 qu\u1edbi, x\u00e3 m\u1ef9 \u0111\u1ee9c \u0111\u00f4ng, huy\u1ec7n c\u00e1i b\u00e8, t\u1ec9nh ti\u1ec1n giang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904998978","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":72979,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_102\/nguyen-tue.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/102353-nguyen-quang-tue","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Quang Tuệ 15 Mar 2022

Quản trị viên của nhóm add tk zalo Nguyễn Quang Tuệ của mình nhé  

{"id":151362,"crm_contact_id":227455,"name":"Ph\u1ea1m Tr\u1ea7n Ti\u1ebfn ","email":"tienphamtran.dpga@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"79fa43552fd730c9b42db14cc6a8b0e7","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-31T08:39:22.000000Z","updated_at":"2022-08-13T00:29:58.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1658122638.jpg","gender":0,"birthday":"1993-08-03 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Tr\u1ea7n Ti\u1ebfn","address":"TP H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0793383917","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":125521,"google_id":"117106531354160937404","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1658122638.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/151362-pham-tran-tien","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Trần Tiến 10 Aug 2022

Add tài khoản Zalo mình vào Group với nha 0793383917

{"id":177833,"crm_contact_id":303629,"name":"Vietcaplink","email":"nhodinh@vietcaplink.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"7880d7fc30bfc7e8d7e8759c3a0dfc0b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-22T01:58:41.000000Z","updated_at":"2022-12-09T02:46:16.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1635235117.png","gender":2,"birthday":"2020-01-01 00:00:00","position":"T\u1ea7ng 8, to\u00e0 Th\u0103ng Long Tower, s\u1ed1 98A Ng\u1ee5y Nh\u01b0 Kon Tum, Nh\u00e2n Ch\u00ednh, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","achievement":null,"full_name":"\u0110inh Th\u1ecb Nho","address":"T\u1ea7ng 8, T\u00f2a nh\u00e0 Th\u0103ng Long, 98A Ng\u1ee5y Nh\u01b0 Kon Tum, Ph\u01b0\u1eddng Nh\u00e2n Ch\u00ednh, Qu\u1eadn Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<div id=\"input_line_0\" style=\"padding-top: 5px; color: rgb(0, 26, 51); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px;\"><div id=\"input_line_0\" style=\"padding-top: 5px;\"><span class=\"\" data-mention=\"Kho\u00e1 h\u1ecdc QU\u00c1N TREND l\u00e0 kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh t\u1ed1t nh\u1ea5t d\u00e0nh cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi mu\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c t\u1ebf. Trong kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 th\u1ef1c h\u00e0nh n\u00e0y b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ecdc theo ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u201cmade in Vietnam\u201d ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Vi\u1ec7t. Ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 QU\u00c1N TREND bao g\u1ed3m:\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Kho\u00e1 h\u1ecdc QU\u00c1N TREND l\u00e0 kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh t\u1ed1t nh\u1ea5t d\u00e0nh cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi mu\u1ed1n \u0111\u1ea7u t\u01b0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ef1c t\u1ebf.  Trong kho\u00e1 h\u1ecdc \u0111\u1ea7u t\u01b0 th\u1ef1c h\u00e0nh n\u00e0y b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ecdc theo ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 \u201cmade in Vietnam\u201d ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Vi\u1ec7t. Ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ea7u t\u01b0 QU\u00c1N TREND bao g\u1ed3m:<\/span><\/div><div id=\"input_line_1\"><br><\/div><div id=\"input_line_2\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng<\/span><\/div><div id=\"input_line_3\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend doanh nghi\u1ec7p\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend doanh nghi\u1ec7p<\/span><\/div><div id=\"input_line_4\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend mua v\u00e0 b\u00e1n\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend mua v\u00e0 b\u00e1n<\/span><\/div><div id=\"input_line_5\"><span class=\"\" data-mention=\"Qu\u00e1n trend t\u00e0i kho\u1ea3n\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\">Qu\u00e1n trend t\u00e0i kho\u1ea3n<\/span><\/div><\/div><div id=\"input_line_10\" style=\"color: rgb(0, 26, 51); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 15px;\"><span class=\"\" data-mention=\"- T\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1ea7u t\u01b0 1-1\" id=\"input_part_0\" style=\"white-space: pre-wrap;\"><br><\/span><\/div>","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Vietcaplink.vn","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0968264322","become_teacher":0,"primary_wallet":10325113,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"101709518658863031000","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":159,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00f4ng ty C\u1ed5 ph\u1ea7n Vietcaplink","contract_number":"211113","contract_date":"2021-11-29T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"\u0110inh Th\u1ecb Nho","contract_address":"T\u1ea7ng 8, T\u00f2a nh\u00e0 Th\u0103ng Long Tower, 98A Ng\u1ee5y Nh\u01b0 Kon Tum, Nh\u00e2n Ch\u00ednh, Thanh Xu\u00e2n, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"6421158083437","contract_bank":"MB Bank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1635235117.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/177833-vietcaplink","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":177833,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":177833,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Vietcaplink [Giảng viên] 11 Aug 2022

Dạ vâng ạ

 

HOA AN

HOA AN 22 May 2022

Thầy ơi, trong công thức yếu tố là chính trị và thế giới, mình suy luận sao vậy Thầy. 

Và cho e hỏi: Công thức thì có 7 yếu tố tác động thì sẽ có yếu tố tăng và yếu tố giảm. Vậy thì mình sẽ dựa vào yếu tố nào chiếm nhiều nhất thì sẽ kết luận thị trường như thế nào hả Thầy.

E còn vướng chỗ phân loại thị trường là: 

"Thị trường đi ngang, thị trường điều chỉnh, thị trường tăng nhẹ- hồi" khi nào mình phân loại, biết nó thuộc loại nào ạ. Nó có ngưỡng nằm trog khoảng nào ko Thầy. 

Em cảm ơn ạ,

Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 23 May 2022

Dạ phiền anh nhắn vào group khóa học để được hỗ trợ nhanh nhất từ giảng viên và đội ngũ VIETCAPLINK nhé ạ

Nguyễn Đức An

Nguyễn Đức An 12 May 2022

Add zalo An Nguyen vô group với ạ


Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 17 May 2022

Dạ vâng. Em vừa add anh vào group hỗ trợ rồi đó ạ

Nguyễn Tiến Lâm

Nguyễn Tiến Lâm 26 Mar 2022

add zalo em Wesplay vô group với ạ

Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 28 Mar 2022

Em add anh vào group Học viên Quán Trend rồi đó ạ. Anh check giúp em nhé!

{"id":88624,"crm_contact_id":44775,"name":"CSKH Gitiho Vi\u1ec7t Nam","email":"quynhcham@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"2a53af40d6add48dc0424a020ac560b1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-04-13T12:39:42.000000Z","updated_at":"2022-12-07T13:36:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627978363.png","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":32,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1627978363.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/88624-cskh-gitiho-viet-nam","business_employers":[{"id":32,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":39.3,"bizUser":""},{"id":1468,"biz_business_id":12,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""},{"id":2020,"biz_business_id":61,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","avgCompleted":0,"bizUser":""}],"vip_account":null,"roles":[]}

CSKH Gitiho Việt Nam 28 Mar 2022

Chào anh Tiến Lâm., 

Anh có thể yêu cầu tham gia nhóm ở link: https://zalo.me/g/qaxobo557 nhé ạ

{"id":86160,"crm_contact_id":33318,"name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn L\u00e2m","email":"anhtuanlam05@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-03-25 14:53:45","confirmation_code":"25223a911c35b3f792f7281d8df63802","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-03-22T20:21:30.000000Z","updated_at":"2022-11-28T08:32:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"1997-01-23 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn L\u00e2m","address":"S\u1ed1 6, \u0110\u01b0\u1eddng B\u00f9i V\u0103n B\u00ecnh, Khu 8, Ph\u01b0\u1eddng Ph\u00fa L\u1ee3i, TP Th\u1ee7 D\u1ea7u M\u1ed9t, B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0937345016","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":66441,"google_id":"107024647066390698626","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":52,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_86\/nguyen-lam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/86160-nguyen-tien-lam","business_employers":[],"vip_account":{"id":219,"user_id":86160,"vip_account_id":1,"sale_price":299000,"discount":50,"time_start":"2021-12-23 10:15:46","time_end":"2022-12-23 10:15:46","created_at":"2021-12-23T03:15:46.000000Z","updated_at":"2021-12-23T03:15:46.000000Z"},"roles":[]}

Nguyễn Tiến Lâm 29 Mar 2022

Dạ, em cảm ơn ạ

Naul eL

Naul eL 27 Nov 2021

Làm thế nào phân biệt được NĐT nhỏ và NĐT lớn vào, xả khối lượng?
Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 30 Nov 2021

Bạn tham gia group Học viên Quán Trend trên zalo để được tư vấn/hỗ trợ nhé:  https://zalo.me/g/zge


Nguyễn Văn Nhã

Nguyễn Văn Nhã 30 Nov 2021

Thưa giang viên e mới tìm hiểu về cp vậy e phải tìm hiểu từ đâu ạ

Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 30 Nov 2021

Bạn học hết khóa Quán Trend, rồi tham gia group Học viên Quán Trend trên zalo để được tư vấn/hỗ trợ nhé:  https://zalo.me/g/zge

Trần Trọng Hay 

Trần Trọng Hay  19 Nov 2021

Đầy đủ nội dung cơ bản. Cảm ơn Thao và Gitiho

CSKH Gitiho Việt Nam

CSKH Gitiho Việt Nam 27 Nov 2021

Chào anh Trần Trọng Hay, 
Cảm ơn anh, chúc anh học tập tốt nhé ạ 
Thân!

VTT

VTT 24 Nov 2021

Margin là gì thầy ơi.Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 24 Nov 2021

https://www.ssi.com.vn/tin-tuc/tin-tu...
Bạn xem nội dung trong này để hiểu nhé. 

Ngoài ra để giao lưu, học hỏi sâu hơn với thầy giáo và lớp, VTT tham gia group lớp hoàn toàn free ở đây nhé:  https://zalo.me/g/zge 
Trần Thị Thuỳ Hương

Trần Thị Thuỳ Hương 21 Nov 2021

Thầy cho em xin file Excel thực hành Bước Quán trend thị trường được không ạ? Em cám ơn thầy!

Vietcaplink

Vietcaplink [Giảng viên] 22 Nov 2021

Dạ em chào chị. File Excel đó bên em có thể cho chị xem nhưng không thể share được ạ 

Tạ Thanh Thao - Hướng dẫn đầu tư chứng khoán theo phương pháp Quán Trend
5

(2 đánh giá)

133 học viên
699,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/