Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Những chủ doanh nghiệp
Nhà đầu tư
Học sinh, sinh viên chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
Chuyên viên quản lý rủi ro
Chuyên viên phân tích kinh doanh (BA)
Chuyên viên phê duyệt tín dụng cho vay
CFO, Kế toán trưởng
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu và biết cách xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh
Hiểu và biết cách xây dựng một kế hoạch tài chính
Hiểu và biết cách xây dựng một mô hình tài chính
Đánh giá rủi ro thông qua mô hình tài chính
Phân tích Doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính

Nội dung khóa học

1

Đọc hiểu Báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp

2 bài học thử
2

Lý thuyết về Xây dựng Mô hình tài chính

1 bài học thử
3

Ứng dụng 06 bước để xây dựng Mô hình tài chính thực tế Doanh nghiệp SMEs

4

Hiểu sâu về Xây dựng Mô hình tài chính qua xây dựng Mô hình tài chính cho Tập đoàn Hòa Phát

1 bài học thử
5

Tổng kết và Kết thúc Khóa học

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

BÙI ĐÌNH QUYỀN
BÙI ĐÌNH QUYỀN 24 May 2022

Thầy cho mình xin tài liệu technical qua email: quyenbui.sbm@outlook.com
Cảm ơn thầy!

ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 26 May 2022

Bạn check email nhé

Lương Thị Cẩm Giang
Lương Thị Cẩm Giang 19 May 2022

Cho em hỏi, tại sao câu trúc tài chính là nợ, vậy vốn chủ sở hữu có được gọi là nợ không ạ?


ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 23 May 2022

Mình trả lời nhé

Tài chính - là tài trợ 

Do đó bảng cân đối kế toán mới bao gồm 2 phần là Tài sản và nguồn tiền tài trợ cho tài sản " nó gọi là nguồn vốn"

Trong cấu trúc nguồn tài trợ thì gồm 2 phần là Nợ và vốn chủ 

như vậy cấu trúc tài chính là cấu trúc của nợ và vốn chủ. 

Để trả lời vào trọng tâm câu hỏi của bạn thì :

Vốn chủ là một nguồn tài trợ để hình thành tài sản.

Lương Thị Cẩm Giang
Lương Thị Cẩm Giang 25 May 2022

vâng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy ạ

Minh Phú Nguyễn
Minh Phú Nguyễn 01 Oct 2021

minhphu2201420@gmail.com  thầy cho em xin phần tài liệu bổ sungCSKH Gitiho Việt Nam
CSKH Gitiho Việt Nam 06 Oct 2021

Chào anh  

Minh Phú Nguyễn, anh đã nhận được tài liệu mà GV gửi qua mail cho mình chưa ạ? 
Minh Phú Nguyễn
Minh Phú Nguyễn 20 May 2022
.
{"id":116554,"crm_contact_id":149418,"name":"ACC.Pro Vi\u1ec7t Nam","email":"acc.pro.company@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d5c1e071eff87cbc6a86b9bf4eb0ab10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-28 14:27:22","updated_at":"2022-05-28 23:14:36","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1609141270.jpg","gender":0,"birthday":"1984-03-10 00:00:00","position":"CEO","achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n V\u00f5 Quang","address":"537 Nguy\u1ec5n Duy Trinh, P.B\u00ecnh Tr\u01b0ng \u0110\u00f4ng, TP.Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, TP.H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"<p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700;\">S\u1ee8 M\u1ec6NH:<\/span><br><\/p><p>Ch\u00fang t\u00f4i mong mu\u1ed1n mang l\u1ea1i gi\u00e1 tr\u1ecb cho kh\u00e1ch h\u00e0ng b\u1eb1ng gi\u00e1 tr\u1ecb c\u1ed1t l\u00f5i c\u1ee7a m\u00ecnh.<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">GI\u00c1 TR\u1eca C\u1ed0T L\u00d5I:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Kh\u00f4ng ng\u1eebng c\u1ea3i ti\u1ebfn, kh\u00f4ng ng\u1eebng h\u1ecdc h\u1ecfi<\/span><\/li><li>Kh\u00f4ng ng\u1eebng \u0111\u1ed5i m\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng<\/li><li>T\u1eadp trung v\u00e0o s\u1ef1 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u00e0 nhu c\u1ea7u c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng.<\/li><li>L\u1ea5y kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 tr\u1ecdng t\u00e2m<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">T\u1ea0I SAO B\u1ea0N N\u00caN H\u1eccC T\u1ea0I ACC.PRO VI\u1ec6T NAM:<\/span><\/p><ul><\/ul><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Ch\u00fang t\u00f4i tin r\u1eb1ng th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i; ch\u00fang t\u00f4i tin t\u01b0\u1edfng v\u00e0o s\u1ef1 chuy\u00ean nghi\u1ec7p, ch\u00fang t\u00f4i duy tr\u00ec c\u00e1c ti\u00eau chu\u1ea9n cao v\u1ec1 d\u1ecbch v\u1ee5 v\u00e0 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1ec3 lu\u00f4n mang \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9i ng\u0169 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n cao c\u1ea5p t\u1ed1t nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 g\u00e1nh v\u00e1c m\u1ecdi d\u1ef1 \u00e1n. Ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u nhu c\u1ea7u kinh doanh c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng, ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u ng\u00f4n ng\u1eef kinh doanh c\u1ee5 th\u1ec3 c\u1ee7a h\u1ecd. Ch\u00fang t\u00f4i gi\u00fap c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1m ph\u00e1 nh\u1eefng c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, qu\u1ea3n l\u00fd v\u00e0 duy tr\u00ec t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng c\u0169ng nh\u01b0 t\u1ed1i \u0111a h\u00f3a doanh thu.<\/span><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">C\u00c1C S\u1ea2N PH\u1ea8M C\u1ee6A CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">KPI System \u2013 KPI<\/span><\/li><li>Risk Management \u2013 Qu\u1ea3n tr\u1ecb r\u1ee7i ro<\/li><li>Strategy &amp; Corporate Finance \u2013 Chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c t\u00e0i ch\u00ednh<\/li><li>Build Budgeting \u2013 X\u00e2y d\u1ef1ng ng\u00e2n s\u00e1ch<\/li><\/ul><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903041968","become_teacher":0,"primary_wallet":4419427,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"106598372104124985123","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":294,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00d4NG TY TNHH T\u01af V\u1ea4N ACC.PRO VI\u1ec6T NAM","contract_number":"HD0001.2022","contract_date":"2022-02-10 00:00:00","contract_delegate":"Tran Vo Quang","contract_address":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9: 19A \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 51, Ph\u01b0\u1eddng B\u00ecnh Thu\u1eadn, Qu\u1eadn 7, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","contract_account_number":"0071001223502","contract_bank":"Vietcombank - HCM","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1609141270.jpg","business_employers":[]}
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 23 May 2022

Mình vừa gửi lại email. bạn check nhé

Huỳnh Bích Phương
Huỳnh Bích Phương 10 May 2022

Vui lòng gửi cho tôi tài liệu tham khảo nhé! Xin cảm ơn.


ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 11 May 2022

bạn gửi giúp mình email nhé

Huỳnh Bích Phương
Huỳnh Bích Phương 13 May 2022

huynhbichphuong2003@gmail.com

{"id":116554,"crm_contact_id":149418,"name":"ACC.Pro Vi\u1ec7t Nam","email":"acc.pro.company@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d5c1e071eff87cbc6a86b9bf4eb0ab10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-28 14:27:22","updated_at":"2022-05-28 23:14:36","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1609141270.jpg","gender":0,"birthday":"1984-03-10 00:00:00","position":"CEO","achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n V\u00f5 Quang","address":"537 Nguy\u1ec5n Duy Trinh, P.B\u00ecnh Tr\u01b0ng \u0110\u00f4ng, TP.Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, TP.H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"<p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700;\">S\u1ee8 M\u1ec6NH:<\/span><br><\/p><p>Ch\u00fang t\u00f4i mong mu\u1ed1n mang l\u1ea1i gi\u00e1 tr\u1ecb cho kh\u00e1ch h\u00e0ng b\u1eb1ng gi\u00e1 tr\u1ecb c\u1ed1t l\u00f5i c\u1ee7a m\u00ecnh.<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">GI\u00c1 TR\u1eca C\u1ed0T L\u00d5I:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Kh\u00f4ng ng\u1eebng c\u1ea3i ti\u1ebfn, kh\u00f4ng ng\u1eebng h\u1ecdc h\u1ecfi<\/span><\/li><li>Kh\u00f4ng ng\u1eebng \u0111\u1ed5i m\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng<\/li><li>T\u1eadp trung v\u00e0o s\u1ef1 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u00e0 nhu c\u1ea7u c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng.<\/li><li>L\u1ea5y kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 tr\u1ecdng t\u00e2m<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">T\u1ea0I SAO B\u1ea0N N\u00caN H\u1eccC T\u1ea0I ACC.PRO VI\u1ec6T NAM:<\/span><\/p><ul><\/ul><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Ch\u00fang t\u00f4i tin r\u1eb1ng th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i; ch\u00fang t\u00f4i tin t\u01b0\u1edfng v\u00e0o s\u1ef1 chuy\u00ean nghi\u1ec7p, ch\u00fang t\u00f4i duy tr\u00ec c\u00e1c ti\u00eau chu\u1ea9n cao v\u1ec1 d\u1ecbch v\u1ee5 v\u00e0 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1ec3 lu\u00f4n mang \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9i ng\u0169 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n cao c\u1ea5p t\u1ed1t nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 g\u00e1nh v\u00e1c m\u1ecdi d\u1ef1 \u00e1n. Ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u nhu c\u1ea7u kinh doanh c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng, ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u ng\u00f4n ng\u1eef kinh doanh c\u1ee5 th\u1ec3 c\u1ee7a h\u1ecd. Ch\u00fang t\u00f4i gi\u00fap c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1m ph\u00e1 nh\u1eefng c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, qu\u1ea3n l\u00fd v\u00e0 duy tr\u00ec t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng c\u0169ng nh\u01b0 t\u1ed1i \u0111a h\u00f3a doanh thu.<\/span><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">C\u00c1C S\u1ea2N PH\u1ea8M C\u1ee6A CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">KPI System \u2013 KPI<\/span><\/li><li>Risk Management \u2013 Qu\u1ea3n tr\u1ecb r\u1ee7i ro<\/li><li>Strategy &amp; Corporate Finance \u2013 Chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c t\u00e0i ch\u00ednh<\/li><li>Build Budgeting \u2013 X\u00e2y d\u1ef1ng ng\u00e2n s\u00e1ch<\/li><\/ul><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903041968","become_teacher":0,"primary_wallet":4419427,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"106598372104124985123","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":294,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00d4NG TY TNHH T\u01af V\u1ea4N ACC.PRO VI\u1ec6T NAM","contract_number":"HD0001.2022","contract_date":"2022-02-10 00:00:00","contract_delegate":"Tran Vo Quang","contract_address":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9: 19A \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 51, Ph\u01b0\u1eddng B\u00ecnh Thu\u1eadn, Qu\u1eadn 7, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","contract_account_number":"0071001223502","contract_bank":"Vietcombank - HCM","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1609141270.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05 12:06:06","updated_at":"2021-07-05 12:06:06","pivot":{"user_id":116554,"role_id":13}}]}
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 14 May 2022

Bạn check email giúp mình nhé, mình hi vọng nó hữu ích với bạn

Nguyễn Mai Phương
Nguyễn Mai Phương 24 Feb 2022
thầy có thể cho em xin slide bài giảng để em học được không ạ
ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 04 Mar 2022

Bạn nhắn minh email nhé

huỳnh thị ngọc hằng
huỳnh thị ngọc hằng 17 Apr 2022
thầy cho e xin e in ra xem học cho dễ ạ.cám ơn thầy.
{"id":151616,"crm_contact_id":228206,"name":"hu\u1ef3nh th\u1ecb ng\u1ecdc h\u1eb1ng","email":"ngochanglog@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"42ad4e3f3e14cd346efd05120ce99b4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-02 04:02:44","updated_at":"2022-04-19 03:36:21","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1622581525.jpg","gender":1,"birthday":"1985-09-17 00:00:00","position":"nh\u00e2n vi\u00ean","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"53\/176\/32\/21 \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 4, p. B\u00ecnh h\u01b0ng h\u00f2a b, q. B\u00ecnh t\u00e2n","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":126561,"google_id":"111110826735604063848","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1622581525.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":151616,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":151616,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
huỳnh thị ngọc hằng 17 Apr 2022
ngochanglog@gmail.com
{"id":116554,"crm_contact_id":149418,"name":"ACC.Pro Vi\u1ec7t Nam","email":"acc.pro.company@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d5c1e071eff87cbc6a86b9bf4eb0ab10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-28 14:27:22","updated_at":"2022-05-28 23:14:36","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1609141270.jpg","gender":0,"birthday":"1984-03-10 00:00:00","position":"CEO","achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n V\u00f5 Quang","address":"537 Nguy\u1ec5n Duy Trinh, P.B\u00ecnh Tr\u01b0ng \u0110\u00f4ng, TP.Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, TP.H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"<p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700;\">S\u1ee8 M\u1ec6NH:<\/span><br><\/p><p>Ch\u00fang t\u00f4i mong mu\u1ed1n mang l\u1ea1i gi\u00e1 tr\u1ecb cho kh\u00e1ch h\u00e0ng b\u1eb1ng gi\u00e1 tr\u1ecb c\u1ed1t l\u00f5i c\u1ee7a m\u00ecnh.<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">GI\u00c1 TR\u1eca C\u1ed0T L\u00d5I:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Kh\u00f4ng ng\u1eebng c\u1ea3i ti\u1ebfn, kh\u00f4ng ng\u1eebng h\u1ecdc h\u1ecfi<\/span><\/li><li>Kh\u00f4ng ng\u1eebng \u0111\u1ed5i m\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng<\/li><li>T\u1eadp trung v\u00e0o s\u1ef1 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u00e0 nhu c\u1ea7u c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng.<\/li><li>L\u1ea5y kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 tr\u1ecdng t\u00e2m<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">T\u1ea0I SAO B\u1ea0N N\u00caN H\u1eccC T\u1ea0I ACC.PRO VI\u1ec6T NAM:<\/span><\/p><ul><\/ul><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Ch\u00fang t\u00f4i tin r\u1eb1ng th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i; ch\u00fang t\u00f4i tin t\u01b0\u1edfng v\u00e0o s\u1ef1 chuy\u00ean nghi\u1ec7p, ch\u00fang t\u00f4i duy tr\u00ec c\u00e1c ti\u00eau chu\u1ea9n cao v\u1ec1 d\u1ecbch v\u1ee5 v\u00e0 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1ec3 lu\u00f4n mang \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9i ng\u0169 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n cao c\u1ea5p t\u1ed1t nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 g\u00e1nh v\u00e1c m\u1ecdi d\u1ef1 \u00e1n. Ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u nhu c\u1ea7u kinh doanh c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng, ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u ng\u00f4n ng\u1eef kinh doanh c\u1ee5 th\u1ec3 c\u1ee7a h\u1ecd. Ch\u00fang t\u00f4i gi\u00fap c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1m ph\u00e1 nh\u1eefng c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, qu\u1ea3n l\u00fd v\u00e0 duy tr\u00ec t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng c\u0169ng nh\u01b0 t\u1ed1i \u0111a h\u00f3a doanh thu.<\/span><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">C\u00c1C S\u1ea2N PH\u1ea8M C\u1ee6A CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">KPI System \u2013 KPI<\/span><\/li><li>Risk Management \u2013 Qu\u1ea3n tr\u1ecb r\u1ee7i ro<\/li><li>Strategy &amp; Corporate Finance \u2013 Chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c t\u00e0i ch\u00ednh<\/li><li>Build Budgeting \u2013 X\u00e2y d\u1ef1ng ng\u00e2n s\u00e1ch<\/li><\/ul><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903041968","become_teacher":0,"primary_wallet":4419427,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"106598372104124985123","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":294,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00d4NG TY TNHH T\u01af V\u1ea4N ACC.PRO VI\u1ec6T NAM","contract_number":"HD0001.2022","contract_date":"2022-02-10 00:00:00","contract_delegate":"Tran Vo Quang","contract_address":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9: 19A \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 51, Ph\u01b0\u1eddng B\u00ecnh Thu\u1eadn, Qu\u1eadn 7, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","contract_account_number":"0071001223502","contract_bank":"Vietcombank - HCM","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1609141270.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05 12:06:06","updated_at":"2021-07-05 12:06:06","pivot":{"user_id":116554,"role_id":13}}]}
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 18 Apr 2022

Bạn check email giúp mình nhé

{"id":19200,"crm_contact_id":108997,"name":"V\u0169 th\u1ecb th\u00e1i hi\u1ec1n","email":"vuthithaihien6789@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-07-14 21:36:24","confirmation_code":"fa41eb537b040e0786d52fe5edc9530b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-07-11 11:49:45","updated_at":"2022-04-19 15:27:22","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1986-07-11 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"V\u0169 th\u1ecb th\u00e1i hi\u1ec1n","address":"s\u1ed1 103, ng\u00f5 75, \u0111\u01b0\u1eddng Ph\u00fa di\u1ec5n, ph\u01b0\u1eddng ph\u00fa di\u1ec5n, qu\u1eadn b\u1eafc t\u1eeb li\u00eam, h\u00e0 n\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0865886778","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":27312,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/trainers.png","business_employers":[]}
Vũ thị thái hiền 19 Apr 2022

nhờ thầy gửi tài liệu giúp em vào địa chỉ email: vuthithaihien6789@gmail.com. E cảm ơn Thầy

Huỳnh Phương
Huỳnh Phương 07 Apr 2022

cho em hỏi lợi thế thương mại được xác định như nào vậy ạ

ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 14 Apr 2022

Lợi thế thương mại là gì?

 1. KHÁI QUÁT VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

 

Trên thế giới, “Lợi thế thương mại” (Goodwill) phát sinh từ việc mua, hợp nhất doanh nghiệp xuất hiện từ rất sớm. Trong quá trình phát triển của kế toán, đã có nhiều phương pháp hạch toán, xử lý lợi thế thương mại khác nhau. Từ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 22 (1993), đến IAS 22 (1998), rồi đến IFRS 3 (2004) xem lợi thế thương mại (Goodwill) là phần chênh lệch giữa giá mua đã thanh toán cho việc mua doanh nghiệp trên giá trị hợp lý của tài sản thuần nhận được từ hoạt động mua doanh nghiệp đó. Trong đó, IAS đã đưa ra các phương pháp xử lý lợi thế thương mại rất rõ ràng và cụ thể ứng với từng giai đoạn phát triển.

 

Ở Việt Nam, khái niệm “Lợi thế thương mại” (LTTM) xuất hiện lần đầu trong Hệ thống kế toán doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995, sau đó lại được đề cập đến trong Quyết định 166/QĐ-BTC ngày 30/12/1999. Cụ thể như sau:

 • Theo Quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995: Lợi thế thương mại là các khoản chi thêm ngoài giá thực tế của các tài sản cố định hữu hình bởi sự thuận lợi của vị trí thương mại, sự tín nhiệm đối với bạn hàng, danh tiếng của doanh nghiệp,…
 • Theo Quyết định 166/QĐ-BTC ngày 30/12/1999: Lợi thế thương mại là khoản chi cho phần chênh lệch doanh nghiệp phải trả thêm (chênh lệch phải trả thêm = giá mua – giá trị tài sản theo đánh giá thực tế) ngoài giá trị tài sản theo đánh giá thực tế khi doanh nghiệp đi mua, nhận sáp nhập, hợp nhất một doanh nghiệp khác. Lợi thế này được hình thành bởi ưu đãi về vị trí kinh doanh, về danh tiếng và uy tín với bạn hàng, về trình độ tay nghề của đội ngũ người lao động, về bộ máy điều hành tổ chức của doanh nghiệp đó,….
 • Đến năm 2001, Lợi thế thương mại phát sinh từ việc mua doanh nghiệp (DN) lại được đề cập trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 về “Tài sản cố định vô hình”. Cụ thể như sau:
 • LTTM là nguồn lực vô hình doanh nghiệp có được thông qua việc sáp nhập DN có tính chất mua lại được ghi nhận là LTTM vào ngày phát sinh nghiệp vụ mua.
 • LTTM phát sinh từ việc sáp nhập DN có tính chất mua lại được thể hiện bằng một khoản thanh toán do bên đi mua tài sản thực hiện để có thể thu được lợi nhuận trong tương lai.
 • Chi phí phát sinh để tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhưng không hình thành TSCĐ vô hình vì không đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận trong chuẩn mực này, mà tạo ra LTTM từ nội bộ DN. LTTM được tạo ra từ nội bộ DN không được ghi nhận là tài sản vì nó không phải là nguồn lực có thể xác định được, không được đánh giá một cách đáng tin cậy và DN không kiểm soát được”.

Theo chuẩn mực này, các tài sản vô hình trong quá trình sáp nhập có tính chất mua lại nếu không thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình sẽ trở thành lợi thế thương mại nhưng không quy định các ghi nhận và xử lý LTTM như thế nào.

 

 • Đến năm 2002, Thông tư 55/2002/TT-BTC đề cập đến lợi thế thương mại là chênh lệch giữa giá mua và giá trị sổ sách của các tài sản đơn vị được mua.
 • Đến năm 2005, Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 (VAS-11) – “Hợp nhất kinh doanh” cũng đề cập đến LTTM như sau:
  • LTTM là những lợi ích kinh tế trong tương lai phát sinh từ các Tài sản không xác định được và không ghi nhận được một cách riêng biệt.
  •  Tại ngày mua bên mua sẽ ghi nhận LTTM phát sinh khi hợp nhất kinh doanh là tài sản; và xác định giá trị ban đầu cả LTTM theo giá gốc, là phần chênh lệch của giá phí hợp nhất so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng.

 

Theo chuẩn mực này, LTTM được phát sinh trong quá trình hợp nhất kinh doanh thể hiện khoản thanh toán của bên mua cho những lợi ích kinh tế thu được trong tương lai từ những tài sản không đủ tiêu chuẩn ghi nhận và không xác định được một cách riêng biệt.

 

2.    Cách tính lợi thế thương mại.

Lợi thế thương mại = Giá phí hợp nhất kinh doanh – (% sở hữu) x giá trị tài sản thuần theo giá hợp lý.

 

3.    Ví dụ về lợi thế thương mại

Ví dụ về lợi thế thương mại Goodwill

 

Một công ty A trong quá trình M&A lại công ty B với giá trị 1 tỉ USD. Toàn bộ tài sản hiện có của công ty B là 500 triệu USD, giá trị các khoản nợ của công ty B là 100 triệu USD. Như vậy giá trị tài sản thuần của công ty B là 400 triệu USD. Khoản chênh lệch giữa giá mà công ty A bỏ ra mua công ty B và giá trị tài sản thuần là 600 triệu USD là lợi thế thương mại.

 

Trên đây là bài viết chia sẻ khái niệm lợi thế thương mại Goodwill là gì. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé.

Ví dụ 1: 

 

Giả sử Công ty F mua lại X với giá 1 tỷ USD. Toàn bộ giá trị tài sản hiện có của công ty X là 500 triệu USD (cộng tất cả các loại nhà cửa, ô tô, máy tính, động sản, bất động sản (có thể bao gồm cả giá trị thương hiệu của X hiện đang phản ánh trên BCTC (nếu có),...)

Giá trị các khoản nợ của công ty X là 100 triệu USD. Như vậy giá trị tài sản thuần của công ty X là 400 triệu USD. Khoản chênh lệch giữa giá mà công ty F bỏ ra mua công ty X và giá trị tài sản thuần là 600 triệu USD, đó chính là lợi thế thương mại.

 

Ví dụ 2:

Công ty COR mua lại BUX với giá 2 tỉ USD, sau việc mua bán này COR sở hữu toàn bộ BUX, giá trị các khoản nợ của BUX là 100 triệu USD. Giá trị tài sản thuần của BUX là 900 triệu USD.

Lợi thế thương mại trên = 2 000 000 000 -100% x 900 000 000 = 1 100 000 000

 

Ví dụ 3

Tập đoàn RED sáp nhập với Tập đoàn BLUE thông qua việc mua lại 65% vốn. Tổng chi phí mà RED bỏ ra để mua lại 65% tỷ lệ sở hữu BLUE là 1,015 tỷ đồng, tài sản thuần (sau khi đánh giá lại phản ánh giá trị hợp lý tại ngày mua) là 1,333 tỷ đồng (65% tương ứng là 867 tỷ), lợi thế thương mại là 148 tỷ đồng (1,015 tỷ - 867 tỷ).

ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 14 Apr 2022
Mình gửi bạn nhé
vo quoc tran
vo quoc tran 31 Mar 2022

Nhờ thầy gửi giúp tài liệu technical qua email: quocvo20989@gmail.com giúp em

ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 02 Apr 2022

Bạn check email nhé

Hà Thị Thu Thủy
Hà Thị Thu Thủy 24 Mar 2022

Mình đang thấy cơ cấu bài học không thống nhất, ưu điểm của bài học là nội dung khá kỹ, mỡi mẻ và giảng viên luôn đặt ra các câu hỏi để ng học cảm thấy tò mò và hiểu rõ hơn về nội dung bài học. Tuy nhiên nội dung bài học không thống nhất, cụ thể riêng về phần này:

- Chi phí bán hàng & Chi phí quản lý Doanh nghiệp: được phân tích thành 3 mục: (i). Các chi phí nhỏ hơn/Định nghĩa, (ii) Tỷ lệ % cần lưu ý, và (iii) Dấu hiệu liên quan đến chi phí/tỷ lệ này. 

- Các chi phí còn lại (Khấu hao và Chi phí R&D) : không phân tích đủ theo 3 hướng của Chi phí bán hàng nêu trên, dù 2 chi phí này được xếp tương tự, ngang hàng nhau. 

Tiếp một lỗi nữa như mn đã comment là phần Chi phí từ hoạt đông kinh doanh chưa xong, chưa tổng kết, nhảy ngay sang Chi phí lãi vay. 

và mình có thấy giảng viên có xin email của mn để update bài học mới. Thiết nghĩ vì khóa học này mn đã mua, tsao không update và gửi thẳng vào email của học viên đã đăng ký mà chờ học viên hỏi mới gửi. Và cái khóa học này cần có lẽ không chỉ là tài liệu mới, mà là cơ cấu mới cho khóa học này. Bởi khóa học rất hay, nhưng cách cơ cấu cực kỳ gây khó hiểu

 

ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 25 Mar 2022

Cảm ơn bạn đã góp ý.

Về tài liệu,

Có những học viên hỏi rộng hơn bên ngoài khoá học mình cũng dành thời gian nghiên cứu và trả lời cho học viên. Đó là lý do vì sao mình xin email riêng của học viên với hi vọng sẽ mang thêm nhiều giá trị trong khoá học

còn kiến thức chung của khoá học thì mình luôn cập nhật mới nhất. Tuy nhiên việc xin email riêng cũng gây ra hiểu nhầm như bạn chia sẻ. 

Một lần nữa chân thành cảm ơn sự góp ý của bạn, mình sẽ sữa lại cho phù hợp

Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ và thành công trong cuộc sống

Trân trọng

Hà Thị Thu Thủy
Hà Thị Thu Thủy 23 Mar 2022

Cho mình hỏi là tại sao phần về Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng lại phân tích về chi phí tổng là chi phí hoạt động kinh doanh nhỉ, sao không để ở phần cuối cùng Chi phí hoạt động kinh doanh là tổng của 3 loại chi phí nhỏ hơn đang phân tích mà

ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 25 Mar 2022

cảm ơn bạn đã góp ý, đúng là nội dung vẫn cần phải thay đổi lại cho phù hợp hơn 

Mình sẽ cố gắng nghiên cứu thêm để phù hợp nữa.

Chúc bạn thật nhiều sức khoẻ và thành công trong công việc

Tuyen Hoang
Tuyen Hoang 13 Mar 2022
cho mình xin file tài liệu qua email tuyen9282@gmail.com
ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 14 Mar 2022

Bạn check email nhé

ACC.Pro Việt Nam
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 14 Mar 2022
{"id":116554,"crm_contact_id":149418,"name":"ACC.Pro Vi\u1ec7t Nam","email":"acc.pro.company@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"d5c1e071eff87cbc6a86b9bf4eb0ab10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-28 14:27:22","updated_at":"2022-05-28 23:14:36","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1609141270.jpg","gender":0,"birthday":"1984-03-10 00:00:00","position":"CEO","achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n V\u00f5 Quang","address":"537 Nguy\u1ec5n Duy Trinh, P.B\u00ecnh Tr\u01b0ng \u0110\u00f4ng, TP.Th\u1ee7 \u0110\u1ee9c, TP.H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"<p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 700;\">S\u1ee8 M\u1ec6NH:<\/span><br><\/p><p>Ch\u00fang t\u00f4i mong mu\u1ed1n mang l\u1ea1i gi\u00e1 tr\u1ecb cho kh\u00e1ch h\u00e0ng b\u1eb1ng gi\u00e1 tr\u1ecb c\u1ed1t l\u00f5i c\u1ee7a m\u00ecnh.<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">GI\u00c1 TR\u1eca C\u1ed0T L\u00d5I:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Kh\u00f4ng ng\u1eebng c\u1ea3i ti\u1ebfn, kh\u00f4ng ng\u1eebng h\u1ecdc h\u1ecfi<\/span><\/li><li>Kh\u00f4ng ng\u1eebng \u0111\u1ed5i m\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng<\/li><li>T\u1eadp trung v\u00e0o s\u1ef1 tr\u1ea3i nghi\u1ec7m v\u00e0 nhu c\u1ea7u c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng.<\/li><li>L\u1ea5y kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 tr\u1ecdng t\u00e2m<\/li><\/ul><p><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">T\u1ea0I SAO B\u1ea0N N\u00caN H\u1eccC T\u1ea0I ACC.PRO VI\u1ec6T NAM:<\/span><\/p><ul><\/ul><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">Ch\u00fang t\u00f4i tin r\u1eb1ng th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 th\u00e0nh c\u00f4ng c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i; ch\u00fang t\u00f4i tin t\u01b0\u1edfng v\u00e0o s\u1ef1 chuy\u00ean nghi\u1ec7p, ch\u00fang t\u00f4i duy tr\u00ec c\u00e1c ti\u00eau chu\u1ea9n cao v\u1ec1 d\u1ecbch v\u1ee5 v\u00e0 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n \u0111\u1ec3 lu\u00f4n mang \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9i ng\u0169 chuy\u00ean gia t\u01b0 v\u1ea5n cao c\u1ea5p t\u1ed1t nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 g\u00e1nh v\u00e1c m\u1ecdi d\u1ef1 \u00e1n. Ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u nhu c\u1ea7u kinh doanh c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng, ch\u00fang t\u00f4i hi\u1ec3u ng\u00f4n ng\u1eef kinh doanh c\u1ee5 th\u1ec3 c\u1ee7a h\u1ecd. Ch\u00fang t\u00f4i gi\u00fap c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1m ph\u00e1 nh\u1eefng c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t, qu\u1ea3n l\u00fd v\u00e0 duy tr\u00ec t\u0103ng tr\u01b0\u1edfng c\u0169ng nh\u01b0 t\u1ed1i \u0111a h\u00f3a doanh thu.<\/span><br><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;\">C\u00c1C S\u1ea2N PH\u1ea8M C\u1ee6A CH\u00daNG T\u00d4I<\/span><\/p><ul><li><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">KPI System \u2013 KPI<\/span><\/li><li>Risk Management \u2013 Qu\u1ea3n tr\u1ecb r\u1ee7i ro<\/li><li>Strategy &amp; Corporate Finance \u2013 Chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c t\u00e0i ch\u00ednh<\/li><li>Build Budgeting \u2013 X\u00e2y d\u1ef1ng ng\u00e2n s\u00e1ch<\/li><\/ul><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div><div><br><\/div>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903041968","become_teacher":0,"primary_wallet":4419427,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"106598372104124985123","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":294,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"C\u00d4NG TY TNHH T\u01af V\u1ea4N ACC.PRO VI\u1ec6T NAM","contract_number":"HD0001.2022","contract_date":"2022-02-10 00:00:00","contract_delegate":"Tran Vo Quang","contract_address":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9: 19A \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 51, Ph\u01b0\u1eddng B\u00ecnh Thu\u1eadn, Qu\u1eadn 7, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","contract_account_number":"0071001223502","contract_bank":"Vietcombank - HCM","avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/medium\/users\/1609141270.jpg","business_employers":[],"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":116554,"role_id":5}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05 12:06:06","updated_at":"2021-07-05 12:06:06","pivot":{"user_id":116554,"role_id":13}}]}
ACC.Pro Việt Nam [Giảng viên] 14 Mar 2022
Do email của bạn mình không gửi được nên bạn down theo đường link này nhé

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

ACC.Pro Việt Nam
Giảng viên
ACC.Pro Việt Nam
CEO
Khóa học: 4    |    Học viên: 1,209
4.2 (10 đánh giá)

SỨ MỆNH:

Chúng tôi mong muốn mang lại giá trị cho khách hàng bằng giá trị cốt lõi của mình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 • Không ngừng cải tiến, không ngừng học hỏi
 • Không ngừng đổi mới chất lượng
 • Tập trung vào sự trải nghiệm và nhu cầu của khách hàng.
 • Lấy khách hàng là trọng tâm


TẠI SAO BẠN NÊN HỌC TẠI ACC.PRO VIỆT NAM:

  Chúng tôi tin rằng thành công của khách hàng là thành công của chúng tôi; chúng tôi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp, chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn cao về dịch vụ và chuyên gia tư vấn để luôn mang đến đội ngũ chuyên gia tư vấn cao cấp tốt nhất để gánh vác mọi dự án. Chúng tôi hiểu nhu cầu kinh doanh của khách hàng, chúng tôi hiểu ngôn ngữ kinh doanh cụ thể của họ. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp khám phá những cơ hội đặc biệt, quản lý và duy trì tăng trưởng cũng như tối đa hóa doanh thu.

  CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

  • KPI System – KPI
  • Risk Management – Quản trị rủi ro
  • Strategy & Corporate Finance – Chiến lược tài chính
  • Build Budgeting – Xây dựng ngân sách
  Đăng ký ngay
  Nhận ưu đãi lên tới 60%

  Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

  799,000đ

  2,000,000đ
  Tặng ngay:
  Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
  Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

  Câu hỏi thường gặp

  Học online có hiệu quả không?
  Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
  Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
  Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
  Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
  Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
  Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
  Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
  Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
  Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
  Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

  Gitiho For Leading Business - Giải pháp
  chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
  Doanh nghiệp

  Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
  vào doanh nghiệp chỉ với một click.

  Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

  50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

  Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
  @ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
  Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội