Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
Là cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình java, lập trình Android...
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++

Khoá học này sẽ có:

Video

18h 22m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

22 Chương . 108 bài giảng . 18h 22m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình

5 bài giảng • 37 phút

Mô tả khoá học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học. Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...
- Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....)
- Cách tạo và gọi hàm trong C++
- Xử lý mảng
- Xử lý con trỏ
- Xử lý chuỗi
- Xử lý tập tin

Giảng viên:

TS. Trần Duy Thanh Giảng viên

Giảng Viên

TS. Trần Duy Thanh
  • 5 điểm đánh giá

  • 3 đánh giá

  • 139 học viên

  • 11 khóa học

Học viên cũng mua

Học AppSheet Tip & Tricks
15 bài giảng
5
648
299,000 đ
499,000 đ
Học AppSheet Tip & Tricks
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
111 bài giảng
4.25
512
499,000 đ
999,000 đ
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
25 bài giảng
3
100
399,000 đ
799,000 đ
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

8 thảo luận

Huỳnh Ngọc Minh

Huỳnh Ngọc Minh

.

TS. Trần Duy Thanh

TS. Trần Duy Thanh [Giảng viên]

Hi Em

Vì khả năng lưu trữ tối đa của kiểu dữ liệu có hạn á Em

nên test với số vừa đủ lớn thôi Em

Thầy Thanh

NGUYỄN NGỌC ÁNH

NGUYỄN NGỌC ÁNH

Thầy ơi, thầy up thêm nội dung của mấy bài còn lại nghen thầy. 

TS. Trần Duy Thanh

TS. Trần Duy Thanh [Giảng viên]

Chào hotro@gitiho.com

Nhờ GITIHO check lại giùm các Video, tại sao lại mất bài học của Học viên

Cám ơn

{"id":18330,"crm_contact_id":109864,"name":"NGUY\u1ec4N NG\u1eccC \u00c1NH","email":"ngocanhnguyen0801@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-07-10 09:11:51","confirmation_code":"447855638dd88ef616f893da0690677b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-07-09T10:27:27.000000Z","updated_at":"2024-07-20T20:26:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1993-09-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"NGUY\u1ec4N NG\u1eccC \u00c1NH","address":"ngocanhnguyen0801@gmail.com","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0783960395","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":255879,"google_id":"107711291759935703789","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":29,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_18\/nguyen-anh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/18330-nguyen-ngoc-anh","vip_account":null,"roles":[]}

NGUYỄN NGỌC ÁNH

Dạ, hiện tại em chỉ xem được tới chương 5, mục số 45 thôi ạ.

NGUYỄN NGỌC ÁNH

NGUYỄN NGỌC ÁNH

Thầy ơi, em không hiểu cách tính như thế nào để ra kết quả cuối cùng, nhờ thầy giải thích giúp em 2 bài toán sau ạ:

y = x++ + ++x ; khi x = 5 thì kết quả sau cùng x = 7, y = 12

y = ++x + x++ ; khi x = 5 thì kết quả sau cùng x = 7, y = 13

TS. Trần Duy Thanh

TS. Trần Duy Thanh [Giảng viên]

Hi Em

Đây là các ví dụ Em không nên làm (bỏ qua), vì trong thực tế không ai code như vậy

Bài toán vừa kết hợp postfix, prefix và độ ưu tiên toán tử, tuy nhiên không nên làm các bài như vầy vì nó phi logic.

Hãy làm các bài normal trước, qua các cấu trúc if, else và vòng lặp

Thầy Thanh

 

{"id":18330,"crm_contact_id":109864,"name":"NGUY\u1ec4N NG\u1eccC \u00c1NH","email":"ngocanhnguyen0801@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-07-10 09:11:51","confirmation_code":"447855638dd88ef616f893da0690677b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-07-09T10:27:27.000000Z","updated_at":"2024-07-20T20:26:43.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1993-09-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"NGUY\u1ec4N NG\u1eccC \u00c1NH","address":"ngocanhnguyen0801@gmail.com","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0783960395","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":255879,"google_id":"107711291759935703789","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":29,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_18\/nguyen-anh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/18330-nguyen-ngoc-anh","vip_account":null,"roles":[]}

NGUYỄN NGỌC ÁNH

Dạ, em cảm ơn thầy.

399,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/