Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người đang làm việc trong các lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Sự, Kế Toán, Xây Dựng, Dự Báo, Dự Toán,...
Người thường xuyên gặp phải các vấn đề với số liệu bảng biểu: Dữ liệu Excel phân mảng ở nhiều file, nhiều định dạng khác nhau, khó khăn trong việc tổng hợp và làm báo cáo.
Người muốn tự động hóa thao tác công việc lặp đi lặp lại: định dạng, lập bảng báo cáo, lọc dữ liệu, tổng hợp thủ công copy/paste...
Người muốn bỏ túi bí kíp xây dựng các phần mềm hỗ trợ riêng đáp ứng yêu cầu công việc, hiện thực hoá mọi báo cáo mà trong đầu nghĩ đến.
Người muốn có chuyên gia VBA Excel để hỏi khi cần.
Người muốn tăng lương, thăng chức lên các vị trí team lead, quản lý, trưởng phòng..

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hình thành tư duy lập trình cơ bản giúp giải quyết các vấn đề tận gốc thông qua các bài tập thiết thực trong công việc.
Hiểu cặn kẽ các kiến thức căn bản.
Biết cách tự viết code, đọc hiểu code và sửa code
Thiết lập một tiện ích tự động xử lý số liệu
Thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu theo ý muốn.
Viết được các mã lệnh Macro để tự động phân tích, nhập và xử lý số liệu.
Nắm được một số kỹ năng lập trình thông dụng: Phát hiện và xử lý lỗi, tạo Userform, sự kiện, in hàng loạt, thêm/sửa/xóa dữ liệu, nạp dữ liệu, trích xuất dữ liệu...
Ứng dụng VBA vào một số công việc cụ thể trong quản lý nhân sự, kế toán, tài chính, quản lý dự án...

Nội dung khóa học

0

Chương 0: Tài liệu thực hành trong khóa học

1

Chương 1: Tổng quan về VBA

5 bài học thử
2

Chương 2: Cách ghi và sử dụng Macro

3 bài học thử
3

Chương 3: Tìm hiểu về Module trong VBA

1 bài học thử
4

Chương 4: Kỹ thuật viết code trong VBA

2 bài học thử
5

Chương 5: Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA

1 bài học thử
6

Chương 6: Cách viết code VBA với đối tượng Range, Cell

1 bài học thử
7

Chương 7: Cách viết code VBA với đối tượng Worksheet

5 bài học thử
8

Chương 8: Cách viết code VBA với đối tượng Workbook

4 bài học thử
9

Chương 9: Các cấu trúc thường gặp trong lập trình VBA

10

Chương 10: Tìm hiểu về vòng lặp trong VBA

11

Chương 11: Các loại lỗi và cách xử lý lỗi khi lập trình

12

Chương 12: Lập trình UserForm cơ bản

2 bài học thử
13

Chương 13: Lập trình sự kiện trong VBA

14

Chương 14: Các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

15

Chương 15: Kết quả các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

16

Chương 16: Tài liệu tham khảo - File mẫu sử dụng VBA trong công việc

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Lê Khoa
Nguyễn Lê Khoa 22 Sep 2021
Thầy cho em hỏi:
Nguyễn Lê Khoa
Nguyễn Lê Khoa 22 Sep 2021
Em đã ẩn sheet của workbook 1 bằng xlsheetveryhidden và đặt mật khẩu cho vba của wb đó nhưng khi mở workbook 2 thì vẫn có thể bỏ ẩn sheet của workbook 1. Có cách nào để ngăn chặn việc đó không thầy?
Đặng Bảo Long
Đặng Bảo Long 22 Sep 2021

Trong bài giảng có nói là phải dùng CLng để convert date sang số nhưng khi e viết code ban đầu ko dùng CLng thì VBA vẫn lọc đúng đối tượng.

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn cái này giải thích thế này nhé vì số và datetime trong excel nó đều là còn số bạn nhé.

Đặng Bảo Long
Đặng Bảo Long 22 Sep 2021

nhưng trong bài giảng thì giảng viên kêu là vì datetime cũng là số nên phải dùng CLng mới có thể lọc được, còn em đã thử ko dùng và có dùng CLng đều lọc được?

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021
Chào bạn có thể trên máy Mac một vài định dạng khác với win bạn nhé.
Nguyễn Thị Duyên
Nguyễn Thị Duyên 19 Sep 2021

Chào thầy, thầy viết giúp em đoạn code

1.Copy chết dữ liệu khi chạy vong lặp file có công thức với ạ, em làm như file att nhưng nó vẫn copy và giữ nguyên công thức , vậy khi em thay đổi giá trị trong sheet mẫu, số liệu nó bị chạy sai ạ .

2. Em muốn tạo 1 sub xóa các sheet vừa xuất ra ở bước 1, còn lại giữ nguyên các sheet khác, nhưng chưa làm được

Nhờ thầy hỗ trợ em với ạ. Cảm ơn thầy nhiều ạ.

https://drive.google.com/file/d/1Ljmf...


Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 20 Sep 2021

Chào bạn bạn cho gitiho xin quyền truy cập 

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 20 Sep 2021

mình không xem được file do link bị giới hạn quyền truy cập.

Ở đây mình thấy có 1 vấn đề là bạn muốn tạo 1 sheet, sau đó lại xóa sheet đi. Quy trình này chưa được tối ưu cho lắm. Khi lập trình bạn nên làm rõ quy trình trước rồi mới thực hiện viết code sẽ tốt hơn.

{"id":166319,"crm_contact_id":80032,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Duy\u00ean","email":"xuannhicanon@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-25 17:44:47","confirmation_code":"7f8c77f9c5976f3c45453ad5d67225ef","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-24 15:09:37","updated_at":"2021-08-29 18:18:15","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Duy\u00ean","address":"M\u00e3i \u0110\u00ecnh, S\u00f3c S\u01a1n, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904470460","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":16741,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0}
Nguyễn Thị Duyên 21 Sep 2021

Em đã mở đường link, nhờ thầy hỗ trợ em với ạ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021
Chào bạn link vẫn không vào được bạn nhé.
{"id":166319,"crm_contact_id":80032,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Duy\u00ean","email":"xuannhicanon@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-25 17:44:47","confirmation_code":"7f8c77f9c5976f3c45453ad5d67225ef","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-24 15:09:37","updated_at":"2021-08-29 18:18:15","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Duy\u00ean","address":"M\u00e3i \u0110\u00ecnh, S\u00f3c S\u01a1n, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904470460","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":16741,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166319,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166319,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Duyên 22 Sep 2021

Em đac att file qua mail, thầy xem giúp em với nhé

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn với phần xoá sheets bạn làm như sau

Option Explicit
Sub XoaSheets()
  Dim Sh As Worksheet
  On Error Resume Next
  Application.DisplayAlerts = False
  For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
     If (Sh.Name <> "Sheet1") Then
        Sh.Delete
     End If
 Next
 Application.DisplayAlerts = True
End Sub
Còn phần xuất dữ liệu bạn tham khảo

{"id":166319,"crm_contact_id":80032,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Duy\u00ean","email":"xuannhicanon@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-25 17:44:47","confirmation_code":"7f8c77f9c5976f3c45453ad5d67225ef","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-24 15:09:37","updated_at":"2021-08-29 18:18:15","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Duy\u00ean","address":"M\u00e3i \u0110\u00ecnh, S\u00f3c S\u01a1n, H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904470460","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":16741,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166319,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166319,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Duyên 22 Sep 2021

cảm ơn thầy phần xóa sheet em làm được rồi, còn phần xuất dữ liệu hàng loạt sang sheet khác em cũng làm được rồi, tuy nhiên những sheet xuất ra đó nó vẫn chứa cả công thức như sheet mẫu, em muốn sheet xuất ra đó dữ liệu đã được copy chết luôn không có công thức nữa ạ, nhờ thấy viết giúp em đoạn code với ạ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Choà bạn khi xuất bạn cần duyệt cách ô công thức và đưa nó về dạng value nhé.

sheet1.range("A1").value = sheet1.range("A1").value

TRẦN THỊ LINH
TRẦN THỊ LINH 18 Sep 2021

Private Sub tb_ngay_nhap_AfterUpdate()

    If tb_ngay_nhap.Value = "" Then

        MsgBox "nhap ngay thang"

        Exit Sub

    Else

        tb_ngay_nhap = Format(tb_ngay_nhap, "dd/mm/yyyy")

    End If

End Sub

đoạn code này sao khi không nhập ngày tháng mà vẫn không hiện msgbox và cũng không bao lỗi thầy

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 20 Sep 2021

vì chỉ quy định tb_ngay_nhap không được để trống, còn nhập bất kỳ nội dung nào vẫn được => có thể vẫn gặp lỗi khi nhập text vào ô ngày nhập này.

Bạn có thể thêm phần kiểm tra kiểu dữ liệu nhập trong ô có phải là ngày tháng hay không:

If ISDATE(tb_ngay_nhap) = False Then
...
Else 'isdate = true
...
End if

cách kiểm tra bằng hàm ISDATE sẽ tối ưu hơn là chỉ xét ô trống hay không

TRẦN THỊ LINH
TRẦN THỊ LINH 21 Sep 2021

'DINH DANG NGAY THÁNG

Private Sub tb_ngay_nhap_AfterUpdate()

   If tb_ngay_nhap.Value = "" Or IsDate(tb_ngay_nhap) = False Then

       MsgBox "nhap lai ngay thang"

        Exit Sub

    Else

        tb_ngay_nhap = Format(tb_ngay_nhap, "dd/mm/yyyy")

    End If

End Sub

sao câu lệnh nay chỉ hiện msgbox khi mình đánh vào textbox không phải ngày tháng, còn để trống thì không hiện msgbox mà vẫn nhảy qua ô textbox khác

cảm ơn thầy

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn kiểm tra câu lệnh này xem có trả ra đúng không nhé

If tb_ngay_nhap.Value = " " 

Bạn dubug kiểm tra nhé.{"id":148583,"crm_contact_id":219891,"name":"TR\u1ea6N TH\u1eca LINH","email":"linh.acvglaze@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5cc39193ed2bcbe948fe7da2e44184fb","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-17 22:08:11","updated_at":"2021-09-15 13:50:50","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":29655,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":148583,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":148583,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
TRẦN THỊ LINH 22 Sep 2021

không báo debug thầy, có cách nào attach file để thầy xem giúp

{"id":148583,"crm_contact_id":219891,"name":"TR\u1ea6N TH\u1eca LINH","email":"linh.acvglaze@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5cc39193ed2bcbe948fe7da2e44184fb","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-17 22:08:11","updated_at":"2021-09-15 13:50:50","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":29655,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":148583,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":148583,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
TRẦN THỊ LINH 22 Sep 2021

'dua ten hang vao o ten hang
Private Sub cbb_ma_hang_Change()
    Dim dongcuoi_tenhang As Long
    Dim dongdau_tenhang As Long
    dongdau_tenhang = 5
    dongcuoi_tenhang = Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   Dim i As Long
   'tim_ten_hang.Value = Me.cbb_ma_hang.Value
   
   For i = dongdau_tenhang To dongcuoi_tenhang
        If Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & i).Value = Me.cbb_ma_hang.Value Then
            Me.tb_ten_hang.Value = Sheets("danh_muc_nl").Range("C" & i).Value
            
        End If
    Next i
    
End Sub

Private Sub cmb_dong_Click()
    Unload Me
End Sub


Private Sub cmb_luu_Click()
        Sheets("danh_muc_nl").Range("E1").ClearContents
        
    Dim dongcuoi_tenhang As Long
        Dim dongdau_tenhang As Long
        dongdau_tenhang = 5
        dongcuoi_tenhang = Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Dim a As Long
        For a = dongdau_tenhang To dongcuoi_tenhang
            If cbb_ma_hang.Value = Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & a).Value Then
                Sheets("danh_muc_nl").Range("E1").Value = cbb_ma_hang.Value
            End If
        Next a
        If Sheets("danh_muc_nl").Range("E1").Value = "" Then
            MsgBox "nhap lai ma nguyen lieu"
            Exit Sub
            
        End If
        
        Dim dongcuoi_luu_dulieu As Long
        dongcuoi_luu_dulieu = Sheets("nhap_nl").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    
        If Me.tb_ngay_nhap.Value = "" Then
            MsgBox "nhap lai ngay thang"
            Exit Sub
        ElseIf Me.tb_so_chung_tu.Value = "" Then
            MsgBox "nhap so chung tu"
             Exit Sub
        ElseIf Me.tb_phieu_can_ACV.Value = "" Then
            MsgBox "nhap phieu can ACV"
             Exit Sub
        ElseIf Me.tb_phieu_can_NCC.Value = "" Then
            MsgBox "nhap phieu can NNC"
             Exit Sub
        ElseIf Me.tb_thuc_nhap.Value = "" Then
            MsgBox "nhap so luong thuc nhap"
             Exit Sub
        ElseIf Me.cbb_don_vi_tinh.Value = "" Then
            MsgBox "nhap don vi tinh"
             Exit Sub
        ElseIf Me.tb_so_cont.Value = "" Then
            MsgBox "nhap so cont"
             Exit Sub
        ElseIf Me.tb_so_xe.Value = "" Then
            MsgBox "nhap so xe"
             Exit Sub
        ElseIf Me.cbb_ma_hang.Value = "" Then
           MsgBox "nhap lai ma hang"
            Exit Sub
        Else
            With Sheets("nhap_nl")
    
                .Range("A" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = CDate(Me.tb_ngay_nhap.Value)
                .Range("B" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = CLng(Me.tb_so_chung_tu.Value)
                .Range("C" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.cbb_ma_hang.Value
                .Range("D" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.tb_ten_hang.Value
                .Range("E" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = CLng(Me.tb_phieu_can_ACV.Value)
                .Range("F" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = CLng(Me.tb_phieu_can_NCC.Value)
                .Range("G" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = CLng(Me.tb_thuc_nhap.Value)
                .Range("H" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.cbb_don_vi_tinh.Value
                .Range("I" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.tb_so_cont.Value
                .Range("J" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.tb_so_xe.Value
                .Range("K" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.tb_dien_giai.Value
                .Range("L" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.tb_ten_ncc.Value
            End With
        End If
        
        
        'Dim dongcuoi_tenhang As Long
    'Dim dongdau_tenhang As Long
    'dongdau_tenhang = 5
   ' dongcuoi_tenhang = Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   'Dim i As Long
   'tim_ten_hang.Value = Me.cbb_ma_hang.Value
   
  ' For i = dongdau_tenhang To dongcuoi_tenhang
       ' If Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & i).Value = Me.cbb_ma_hang.Value Then
            'Sheets("nhap_nl").Range("C" & dongcuoi_luu_dulieu + 1).Value = Me.cbb_ma_hang.Value
        'Else
            'MsgBox "nhap lai ma hang"
           ' Exit Sub
       'End If
    'Next i
           
    Unload Me
    uf_nhap_nl.Show
End Sub


'DINH DANG NGAY THÁNG
Private Sub tb_ngay_nhap_AfterUpdate()
   If tb_ngay_nhap.Value = "" Then 'Or IsDate(tb_ngay_nhap) = False Then
       MsgBox "nhap lai ngay thang"
        Exit Sub
    Else
        tb_ngay_nhap = Format(tb_ngay_nhap, "dd/mm/yyyy")
    End If
End Sub
'KƯ TU SO TRONG SO CHUNG TU
Private Sub tb_so_chung_tu__KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
     Select Case KeyAscii
       Case Is < vbKey0, Is > vbKey9
            KeyAscii = 0
             Beep
    End Select
    
End Sub

Private Sub tb_phieu_can_ACV_Change()
    tb_phieu_can_ACV = Format(tb_phieu_can_ACV, "#,##0")
End Sub

Private Sub tb_phieu_can_NCC_Change()
    tb_phieu_can_NCC = Format(tb_phieu_can_NCC, "#,##0")
End Sub

Private Sub tb_ten_ncc_Change()
    Me.tb_ten_ncc = StrConv(tb_ten_ncc, vbProperCase)
End Sub

Private Sub tb_thuc_nhap_Change()
    tb_thuc_nhap = Format(tb_thuc_nhap, "#,##0")
End SubPrivate Sub UserForm_Initialize()


'DUA DANH MUC TEN HANG VAO CBB_TEN HANG
    Dim dongcuoi_tenhang As Long
    Dim dongdau_tenhang As Long
    dongdau_tenhang = 5
    dongcuoi_tenhang = Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    
    Dim chon_tenhang As Object
    'For Each chon_tenhang In Sheets("danh_muc_nl").Range("list_nl")
    For Each chon_tenhang In Sheets("danh_muc_nl").Range("B" & dongdau_tenhang & ":B" & dongcuoi_tenhang)
      Me.cbb_ma_hang.AddItem chon_tenhang
        'Sheets("danh_muc_nl").Range("D1").Value = chon_tenhang.Row
       ' Dim i As Long
       'i = Sheets("danh_muc_nl").Range("D1").Value
        'Me.tb_ten_hang.Value = Sheets("danh_muc_nl").Range("C" & i).Value
        
   Next
'DUA DON VI VAO
    Dim dongdau_donvi As Long
    dongdau_donvi = 2
    Dim dongcuoi_donvi As Long
    dongcuoi_donvi = Sheets("donvi_tinh").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Dim chonten_donvi As Object
    For Each chonten_donvi In Sheets("donvi_tinh").Range("A" & dongdau_donvi & ":A" & dongcuoi_donvi)
        Me.cbb_don_vi_tinh.AddItem chonten_donvi
    Next
End Sub

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":5}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04 10:59:22","updated_at":"2021-01-04 10:59:22","pivot":{"user_id":66,"role_id":11}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":66,"role_id":15}}]}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Bạn có thể chia sẻ file theo cách sau đây nhé:

1. upload file của bạn vào google drive (theo gmail của bạn)

2. lấy link chia sẻ, đặt link ở chế độ public

3. gửi link vào phần thảo luận trong khóa học

long ngoc
long ngoc 21 Sep 2021

Nhờ a kiểm tra giúp e sao mỗi lần nhập tên hàng vào nó cứ hiện bên trên mà k hiện phía dưới,xin cảm ơn

long ngoc
long ngoc 21 Sep 2021

Nhờ a kiểm tra

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn có thể mô tả rõ hơn được không?

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Bạn có thể vui lòng đính kèm ảnh hoặc gửi link chia sẻ file để mô tả rõ hơn vấn đề bạn đang gặp phải được không? hiện câu hỏi của bạn chưa đủ thông tin để xác định nguyên nhân lỗi nên bên mình chưa hỗ trợ bạn được.

{"id":106005,"crm_contact_id":74925,"name":"long ngoc","email":"ngoclong.acelife@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-10-25 14:08:57","confirmation_code":"bc3c12c2566da7e60aac31c15e5c434d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-10-25 14:04:29","updated_at":"2021-09-12 16:55:04","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ho\u00e0ng Ng\u1ecdc Long","address":"31\/40\/10 Ung V\u0103n Khi\u00eam ph\u01b0\u1eddng 25 qu\u1eadn B\u00ecnh Th\u1ea1nh,TpHCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978352378","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25249,"google_id":"108350992144412724280","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":106005,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":106005,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
long ngoc 22 Sep 2021

Sao e đính kèm ảnh mà sao nó k gửi được vậy a,để e thử lại

{"id":106005,"crm_contact_id":74925,"name":"long ngoc","email":"ngoclong.acelife@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-10-25 14:08:57","confirmation_code":"bc3c12c2566da7e60aac31c15e5c434d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-10-25 14:04:29","updated_at":"2021-09-12 16:55:04","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ho\u00e0ng Ng\u1ecdc Long","address":"31\/40\/10 Ung V\u0103n Khi\u00eam ph\u01b0\u1eddng 25 qu\u1eadn B\u00ecnh Th\u1ea1nh,TpHCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0978352378","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25249,"google_id":"108350992144412724280","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":106005,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":106005,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
long ngoc 22 Sep 2021

để e gửi lại thế nào,sao e gửi và đính kèm ảnh mà k được vậy a

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Chào bạn bạn copy hình ảnh vào comand hoặc ấn vào đính kèm ảnh nhé.

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":5}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04 10:59:22","updated_at":"2021-01-04 10:59:22","pivot":{"user_id":66,"role_id":11}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":66,"role_id":15}}]}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

bạn bấm nút đính kèm ảnh bên dưới khung đặt câu hỏi, sau đó duyệt tới nơi chứa ảnh, chọn ảnh => khi đính kèm thành công thì trong khung câu hỏi sẽ có mục ảnh được gắn vào => lúc đó bạn nhấn nút Gửi câu hỏi

Hà Hạnh
Hà Hạnh 20 Sep 2021
Thầy cho em hỏi. file em viết xong chạy bình thường nhưng sau khi excel thông báo cái gì đó liên quan đến merge, e chưa đọc kĩ nhấn yes thì nó hiện lên cái filling cell này và từ đó file rất chậm. Thầy giúp em xử lý với ạ
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn đọc bài viết sau nhé

https://gitiho.com/blog/huong-dan-cac...


Hà Hạnh
Hà Hạnh 22 Sep 2021

em đã thử hết rồi nhưng nó vẫn bị chậm ạ. Thầy có thể xem giúp em xem đoạn code của em có bị lỗi chỗ nào ko ạ:

Application.ScreenUpdating = False

    Application.Calculation = xlCalculationManual

    Application.EnableEvents = False

    With Sheet1

        .Range("A5").CurrentRegion.Delete

        .Range("A5").Interior.ColorIndex = 3

        .Range("A5").Value = "HO TEN"

        .Range("B5").Value = "STK"

        .Range("C5").Value = "ST"

        .Range("D5").Value = "NH"

        .Range("E5").Value = "ND"

        End With

    For i = 4 To Sheets.Count

        Sheets(i).Range("A1").AutoFilter

        Sheets(i).Range("A1:AZ50000").Value = Sheets(i).Range("A1:AZ50000").Value

        For lp = 256 To 1 Step -1

        If Sheets(i).Columns(lp).EntireColumn.Hidden = True Then

            Sheets(i).Columns(lp).EntireColumn.Delete

                End If

            Next lp

    Dim rg As Range

    Dim criterial_rg As Range

    Dim copy_rg As Range

    lri = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

    Set rg = Sheets(i).Range("A1").CurrentRegion

    Set criterial_rg = Sheet1.Range("A1:E2")

    Set copy_rg = Sheet1.Range("A" & lri & ":E" & lri)

    rg.AdvancedFilter xlFilterCopy, criterial_rg, copy_rg

    lru = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1

    With Sheet1

        .Range("A" & lru).Value = "HO TEN"

        .Range("B" & lru).Value = "STK"

        .Range("C" & lru).Value = "ST"

        .Range("D" & lru).Value = "NH"

        .Range("E" & lru).Value = "ND"

        End With

    Next i

    Application.ScreenUpdating = True

    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

    Application.EnableEvents = True

End Sub{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

code chạy chậm do logic (quy trình thực hiện) của code phức tạp.

Bạn thực hiện vòng lặp qua các sheet, trong mỗi sheet lại làm nhiều thao tác vòng lặp nhỏ hơn liên quan tới lọc, xóa cột ẩn... => những điều này làm excel chạy chậm.

Bạn có thể nghĩ quy trình đơn giản hơn để làm việc này nhé. Đây là vấn đề liên quan tới tư duy lập trình nên bạn cần suy nghĩ để tự thay đổi thôi.

Lê Tùng
Lê Tùng 20 Sep 2021

https://drive.google.com/drive/folder...

Hiện em đang thực hiện thao tác copy từ worksheet này sang worksheet khác cụ thể như sau: Em muốn copy dữ liệu từ sheets Redash sang cột O sheet Deli22h_VBA. Hiện file này ở các máy tính khác đều chạy được nhưng máy em không thao tác được báo lỗi như sau. Nhờ thầy xem file và giải đáp giúp em với ạ. 

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 20 Sep 2021

Mình xem file thấy các code đều chạy bình thường. Ko rõ bạn gặp lỗi ở code nào?

Ở Sub dưới đây mình thấy cách viết này chưa đúng:

Sub Fillout_DL()
Dim dongcuoi_data As Long
   dongcuoi_data = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("F2:L2" & dongcuoi_data).FillDown
Range("F2:L2" & dongcuoi_data).Copy
   Range("F2:L2" & dongcuoi_data).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
End Sub

Khi viết biết dongcuoi_data rồi thì tọa độ vùng range phải viết là:

Range("F2:L" & dongcuoi_data)

ngoài ra bạn có thể thay lệnh copy-paste bằng lệnh:

Range("F2:L" & dongcuoi_data).Value = Range("F2:L" & dongcuoi_data).Value

Việc copy paste sẽ khiến file chạy chậm hơn và tốn bộ nhớ xử lý hơn.Lê Tùng
Lê Tùng 21 Sep 2021

Ở câu code này e hiện lỗi ntn ạ. File này khi chạy ở các máy khác câu code này đều chạy được nhưng máy em báo lỗi như trên ạ. Thầy giải đáp và hướng dẫn xử lý giúp em với ạ.

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":66,"role_id":5}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04 10:59:22","updated_at":"2021-01-04 10:59:22","pivot":{"user_id":66,"role_id":11}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":66,"role_id":15}}]}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Lỗi do tên workbook bị thiếu phần loại file (.xlsm hay .xlsx)

Bạn cần viết tên workbook chính xác so với tên trong cửa sổ Project của VBA.

Thường khi viết code liên quan tới workbooks thì bạn nên gán biến cho các đối tượng này trước, sau đó trong khi viết lệnh lấy dữ liệu thì viết theo dạng tên biến sẽ dễ hơn, ít bị lỗi hơn.

Phần này mình có hướng dẫn cách làm trong chương 8 và chương 10, bạn có thể xem lại nhé.

Phạm Thanh Sơn
Phạm Thanh Sơn 21 Sep 2021
Cho mình hỏi trong câu lệnh CLng(Range("G1").Value) không phải viết rõ là ô G1 là ở sheet nào à, mình có thử viết là CLng(Sheet1.Range("G1").Value) nhưng VBA báo lỗi ko chạy được.
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn thử bỏ CLng xem có bị lỗi gì không?

Phạm Thanh Sơn
Phạm Thanh Sơn 21 Sep 2021

Trong ví dụ của bài này thì giảng viên đang nói là phải thêm CLng để convert sang dạng số, mình đang thắc mắc lúc khai báo ô G1 trong công thức thì ko phải chỉ rõ là nó ở Sheet1 à?

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn có thể ghi rõ nhé sẽ không có vấn đề gì cả bạn có thể gửi file lỗi khi bạn gõ thêm tên chi tiết lên giúp gitiho không?

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Trong chương 6 mình có nói rõ quy tắc viết của đối tượng range, cell là:

Nếu viết Range mà không chỉ rõ Sheet nào thì được hiểu là Range đó thuộc ActiveSheet (sheet đang được kích hoạt)

Việc chỉ định rõ Range thuộc Sheet nào khi viết code là nên làm, tuy nhiên trong một số trường hợp đơn giản, có thể làm tắt thì viết như trên vẫn được, khi mà chắc chắn bạn chỉ làm việc với duy nhất 1 sheet đang active khi chạy code.

Phạm Thanh Sơn
Phạm Thanh Sơn 21 Sep 2021

Mình không vào được phần Bài tập tổng hợp ở trang Menu file bài giảng, rất mong giảng viên hỗ trợ.

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

chào bạn bạn chụp giúp gitiho cái ảnh lỗi nhé.

Phạm Thanh Sơn
Phạm Thanh Sơn 21 Sep 2021

Đây bạn ơi, khi đưa chuột vào nút Bài tập tổng hợp thì nó ko hiện lên icon ngón tay để ấn vào được.

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn máy của bạn có chạy được macro không bạn chụp giúp gitiho thẻ developer nhé.

{"id":17006,"crm_contact_id":111168,"name":"Ph\u1ea1m Thanh S\u01a1n","email":"SONPT2@VIETINBANK.VN","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-07-17 18:04:06","confirmation_code":"601a498f0c0fd6ba8be69ee80d1baedc","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-07-02 11:51:53","updated_at":"2021-05-12 11:06:02","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Thanh S\u01a1n","address":"SONPT2@VIETINBANK.VN","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":17006,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":17006,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phạm Thanh Sơn 21 Sep 2021

Đây bạn ơi, các phần khác của bài giảng mình vẫn bấm vào được, chỉ có duy nhất phần Bài tập tổng hợp là đưa chuột vào là bấm ko được.

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-09-22 21:47:56","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1583289699.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":3581285,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":801,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn ấn vào esc nhé rồi di dhuyeenr đến đối tượng như cách sử dụng macro thấy nó chuyển sang hình bàn tay bạn kích vào nhé.

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-09-22 07:56:32","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50344771,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":260}
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021

Phần bài tập mình đã đưa ra thành các file bài tập tổng hợp riêng trong chương 15 của khóa học rồi, nên nút Bài tập tổng hợp sẽ không có chức năng gì. Bạn có thể làm các bài tập trong chương 15 nhé.

Nguyễn Hồng Liên
Nguyễn Hồng Liên 21 Sep 2021

Em không gõ được ký tự vào box, mong thầy giải đáp cách khắc phục ạ.Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 21 Sep 2021

Chào bạn bạn chạy from lên sẽ gõ vào được nhé.

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 22 Sep 2021
Bạn đang trong chế độ thiết kế Userform trong VBA thì chưa nhập nội dung vào textbox ngay được. Chỉ khi nào bạn chạy Userform để nó hiển thị trên excel thì mới nhập vào textbox được.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-LEARNING
Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng
Khóa học: 32    |    Học viên: 132,465
4.7 (283 đánh giá)

Sứ mệnh của G-LEARNING: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo ứng dụng tin học văn phòng.

Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-LEARNING theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự xuất sắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.

Các chương trình đào tạo:

- Microsoft Office,

- Business Intelligence,

- Design...

Thành tựu:

- Đối tác đào tạo nội bộ của: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...

- Hơn 100.000 học viên online trên toàn quốc.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 37%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

499,000đ

799,000đ
Lợi ích:
 • Ứng dụng VBA xây dựng mô hình quản lý như một phần mềm đa chức năng
 • Có trợ lý VBA Excel trong công việc để hỏi khi cần
 • Thiết kiệm thời gian xử lý công việc lên tới hàng trăm lần
Tặng ngay:
 • Khoá học EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng trị giá 199,000đ
 • Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ
 • FREE SHIP toàn quốc mã kích hoạt
 • HOÀN LẠI TIỀN nếu bạn thấy không hiệu quả trong 365 ngày
 • GIẢM 60% khi bạn đăng ký thêm bất kỳ khoá học nào tại GITIHO
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội