Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người đang làm việc trong các lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng, Nhân Sự, Kế Toán, Xây Dựng, Dự Báo, Dự Toán,...
Người thường xuyên gặp phải các vấn đề với số liệu bảng biểu: Dữ liệu Excel phân mảng ở nhiều file, nhiều định dạng khác nhau, khó khăn trong việc tổng hợp và làm báo cáo.
Người muốn tự động hóa thao tác công việc lặp đi lặp lại: định dạng, lập bảng báo cáo, lọc dữ liệu, tổng hợp thủ công copy/paste...
Người muốn bỏ túi bí kíp xây dựng các phần mềm hỗ trợ riêng đáp ứng yêu cầu công việc, hiện thực hoá mọi báo cáo mà trong đầu nghĩ đến.
Người muốn có chuyên gia VBA Excel để hỏi khi cần.
Người muốn tăng lương, thăng chức lên các vị trí team lead, quản lý, trưởng phòng..

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hình thành tư duy lập trình cơ bản giúp giải quyết các vấn đề tận gốc thông qua các bài tập thiết thực trong công việc.
Hiểu cặn kẽ các kiến thức căn bản.
Biết cách tự viết code, đọc hiểu code và sửa code
Thiết lập một tiện ích tự động xử lý số liệu
Thay đổi menu excel, tạo form nhập liệu theo ý muốn.
Viết được các mã lệnh Macro để tự động phân tích, nhập và xử lý số liệu.
Nắm được một số kỹ năng lập trình thông dụng: Phát hiện và xử lý lỗi, tạo Userform, sự kiện, in hàng loạt, thêm/sửa/xóa dữ liệu, nạp dữ liệu, trích xuất dữ liệu...
Ứng dụng VBA vào một số công việc cụ thể trong quản lý nhân sự, kế toán, tài chính, quản lý dự án...

Nội dung khóa học

1

Chương 0: Tài liệu thực hành trong khóa học

1. Hướng dẫn sử dụng giao diện học tập
01:57
2. Tài liệu VBAG01
3. Hướng dẫn giải nén tài liệu
03:15
4. Tham gia nhóm học tập trên Facebook
2

Chương 1: Tổng quan về VBA

1. Giới thiệu những đặc điểm của file Excel có chứa VBA
02:41
2. Thiết lập phân quyền cho phép Excel sử dụng được VBA
03:24
3. Những chú ý khi sử dụng VBA trong các phiên bản Excel
02:29
4. Hướng dẫn làm quen với file bài giảng sử dụng trong chương trình
01:41
5. Hướng dẫn cách mở cửa sổ làm việc VBA
02:25
6. Giới thiệu về các cửa sổ làm việc chính trong môi trường VBA
06:15
7. Làm quen với các thiết lập cơ bản trong VBA
03:17
8. Hướng dẫn cách chia màn hình làm việc khi lập trình VBA
02:16
3

Chương 2: Cách ghi và sử dụng Macro

1. Khái niệm về Macro và cách ghi Macro
07:41
2. Cấu trúc cơ bản của 1 Macro
01:58
3. Cách sử dụng Macro trong Excel
03:56
4. Cách tạm dừng Macro đang chạy hoặc gặp lỗi
01:58
5. Lưu file có chứa Macro
03:47
6. Cách kiểm tra từng đoạn code thu được từ việc chạy từng dòng code
09:37
7. Cách đánh dấu ngắt đoạn code
02:26
8. Cách ghi chú nội dung trong các đoạn code
05:55
9. Những code hay sử dụng từ việc ghi Macro
08:04
10. Hệ thống bài tập về Record Macro
4

Chương 3: Tìm hiểu về Module trong VBA

1. Khái niệm về Module và các thao tác làm việc với Module
06:41
2. Kinh nghiệm khi đặt tên Module
05:24
3. Cách viết code trong Module
03:54
4. Những lưu ý khi đặt tên Macro
01:37
5

Chương 4: Kỹ thuật viết code trong VBA

1. Khái niệm về lập trình hướng đối tượng trong VBA
02:38
2. Tìm hiểu về Đối tượng, phương thức, thuộc tính
06:44
3. Lưu ý về việc xuống dòng khi viết code
09:19
4. Các ký tự đặc biệt khi viết code
10:00
5. Cách sử dụng msgbox trong VBA
10:04
6. Cách sử dụng input box trong VBA
04:03
7. Hướng dẫn cách xây dựng tư duy lập trình
12:27
8. Bổ trợ: cách viết code trong VBA
03:24
6

Chương 5: Kỹ thuật khai báo và sử dụng biến trong lập trình VBA

1. Khái niệm về Biến trong lập trình
05:00
2. Kỹ thuật khai báo biến và cách thiết lập bắt buộc khai báo biến
08:38
3. Các kiểu biến trong VBA
06:35
4. Phân biệt 2 dạng Biến nhận giá trị cố định và biến nhận giá trị không cố định
03:32
5. Mối quan hệ giữa các kiểu dữ liệu trong excel với vba và cách chuyển đổi kiểu dữ liệu
12:42
7

Chương 6: Cách viết code VBA với đối tượng Range, Cell

1. Khái niệm về ô/vùng ô cố định hay không cố định trong VBA
07:17
2. Cách viết theo địa chỉ cố định
07:51
3. Cách viết theo địa chỉ không cố định
05:18
4. Cách viết Range kết hợp Offset
08:06
5. Các phương thức và thuộc tính hay sử dụng với đối tượng Range
09:41
6. Tìm hiểu về Select - Selection khi record macro
06:24
7. Tìm hiểu về dòng cuối trong lập trình VBA
08:35
8. Ứng dụng dòng cuối trong một số công việc thường gặp
10:52
8

Chương 7: Cách viết code VBA với đối tượng Worksheet

Tải tài liệu kèm theo bài học
1. Đặc điểm của đối tượng Worksheet và cách viết code
04:56
2. Cách viết code với tên Sheet đích danh
10:19
3. Cách viết code với phương pháp gán biến cho đối tượng Worksheet
07:20
4. Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ActiveSheet với thuộc tính Activate
06:09
5. Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Worksheet
07:23
6. Hướng dẫn quy trình 1: cách lấy nội dung từ Sheet này sang Sheet khác
21:03
7. Hướng dẫn quy trình 2: những chú ý khi làm việc với code ẩn/hiện Sheet
13:47
8. Hướng dẫn quy trình 3: những chú ý khi khóa Sheet
06:10
9. Hướng dẫn quy trình 4: những chú ý khi in nội dung trong Sheet
06:06
9

Chương 8: Cách viết code VBA với đối tượng Workbook

1. Đặc điểm của đối tượng Workbook và cách viết code
03:40
2. Hướng dẫn cách phân biệt đối tượng ThisWorkbook với ActiveWorkbook
09:15
3. Những phương thức, thuộc tính hay sử dụng của đối tượng Workbook
12:13
4. Cách gán biến khi làm việc với nhiều Workbook
11:26
5. Những lưu ý về đường dẫn tới thư mục chứa Workbook
07:30
6. Quy trình mở và lưu 1 Workbook
09:12
7. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 1
10:07
8. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook - Phần 2
12:04
9. Gộp dữ liệu từ nhiều Workbook vào 1 Workbook dạng tổng quát
15:11
10

Chương 9: Các cấu trúc thường gặp trong lập trình VBA

1. Cấu trúc gộp nhóm các dòng code với With-End with
03:29
2. Giới thiệu về hàm IF trong VBA
04:53
3. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 1: Cấu trúc giản lược
09:41
4. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 2: Cấu trúc đầy đủ
05:31
5. Tìm hiểu cấu trúc IF trong lập trình VBA - Phần 3: Cấu trúc lồng ghép
08:46
6. Ứng dụng cấu trúc kết hợp nhiều mệnh đề trong lệnh IF
17:15
11

Chương 10: Tìm hiểu về vòng lặp trong VBA

Tài liệu chương 10
1. Khái niệm về vòng lặp trong lập trình
02:56
2. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 1
08:18
3. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For... Next - Phần 2
07:17
4. Tìm hiểu về bước nhảy và cách thoát khỏi vòng lặp For
03:07
5. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp For each... Next
05:50
6. Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp For để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
08:32
7. Tìm hiểu cấu trúc vòng lặp Do... While
08:37
8. Những lưu ý khi sử dụng vòng lặp Do... While
03:43
9. Bài tập thực hành: sử dụng vòng lặp Do While để gộp dữ liệu từ nhiều file vào 1 file
11:36
12

Chương 11: Các loại lỗi và cách xử lý lỗi khi lập trình

1. Các loại lỗi thường gặp khi lập trình VBA
05:06
2. Kỹ thuật cơ bản để khắc phục lỗi cú pháp và lỗi thi hành
07:46
3. Lệnh tránh lỗi và những lưu ý khi sử dụng
05:22
13

Chương 12: Lập trình UserForm cơ bản

Tài liệu chương 12
1. Khái niệm về UserForm và các thành phần thường sử dụng
05:01
2. Các chức năng chính trong hộp công cụ của UserForm
05:47
3. Những thiết lập cơ bản khi bắt đầu với UserForm
09:32
4. Kỹ thuật đặt Tab cho các thành phần trong UserForm
05:47
5. Cách thay đổi định dạng dữ liệu hiển thị trong Textbox
14:03
6. Tự động thay đổi kết quả dựa trên sự thay đổi của đối tượng khác
07:51
7. Giới hạn kiểu dữ liệu được phép nhập trong Textbox
04:02
8. Cách nạp 1 danh sách vào Combobox
06:40
9. Cách đóng UserForm và cách gọi ra UserForm
03:41
10.Cách lưu dữ liệu từ UserForm vào Sheet
10:47
11. Những chú ý khi lưu dữ liệu từ Userform vào Sheet
05:19
12. Cách đưa dữ liệu từ Sheet vào UserForm
08:44
13. Sử dụng Command Button để gọi ra 1 UserForm khác
06:39
14. Bài tập thực hành: Ứng dụng UserForm để tạo form nhập dữ liệu
02:03
14

Chương 13: Lập trình sự kiện trong VBA

1. Khái niệm về sự kiện trong lập trình
06:37
2. Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết trực tiếp
04:03
3. Hướng dẫn cách lập trình sự kiện với cách viết gián tiếp
02:28
4. Bài tập thực hành: Lập báo cáo chi tiết gắn với sự kiện Worksheet_Change
08:37
5. Cách giới hạn phạm vi nơi kích hoạt sự kiện
07:24
15

Chương 14: Cách tạo MENU gọi lệnh Macro trên thanh công cụ của Excel

1. Tìm hiểu về thanh công cụ của Excel
01:52
2. Cách gọi 1 Macro trên thanh công cụ
02:14
3. Cách đổi tên hiển thị của chức năng trên thanh công cụ
01:38
4. Cách viết tiếng việt có dấu cho chức năng trên thanh công cụ
03:29
5. Cách tạo thẻ mới, nhóm mới để xây dựng MENU làm việc
04:32
6. Cách chèn ảnh đại diện cho các chức năng trên thanh công cụ
02:27
7. Cách tùy chỉnh vị trí hiển thị trên thanh công cụ
02:10
16

Chương 15: Các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

1. In phiếu lương hàng loạt
2. Chương trình quản lý nhân sự, in hợp đồng lao động
3. Chương trình quản lý thu-chi cá nhân
4. Chương trình quản lý và in Ủy nhiệm chi
5. Ứng dụng tạo ribbon vào chương trình quản lý kho
05:35
17

Chương 16: Kết quả các bài tập chuyên đề: Ứng dụng VBA trong công việc

1. Kết quả in phiếu lương hàng loạt
2. Kết quả chương trình quản lý nhân sự, in hợp đồng lao động
3. Kết quả chương trình quản lý thu-chi cá nhân
4. Kết quả chương trình quản lý thiết bị - tài sản
5. Kết quả chương trình quản lý kho
18

Chương 17: Tài liệu tham khảo - File mẫu sử dụng VBA trong công việc

Phần mềm quản lý nhân sự trên Excel bằng VBA

Phản hồi về khóa học

Hoàng Thanh Tùng
22:07 21/07/2020
Khóa học hay, bổ ích, nhiều kiến thức chuyên môn, dùng cho người chuyên làm việc với excel và VBA. Tuy nhiên phần file bài tập đính kèm cần nhiều thao tác để tải về. Cám ơn trường đào tạo Gitiho và các giảng viên nhiệt tình giảng dạy.
Phạm Phúc Thịnh
08:06 10/06/2020
Vậy là mình đã đi đến bài học cuối cùng của khóa học VBA. Cảm giác có chút hụt hẫng như vừa xem xong một bộ phim tuyệt hay. Khóa học được thiết kế rất bài bản, khoa học, giúp cho mình tiếp cận với VBA một cách rất tự nhiên mà không bị cảm thấy "ngộp" với những kiến thức mới. Xin cảm ơn Gitiho! Cảm ơn các Thầy và đội ngũ support rất tận tâm! Mình từ một người không có tư duy về lập trình, mới chỉ biết đến excel cơ bản thì giờ mình đã có thể tự tư duy và tự viết được code. Thực sự có cảm giác nuối tiếc khi đã học xong. Hi vọng là Gitiho sẽ sớm ra mắt những khóa VBA nâng cao trong tương lai!
Ngô Thị Thanh Thương
09:06 03/06/2020
Nội dung khá hay nhưng nên cho vào cuối bài trước vì mình đã thử viết và bị treo máy. Bài giảng giọng quá bé. ( Mình học trên latop và bật to hết cỡ mà vẫn khó nghe so với các bài học trước)
Hoàng Minh Hiếu
21:05 28/05/2020
Khóa học rất hay, chú trọng tư duy - là điều mà tôi chưa thấy khóa học nào khác đáp ứng được. Với a e kỹ thuật như mình, đặc biệt là dân xây dựng thì khóa học VBA này là thực sự hữu ích. Từ tổng hợp chi phí, tổng hợp kl,phân loại kl hạng mục hay đơn giản là quản lý theo dõi thanh toán của nhà thầu và nhiều nhà thầu trong dự án. Thực sự hữu hiệu và hiệu quả cho các báo cáo nhanh, gấp rút mà cần độ chính xác cao. 13h30 trưởng ban báo 14h họp. Và có 30’ để chuẩn bị báo cáo.
Phạm Hồng Anh
17:05 28/05/2020
Được bạn giới thiêu cho khóa học VBAG01 của Gititho nên em đăng ký ngay. Khi tham gia khóa học em bị cuốn ngay vào những bài giảng, nội dung của khóa học rất chi tiết, bài bản. Giảng viên dễ hiểu, trả lời câu hỏi nhiệt tình. Em đã nắm được kiến thức VBA, áp dụng công việc và đạt hiệu quả không ngờ, Hy vọng sắp tới Gitiho ra mắt nhiều sản phẩm mới để em có cơ hội nâng cao kỹ năng của mình. Cảm ơn Gitiho đã tạo điều kiện cho em cơ hội nâng cao chất lượng công việc.
Hà Linh
17:05 28/05/2020
Em xin gửi lồi cảm ơn đến thầy Quân ạ. Nhờ kiến thức em học được từ khóa VBAG01 của thầy mà hôm nay e đã được nhận việc vào 1 tập đoàn lớn, Nội dung bài test em hoàn toàn sử dụng kiến thức VBA nên được đánh giá rất cao. Em chúc thầy và đội ngũ sức khỏe và ngày càng chia sẻ được nhiều kiến thức đến nhiều người hơn nữa ạ.
Anh Nam
17:05 28/05/2020
Cảm ơn thầy Quân và Gitiho rất nhiều. Khóa học rất đầy đủ, thiết thực, dễ hiểu. Không đơn thuần chỉ là dạy công cụ, thầy còn hướng dẫn mình rèn luyện tư duy lập trình, để mình có thể ứng dụng linh hoạt được kiến thức vào công việc thực tế. Cộng với khóa học có rất nhiều bài tập cho mình thực hành cho mình thao hồ luyện nevel. Học khóa này thấy hóa ra VBA cũng không khó nhằn như nhiều người nói. Giờ mình không phải làm 11 tiếng/ngày chỉ vì báo cáo nữa. Mình đã có nhiều thời gian cho bản thân, gia đình hơn. Một lần nữa cảm ơn Gitiho rất nhiều.
Phạm Thu Hà
17:05 28/05/2020
Mình đã học được 80% khóa học rồi . Cảm nhận của mình là khóa học rất chi tiết, có sự sắp xếp kiến thức khoa học, bổ trợ cho nhau, giải quyết được từng mấu chốt của vấn đề, thầy diễn đạt rất dễ hiểu và gần gũi.

Thảo luận mới nhất khoá học

Trịnh Phương Thảo 04 Jun 2020
Mình không thể tìm được nhóm học tập của Gitiho trên Facebook. Khi gõ link như hướng dẫn thì Facebook hiện ra thông báo: "Rất tiếc, nội dung này hiện không khả dụng. Liên kết bạn đã theo dõi có thể đã hết hạn hoặc trang có thể chỉ hiển thị với đối tượng không bao gồm bạn." Xin hỗ trợ ạ!
G-LEARNING [Giảng viên] 04 Jun 2020
Chào Thảo, Thảo F5 lại và gửi yêu cầu tham gia giúp Gitiho để được team support nhé
Trần Thùy Dương 28 Nov 2020

Thưa thầy, hàm IF lồng OR trong VBA như ví dụ bên dưới thì viết như nào vậy thầy


LE TAN DAT 27 Nov 2020

Hướng dẫn cách bắt đầu khóa học

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020

Chào bạn bạn rê chuột vào phần màu xanh tím than góc trái màn hình chọn một bài học bất kỳ nhé.

LE TAN DAT 27 Nov 2020

Sao clip không chạy Thầy ơi?

Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Nov 2020

Chào bạn bạn sử dụng trình duyệt nào ạ?

Trần Yên 27 Nov 2020

Làm thế nào để nạp chỉ 2 lựa chọn vào Combo Box anh hả, không muốn tạo bằng nạp list. Cám ơn anh

Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

Chào bạn nghĩa là bạn không muốn tạo list nhưng vẫn hiện combobox ạ hay như thế nào ạ?

Trần Yên 27 Nov 2020

Vâng ạ, vì chỉ có 2-3 lựa chọn, nên mình không muốn tạo list trong excel, mà muốn điền tay tạo tập hợp lựa chọn trong code luôn.

Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

chào bạn bạn làm như sau nhé:

Sub taocombobox()

    ComboBox1.clear// xoa list đa co

    ComboBox1.AddItem ("a")/ gan list

    ComboBox1.AddItem ("b")

    ComboBox1.AddItem ("c")

End Sub


Trần Yên 27 Nov 2020

Vâng, cám ơn anh nhiều.

Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2020

Chúc bạn học tốt cùng gitiho

Đỗ Thị Yến 22 Nov 2020

e chào thầy ạ. thầy cho e hỏi là e đang có 1 file excel trong đó có nhiều sheets, có cách nào để đưa được tên các sheets này vào trong một MENU để khi ấn vào đó là hiện ra sheets mình cần k ạ?

e đang làm là copy lại các sheets sang 1 WBs mới và call tên Sub lên thì lạ k chạy được ạ

Tuấn Ba [Chuyên gia] 23 Nov 2020

Chào bạn có phải đang muốn link sheets đúng không?

https://gitiho.com/blog/tao-hyperlink...

Đỗ Thị Yến 23 Nov 2020
cho e hỏi là làm thế nào để gửi ảnh trên này đc ạ. Vì e đang gặp 1 số lỗi khi sử dụng VBA
Tuấn Ba [Chuyên gia] 23 Nov 2020

Chào bạn bạn chụp ảnh và dán vào ô thảo luận là được ạ

Đỗ Thị Yến 23 Nov 2020