Chuyên gia Excel

Lộ trình này giúp bạn học được các kỹ năng nâng cao, chuyên sâu của Excel - ứng dụng cho việc tự động hóa công việc, hay xây dựng các hệ thống báo cáo tự động ngay trên chính Excel

Các kỹ năng chính cần học: Power Pivot, Power Query, VBA, Ứng dụng Excel

- 68%

1,499,000đ

4,694,000đ
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Khóa học

Hoàn thành lộ trình học tập
- 68%

1,499,000đ

4,694,000đ
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Chuyên gia đồng hành

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội