327 Khóa học

Danh mục

Khuyến khích giao tiếp và cộng tác trong team
Khuyến khích giao tiếp và cộng tác trong team
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Điều hành cuộc họp theo hướng tốt hơn
Điều hành cuộc họp theo hướng tốt hơn
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Sử dụng Microsoft Edge nâng cao
Sử dụng Microsoft Edge nâng cao
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Phản hồi tích cực
Kỹ năng Phản hồi tích cực
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Đàm phán và thương lượng
Kỹ năng Đàm phán và thương lượng
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Khơi gợi và phát triển kỹ năng lãnh đạo
Khơi gợi và phát triển kỹ năng lãnh đạo
0 (0 đánh giá)

699,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Giải quyết vấn đề một cách Logic
Giải quyết vấn đề một cách Logic
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Phương pháp lập kế hoạch
Phương pháp lập kế hoạch
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Sử dụng trí tuệ cảm xúc (EQ) trong công việc
Sử dụng trí tuệ cảm xúc (EQ) trong công việc
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng tự học hiệu quả
Kỹ năng tự học hiệu quả
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Cân bằng cuộc sống
Kỹ năng Cân bằng cuộc sống
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng làm việc với người trái tính
Kỹ năng làm việc với người trái tính
0 (0 đánh giá)

499,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng thuyết phục và tạo ảnh hưởng
Kỹ năng thuyết phục và tạo ảnh hưởng
0 (0 đánh giá)

599,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội