Nguyễn Hoàng 
Nguyễn Hoàng 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 59 lượt xem

kiểm tra giúp code của em bị sai ở đầu mà cho ra kết quả như bên

Thầy kiểm tra giúp code của em bị sai ở đầu mà cho ra kết quả như bên dưới


Tên Bộ phận Năm sinh
Long Kinh doanh 1987
Thảo Kế toán 1992
Tên Bộ phận Năm sinh
Tuấn Sản xuất 1990

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 59 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  09:11 - Nov 04, 2020

bạn có thể kiểm tra lại dòng đầu của wb2 xem, vì bạn đang tính dòng đầu là dòng 2. Có thể dòng này là dòng tiêu đề nên khi lấy dữ liệu sang sheet Data sẽ lấy cả dòng tiêu đề.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông