Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Sinh viên năm 3- năm 4 cần viết khóa luận
Những bạn trẻ muốn gia nhập lĩnh vực Xuất nhập khẩu – Logistics
Những nhân viên muốn chuyển đổi công việc, theo đuổi ngành Xuất nhập khẩu – Logistics
Nhân viên Cảng vụ làm các công việc liên quan đến chạy lệnh

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Tầm nhìn tổng quan về xnk liên đới cùng logistics ( 1 phần trong chuỗi cung ứng )
Được thực hành những bài thực hành chi tiết : bill, manifest, tờ khai, CO
Quy trình, các chi phí để hình thành lên 1 lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể
Tiếp cận những chứng từ thật , Gặt hái được những kinh nghiệm quý của giảng viên với 10 năm thực tế
Tự tin phỏng vấn với những thuật ngữ chuyên ngành Xuất nhập khẩu – Logistics

Nội dung khóa học

0

Chương 1: Tổng quan về XNK – Logistics - Các chi phí cơ bản cho 1 lô hàng

5 bài học thử
1

Chương 2: Incoterm 2010 Contract , invoice , packing

2

Chương 3: Bill - Thực hành bill

3

Chương 4: Bảo hiểm - Thanh toán quốc tế

4

Chương 5: Quy trình hàng lẻ, hàng cont, hàng air, booking, báo giá

5

Chương 6: Manifest

6

Chương 7: Vỏ cont, trucking, kích thước cont - Nâng hạ, phơi hạ

1 bài học thử
7

Chương 8: Mã HS code - Cách quy tắc phân loại HS code

8

Chương 9: CO và các lưu ý giảm thuế

9

Chương 10: Biểu thuế, tờ khai điện tử

10

Chương 11: Thực hành tờ khai điện tử Ecus 5

11

Chương 12: Hun trùng, kiểm dịch, ktcl, kiểm hóa, hợp quy

2 bài học thử
12

Thuật ngữ chuyên ngành xnk - logistics

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 28 Oct 2021

ở ô shipper, khi điền tất cả thông tin của shipper thì có khi dấu thăng trước tên, sđt, email k ạVũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 28 Oct 2021

em nhầm ạ thầy đừng trả lời câu này nha

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 24 Oct 2021

Báo giá nhập hàng cont vs báo giá xuất hàng cont ý ở đây là vỏ cont hay là hàng hóa vậy ạ?

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 25 Oct 2021

hi e 

đây ko phải hàng hóa , đây chỉ là cước vận chuyển hàng cont e ah 

ví dụ : giá trên là ước vận chuyển hàng cont ( cont 20 , 40 )  từ shanghai - hp ( giá từ trước năm 2018 )

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 26 Oct 2021

2 bảng giá này khác nhau ntn ạ?

{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07 08:57:51","updated_at":"2021-10-28 21:16:46","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean XNK","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":5613838,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":265,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 27 Oct 2021

hi e 

cái này là cước vận chuyển từ từ shanghai về hp , tức là cước nhập khẩu , thường cước nhâp khẩu đắt hơn nhiều so với cước xuất khẩu 

.

cái này là cước vận chuyển từ hp đi shanghai là cước xuất khẩu e nhé

{"id":177728,"crm_contact_id":303440,"name":"V\u0169 Th\u1ecb Ng\u1ecdc Huy\u1ec1n","email":"vtnhcbs@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"a0b9ac205d46da2b0aef19419e455b3d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-21 15:20:12","updated_at":"2021-10-22 18:35:22","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23960,"google_id":"114317619124337145238","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":177728,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":177728,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Vũ Thị Ngọc Huyền 27 Oct 2021


Dạ như trong video có nói thì bảng trên là phí LC từ đầu cảng xuất khẩu - ở Đức Nếu so sanh ở bảng dưới thì tại sao ở bảng trên có cả phí handling vậy ạ?
{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07 08:57:51","updated_at":"2021-10-28 21:16:46","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean XNK","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":5613838,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":265,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 28 Oct 2021

hi e

 phụ phí 2 đầu do hãng bay tự nghĩ ra , ko phải hãng nào cũng giống nhau hoàn toàn , nhưng tổng thể thì thường có những phí đó 

phí handling có đơn vị thu , đơn vị ko thu ( thường thì fwd sẽ thu phí ) nhưng phí đó thường coi là profit rồi , nên  đôi khi ko có 

thường thì hãng bay ko thu phí handle , mà thường do các fwd thu thêm phí đó là nhiều ( để tăng thêm chút lợi nhuận ) 

hien nguyen
hien nguyen 08 Oct 2021

Thầy ơi e đang gặp phải trường hợp này nhờ thầy tư vấn giúp vs ạ: Bên e (cty logistics) vận chuyển hàng quá cảng sang Lào cho khách và đã trả rỗng tại cảng. Nay hãng tàu MSC báo cont hư và yêu cầu phí sửa chữa cont. Nhưng bên e ko bik được cont hư trước đó rồi hay do quá trình lấy hàng ra khỏi cont tại nhà máy bên Lào làm hư hỏng, e có check phiếu EIR lúc lấy hàng tại Cảng nhưng trên phiếu EIR ko remark gì cả, giờ e ko có bằng chứng gì để chứng minh với hãng tàu là cont hư trước đó, Vậy với trường hợp này e nên xử lý ntn ạ? EM cảm ơn thầy.

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 09 Oct 2021

hi e 

đầu tiên lái xe phải check phôi phiếu trước lúc ra khỏi cảng

dựa vào phơi phiếu thì 1 là fwd đi lại lòng hỏng , 2 là cnee làm hỏng 

nếu cont hỏng bên trong thì lỗi do cnee , cont mà hỏng bên ngoài thì lỗi do fwd  ( lái xe đi lại va quệt ... )

nếu cont hỏng trước đó thì phải nói lúc mà có phơi phiếu , lúc xuất hàng ...

.

xử lý : 

nếu nhẹ thì fwd or cnee tự bàn bạc , chia sẻ chi phí 

nếu nặng thì xin mang cont ra ngoài sửa , hoặc tìm cách kết nối với người sửa , để giảm chi phí 

chứ khó cãi dc cont hỏng từ trước , vì có phơi phiếu rồi 

Trần Thùy Linh
Trần Thùy Linh 10 Oct 2021

Thầy ơi với trường hợp này tại sao hãng tàu lại là người báo cont hư hỏng ạ? Khi đưa hàng sang Lào và trả cont tại cảng thì cảng sẽ là người remark trong phiếu Hạ vỏ và phát hiện lỗi lúc này chứ ạ? 

{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07 08:57:51","updated_at":"2021-10-28 21:16:46","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean XNK","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":5613838,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":265,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 11 Oct 2021

hi e 

người ghi vào phơi phiếu là người ở cảng , rồi cảng báo hãng tàu  , rồi hãng tàu báo cho fwd ( ở trên mbl ) , rồi fwd báo cho  cnee ( để tính phí sửa chữa cont ) 

nhưng thường thì ko kênh chi phí trong lúc báo giá này mấy

{"id":122346,"crm_contact_id":161396,"name":"hien nguyen","email":"nguyenhien3389@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"979c39aafc35d5072d97398450db1571","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-02-02 22:25:18","updated_at":"2021-10-25 03:36:47","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"CK","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":41100,"google_id":"108269055540167781084","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1}
hien nguyen 27 Oct 2021

thầy vậy giờ trên phiếu EIR lúc bên e nhận hàng ko có remark gì cả. Mục GHI CHÚ (REMARK): để trống hoàn toàn=> trường hợp này e phải hiểu như thế nào ạ? không Remark gì cả nghĩa là cont hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì cả, hay e có thể yêu cầu cảng giải thích trường hợp này ko ạ (giải thích vì sao EIR của cont này ko remark gì cả). Vì thật sự hiện tại cont hư phía ngoài là chính, sàn cont ko vấn đề gì cả. Nhưng chỗ hư đã rỉ sét, thì nghĩa là cont đã hư lâu rồi, chứ mới hư thì ko thể rỉ rét đến vậy được. mong đưowcj thầy tư vấn giúp ạ

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 25 Oct 2021

Cho Em hỏi bảng báo giá này là báo cho hàng nhập về vn phải không ạ?

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 26 Oct 2021

hi e 

a ko thấy ảnh Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 26 Oct 2021{"id":67317,"crm_contact_id":60705,"name":"V\u0169 Th\u00e0nh Trung","email":"trungvu.hpvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-08-07 09:03:25","confirmation_code":"0d657363a356f401826afca9ae7430ba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-08-07 08:57:51","updated_at":"2021-10-28 21:16:46","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1600835991.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":"<p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","full_name":"V\u0169 Trung","address":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean XNK","status_text":"<p style=\"margin-top:0cm\">H\u1ecdc v\u1ea5n: C\u1eed nh\u00e2n Qu\u1ea3n tr\u1ecb kinh doanh - \u0110\u1ea1i h\u1ecdc Ngo\u1ea1i\r\nTh\u01b0\u01a1ng H\u00e0 N\u1ed9i<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">Kinh nghi\u1ec7m\r\nl\u00e0m vi\u1ec7c:&nbsp;2011: Chuy\u00ean vi\u00ean sale export - c\u00f4ng ty PSP Vi\u1ec7t Nam ( chuy\u00ean v\u1ec1\r\nh\u00e0ng n\u00f4ng s\u1ea3n )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2013 - 2018\r\n: Tr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh -c\u00f4ng ty SME logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 :\r\ntr\u01b0\u1edfng ph\u00f2ng kinh doanh c\u00f4ng ty DH logistics ( H\u1ea3i Ph\u00f2ng )<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">2018 - nay:\r\nGi\u00e1m \u0111\u1ed1c c\u00f4ng ty HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\"><span style=\"color:black\">Kinh nghi\u1ec7m gi\u1ea3ng d\u1ea1y:&nbsp;<\/span><o:p><\/o:p><\/p><p style=\"margin-top: 0cm;\">T\u1eeb 2016 -\r\nnay: Ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u1ea3ng d\u1ea1y Xu\u1ea5t nh\u1eadp kh\u1ea9u t\u1ea1i HSC logistics<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\"><span style=\"color: black;\">Th\u00e0nh t\u00edch \u0111\u1ea1t\r\n\u0111\u01b0\u1ee3c : gi\u00fap h\u00e0ng ngh\u00ecn h\u1ecdc vi\u00ean b\u1ea3o v\u1ec7 kh\u00f3a lu\u1eadn th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 \u0111\u00e0m ph\u00e1n c\u00f4ng vi\u1ec7c\r\nt\u1ed1t, tr\u00ecnh \u0111\u1ed9 cao t\u1ea1i c\u00e1c khu c\u00f4ng nghi\u1ec7p, c\u00f4ng ty n\u01b0\u1edbc ngo\u00e0i <\/span><span lang=\"VI\" style=\"color: black;\">\u1edf c\u1ea3 H\u00e0 N\u1ed9i\r\nv\u00e0 H\u1ea3i Ph\u00f2ng<\/span><\/p><p class=\"MsoNormal\"><span lang=\"VI\" style=\"color:black;mso-themecolor:text1;mso-ansi-language:VI\"><o:p><\/o:p><\/span><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0986579111","become_teacher":0,"primary_wallet":5613838,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":265,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":67317,"role_id":5}}]}
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 27 Oct 2021

hi e 

dest airport là sân bay đích là HAN ( nội bài ) thì có nghĩa là hàng nhập nhé 

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 25 Oct 2021

Mục này là quy trình air của hàng lẻ (LCL) phải không ạ?Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 25 Oct 2021

hi e 

hàng air thì ko có hàng cont , mà sẽ có kiện hàng  , như hàng lẻ ấy   ( cân , kiện khối ) 

trung bình 1 lần gửi sẽ gửi tầm 100 kgs chẳng hạn

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 26 Oct 2021

em cảm ơn thầy nhiều ạ

hồ gia thành
hồ gia thành 26 Oct 2021

thầy ơi c/o 3 bên giống và khác nhau với thanh toán L/C ntn ạ?Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 26 Oct 2021

hi e 

thanh toán phải thanh toán cho người bán ( seller ) chứ ko phải người gửi hàng ( shipper ) , trên LC show seller nhé

hồ gia thành
hồ gia thành 26 Oct 2021

dạ em cảm ơn

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 25 Oct 2021

Thầy ơi em không hiểu đoạn giá ở mục minium và -45, +300 ấy ạ?
2 cái đó khác nhau như thế nào ạ?


Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 26 Oct 2021

hi e 

min từ 1-45 kgs, thì tính cố định 1 giá 

còn + 300 thì 301 kgs tính giá khác , 397 kgs tính giá khác , sẽ lấy số kgs để nhân lên với đơn giá vận chuyển

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 24 Oct 2021

thầy ơi HSC ở đoạn đầu video khi giới thiệu về Coloader là gì vậy ạ? hãng tàu ạ?

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 25 Oct 2021

hi e 

coloader là người gom hàng lẻ đó e 

e xem bài 5.3 nhé

Hồ Đức Hạ
Hồ Đức Hạ 21 Oct 2021
Dạ chào Thầy ! Trong trường hợp kiểm dịch không thành công (bị hủy hoặc trả cho shiper) thì tiền hàng đã thanh toán cho shiper hoặc chi phí thiệt hại phải giải quyết sao ạ.
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 22 Oct 2021

hi e 

ngoài thủ tục tái xuất thì doanh nghiệp còn bị phạt vì nhập hàng kho đạt chất lượng 

tổng các chi phí tiền hàng , phạt , vận chuyển ngược lại thì shipper và cnee cùng ngồi lại để thống nhất tiền hàng , hoàn trả lại cho cnee 

việc hoàn tiền do sản phẩm kém chất lượng , sẽ do shipper và cnee ký kết trong contract , tuy nhiên vẫn phải xử lý mềm mỏng trước , chứ cứ đè ra theo hợp đồng thì ko hay 

nếu shipper mới làm với cnee , ko phải là bạn hàng truyền thống , thì có thể bùng tiền,  --> cnee kiện quốc tế thì khó , tốn kém chi phí và tiền bạc ... ko rõ tiền hàng có nhiều ko mà kiện , tốt nhất là khéo léo , lấy lô sau bù lô trước thì hợp lý 

nếu shipper làm quen với cnee, cnee là bạn hàng lớn  , thì shipper sẽ hoàn tiền cho cnee ( trên cơ sở 2 bên có hướng hợp tác dài lâu ) 

Vũ Thị Ngọc Huyền
Vũ Thị Ngọc Huyền 21 Oct 2021

Cho em hỏi là có phát sinh phí nâng cont khi mà nâng cont lên xe để chở về kho cnee  và chi phí vệ sinh cont khi trả về cảng POD không thầy

Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung [Giảng viên] 22 Oct 2021

hi e 

có nhé , e xem đến bài cuối , bài 12 đó , có bài tổng kết 

sẽ rõ hơn , còn bài đầu tiên , thì chỉ khái quát chung thôi 

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Vũ Thành Trung
Giảng viên
Vũ Thành Trung

Khóa học: 3    |    Học viên: 2,023
4.7 (27 đánh giá)

Học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc: 2011: Chuyên viên sale export - công ty PSP Việt Nam ( chuyên về hàng nông sản )

2013 - 2018 : Trưởng phòng kinh doanh -công ty SME logistics ( Hải Phòng )

2018 : trưởng phòng kinh doanh công ty DH logistics ( Hải Phòng )

2018 - nay: Giám đốc công ty HSC logistics

Kinh nghiệm giảng dạy: 

Từ 2016 - nay: Phụ trách giảng dạy Xuất nhập khẩu tại HSC logistics

Thành tích đạt được : giúp hàng nghìn học viên bảo vệ khóa luận thành công và đàm phán công việc tốt, trình độ cao tại các khu công nghiệp, công ty nước ngoài ở cả Hà Nội và Hải Phòng

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 40%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

599,000đ

999,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội