Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người muốn có một chuyên gia kế toán để hỏi khi cần
Người muốn làm kế toán trên Excel, nắm được quy trình hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc
Người đang làm kế toán chi tiết, muốn nâng cao chuyên môn để làm kế toán tổng hợp
Mẹ bỉm sữa nghỉ sinh, cần ôn lại nghiệp vụ kế toán để chuẩn bị đi làm
Người làm kế toán muốn xây dựng bộ sổ sách kế toán từ file Excel trắng
Người làm kế toán muốn thành thạo nghiệp vụ trên Excel và phần mềm Misa
Sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực hành nghiệp vụ kế toán thực tế
Chủ doanh nghiệp, người muốn nắm vững nghiệp vụ kế toán để phục vụ quản lý

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Cầm tay chỉ việc từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể, từ xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...
Nắm rõ kiến thức một cách logic về hệ thống kế toán, chế độ kế toán.
Định khoản được các nghiệp vụ phát sinh tại DN.
Thực hiện các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán.
Thành thạo quy trình lên sổ kế toán, cách lấy dữ liệu từ NKC sang các sổ và BCTC.
Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên BCTC bằng excel.
Thành thục các kỹ năng làm việc trên phần mềm kế toán MISA.
Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file excel trắng.
Bộ chứng từ thực tế 3 tháng liên tục của 1 doanh nghiệp, từ thu chi, xuất nhập, nợ đọng ...

Nội dung khóa học

1

Chương mở đầu

Bài 1: Hướng dẫn học tập tại hệ thống học trực tuyến Gitiho
04:03
Bài 2: Giới thiệu khóa học thực hành kế toán tổng hợp từ A-Z
01:07
2

Chương 1: Tài liệu thực hành khóa học Kế toán tổng hợp

Bài 1: Bộ chứng từ thực tế và file excel mẫu kèm khóa học
Bài 2: Tham gia nhóm học tập trên Facebook
3

Chương 2: Bắt đầu công việc kế toán tổng hợp

Bài 1 - Khai báo thông tin doanh nghiệp, những lưu ý về thông tin doanh nghiệp
10:29
Bài 2 - Phân biệt các loại hình doanh nghiệp
06:34
Bài 3 - Phân biệt hóa đơn GTGT
08:42
Bài 4 - Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in, tự in (hóa đơn bản giấy)
05:31
Bài 5: Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử
09:28
Bài 6: Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT
10:20
Bài 7: Kiểm tra hóa đơn hợp lệ và quản lý danh mục đối tác
08:57
Bài 8: Phân biệt chế độ kế toán
10:47
_Bổ sung: Danh mục tài khoản kế toán theo 2 thông tư: TT200 và TT133
4

Chương 3: Các phần hành kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

Bài 1 - Thiết lập sổ Nhật ký chung, cách hạch toán vào sổ NKC
04:24
Bài 2 - Kế toán quỹ: Hạch toán quỹ, chứng từ thu tiền
09:34
Bài 3 - Hạch toán chi tiền
05:54
Bài 4 - Thiết lập tham chiếu tự động thông tin đối tác
07:34
Bài 5 - Thiết lập công thức đếm số dòng trong cùng một bút toán
02:35
Bài 6: Thiết lập công thức lọc dòng dữ liệu trong sổ kế toán (NKC)
04:00
Bài 7- Các vấn đề quan trọng về hóa đơn GTGT - Những điểm lưu ý
10:45
Bài 8: Phân biệt tài sản cố định và CCDC
02:11
Bài 9: Hạch toán mua CCDC và cách kiểm tra hóa đơn mua vào
08:55
Bài 10: Lập bảng phân bổ chi phí trả trước và cách tính giá trị phân bổ
14:58
Bài 11 - Hạch toán mua TSCD , cách tính khấu hao TSCD
07:30
Bài 12 - Lưu ý về chi phí hợp lý: Chi phí được trừ và chi phí không được trừ
08:18
Bài 13: Hạch toán hóa đơn chi phí mua ngoài
05:20
Bài 14 - Hạch toán chi phí thuê ngoài gian công
03:44
Bài 15: Hạch toán chứng từ công nợ bằng UNC
06:18
Bài 16 - Hướng dẫn cài đặt Hỗ trợ kê khai (HTKK) và khai báo thông tin DN
06:24
Bài 17 - Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài và hạch toán lệ phí môn bài
10:12
Bài 18 - Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử qua ngân hàng
07:35
Bài 19 - Hướng dẫn lập giấy nộp tiền và nộp lệ phí môn bài điện tử
05:12
Bài 20: Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài
01:51
Bài 21: Hạch toán mua nguyên liệu về nhập kho
02:49
Bài 22: Lập bảng nhập kho nguyên liệu
04:53
Bài 23: Xuất nguyên liệu để sản xuất
04:34
Bài 24: Hướng dẫn lập bảng xuất kho nguyên liệu
03:34
Bài 25: Bổ sung: Hướng dẫn lấy khối lượng đầu vào từ dự toán xây dựng
07:32
Bài 26: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất
03:37
Bài 27: Các bút toán liên quan đến tập hợp chi phí trực tiếp tính giá thành
07:03
Bài 28: Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
05:12
Bài 29: Hạch toán phân bổ chi phí trả trước
04:30
Bài 30: Kế toán bán hàng và xác định KQKD: Hạch toán bán hàng và phản ánh giá vốn bán hàng
03:05
5

Chương 4: Xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất từ 2018

Bài 1: Xác định cấu trúc bảng lương theo luật hiện hành
06:18
Bài 2: Xây dựng bảng lương, xác định lương cơ bản và mức đóng BHXH
09:17
Bài 3: Xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp trên bảng lương
19:12
Bài 4: Xác định thu nhập khác và tổng lương trên bảng lương
06:38
Bài 5: Xác định mức đóng BHXH, cách tính BHXH và các khoản trích theo lương
08:37
Bài 6: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN và hoàn thiện hạch toán lương
12:41
Bài 7: Hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương trên sổ NKC
17:27
_Tải tài liệu: Bảng lương mẫu tính BHXH và thuế TNCN trên Excel
6

Chương 5: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Bài 1 - Bút toán kết chuyển chi phí trực tiếp cuối tháng
07:23
Bài 2 - Kết chuyển thuế GTGT cuối quý
05:25
Bài 3 - Kết chuyển doanh thu bán hàng
02:47
Bài 4 - Kết chuyển chi phí giá vốn
02:55
Bài 5 - kết chuyển chi phí bán hàng
02:11
Bài 6 - Kết chuyển chi phí QLDN
02:17
Bài 7: Tính thuế TNDN tạm tính và hạch toán TNDN tạm tính vào NKC
05:26
Bài 8: Kết chuyển thuế TNDN
01:02
Bài 9 - Kết chuyển lãi lỗ
05:11
7

Chương 6.1: Xây dựng bảng tổng hợp công nợ

Bài 1: Thiết lập bảng tổng hợp công nợ và tham chiếu tên
04:37
Bài 2: Thiết lập công thức lấy số dư đầu kỳ
11:29
Bài 3: Thiết lập công thức lấy số phát sinh nợ và có trong bảng tổng hợp
05:53
Bài 4: Xác định số dư cuối ký trên báo công tổng hợp công nợ
02:40
Bài 5: Tổng hơp TK 331
06:01
8

Chương 6.2: Thiết lập công thức và lấy dữ liệu lên sổ cái

Bài 1: Thiết lập data tài khoản trong sổ cái bằng Data valication
03:02
Bài 2: Thiết lập thông tin tên TK và kỳ báo cáo
04:33
Bài 3: Xử lý nợ có đầu kỳ
09:07
Bài 4: Lấy số dư nợ có đầu kỳ
01:10
Bài 5: Tham chiếu ngày tháng ghi sổ và chứng từ nội dung diễn giải sang sổ cái
10:16
Bài 6: Xác định số tiền nợ có trên sổ cái
11:24
9

6.3. Xây dựng + lập công thức lấy dữ liệu sổ chi tiết

Tải tài liệu: Đề bài tạo sổ chi tiết tài khoản theo danh sách
Bài 1: Lấy số dư đầu kỳ cho sổ chi tiết
10:56
Bài 2: Lấy dữ liệu ngày thang chứng từ diễn giải trong sổ chi tiết
06:02
Bài 3: Lấy số dư phát sinh và tính số dư cuối kỳ cho Sổ chi tiết
07:45
Tải tài liệu: Kết quả bài học Sổ chi tiết tài khoản theo danh sách
10

6.4: Sổ chi tiết công nợ

Bài 1: Thiết lập thông tin trên sổ chi tiết công nợ
09:33
Bài 2: Tham chiếu số liệu từ nkc sang sổ công nợ
05:33
Bài 3: Xác định số dư công nợ
10:13
Bài 4: Lập công thức xử lý số dư đầu kỳ
09:03
11

Chương 7: Thiết lập phiếu Thu- Chi tự động, in phiếu Thu - Chi và NKC

Bài 1: Lấy số phiếu Thu- Chi từ Nhật Ký Chung
03:28
Bài 2: Xử lý tk Nợ - Có trong phiếu thu chi
10:24
Bài 3: Thiết lập mẫu phiếu thu chi
04:10
Bài 4: Lấy tk nợ có lên phiếu thu chi
05:11
Bài 5: Lập công thức lấy dữ liệu vào phiếu thu chi
08:19
12

Chương 8: Lập các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng

Bài 1 - Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản (cách 1)
15:17
Bài 2a: Lập bảng cân đối phát sinh tự động (cách 2 phần 1)
04:43
Bài 2b: Thiết lập lấy số dư đầu kỳ trên CDPS (phần 2)
12:54
Bài 2c: Hướng dẫn lấy số phát sinh nợ/ có trong CDPS (phần 3)
10:32
Bài 2d: Lấy số dư cuối kỳ trê CDPS (phần 4)
05:24
Bài 3: Tìm hiểu về bảng cân đối kế toán
03:06
Bài 4 - Lập bảng cân đối kế toán
12:04
Bài 5 - Lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD
05:38
Bài 6 - Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phần 1)
03:54
Bài 7 - Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phần 2)
12:06
Bài 8 - Lập thuyết minh báo cáo tài chính
17:34
13

Chương 9: Lập BCTC trên ứng dụng HTKK, in sổ và lưu trữ sổ kế toán

Bài 1 - Hướng dẫn lập báo cáo trên Hỗ trợ kê khai HTKK
06:23
Bài 2 - Hướng dẫn chung về quyết toán thuế thu nhập TNCN và TNDN
11:39
Bài 3 - Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính lên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
03:38
Bài 4 - Hướng dẫn in sổ và lưu trữ tài liệu kế toán
03:08
14

Chương 10: Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Bài 1: Phương pháp tính thuế TNCN
01:26
Bài 2: Công thức tính thuế TNCN lũy tiến từng phần
04:19
Bài 3: Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho NPT
02:32
Bài 4: Đối tượng và thời hạn đăng ký NPT
03:48
Bài 5: Hướng dẫn đăng ký MST TNCN
11:54
Bài 6: Hướng dẫn đăng ký MST cho NPT
06:36
Bài 7: Hướng dẫn quyết toán TNCN
11:35
Bài 8: Điều kiện ủy quyền QT TNCN
04:29
Bài 9: Trường hợp không phải QT TNCN
02:49
15

Chương 11: Thủ tục và đăng ký cho doanh nghiệp mới thành lâp

Bài 1: Các công việc phải làm với doanh nghiệp mới thành lập
08:51
Bài 2: Công việc của kế toán cần thực hiện trong năm tài chính
04:03
16

Chương 12: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt và đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm Misa
04:18
Bài 2: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu và kết nối máy chủ - máy trạm
11:00
Bài 3: Phần mềm kế toán Misa và hướng dẫn đăng ký bản quyền
00:54
Bài 4: Tìm hiểu hệ thống và khai báo quản lý người dùng
06:48
Bài 5: Thủ tục khai báo số dư ban đầu
02:31
Bài 6: Khai báo danh mục tài khoản, quản lý tài khoản
08:04
Bài 7: Cách hạch toán phiếu thu tiền - Cách sửa chứng từ đã hạch toán
07:09
Bài 8: Cách hạch toán thu tiền công nợ
01:35
Bài 9: Cách hạch toán chi tiền - lập phiếu chi
05:31
Bài 10: Cách hạch toán mua công cụ, dụng cụ
15:32
Bài 11: Cách hạch toán ghi tăng, giảm công cụ - dụng cụ
06:22
Bài 12: Cách hạch toán mua tài sản cố định
04:45
Bài 13: Cách hạch toán ghi tăng tài sản cố định
05:00
Bài 14: Hướng dẫn cách phân bổ CCDC và trích khấu hao TSCĐ
01:54
Bài 15: Cách hạch toán nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
05:03
Bài 16: Cách hạch toán ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho nhà cung cấp
04:56
Bài 17: Cách khai báo trong phân hệ tiền lương
04:44
Bài 18: Cách hạch toán nhập kho nguyên vật liệu
05:25
Bài 19: Cách hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất
06:46
Bài 20: Cách hạch toán nhập kho thành phẩm từ sản xuất
01:54
Bài 21: Hướng dẫn cách tập hợp chi phí và tính giá thành
04:00
Bài 22: Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng
05:14
Bài 23: Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT
02:29
Bài 24: Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính
03:39
Bài 25: Cài đặt và sử dụng phần mềm đổi tên xml
03:17
17

Chương 13: Hướng dẫn lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế

Bài 1: Hướng dẫn khai báo thông tin trong phần mềm HTKK
08:49
Bài 2: Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT
14:09
Bài 4: Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT
08:30
Bài 3: Hạn nộp tờ khai và quy định về kê khai điều chỉnh bổ sung
10:26
Bài 5: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
05:49
Bài 6: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN và thuế TNDN
01:38
Bài 7: Hướng dẫn nộp tờ khai qua trang thuế điện tử
02:51
18

Chương 14: Hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính

Bài 1: Điều kiện và cơ sở lập bảng cân đối phát sinh
03:35
Bài 2: Cách đối chiếu Bảng cân đối phát sinh với Sổ cái
03:50
Bài 3: Kiểm tra chi tiết tài khoản 111 và 112
04:07
Bài 4: Kiểm tra tài khoản công nợ và 141, 334
03:41
Bài 5: Kiểm tra tài khoản 211, 214, 242
03:42
Bài 6: Kiểm tra tài khoản 133, 333
09:34
Bài 7: Kiểm tra tài khoản kho
03:38
Bài 8: Kiểm tra các tài khoản khác
05:43
Bài 9: Kiểm tra bảng cân đối kế toán
10:29
Bài 10: Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
13:09
Bài 11: Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ
06:10
Bài 12: Kiểm tra bản thuyết minh báo cáo tài chính
05:34

Phản hồi về khóa học

Trịnh Thị Ngọc Lan
21:05 31/05/2020
Nội dung khóa học thiết kế dễ hiểu, học viên có thể xem đi xem lại để nắm chắc kiến thức hơn. Thầy cô và các học viên trên nhóm hỗ trợ nhiệt tình. Mình học được nhiều kiến thức từ khóa học này và có cái nhìn mới với các chương trình học online.
Hoàng Minh Hiếu
21:05 28/05/2020
Trước đây khi làm quyết toán thuế mình hay gặp khó khăn trong việc phân Ioại đúng đối tượng, xác định thu nhập chịu thuế hay không chịu thuế và các khoản giảm trừ hay được miễn thuế. Khóa học đã giúp mình nhìn nhận lại bản chất chính xác và quyết toán thuế bài bản, chính xác hơn.
Phạm Hồng Anh
17:05 28/05/2020
Lúc đầu mình khá đắn đo về tính hiệu quả của học online nhưng vì k có nhiều tgian nên mình đăng ký học thử xem sao. Nhưng thật sự bất ngờ, khóa học kế toán rất đầy đủ nội dung chi tiết, giảng viên cũng hỗ trợ nhiệt tình nữa, sau 2 tuần học chăm chỉ mình đã nắm vững toàn bộ nghiệp vụ kế toán và có thể tự tin lên được báo cáo tài chính. Theo quan điểm cá nhân mình đánh gia khóa học này tốt hơn học offline nhiều vì có thể học đi học lại nhiều lần, hỏi giảng viên cũng trả lời luôn nên rất tiện, học phí cũng siêu rẻ nữa. Cám ơn Gitiho nhé
Hà Linh
16:05 28/05/2020
Mình đã học xong rồi, đăng ký từ lúc chưa có ưu đãi cơ. Giờ thấy ưu đãi giá tốt thế hiuhiu. Mà không sao :))) quan trọng là mình đã học và làm được việc, các kiến thức về kế toán và nghiệp vụ thực tế bổ trợ cho mình khá nhiều cho công viêvj hiện tại. Giảng viên dạy dễ hiểu, nhiệt tình còn vui tính nữa. Nói chung là khá ưng ý khi lần đầu trải nghiệm học tại đây. Sắp tới sẽ phải học thêm nhiều kiến thức nữa. Mong được trung tâm hỗ trợ nhé. Thân
Trần Hải Yến
16:05 28/05/2020
Tôi học kế toán ra trường 5 năm rồi làm trái ngành, khi tham gia khóa học tôi k còn nhớ các kiến thức nghiệp vụ hay excel nữa. Thế nhưng sau 1 thời gian học tôi đã dần lấy lại được kiến thức nền tảng, được thực hành cả trên bộ chứng từ thực tế và cách xử lý các phát sinh trong DN nữa. Điều tôi rất ấn tượng là các bài giảng được update theo các thông tư mới nhất, còn được cô giáo hỗ trợ sửa từng bài báo cáo tài chính cho luôn nên tôi có thêm nhiều động lực học hơn rất nhiều. Xin cám ơn cô Huệ
Trần Thị Thanh
20:01 06/01/2020
Khá hài lòng
Nguyễn Thị Lệ Huyền
14:11 16/11/2019
rất ok
Trương thị hiền
21:11 13/11/2019
hay

Thảo luận mới nhất khoá học

Phạm Kiều Trang 22 Jun 2020
Cô ơi trong phần bài tập thực hành tháng 2 sp bt05 Ko tính đc giá vốn vậy sao ghi vào nkc đc cô
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Jun 2020
sao lại k tính dc giá vốn: cuối tháng bạn tập hợp chi phí tính giá vốn bình thường, lúc sx xong mới giữa tháng thì bạn chỉ nhập kho số lượng thành phẩm thôi, cuối tháng tính thì mới điền dc giá trị
Phạm Kiều Trang 22 Jun 2020
Nhưng có nhiều sp thì chia chi phí cho từng sp va tính giá vốn từng thành phẩm như thế nào ạ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Jun 2020
cách tính giá thành bạn xem giúp mình trong khóa giá thành có hướng dẫn bạn nhé,
Phạm Kiều Trang 22 Jun 2020
Ý em hỏi trong phần bài tập thực ngày 20/2có nhập kho thành phẩm tp mới là mặt inox 2380x1180 cô Ko cho chi phí của tp nay sao tính giá vốn con cuối tháng thì tập hợp 154 chung cho tất cả sản phẩm mà tài liệu có thiếu k ạ trong khi th 1 có chi phí riêng từng sp
Phạm Kiều Trang 22 Jun 2020
DạCô cho em hỏi thêm là trong phiếu nhập kho có chỗ số lượng chứng từ và số lượng thực nhập là ntn ạ vậy khi nhập vào kho thì nhập sl nào cho đúng ạ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 23 Jun 2020
TRang: Khi bạn xuất kho nguyên liệu đi sx thì chắc chắn bạn biết là mình xuất đi để sx cái gì mà đúng k? dựa theo hợp đồng/ đơn đặt hàng bạn mới sản xuất chứ.
Vậy toàn bộ chi phí nhân công, máy móc, cp chung nếu có phát sinh cho tháng đó bạn phân bổ cho các đơn hàng bạn xuất trong tháng, cuối tháng tập hợp toàn bộ chi phí tính dc giá nhập kho thành phẩm, nội dung và công việc trên trong khóa giá thành có hướng dẫn tính
Nguyễn Hồng Vân 11 Aug 2020
Khi bạn xuất kho nguyên liệu đi sx thì chắc chắn bạn biết là mình xuất đi để sx cái gì mà đúng k? dựa theo hợp đồng/ đơn đặt hàng bạn mới sản xuất chứ.
Cô nói như vậy nhưng trong bài học này phần chứng từ bên GITIHO lại không cho rõ dữ liệu/ đơn đặt hàng/ hay hợp đồng vv............ thì chúng em học và tính giá thành cho khóa học này như nào đây. Làm sao chúng em học tiếp được????
Lê Bích Ngọc 11 Aug 2020
Làm thế nào? DN mình thực hiện theo thông tư 133; vậy ngoài h.thống TK ra thì dùng các mẫu biểu và sổ sách kế toán excel như mẫu của bài giảng có đc k
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
dc bạn nhém như trong bài phân biệt chế độ kế toán mình có nói sự khác nhau tài khoản, bạn sửa tài khoản đi là dùng dc file này do biểu mẫu giờ k hạn chế bắt buộc phải theo mẫu của thông tư ban hành
Nguyễn Thị Vân 22 Jun 2020
Cô cho em hỏi: em tính lương file excel ngoài hạch toán vào misa như thế nào ạ?
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Jun 2020
bạn tự tính lương ngoài excel rồi định khoản thẳng số tiền lương của từng bộ phận vào misa, bạn vào ngay chứng từ nghiệp vụ khác là định khoản dc bạn nhé
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11 Aug 2020
vậy không tạo bảng chấm công trêm pm misa hả cô?. Phần lương và bảo hiểm nó cũng hơi rắc rối, nếu chương trình có thể tạo video hưướng dẫn chi tiết hơn phần này thì sẽ oki hơn ạ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
bạn có thể làm chấm công + tính lương trên misa trong phân hệ tiền lương nhé, tuy nhiên như bài học mình có nói là lương là chi phí biến đổi dc, và tình hình thực tế các dn tại vn ta k thực hiện theo đúng luật lắm nên bạn làm lương trên misa sẽ rất khó khăn
khóa học này cũng khá khá nhiều và đủ nội ung rồi, nên nếu bạn nào muốn hoc chuyên sâu thực sự về tiền lương, kho, thuế tncn, ...hay phân hệ cụ thể nào thì bên mình vẫn có khóa học chi tiết như vậy đó, chứ trong 1 khóa học tổng hợp k thể đi sâu hết vào tiền lương, bhxh hay tncn chuyên sâu dc
Phan Thị Hằng 01 Jul 2020
cô ơi file nhật ký chung tải về exel 2003 có đọc được không, sao máy em mở ra mà không có gì cả ạ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 01 Jul 2020
máy bạn dùng 2003 thì bạn đổi đuôi file để dùng cho giảm lỗi nhé, còn dùng thì vẫn dùng dc, bạn có thể seach nhanh gg nếu chưa biết cách đổi, hoặc thử tải file này xem sao
http://www.mediafire.com/file/c67s9s7...
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11 Aug 2020
Cho em xin file hoàn chỉnh bảng tính lương và phân bổ lương quý 1.2020 nhé cô
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
bạn có thể lấy số liệu như bảng tính mình đnag tính trong bộ chứng từ, haowcj tự tính theo cách của mình nhé, lương là số liệu di động nên các bạn hoàn toàn có thể xem nội dung học để thực hành theo ý mình
Chu Thị Mơ 10 Aug 2020
chào cô em là thành viên mới mong cô chỉ bảo thêm, em có tải file NKC mà không đọc được dữ liệu, k biết có ai bị như em không và cách khắc phục ah.
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 10 Aug 2020
http://www.mediafire.com/file/c67s9s7...
bạn thử tải lại bằng file này xem sao
Nguyễn Thủy 11 Aug 2020
giờ vào học như thế nào cô oi
Nguyễn Thủy 11 Aug 2020
các bạn tải tài liệu xong rồi giờ vào học như thế náo nhỉ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
bạn vào khóa học đã mua/ rồi chọn khóa kế toán tổng hợp để xem và thực hành hết bộ chứng từ vào file excel đã tải về trong bài 1 chương 1 cũng như misa theo hướng dân của khóa học bạn nhé
Chu Thị Mơ 11 Aug 2020
cô duyệt giúp em vào nhóm fb với ạ, chuthimo.utt@gmail.com
Trần Thị Mỵ 07 May 2020
Cô cho e hỏi tính giá xuất kho mình làm ở đâu trên misa vậy cô? E cảm ơn
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 08 May 2020
Giá xuất kho misa tựu tính bạn ạ, bạn xuất khối lượng thôi
Lý Thu Thúy 26 Jun 2020
bạn ơi, cho mình hỏi, vào chứng bán hàng k thấy chỗ để kê khai hóa đơn bán ra nhỉ, mình vào chỗ hóa đơn để điền mà k được
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 26 Jun 2020
bạn chọn bán hàng, chọn thêm chứng từ phía trên thanh tác vụ đó
Lý Thu Thúy 26 Jun 2020
Mình đã vào chứng từ bán hàng hạch toán xong rồi nhưng k tìm dc chỗ để điển thông tin hóa đơn.
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 26 Jun 2020
bên cạnh thông tin mua hàng là hóa đơn, hoặc bạn lưu nó báo thiếu thông tin hóa đơn thì bạn chọn tiếp để khai báo thông tin hóa đơn nhé
Lý Thu Thúy 27 Jun 2020
Thông tin Hóa đơn đầu vào thì điền dc. Nhưng hóa đơn bán ra thì k điền đc. Như video hướng dẫn nghiệp vụ bán hàng bên trên đó mình cũng chưa thấy điền số hóa đơn.
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 27 Jun 2020
Bán và mua đều giống nhau, bạn chọn tag lạnh tag kê khai bán hàng là hoá đơn đó, kê khai trong đó bạn ạ
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11 Aug 2020
cho e hỏi chỗ phân bổ và khấu hao tscđ vào chi phí trực tiếp bộ phận sử dụng. có phải em vào CCDC và TSCĐ chọn tính khấu hao và phân bổ rồi vào mình tự sửa tk chi phí tương ứng với bộ phận đó phải ko ạ. Sao trong bài ko làm video hưướng dẫn tính phân bổ và khấu hao vậy cô
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
trong bài có hướng dẫn mà bạn bạn chọn bổ phận sử dụng và tài khoản khấu hao ngay từ lúc khai báo tăng ccdc, tscd đó bạn
Bùi Thị Huệ 10 Jul 2020
Thưa cô cho e hỏi 2 vấn đề với ạ: vấn đề 1/ ở mục giá vốn E thấy cô bảo nhập mã hàng, đối tượng tập hợp chi phí để ra giá vốn, nhưng em thấy có mã hàng rồi sao giá vốn ko nhảy luôn ra ah cô?
Vấn đề 2: công ty e nhận gia công, khi xuất hóa đơn GTGT cho KH chỉ ghi là gia công hàng hóa kèm bảng kê. Kèm theo là các phiếu xuất kho từng lần cho Kh. Nhìn vào hóa đơn này thì e cần vào đâu để hạch toán doanh thu là N111,131/ có 511
, 333, và e vào đâu để hạch toán nghiệp vụ N632/ có 155 Để ghi nhận giá vốn và giảm thành phẩm đi ạ? Em cảm ơn cô!
Đoàn Thị Trúc Liên 10 Jul 2020
cô cho e hỏi:
-doanh nghiệp e quý 1 và 2 k phát sinh doanh thu.vậy e chỉ cần nộp tờ khai quý và tình hình sdhd thôi đúng k cô?có cần phải nộp tờ khai tndn tạm tính k cô ?
-tháng 6 cty e có đóng bảo hiểm cho 1 nv,e có cần nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý k cô hay cuối năm e làm quyết toán tncn 1 lần thôi
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 10 Jul 2020
Huệ:
1. bạn đnag hỏi trên misa đúng k, khi hoàn thành sản xuất bạn nhập kho thành phẩm theo mã hàng bạn đã tạo, cuối tháng bạn mới tập hợp hết các chi phí để tính giá thành dc chứ giữa tháng chưa tập hợp chi phí thì bạn chỉ nhập kho số lượng thành phẩm thôi
2. trong bài học mình có nói rồi đó: GIá vốn 632 phản ảnh khi bạn bán hàng đi, vậy lúc sx nhập kho thành phẩm bạn mới chỉ định khoản đến nợ 155 - có 154 thôi, Lúc nào bán đi thì bạn mới hạch toán nợ 632 - có 155 tương ứng với số hàng bạn bán chứ k phải toàn bộ hàng trong kho
còn về 511 thì giá trên hóa đơn là giá để hạch toán bút toán nợ 131 - có 511 - có 3331 đó bạn
bạn xuất hàng theo bảng kê thì bạn phải lập 1 bảng kê kèm theo hóa đơn riêng chứ k phải kẹp các phiếu xuất kho vào nhau đâu
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 10 Jul 2020
Liên; ; phát sinh dthu thì mình k phải nộp thuế tndn tạm tính thôi, bc sd hóa đơn và gtgt hay tncn vẫn nộp theo quy định,
- nếu chưa phát sinh nghĩa vụ thuế thì cũng chưa cần phải nộp tờ khai tncn đâu
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11 Aug 2020
cô cho em hỏi, chỗ bán hàng có tháy tick chọn kiêm phiếu xuất kho là xuất kho thành phẩm phải ko cô? mình cí càn phải vào kho rồi làm phiếu xuát kho thành harm nữa ko ạ. sao em làm tất cả các bước như video hướng dẫn mà thẻ tính giá thành của em trống trơn ak, số lượng cũng là 0 luôn . Trong khi em đã làm bước bán hàng và xuất hóa đơn kiêm phiếu xuất kho. Không biết em bị sai chỗ nào ạ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
các bước cơ bản trong giá thành:
- tạo mã thành phẩm
- tạo mã đối tượng tính giá thành, mã và tên để giống mã thành phẩm
- xuất chi phí cho sx
- nhập kho thành phẩm -
- tập hợp chi phí và tính giá thàng (cuối tháng)
sau khi tính giá thành thì thẻ giá thành mới có giá trị trong đó bạn nhé
Bùi Huỳnh Thảo Chi 11 Aug 2020
CÔ ƠI CHO EM HỎI CHỖ MÀ TÀI KHOẢN CHI PHÍ CÔ GHI 6274 LÀ Ý NGHĨA GÌ DZẬY CÔ XIN CÔ CHỈ GIÚP EM VƠI NHA. EM CẢM ƠN CÔ NHIỀU


Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
là chi phí sx chung, 6274 là chi tiết cho tk 627, bạn xem danh mục tài khoản theo linh dưới này nhé
http://www.mediafire.com/file/kks7l51...
Nguyễn Thị Cẩm Mừng 26 Jul 2020
Cô ơi, trong thẻ tính giá thành sp, có cột: nhân công trực tiếp và chi phí lương, Mình nhập só liệu thế nào để nó thê hiện hết trong bảng tính luôn Cô
Nguyễn Thị Cẩm Mừng 26 Jul 2020
Em làm cho cty sản xuất thủy sản, một loại nguyên liệu có thể sx ra nhiều mặt hàng vậy Misa có hỗ trợ để tính định mức sx không Cô?
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 27 Jul 2020
nhân công trực tiếp thì bạn lấy hết dữ liệu nhân công phát sinh trong kỳ, với thẻ tính giá thành thì nhân công và cp chung bạn nên tập hợp vào bảng rồi phân bổ mới ra c số liệu chi phí riêng cho từng sp (cái này khóa hcoj có hướng dẫn đó bạn)
- misa và hầu hết các phần mêm đều có định mức bạn nhé
Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11 Aug 2020
cô cho em hỏi có video hướng dẫn tính khấu hao TSCĐ và phân bổ CCDC ko ạ, . Theo em hiểu tập hợp tất cả cả chi phí liên quan đến sản xuất mình mới tính giá thành phải ko ạ. vậy theo như video hướng dẫn thì mình còn tập hợp thiếu chi phí phải ko cô
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
bạn xem lần lượt các bài học thì hầu như các cv phải làm đều dc hướng dẫn theo trình tự lần lượt trong bài nhé bạn
Bùi Thị Mơ 11 Aug 2020
sao e k vào được bài giảng
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Aug 2020
bạn đang trong bài học rồi đó, bạn di chuột sang thanh công cụ màu xnah tím than bên tay trái để nhìn thấy nội dung bài học nhé, và mở lần lượt các bài học ra để xem

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
Nông Thị Huệ
Giảng viên

*Nơi công tác hiện tại:

- Hiện đang làm giảng viên tại Gitiho.com

- Phụ trách mảng kế toán online


* Kinh nghiệm bản thân:

- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...

- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…

- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế

- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 66%

499,000đ

1,499,000đ
Lợi ích:
 • Dựa vào mẫu sổ sách có thể làm cho nhiều loại hình doanh nghiệp
 • Từ File mẫu Excel trắng lên các mẫu sổ sách kế toán hoàn thiện
 • Tăng 300% hiệu quả xử lý công việc, quản lý công việc KTTH trên file excel một cách chuyên nghiệp
Tặng ngay:
 • Khoá học KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu trị giá 500,000đ
 • Khoá học EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng trị giá 199,000đ
 • Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ
 • Phần mềm kế toán MISA 2020 full 16 phân hệ kèm KEY bản quyền hỗ trợ thực hành
 • Bộ chứng từ thực tế 100+ bản
 • Dành cho 100 người đăng ký sớm nhất.
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội