Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người muốn có một chuyên gia kế toán để hỏi khi cần
Người muốn làm kế toán trên Excel, nắm được quy trình hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc
Người đang làm kế toán chi tiết, muốn nâng cao chuyên môn để làm kế toán tổng hợp
Mẹ bỉm sữa nghỉ sinh, cần ôn lại nghiệp vụ kế toán để chuẩn bị đi làm
Người làm kế toán muốn xây dựng bộ sổ sách kế toán từ file Excel trắng
Người làm kế toán muốn thành thạo nghiệp vụ trên Excel và phần mềm Misa
Sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực hành nghiệp vụ kế toán thực tế
Chủ doanh nghiệp, người muốn nắm vững nghiệp vụ kế toán để phục vụ quản lý

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Cầm tay chỉ việc từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể, từ xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...
Nắm rõ kiến thức một cách logic về hệ thống kế toán, chế độ kế toán.
Định khoản được các nghiệp vụ phát sinh tại DN.
Thực hiện các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán.
Thành thạo quy trình lên sổ kế toán, cách lấy dữ liệu từ NKC sang các sổ và BCTC.
Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên BCTC bằng excel.
Thành thục các kỹ năng làm việc trên phần mềm kế toán MISA.
Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file excel trắng.
Bộ chứng từ thực tế 3 tháng liên tục của 1 doanh nghiệp, từ thu chi, xuất nhập, nợ đọng ...

Nội dung khóa học

1

Chương mở đầu

Bài 1: Hướng dẫn học tập tại hệ thống học trực tuyến Gitiho
01:57
Bài 2: Giới thiệu khóa học thực hành kế toán tổng hợp từ A-Z
01:08
2

Chương 1: Tài liệu thực hành khóa học Kế toán tổng hợp

Bài 1: Bộ chứng từ thực tế và file excel mẫu kèm khóa học
Bài 2: Tham gia nhóm học tập trên Facebook
3

Chương 2: Bắt đầu công việc kế toán tổng hợp

Bài 1 - Khai báo thông tin doanh nghiệp, những lưu ý về thông tin doanh nghiệp
13:20
Bài 2 - Phân biệt các loại hình doanh nghiệp
06:34
Bài 3 - Phân biệt hóa đơn GTGT
07:54
Bài 4 - Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn đặt in, tự in (hóa đơn bản giấy)
05:50
Bài 5: Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử
12:07
Bài 6: Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT
10:51
Bài 7: Kiểm tra hóa đơn hợp lệ và quản lý danh mục đối tác
07:14
Bài 8: Phân biệt chế độ kế toán
08:57
_Bổ sung: Danh mục tài khoản kế toán theo 2 thông tư: TT200 và TT133
4

Chương 3: Các phần hành kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

Bài 1 - Thiết lập sổ Nhật ký chung, cách hạch toán vào sổ NKC
04:56
Bài 2 - Kế toán quỹ: Hạch toán quỹ, chứng từ thu tiền
10:10
Bài 3 - Hạch toán chi tiền
07:40
Bài 4 - Thiết lập tham chiếu tự động thông tin đối tác
08:43
Bài 5 - Thiết lập công thức đếm số dòng trong cùng một bút toán
03:59
Bài 6: Thiết lập công thức lọc dòng dữ liệu trong sổ kế toán (NKC)
05:30
Bài 7- Các vấn đề quan trọng về hóa đơn GTGT - Những điểm lưu ý
12:29
Bài 8: Phân biệt tài sản cố định và CCDC
04:04
Bài 9: Hạch toán mua CCDC và cách kiểm tra hóa đơn mua vào
12:24
Bài 10: Lập bảng phân bổ chi phí trả trước và cách tính giá trị phân bổ
20:10
Bài 11 - Hạch toán mua TSCD , cách tính khấu hao TSCD
10:47
Bài 12 - Lưu ý về chi phí hợp lý: Chi phí được trừ và chi phí không được trừ
11:16
Bài 13: Hạch toán hóa đơn chi phí mua ngoài
08:09
Bài 14 - Hạch toán chi phí thuê ngoài gian công
03:49
Bài 15: Hạch toán chứng từ công nợ bằng UNC
06:19
Bài 16 - Hướng dẫn cài đặt Hỗ trợ kê khai (HTKK) và khai báo thông tin DN
10:53
Bài 17 - Hướng dẫn lập tờ khai lệ phí môn bài và hạch toán lệ phí môn bài
10:12
Bài 18 - Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử qua ngân hàng
11:42
Bài 19 - Hướng dẫn lập giấy nộp tiền và nộp lệ phí môn bài điện tử
08:16
Bài 20: Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài
01:51
Bài 21: Hạch toán mua nguyên liệu về nhập kho
05:35
Bài 22: Lập bảng nhập kho nguyên liệu
10:03
Bài 23: Xuất nguyên liệu để sản xuất
04:50
Bài 24: Hướng dẫn lập bảng xuất kho nguyên liệu
03:34
Bài 25: Bổ sung: Hướng dẫn lấy khối lượng đầu vào từ dự toán xây dựng
07:32
Bài 26: Nhập kho thành phẩm từ sản xuất
05:28
Bài 27: Các bút toán liên quan đến tập hợp chi phí trực tiếp tính giá thành
06:18
Bài 28: Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
05:45
Bài 29: Hạch toán phân bổ chi phí trả trước
04:02
Bài 30: Kế toán bán hàng và xác định KQKD: Hạch toán bán hàng và phản ánh giá vốn bán hàng
03:05
5

Chương 4: Xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất từ 2018

Bài 1: Xác định cấu trúc bảng lương theo luật hiện hành
06:35
Bài 2: Xây dựng bảng lương, xác định lương cơ bản và mức đóng BHXH
09:12
Bài 3: Xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp trên bảng lương
16:51
Bài 4: Xác định thu nhập khác và tổng lương trên bảng lương
05:29
Bài 5: Xác định mức đóng BHXH, cách tính BHXH và các khoản trích theo lương
10:20
Bài 6: Hướng dẫn cách tính thuế TNCN và hoàn thiện hạch toán lương
17:57
Bài 7: Hạch toán chi phí lương và các khoản trích theo lương trên sổ NKC
20:08
_Tải tài liệu: Bảng lương mẫu tính BHXH và thuế TNCN trên Excel
6

Chương 5: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Bài 1 - Bút toán kết chuyển chi phí trực tiếp cuối tháng
07:12
Bài 2 - Kết chuyển thuế GTGT cuối quý
07:46
Bài 3 - Kết chuyển doanh thu bán hàng
03:47
Bài 4 - Kết chuyển chi phí giá vốn
03:23
Bài 5 - kết chuyển chi phí bán hàng
03:01
Bài 6 - Kết chuyển chi phí QLDN
03:46
Bài 7: Tính thuế TNDN tạm tính và hạch toán TNDN tạm tính vào NKC
05:13
Bài 8: Kết chuyển thuế TNDN
01:27
Bài 9 - Kết chuyển lãi lỗ
05:12
7

Chương 6.1: Xây dựng bảng tổng hợp công nợ

Bài 1: Thiết lập bảng tổng hợp công nợ và tham chiếu tên
04:37
Bài 2: Thiết lập công thức lấy số dư đầu kỳ
11:29
Bài 3: Thiết lập công thức lấy số phát sinh nợ và có trong bảng tổng hợp
05:53
Bài 4: Xác định số dư cuối ký trên báo công tổng hợp công nợ
02:40
Bài 5: Tổng hơp TK 331
01:42
8

Chương 6.2: Thiết lập công thức và lấy dữ liệu lên sổ cái

Bài 1: Thiết lập data tài khoản trong sổ cái bằng Data valication
03:02
Bài 2: Thiết lập thông tin tên TK và kỳ báo cáo
04:33
Bài 3: Xử lý nợ có đầu kỳ
09:07
Bài 4: Lấy số dư nợ có đầu kỳ
01:10
Bài 5: Tham chiếu ngày tháng ghi sổ và chứng từ nội dung diễn giải sang sổ cái
10:16
Bài 6: Xác định số tiền nợ có trên sổ cái
11:24
9

6.3. Xây dựng + lập công thức lấy dữ liệu sổ chi tiết

Tải tài liệu: Đề bài tạo sổ chi tiết tài khoản theo danh sách
Bài 1: Lấy số dư đầu kỳ cho sổ chi tiết
10:56
Bài 2: Lấy dữ liệu ngày thang chứng từ diễn giải trong sổ chi tiết
06:02
Bài 3: Lấy số dư phát sinh và tính số dư cuối kỳ cho Sổ chi tiết
07:45
Tải tài liệu: Kết quả bài học Sổ chi tiết tài khoản theo danh sách
10

6.4: Sổ chi tiết công nợ

Bài 1: Thiết lập thông tin trên sổ chi tiết công nợ
09:33
Bài 2: Tham chiếu số liệu từ nkc sang sổ công nợ
05:33
Bài 3: Xác định số dư công nợ
10:13
Bài 4: Lập công thức xử lý số dư đầu kỳ
09:03
11

Chương 7: Thiết lập phiếu Thu- Chi tự động, in phiếu Thu - Chi và NKC

Bài 1: Lấy số phiếu Thu- Chi từ Nhật Ký Chung
03:28
Bài 2: Xử lý tk Nợ - Có trong phiếu thu chi
10:24
Bài 3: Thiết lập mẫu phiếu thu chi
04:10
Bài 4: Lấy tk nợ có lên phiếu thu chi
05:11
Bài 5: Lập công thức lấy dữ liệu vào phiếu thu chi
08:19
12

Chương 8: Lập các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng

Bài 1 - Lập bảng cân đối phát sinh tài khoản (cách 1)
15:17
Bài 2a: Lập bảng cân đối phát sinh tự động (cách 2 phần 1)
04:44
Bài 2b: Thiết lập lấy số dư đầu kỳ trên CDPS (phần 2)
12:54
Bài 2c: Hướng dẫn lấy số phát sinh nợ/ có trong CDPS (phần 3)
10:32
Bài 2d: Lấy số dư cuối kỳ trê CDPS (phần 4)
05:25
Bài 3: Tìm hiểu về bảng cân đối kế toán
03:07
Bài 4 - Lập bảng cân đối kế toán
12:05
Bài 5 - Lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh SXKD
05:38
Bài 6 - Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phần 1)
03:54
Bài 7 - Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Phần 2)
12:06
Bài 8 - Lập thuyết minh báo cáo tài chính
17:34
13

Chương 9: Lập BCTC trên ứng dụng HTKK, in sổ và lưu trữ sổ kế toán

Bài 1 - Hướng dẫn lập báo cáo trên Hỗ trợ kê khai HTKK
06:23
Bài 2 - Hướng dẫn chung về quyết toán thuế thu nhập TNCN và TNDN
11:39
Bài 3 - Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính lên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
03:39
Bài 4 - Hướng dẫn in sổ và lưu trữ tài liệu kế toán
03:09
14

Chương 10: Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

Bài 1: Phương pháp tính thuế TNCN
01:26
Bài 2: Công thức tính thuế TNCN lũy tiến từng phần
04:20
Bài 3: Nguyên tắc giảm trừ gia cảnh cho NPT
02:33
Bài 4: Đối tượng và thời hạn đăng ký NPT
03:48
Bài 5: Hướng dẫn đăng ký MST TNCN
11:54
Bài 6: Hướng dẫn đăng ký MST cho NPT
06:36
Bài 7: Hướng dẫn quyết toán TNCN
11:36
Bài 8: Điều kiện ủy quyền QT TNCN
04:29
Bài 9: Trường hợp không phải QT TNCN
02:49
15

Chương 11: Thủ tục và đăng ký cho doanh nghiệp mới thành lâp

Bài 1: Các công việc phải làm với doanh nghiệp mới thành lập
08:51
Bài 2: Công việc của kế toán cần thực hiện trong năm tài chính
04:03
16

Chương 12: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt và đăng ký giấy phép sử dụng phần mềm Misa
04:18
Bài 2: Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu và kết nối máy chủ - máy trạm
11:01
Bài 3: Phần mềm kế toán Misa và hướng dẫn đăng ký bản quyền
00:54
Bài 4: Tìm hiểu hệ thống và khai báo quản lý người dùng
06:48
Bài 5: Thủ tục khai báo số dư ban đầu
02:32
Bài 6: Khai báo danh mục tài khoản, quản lý tài khoản
08:04
Bài 7: Cách hạch toán phiếu thu tiền - Cách sửa chứng từ đã hạch toán
07:10
Bài 8: Cách hạch toán thu tiền công nợ
01:36
Bài 9: Cách hạch toán chi tiền - lập phiếu chi
05:31
Bài 10: Cách hạch toán mua công cụ, dụng cụ
15:32
Bài 11: Cách hạch toán ghi tăng, giảm công cụ - dụng cụ
06:22
Bài 12: Cách hạch toán mua tài sản cố định
04:45
Bài 13: Cách hạch toán ghi tăng tài sản cố định
05:01
Bài 14: Hướng dẫn cách phân bổ CCDC và trích khấu hao TSCĐ
01:55
Bài 15: Cách hạch toán nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
05:04
Bài 16: Cách hạch toán ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho nhà cung cấp
04:57
Bài 17: Cách khai báo trong phân hệ tiền lương
04:45
Bài 18: Cách hạch toán nhập kho nguyên vật liệu
05:26
Bài 19: Cách hạch toán xuất nguyên vật liệu cho sản xuất
06:47
Bài 20: Cách hạch toán nhập kho thành phẩm từ sản xuất
01:54
Bài 21: Hướng dẫn cách tập hợp chi phí và tính giá thành
04:01
Bài 22: Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng
05:14
Bài 23: Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT
02:29
Bài 24: Hướng dẫn kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính
03:39
Bài 25: Cài đặt và sử dụng phần mềm đổi tên xml
03:17
17

Chương 13: Hướng dẫn lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế

Bài 1: Hướng dẫn khai báo thông tin trong phần mềm HTKK
08:49
Bài 2: Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT
14:09
Bài 4: Hướng dẫn kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT
08:30
Bài 3: Hạn nộp tờ khai và quy định về kê khai điều chỉnh bổ sung
10:26
Bài 5: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
05:49
Bài 6: Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN và thuế TNDN
01:38
Bài 7: Hướng dẫn nộp tờ khai qua trang thuế điện tử
02:51
18

Chương 14: Hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính

Bài 1: Điều kiện và cơ sở lập bảng cân đối phát sinh
03:34
Bài 2: Cách đối chiếu Bảng cân đối phát sinh với Sổ cái
03:50
Bài 3: Kiểm tra chi tiết tài khoản 111 và 112
04:07
Bài 4: Kiểm tra tài khoản công nợ và 141, 334
03:41
Bài 5: Kiểm tra tài khoản 211, 214, 242
03:42
Bài 6: Kiểm tra tài khoản 133, 333
09:34
Bài 7: Kiểm tra tài khoản kho
03:38
Bài 8: Kiểm tra các tài khoản khác
05:43
Bài 9: Kiểm tra bảng cân đối kế toán
10:29
Bài 10: Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
13:09
Bài 11: Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ
06:10
Bài 12: Kiểm tra bản thuyết minh báo cáo tài chính
05:34

Phản hồi về khóa học

Trịnh Thị Ngọc Lan
21:05 31/05/2020
Nội dung khóa học thiết kế dễ hiểu, học viên có thể xem đi xem lại để nắm chắc kiến thức hơn. Thầy cô và các học viên trên nhóm hỗ trợ nhiệt tình. Mình học được nhiều kiến thức từ khóa học này và có cái nhìn mới với các chương trình học online.
Hoàng Minh Hiếu
21:05 28/05/2020
Trước đây khi làm quyết toán thuế mình hay gặp khó khăn trong việc phân Ioại đúng đối tượng, xác định thu nhập chịu thuế hay không chịu thuế và các khoản giảm trừ hay được miễn thuế. Khóa học đã giúp mình nhìn nhận lại bản chất chính xác và quyết toán thuế bài bản, chính xác hơn.
Phạm Hồng Anh
17:05 28/05/2020
Lúc đầu mình khá đắn đo về tính hiệu quả của học online nhưng vì k có nhiều tgian nên mình đăng ký học thử xem sao. Nhưng thật sự bất ngờ, khóa học kế toán rất đầy đủ nội dung chi tiết, giảng viên cũng hỗ trợ nhiệt tình nữa, sau 2 tuần học chăm chỉ mình đã nắm vững toàn bộ nghiệp vụ kế toán và có thể tự tin lên được báo cáo tài chính. Theo quan điểm cá nhân mình đánh gia khóa học này tốt hơn học offline nhiều vì có thể học đi học lại nhiều lần, hỏi giảng viên cũng trả lời luôn nên rất tiện, học phí cũng siêu rẻ nữa. Cám ơn Gitiho nhé
Hà Linh
16:05 28/05/2020
Mình đã học xong rồi, đăng ký từ lúc chưa có ưu đãi cơ. Giờ thấy ưu đãi giá tốt thế hiuhiu. Mà không sao :))) quan trọng là mình đã học và làm được việc, các kiến thức về kế toán và nghiệp vụ thực tế bổ trợ cho mình khá nhiều cho công viêvj hiện tại. Giảng viên dạy dễ hiểu, nhiệt tình còn vui tính nữa. Nói chung là khá ưng ý khi lần đầu trải nghiệm học tại đây. Sắp tới sẽ phải học thêm nhiều kiến thức nữa. Mong được trung tâm hỗ trợ nhé. Thân
Trần Hải Yến
16:05 28/05/2020
Tôi học kế toán ra trường 5 năm rồi làm trái ngành, khi tham gia khóa học tôi k còn nhớ các kiến thức nghiệp vụ hay excel nữa. Thế nhưng sau 1 thời gian học tôi đã dần lấy lại được kiến thức nền tảng, được thực hành cả trên bộ chứng từ thực tế và cách xử lý các phát sinh trong DN nữa. Điều tôi rất ấn tượng là các bài giảng được update theo các thông tư mới nhất, còn được cô giáo hỗ trợ sửa từng bài báo cáo tài chính cho luôn nên tôi có thêm nhiều động lực học hơn rất nhiều. Xin cám ơn cô Huệ
Trần Thị Thanh
20:01 06/01/2020
Khá hài lòng
Nguyễn Thị Lệ Huyền
14:11 16/11/2019
rất ok
Trương thị hiền
21:11 13/11/2019
hay

Thảo luận mới nhất khoá học

Chị Phương  29 Nov 2020

CHÀO CÔ GIÁO , cho e hỏi doanh nghiệp e mới nhận  vốn điều lệ 60 tỷ nhưng thực chất quán cafe só lao động dưới 50 người thì e nên làm theo thông tư nào ạ 


Chị Phương  29 Nov 2020

đối với công ty mới thành lập có cần đăng ký với cơ quan thuế là doanh nghiệp làm theo thông tư nào hay ko cô giáo ?

Võ thị sen 27 Nov 2020

Cô cho e hỏi về cách tính phân bổ thuế GTGT đầu ra, kê khai trên tờ khai và cách hạch toán thì mình làm như thế nào, nhờ cô hướng dẫn dùm e

Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Nov 2020

trong bài khai thuế mình có hd kê khai đó, bạn xem và thực hành đi, k hiểu hỏi tiếp mình hướng dẫn cho dễ

Võ thị sen 29 Nov 2020

E xem mà có thấy phần phân bổ thuế GTGT đầu ra đâu cô

Nguyễn Thị Lan  15 Jun 2020
khi em chạy ra thì bị lỗi phận tk đối ứng và số tồn cuối kỳ không trả ra giá trị chỉ hiện ra nợ tk131 thôi ạ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 16 Jun 2020
bạn đã thao tác dc chưa, bạn có thể xem kỹ video để thực hành theo, nếu chưa làm dc bạn có thể gửi cả file lên nhóm face để mình hỗ trợ trực tiếp trên file bạn nhé (link nhóm face trong bài 2 chương 1)
Nguyễn Thị Lan 02 Nov 2020

Dạ Cô ơi cho em hỏi, sao em chạy ra công thức mà kết quả ra em dò lại không đúng ạ

Cô giúp em với ạ

Nông Thị Huệ [Giảng viên] 03 Nov 2020

bạn đẩy file lên nhóm face hỗ trợ hv, mình xem trên file cho dễ nhìn lỗi và hdan bạn công thức cho tiện nhé

https://www.facebook.com/groups/37678...

Nguyễn Thị Lan 12 Nov 2020
Dạ Cô ơi, em đã đưa lại file lên nhóm này rồi ạ, nhờ Cô xem giúp em với ạ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 12 Nov 2020

minh thấy thầy Luân vào hỗ trợ rồi đúng k, bạn cứ  trao đổi vưới thầy để thầy hỗ trợ nhé

Nguyễn Thị Lan 15 Nov 2020

Dạ, Thầy đã hỗ trợ cho em rồi Cô ạ, cảm ơn Cô ạ

Cao Thị Phương 28 Nov 2020

Em chào cô ạ. Cô ơi cô có thể hướng dẫn em cách lập datavalication ứng với 131 là các mã KH và ứng với 331 là các mã NCC như bài cô giảng không ạ? Làm đơn lẻ từ datavalication em làm được nhưng làm gộp vậy em làm mãi không ra. Mong cô hướng dẫn giúp,

em cảm ơn cô nhiều ạ.

Nông Thị Huệ [Giảng viên] 29 Nov 2020

Phương: bạn lên nhóm face đi, mình hỗ trợ trên face thì hỗ trợ trực tiếp trên file cho tiện https://www.facebook.com/groups/37678...

Hoàng Chí Thiên 28 Nov 2020

Cô ơi, Em chưa có thời gian học hết. Cô cho em xin file đầy đủ công thức để em áp dụng vô công ty em được không.

Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Nov 2020

công thức lập sẵn bạn dùng mà  k biết cách lập sẽ lỗi, nên khuyến khích học bạn nhé, không học dc kỹ thì bạn cứ học đến đâu nhờ hỗ trợ đến đó mình hướng dẫn nhanh cho 

tham gia nhóm face này nhé bạn

https://www.facebook.com/groups/37678...

Nguyễn Thị Hà Thu 27 Nov 2020
Cô ơi, trong khóa học phần CCDC có hóa đơn ngày 03/01/2020, số 12508 của cty Minh Thiên Long e thấy có ghi chi tiết cụ thể từng mặt hàng, nhưng trong tài liệu mẫu chỉ ghi là thiết bị văn phòng thì làm sao mình biết là CCDC gì để mà phân bổ ạ? Nếu trong hóa đơn không có ghi thì phải có bảng kê đi kèm, nhưng cũng không thấy ạ?
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Nov 2020

trong bài mình có hướng dẫn: định khoản vào nkc bạn ghi chung 1 bút toán, còn phân bổ bạn mới theo dõi riêng như bài phân bổ mẫu mà

Nguyễn Thị Hà Thu 28 Nov 2020

Ý cô là lấy toàn bộ CCDC từ tên, đơn giá, thành tiền như trong video để đưa vào bài làm ạ?

Nguyễn Thị Lan 25 May 2019
E muốn xin file báo cáo lãi lỗ của nhà hàng
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 May 2019
bạn cần bc như nào? mình tư vấn cho bạn để bạn lập file nhé
Nguyễn Thị Lan 25 May 2019
Dạ,e muốn xin mẫu file excel báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh ( lãi lỗ hàng tháng) của nhà hàng.vì e chưa bao giờ làm trong lĩnh vực nha hàng nên kg biết bắt đầu từ đâu
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 May 2019
Mẫu thì lên mạng tải khá nhiều, tuy nhiên về phải sửa mới dubvf dc theo ý mình bận ạ, hoặc thứ 2 m đinlamf m gửi bạn mẫu để b tham khảo
Hồ Ngọc BảoThy 28 Nov 2020

Em xin file excel nhà hàng khách sạn của cô với ạ 

Vũ Thị Hoài 25 Nov 2020

cô ơi cho e hỏi là e nhập đúng công thức rồi nhưng tại sao khi thay đổi kì báo cáo thì số dư đầu kì chỉ hiện của 1 nhà còn các nha con lại k hiện lên ạ


Nông Thị Huệ [Giảng viên] 26 Nov 2020

bạn thao tác lại dc chưa, nếu chưa dc bạn đẩy lên nhóm face  mình xem cho 

https://www.facebook.com/groups/37678...

Vũ Thị Hoài 27 Nov 2020

Thầy cô hướng dẫn giúp e;

1 .ví dụ số phát sinh cuối kì = 1 đ thì phải làm thế nào cho =0 ạ,ví dụ ps nợ = 205.229.999 còn ps có =205.230.000

2.cho e hỏi công thức lấy số dư đầu kì,thì mình nhập công thức cho cả số dư bên nợ và bên có xong thì khi thay đổi kì báo cáo phải có số tiền của cả bên có với bên nợ chứ đúng k ạ,chỉ khi vào số liệu trong bảng tổng hợp công nợ thì số tiên ấy mới bù trừ và chỉ hiện ở bên có hoặc bên nợ phải k ạ.

e ví dụ nhé : công ty MTL T2 có : dư nợ psinh T1 là 29700, dư có psinh T1 là 29700,vạy thì trong tháng 2 MTL có số dư đầu kì =0 Phải k cô,vậy tại sao khi e nhập công thức số dư đầu kì như bài giảng thì lại ra dư nợ đầu kì của T2 là 27000.e k hiểu lắm,cô giải thích giúp e nhé


Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Nov 2020

1 do sai số nên abnj tự công 1 đồng vào bên lệch cho hết thôi   k cần kết chuyển 1 đồng

2. trong công thức mình hướng dẫn thì có thêm phần xử lý nợ có: tại công thức xử lý bạn thấy ngoài lấy số dư đầu kỳ ở số dư đầu thì còn lấy ở chỗ nhập liệu trong kỳ đến ngày ... để khi  bạn lâp báo cáo giữa lỳ bạn có thể lấy thêm số phát sinh tại đó

Vũ Thị Hoài 28 Nov 2020

MÌNH ĐƯỢC TỰ CỘNG PHẢI K CÔ

E CẢM ƠN Ạ

Trần Thanh Hằng 27 Nov 2020

Cô ơi, công ty em có mua máy chủ server Dell giá 50tr thì khấu hao sẽ là Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình hay Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và phần mềm tin học phục vụ quản lý ạ?

Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Nov 2020

đúng rồi bạn 

Hoàng Thị Thoa 27 Nov 2020

Cô cho e hỏi. Phần mềm misa này miễn phí ko ạ. Và dùng được trong bao lâu ak

Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Nov 2020

phần mềm misa này bạn dùng phiên bản đến 2019 thì không giới hạn gì thời gian  cả 

Diệp Thị Thu Liên 27 Nov 2020

Âm thanh nhỏ quá, không nghe được

Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Nov 2020

cảm ơn bạn góp ý, bạn thử nghe trên điện thoại, hay thiết bị khác, hay tai nghe giúp mình xem sao 

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
Nông Thị Huệ
Giảng viên

*Nơi công tác hiện tại:

- Hiện đang làm giảng viên tại Gitiho.com

- Phụ trách mảng kế toán online


* Kinh nghiệm bản thân:

- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...

- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…

- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế

- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 53%

699,000đ

1,499,000đ
Lợi ích:
 • Dựa vào mẫu sổ sách có thể làm cho nhiều loại hình doanh nghiệp
 • Từ File mẫu Excel trắng lên các mẫu sổ sách kế toán hoàn thiện
 • Tăng 300% hiệu quả xử lý công việc, quản lý công việc KTTH trên file excel một cách chuyên nghiệp
Tặng ngay:
 • Khoá học KTG04 - Nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu trị giá 500,000đ
 • Khoá học EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng trị giá 199,000đ
 • Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ
 • Phần mềm kế toán MISA 2020 full 16 phân hệ kèm KEY bản quyền hỗ trợ thực hành
 • Bộ chứng từ thực tế 100+ bản
 • Dành cho 100 người đăng ký sớm nhất.
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội