Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Người học sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết nhất về các loại thuế TNDN, TNCN, GTGT, thuế nhà thầu, thuế môn bài
Biết cách lập tờ khai, lập giấy nộp tiền, khai thuế và nộp thuế
Cách khắc phục các lỗi sai trong quá trình kê khai và nộp tờ khai qua mạng
Tự mình tính toán, lập và nộp được tờ khai, giấy nộp tiền cũng như nộp thuế
Tự phát hiện và sửa được các lỗi sai phổ biến
Có kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán

Khoá học này sẽ có:

Video

2h 35m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

2 Chương . 30 bài giảng . 2h 35m giờ học

1

Đặc điểm Kế toán Doanh nghiệp Thương Mại

1 bài học thử
2

Case Study: Thực hành từ Hạch toán đến Lập BCTC cho Công ty Thương Mại

1 bài học thử

Mô tả khoá học

Kế toán thương mại là công tác kế toán có vai trò lớn trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp nếu thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn. Trong khoá học này, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức về kế toán thương mại nội địa, trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết nhất về các loại thuế, cách lập tờ khai, lập giấy nộp tiền, khai thuế và nộp thuế và các cách khắc phục các lỗi sai trong quá trình thực hiện

Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.7 điểm đánh giá

  • 21 đánh giá

  • 10,414 học viên

  • 17 khóa học

Thảo luận về bài học

3 thảo luận

 Lê Thảo

 Lê Thảo 15 Nov 2022

Dạ em chưa thấy file bào tập để thực hành ạ. Nhờ thầy/cô xem lại giúp e ạ

G-Business

G-Business [Giảng viên] 15 Nov 2022

Chào bạn, mình sẽ update sớm nhé. 

{"id":83032,"crm_contact_id":16865,"name":"\u00a0L\u00ea Th\u1ea3o","email":"lethao1201@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-20 08:40:00","confirmation_code":"3239efdada95c366832a9f375dec7a14","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-02-08T10:54:44.000000Z","updated_at":"2022-11-15T13:53:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u00a0L\u00ea Th\u1ea3o","address":"42\/14 Nguy\u1ec5n G\u1ea3ng Thanh, Ph\u01b0\u1eddng 15, Qu\u1eadn 10, HCM\u00a0","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903851201","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":54771,"google_id":"111421287917913317537","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_83\/le-thao.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/83032-le-thao","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

 Lê Thảo 15 Nov 2022

Dạ do em đang học bài giảng nên mong thầy, cô hỗ trợ giúp e sớm ạ

Kế toán thương mại nội địa
0

(0 đánh giá)

4 học viên
399,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/