Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Cầm tay chỉ việc từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể, từ xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...
Nắm rõ kiến thức một cách logic về hệ thống kế toán, chế độ kế toán.
Định khoản được các nghiệp vụ phát sinh tại DN.
Thực hiện các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán.
Thành thạo quy trình lên sổ kế toán, cách lấy dữ liệu từ NKC sang các sổ và BCTC.
Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên BCTC bằng excel.
Thành thục các kỹ năng làm việc trên phần mềm kế toán MISA.
Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file excel trắng.
Bộ chứng từ thực tế 3 tháng liên tục của 1 doanh nghiệp, từ thu chi, xuất nhập, nợ đọng ...

Khoá học này sẽ có:

Video

16h 33m giờ học

Article

115 bài viết chuyên môn

Material

17 tài liệu đính kèm

Exam questions

2 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

13 Chương . 84 bài giảng . 16h 33m giờ học

1

Tổng quan về công việc kế toán trong doanh nghiệp

2 bài học thử
2

Hoá đơn

1 bài học thử
3

Kế toán tiền mặt - tiền gửi ngân hàng

4

Kế toán tiền lương, BHXH và thuế TNCN

2 bài học thử
5

Kế toán tài sản cố định và chi phí trả trước

6

Kế toán mua hàng và các khoản phải trả

2 bài học thử
7

Kế toán bán hàng và các khoản phải thu

8

Kế toán hàng tồn kho

9

Kế toán giá thành và tập hợp chi phí

2 bài học thử
10

Thuế GTGT

11

Xác định kết quả kinh doanh, lập BCTC và quyết toán thuế TNDN

2 bài học thử
12

Bài tập thực hành dựa trên chứng từ thực tế

13

Exam: Kiểm tra tổng hợp Kỹ năng Kế toán

Mô tả khoá học

Giảng viên:

G-Business Giảng viên

Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc

G-Business
  • 4.3 điểm đánh giá

  • 27 đánh giá

  • 11,392 học viên

  • 17 khóa học

Đánh giá của học viên

4.33 điểm đánh giá . 3 lượt đánh giá

 Đào Thị Chiến

 Đào Thị Chiến

03:09 18/12/2022

khóa học rất chi tiết, lý thuyết kèm thực hành rất thực tế.Mình rất hài lòng
Hà Thị Lam

Hà Thị Lam

11:33 09/12/2022

Khóa học sơ sài đối với người đã làm kế toán, nhưng có cơ sở để các bạn fresh tưởng tượng ra công việc thực tế về mặt cơ bản.
nga pham

nga pham

06:26 07/11/2022

khoá học này hay lắm! ước gì mình biết đến Gitiho sớm hơn. trước kia cũng tìm hiểu một vài trung tâm dạy kế toán thực hành nhưng toàn học trực tiếp: học phí cao, đi lại khó khăn vì có con nhỏ, ở tỉnh mình thì không mở phải vào TPHCM tính ra tiền xăng xe đi lại, nhà trọ, ăn uống thấy chi phí cao quá lại thôi, vô tình lên mạng thấy Gitiho dạy online, chi phí lại rẻ mừng quá nên đăng ký liền . Cách giảng dạy dễ hiểu, trọng tâm và thực tế, nhờ khoá học này mà tôi cũng cố được kiến thức. và đặc biệt là có phần thực hành trên phấn mềm Misa , tuyển dụng lúc nào cũng yêu cầu : sử dụng thành thạo phần mềm Misa ,mình thì không tự tin phần này lắm, có bao giờ sử dụng phần mềm đâu. mình tính học thêm khoá " kế toán thuế thực hành toàn tập từ cơ bản đến nâng cao" để phục vụ cho công việc của mình. cảm ơn Gitiho.

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

1,845 thảo luận

Nguyễn Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Thu Vân 08 Feb 2023

Nguyễn Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Thu Vân 08 Feb 2023

{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2023-02-09T05:44:05.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":231122824,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":504,"email_invalid":1,"type_email_invalid":"end_format","email_unsubcriber":0,"email_bounce":3,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":10,"name":"CourseManager","display_name":"CourseManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":10,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":14,"name":"UserManager","display_name":"UserManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":14,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":213118,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

G-Business [Giảng viên] 08 Feb 2023

Chào bạn, bạn vào danh mục, chọn đối tượng >> KH, NCC nhé

{"id":261746,"crm_contact_id":471813,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thu V\u00e2n","email":"thuvanlongan80@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-17 06:54:33","confirmation_code":"8383c476397d9e0f3a22b9de28cf2404","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-14T03:38:24.000000Z","updated_at":"2023-02-02T07:28:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"962a t\u1ec9nh l\u1ed9 10 , P T\u00e2n T\u1ea1o . B\u00ecnh T\u00e2n , HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909959121","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23533,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_262\/nguyen-van.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/261746-nguyen-thi-thu-van","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Thu Vân 08 Feb 2023

{"id":261746,"crm_contact_id":471813,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thu V\u00e2n","email":"thuvanlongan80@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-17 06:54:33","confirmation_code":"8383c476397d9e0f3a22b9de28cf2404","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-14T03:38:24.000000Z","updated_at":"2023-02-02T07:28:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"962a t\u1ec9nh l\u1ed9 10 , P T\u00e2n T\u1ea1o . B\u00ecnh T\u00e2n , HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909959121","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23533,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_262\/nguyen-van.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/261746-nguyen-thi-thu-van","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Thu Vân 08 Feb 2023

vô đâu xóa nữa cô

{"id":261746,"crm_contact_id":471813,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thu V\u00e2n","email":"thuvanlongan80@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-11-17 06:54:33","confirmation_code":"8383c476397d9e0f3a22b9de28cf2404","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-14T03:38:24.000000Z","updated_at":"2023-02-02T07:28:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"962a t\u1ec9nh l\u1ed9 10 , P T\u00e2n T\u1ea1o . B\u00ecnh T\u00e2n , HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909959121","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23533,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_262\/nguyen-van.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/261746-nguyen-thi-thu-van","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Thu Vân 08 Feb 2023

bấm vô nút xóa hiện lên bảng này nè

Nguyễn Nhung

Nguyễn Nhung 08 Feb 2023

Cô ơi. theo thông tư 78 nghị định 123 thì khi huỷ hoá đơn điện tử ko cần lập biên bản huỷ xác nhận của 2 bên à cô
G-Business

G-Business [Giảng viên] 08 Feb 2023

Chào bạn, hiện nay không cần nhé. Nhưng nếu bên mua muốn có biên bản thì trên các phần mềm cũng có chức năng gửi cho bên mua đấy bạn. 

{"id":263515,"crm_contact_id":null,"name":"Nguy\u1ec5n Nhung","email":"nguyennhung10103@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"8c3357636929c6804d068e5c0410b9ed","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-11-22T04:53:58.000000Z","updated_at":"2023-02-01T08:45:51.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0973009466","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":13020,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_264\/nguyen-nhung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/263515-nguyen-nhung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Nhung 08 Feb 2023

dạ e cảm ơn ạ
Nhàn

Nhàn 08 Feb 2023

hiện nay bên e có mở kinh doanh hộ gia đình, e muốn sử dụng luôn hoá đơn điện tử luôn được không? hay bắt buộc phải đợi một thời gian kiểm tra hoạt động  rồi mới được  sử  dụng hoá đơn điện tử 

G-Business

G-Business [Giảng viên] 08 Feb 2023

Chào bạn, bạn có thể sử dụng luôn nhé. Bạn liên hệ các nhà cung cấp giải pháp hoá đơn như EFY, Misa… nha. 

Trần Xuân Phát

Trần Xuân Phát 08 Feb 2023

Báo cáo công nợ ở chương mấy vậy ạ

G-Business

G-Business [Giảng viên] 08 Feb 2023

Chào bạn, khoá học này sẽ cung cấp cách theo dõi công nợ ở chương 6 và chương 7 nhé. Báo cáo công nợ thì bạn tự theo dõi trên khoản phải thu và phải trả là được. 

Dương Trang

Dương Trang 07 Feb 2023

theo hướng dẫn tại điểm b1 Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử và điều chỉnh không phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế

tuy nhiên trong bài giảng thì phải nộp với tất cả các trường hợp ?

G-Business

G-Business [Giảng viên] 08 Feb 2023

Chào bạn, bài giảng dựa trên thực tế vào thời điểm trước đó nên cần gửi mẫu số 04 cả trường hợp huỷ bỏ và điều chỉnh. Tuy nhiên hiện hay thì bạn không cần gửi mẫu 04 khi thay thế hay điều chỉnh nhé. 

Dương Trang

Dương Trang 06 Feb 2023

cho em hỏi Ko có máy chủ sql trong phần mềm misa là vì sao vậy ạ 

 

G-Business

G-Business [Giảng viên] 07 Feb 2023

Chào bạn, bạn down 2 file đính kèm và làm theo hướng dẫn để cài đặt sql nha. 

Nguyễn Thị Kiều

Nguyễn Thị Kiều 06 Feb 2023

Thầy cô cho em hỏi cty em mua ccdc đưa vào sử dụng ngay và chưa thanh toán thì em vào phân hệ MUA HÀNG  để ghi sổ Nợ 242/ Có 331, Công ty em khai báo thuế theo pp trực tiếp nên khi em hạch toán hoá đơn CCDC đó phần thuế GTGT trên hóa đơn sẽ ghi nhận vào Nợ 242 luôn, và khi phân bổ em phải lấy số tiền trước thuế hay sau thuế mới là đúng ạ, em bị như này mong thầy cô giúp e với ạ

G-Business

G-Business [Giảng viên] 06 Feb 2023

Chào bạn, bạn phân bổ cả tiền thuế nhé. Cty bạn nộp thuế theo pp trực tiếp nên sẽ ko tách thuế nha. 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nguyễn Thị Quỳnh Như 05 Feb 2023

cho em hỏi tăng tài sản thì gồm những chứng từ nào ạ và giảm tài sản thì gồm những chứng từ nào ạ

G-Business

G-Business [Giảng viên] 06 Feb 2023

Chào bạn, khi tăng TSCĐ phải có các chứng từ như: Hợp đồng, hoá đơn, biên bản bàn giao, phiếu bảo hành, hồ sơ kĩ thuật, biên bản giao nhận cho bộ phận sử dụng, thẻ TSCĐ (không bắt buộc có hết nhưng hoá đơn, biên bản bàn giao thì cần có đủ)

Khi giảm TSCĐ cần có: Biên bản họp hội đồng quản trị đồng ý thanh lý tài sản, Quyết định của giám đốc về việc thanh lý tài sản cố định, Hợp đồng thanh lý nhượng bán tài sản cố định, Hoá đơn giá trị gia tăng ghi theo giá bán đàm phán được.

NGÔ THỊ THU

NGÔ THỊ THU 05 Feb 2023

Dear anh chị giảng viên! Em muốn tải file excel của bài giảng thì tải ở đâu ạ?

G-Business

G-Business [Giảng viên] 06 Feb 2023

Chào bạn, mình có đính kèm trong bài học đầu tiên nha. 

Ngô Võ Thế Thanh

Ngô Võ Thế Thanh 04 Feb 2023

Nói vậy Cty mình là Cty TNHH TM-DV thì có được đưa tiền lương của giám đốc và Chủ Tịch Hội Đồng Thành viên hạch toán thuế TNDN không ? (Cty mình 3 người góp vốn)

G-Business

G-Business [Giảng viên] 04 Feb 2023

Chào bạn, chi phí không được trừ là "Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Như vậy nếu là cty TNHH 3 thành viên thì lương giám vẫn được trừ, chủ tịch hội đồng thành viên có tham gia vào điều hành sản xuất kinh doanh thì lương vẫn được trừ. 

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền 03 Feb 2023

G-Business

G-Business [Giảng viên] 03 Feb 2023

Chào bạn, bạn tắt Unikey đi rồi bật lên bằng cách nhấn chuột phải chọn Run as Administrator nhé. 

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung 03 Feb 2023

EM thấy HSD của GPSD là đến 03/2023. Sau thời gian này em phải tự gia hạn đúng không ạ

G-Business

G-Business [Giảng viên] 03 Feb 2023

Chào bạn, bạn đã thêm giấy phép sử dụng theo hướng dẫn đính kèm dưới Video chưa? Giấy phép này vẫn còn thời hạn nhé. Nếu hết thời hạn thì bạn báo lại với bên mình để mình kiểm tra.

{"id":233291,"crm_contact_id":406413,"name":"Nguy\u1ec5n H\u1ed3ng Nhung","email":"nhungnh934@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-13 08:17:12","confirmation_code":"44bc7846ed4ae88ac38b0f56054abedf","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-11T06:48:40.000000Z","updated_at":"2023-02-09T03:14:40.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":24999,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_233\/nguyen-nhung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/233291-nguyen-hong-nhung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Hồng Nhung 03 Feb 2023

ok ạ

Lê Kim Huế

Lê Kim Huế 03 Feb 2023

cô cho em hỏi là công ty cổ phần hiện đang xây dựng bảng lương là: Mức lương cơ bản 9tr, phụ cấp ăn trưa 1tr, phụ cấp điện thoại 1tr, chuyên cần 2tr và đi lại 2tr, không có người phụ thuộc thì có phải đóng thuế TNCN không ạ?

G-Business

G-Business [Giảng viên] 03 Feb 2023

Chào bạn, phụ cấp ăn trưa phải ko quá 730k/tháng, phần vượt sẽ bị tính thuế nhé. Phụ cấp chuyên cần bị tính thuế TNCN, phụ cấp đi lại thì rất khó xác định mức chuẩn nên bạn nên bỏ ra, phụ cấp điện thoại được miễn thuế TNCN nhé. Ngoài ra bạn có thể quy định thêm phụ cấp trang phục ko quá 5tr/năm (410k/tháng).

{"id":244506,"crm_contact_id":426236,"name":"L\u00ea Kim Hu\u1ebf","email":"kimhue35794@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-09-05 16:30:35","confirmation_code":"b33780e32bf7babd63a8e44567246f08","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-05T09:27:40.000000Z","updated_at":"2023-01-27T08:50:41.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0388821186","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":48237,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_245\/le-hue.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/244506-le-kim-hue","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Lê Kim Huế 03 Feb 2023

vậy phần phụ cấp đi lại em chuyển thành khoán công tác phí thì được miễn đúng không ạ? phần khoán công tác phí là không cần chứng từ kèm theo phải không ạ?

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền 03 Feb 2023

G-Business

G-Business [Giảng viên] 03 Feb 2023

Chào bạn, bạn làm theo hướng dẫn chưa được phải ko ạ?

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền 03 Feb 2023

G-Business

G-Business [Giảng viên] 03 Feb 2023

Chào bạn, trường hợp bạn tải 2 file đính kèm về và làm theo hướng dẫn không được thì bạn cần phải cài SQL bản full (không phải bản express) nhé. Phần này bạn có thể tìm hiểu trên các diễn đàn hoặc nhờ bên sửa chữa/bán máy tính họ cài đặt cho nha. 

Kế toán Tổng hợp Thực hành Thực tế từ A đến Z - Thực hành trên MISA + EXCEL
4.33

(3 đánh giá)

2,617 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/