Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người muốn có một chuyên gia kế toán để hỏi khi cần
Người muốn làm kế toán trên Excel, nắm được quy trình hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc
Người đang làm kế toán chi tiết, muốn nâng cao chuyên môn để làm kế toán tổng hợp
Mẹ bỉm sữa nghỉ sinh, cần ôn lại nghiệp vụ kế toán để chuẩn bị đi làm
Người làm kế toán muốn xây dựng bộ sổ sách kế toán từ file Excel trắng
Người làm kế toán muốn thành thạo nghiệp vụ trên Excel và phần mềm Misa
Sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực hành nghiệp vụ kế toán thực tế
Chủ doanh nghiệp, người muốn nắm vững nghiệp vụ kế toán để phục vụ quản lý

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Cầm tay chỉ việc từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể, từ xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...
Nắm rõ kiến thức một cách logic về hệ thống kế toán, chế độ kế toán.
Định khoản được các nghiệp vụ phát sinh tại DN.
Thực hiện các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán.
Thành thạo quy trình lên sổ kế toán, cách lấy dữ liệu từ NKC sang các sổ và BCTC.
Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên BCTC bằng excel.
Thành thục các kỹ năng làm việc trên phần mềm kế toán MISA.
Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file excel trắng.
Bộ chứng từ thực tế 3 tháng liên tục của 1 doanh nghiệp, từ thu chi, xuất nhập, nợ đọng ...

Nội dung khóa học

0

Chương mở đầu

1

Chương 1: Tài liệu thực hành khóa học Kế toán tổng hợp

2

Chương 2: Bắt đầu công việc kế toán tổng hợp

4 bài học thử
3

Chương 3: Các phần hành kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

3 bài học thử
4

Chương 4: Xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất từ 2020

5

Chương 5: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

6

Chương 6.1: Xây dựng bảng tổng hợp công nợ

7

Chương 6.2: Thiết lập công thức và lấy dữ liệu lên sổ cái

8

6.3. Xây dựng + lập công thức lấy dữ liệu sổ chi tiết

9

6.4: Sổ chi tiết công nợ

10

Chương 7: Thiết lập phiếu Thu- Chi tự động, in phiếu Thu - Chi và NKC

11

Chương 8: Lập các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng

3 bài học thử
12

Chương 9: Lập BCTC trên ứng dụng HTKK, in sổ và lưu trữ sổ kế toán

13

Chương 10: Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

14

Chương 11: Thủ tục và đăng ký cho doanh nghiệp mới thành lâp

15

Chương 12: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA

16

Chương 13: Hướng dẫn lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế

17

Chương 14: Hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

mai phuong
mai phuong 27 Oct 2021

Cô ơi tại sao khi lâp công thức ko ra hẳn số mà lại ra dấu - vậy cô, em ko hiểu lẮM 

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

bnạ thay đổi lại định dạng của ô bạn đang thao tác về đúng định  dạng cần  lấy để trả kết quả đúng nhé, 

mai phuong
mai phuong 28 Oct 2021

em chuyển về định dạng số nhưng kết quả chỉ trả về 0 cô ah?

{"id":169775,"crm_contact_id":284309,"name":"mai phuong","email":"phuongmaiftu23@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"007f82097596d06b904a7f79cd007f4e","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-15 08:32:30","updated_at":"2021-10-23 00:51:36","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":10375,"google_id":"102311668567708584672","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":169775,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":169775,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
mai phuong 28 Oct 2021

Em tải file mẫu của cô về cũng thấy dấu- và đổi định dạng thì về số 0 vậy cô ạ


Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai 06 Jan 2021

Cô cho e hỏi với ạ, trước đây e vẫn đăng nhập và học trên Misa theo bản quyền như bài học. Hôm nay e đăng nhập lại thì báo "Máy chủ SQL Server đang ngừng hoạt động. Cô giúp e với ạ.

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 06 Jan 2021

khi bạn cài máy bạn là máy chủ thì hệ thống từ vào là máy chủ mà, 

vào lại sẽ vào dc cơ sở cũ bạn lập

nếu k liên quan đến dữ liệu cũ bạn nên tạo  tk mới  theo thông tin mới của bạn đễ đỡ phụ thuộc theo bên mình

Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nguyễn Thị Ngọc Dung 28 Oct 2021

cô ơi cho e hỏi chút a, sao mỗi lần e tắt phần mềm đi lần sau vào lại nó lại bắt nhập lại hết thông tin a

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-29 00:17:04","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":60108173,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1002,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

pm misa hả bạn? vạn phải nhập lại những gì? misa làm xong lưu lại thì nó trên pm chứ k phải nhập lại gì cả đâu

{"id":172688,"crm_contact_id":292112,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ng\u1ecdc Dung","email":"ngocdunght89@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1f651a9543213bf7bfba1223d563245c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-30 14:17:22","updated_at":"2021-10-22 22:09:39","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ng\u1ecdc Dung","address":"Kh\u00fac th\u1ee7y, c\u1ef1 Kh\u00ea, thanh oai, h\u00e0 n\u1ed9i - CK TECHCOMBANK","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0973864646","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":16064,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":172688,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":172688,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Ngọc Dung 28 Oct 2021

dạ PM Misa a, mỗi khi e thoát ra vào lại là lại phải nhâp lại từ đầu mặc dù e có luu lại rồi cô a

{"id":172688,"crm_contact_id":292112,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ng\u1ecdc Dung","email":"ngocdunght89@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1f651a9543213bf7bfba1223d563245c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-30 14:17:22","updated_at":"2021-10-22 22:09:39","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ng\u1ecdc Dung","address":"Kh\u00fac th\u1ee7y, c\u1ef1 Kh\u00ea, thanh oai, h\u00e0 n\u1ed9i - CK TECHCOMBANK","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0973864646","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":16064,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":172688,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":172688,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Ngọc Dung 28 Oct 2021
e tắt phần mềm đi đến lúc e vào lại thì lại cứ phải cài đặt lại nhập lại từ đầu cô a
Minh Thu
Minh Thu 14 Oct 2021

Cô giáo cho hỏi chút là cty mua tủ lạnh trị giá trc VAT là 14.5010.000 thì nên cho vào 242 hay cho vào 153.

Xin cảm ơn!

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 15 Oct 2021

242 vơi 153 cugf nhóm tài sản mà bạn

153 là ccdc, bạn hạch toán ở 153 có nghĩa là ts vẫn đang lưu kho chưa dùng, khi xuất dùng mình phải hạch toán sang 242 để phân bổ hoặc hạch toán vào tk chi  phí để tính vào cp nếu bạn k phân bổ

Nguyễn Thị Minh Hải
Nguyễn Thị Minh Hải 28 Oct 2021

Cô Huệ làm ơn cho em hỏi khi nào thì nên phân bổ và khi nào thì không ạ?

Bùi Thoa
Bùi Thoa 28 Oct 2021

Cô cho e hỏi. Hàng không chịu thuế với thuế 0% thì nó khác gì nhau ạNông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

Nhìn hóa đơn: không chịu thuế trên hóa đơn  phần thuế / còn thuế 0% thì vẫn viết 0%,

Bản chất: không chịu có nghĩa là k chịu thuế, còn 0% thì có nghĩa là có chịu thuế nhưng là 0% . nó là 2 nhóm hàng khác nhau bạn ạ, bạn đọc thêm về nó  để phân biệt 2 nhóm hàng này nhé

Lê Thị Kim Hoa
Lê Thị Kim Hoa 27 Oct 2021
cô cho e hỏi cty e chuyên làm công trình của nhà nước nhưng chỉ làm trong tỉnh k làm ngoại tỉnh khi thanh toán bên chủ đầu tư vẫn trích lại thuế 2% để nộp kho bạc nhà nước. vậy thuế đó co pải thuế váng lai k và vì sao lại phải nộp ạ. e cảm ơn
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 27 Oct 2021

làm các công trình sử dụng vốn ngân sách có những thuế phí khác, bạn chụp hoặc ghi cho mình nội dung thu tiền mình xem lại, khi trích thu họ có gửi lại biên lai cho bên bạn mà. 

Không phải ngoại tỉnh thì k phai  thuế vãng lai bạn ạ

Lê Thị Kim Hoa
Lê Thị Kim Hoa 28 Oct 2021

dạ đây ạ. cô xem giúp e  với ạ

{"id":118580,"crm_contact_id":154005,"name":"L\u00ea Th\u1ecb Kim Hoa","email":"lethikimhoa08081992@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-01-12 10:33:26","confirmation_code":"4cc54326c7d6e5f44ce448c4592a3a10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-01-10 09:42:27","updated_at":"2021-10-25 06:36:56","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea Th\u1ecb Kim Hoa","address":"\u00a0Khu\u00a03,\u00a0x\u00e3\u00a0Ph\u00fa\u00a0Minh, Huy\u1ec7n\u00a0S\u00f3c S\u01a1n,\u00a0H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983862653","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2774,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":118580,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":118580,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Lê Thị Kim Hoa 28 Oct 2021

theo mã NDKT thi là thuế GTGt nhưng e k biết ng ta tính kiểu gì ra số tiền phải nộp và k biết tại sao lại pai trích luôn khi thanh toán, nếu vậy bên e nộp thuế 2 lần ạ

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-29 00:17:04","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":60108173,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1002,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

theo mã NDKT thi là thuế GTGt nhưng e k biết ng ta tính kiểu gì ra số tiền phải nộp và k biết tại sao lại pai trích luôn khi thanh toán, nếu vậy bên e nộp thuế 2 lần ạ

>>>>  đúng rồi theo tiểu mục thì họ thu GTGT, nên theo chứng từ trên thì bạn đưa vào thuế vãng lai trên tờ khai của mình. Nếu thuế vãng lai với xâyd ựng  đang tính thuế 10% thì là 2% trên giá trị chưa thuế, họ nhân không lệch 1 đồng nào luôn ý, vì mình cũng làm xây dựng, thường xuyên phải kê cái này nên luật vẫn chưa thay đổi chỗ này luôn, xuất hóa đơn dc trên 1 tỷ là cán bộ thuế nơi đó họ alo cho bên mình làm cho họ để bảo nhà thầu khai thuế ngay ý , có chậm dc đâu

Còn của bạn để mình nhìn lại xem, sao nó không ở trong giá trị nào, giá trị của bạn mua là giá tổng cả công trình chưa, và giá đó cả VAT đúng k.

Bên mình cũng làm ngân sách và làm ngoại tỉnh thì  thấy kho bạc ở đó họ tính 0,2% ngoại tỉnh với các dự án trên 1 tỷ (tính trê tổng thanh toán) chư cũng k phải là 2% (trên giá trị hàng hóa chưa thuế)

{"id":118580,"crm_contact_id":154005,"name":"L\u00ea Th\u1ecb Kim Hoa","email":"lethikimhoa08081992@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-01-12 10:33:26","confirmation_code":"4cc54326c7d6e5f44ce448c4592a3a10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-01-10 09:42:27","updated_at":"2021-10-25 06:36:56","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea Th\u1ecb Kim Hoa","address":"\u00a0Khu\u00a03,\u00a0x\u00e3\u00a0Ph\u00fa\u00a0Minh, Huy\u1ec7n\u00a0S\u00f3c S\u01a1n,\u00a0H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983862653","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2774,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":118580,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":118580,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Lê Thị Kim Hoa 28 Oct 2021

dạ nhưng thuế vãng lai trong tờ khai có ghi rõ là số thuế đã nôp ở tỉnh khác còn của e là nộp trong tỉnh vẫn đưa vào đấy dc ạ. với gtri này la giá trị của đợt thanh toán chưa phải của công trình cô ạ. cả công trình là hơn 5 tỷ ạ. giá e chụp là giá trị cả vat của đợt thanh toán đó ạ

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-29 00:17:04","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":60108173,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1002,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

tm 1701 thì bạn kê vào vãng lai để dc khấu trừ  chứ kê vào chi phí vừa lãng phí vừa k phải bản chất cp bạn ạ. Mình tính thử cũng  biết họ tính kiểu gì ra số tiền đó, nếu thắc mắc bạn thửu hỏi họ xem sao, chứ vốn ngân sách bên mình hiện tại vẫn đang bị trích 0,2%/ giá thanh toán theo cái đề nghị ra kho bạc đó 

{"id":118580,"crm_contact_id":154005,"name":"L\u00ea Th\u1ecb Kim Hoa","email":"lethikimhoa08081992@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-01-12 10:33:26","confirmation_code":"4cc54326c7d6e5f44ce448c4592a3a10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-01-10 09:42:27","updated_at":"2021-10-25 06:36:56","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"L\u00ea Th\u1ecb Kim Hoa","address":"\u00a0Khu\u00a03,\u00a0x\u00e3\u00a0Ph\u00fa\u00a0Minh, Huy\u1ec7n\u00a0S\u00f3c S\u01a1n,\u00a0H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0983862653","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":2774,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":118580,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":118580,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Lê Thị Kim Hoa 28 Oct 2021

vâng. e cảm ơn cô ạ

Bích Ngân
Bích Ngân 27 Oct 2021

Cô cho em hỏi ạ: cty em có bạn nv đã nghỉ việc từ năm 2020. năm nay thuế rà soát lại, phát hiện bạn nv năm 2019 có thu nhập 2 nơi - cty em và 1 cty khác. em liên hệ và bạn nv khẳng đinh năm 2019 chỉ làm ở cty em. Giờ thuế bắt giải trình, thời gian đã quá hạn ( do e không nhận đc công văn vì đúng GĐ giãn cách). Vậy cá nhân phải tự lên thuế để giải trình đúng không cô?  

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

nếu bên bạn có ký hợp đồng và làm với họ thật thì bạn bảo vệ ý kiến của mình,  thuế họ sẽ liên hệ cho  bên cty kia hoặc bạn kia để giải trình, nói chung bên nào khai ảo thì bên đó bị gạt ra còn nếu bạn đó có đi làm cả 2 nơi thật ma không khai báo đúng bạn đó  phải qtoan thuế lại bạn ạ

Bích Ngân
Bích Ngân 28 Oct 2021
Cán bộ thuế yc em lên chi cục nộp công văn giải trình và cam kết của bạn nv. Vậy em nộp ở bộ phận văn thư của chi cục thuế hay phải liên hệ trực tiếp cho cán bộ thuế đó ạ?
{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-29 00:17:04","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":60108173,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1002,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021
bạn làm cv alo cho  qly xem nộp cho 1 cửa hay đâu, cái này nó là kiểm soát của đội kiểm tra thì thường hay báo cáo kiểm tra các kiểu qua cán bộ qly trc,  cơ bản làm thật thì giải trình thật không  lo, chỉ bên  bạn mà kê ảo thì nên gạt ra thôi 
{"id":132487,"crm_contact_id":185726,"name":"B\u00edch Ng\u00e2n","email":"truongthibichngan132@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-17 15:21:12","confirmation_code":"85b983ffa08abbf241441a7be4da76f5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-16 17:23:00","updated_at":"2021-10-26 09:25:40","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"B\u00edch Ng\u00e2n","address":"T\u1ea7ng 4 s\u1ed1 6 nguy\u1ec5n c\u00f4ng tr\u1ee9, hai b\u00e0 tr\u01b0ng, h\u00e0 n\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0332593434","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":20000,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":10584,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":132487,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":132487,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Bích Ngân 28 Oct 2021

Cái này bên em phát sinh thật, còn bên cty kia chắc thuê dịch vụ làm khai ảo. Em chỉ lúng túng phần giải trình, vì liên hệ bạn nv cũ khó khăn quá mà e muốn làm cho xong ạ.

Trần Thái Nhựt Linh
Trần Thái Nhựt Linh 27 Oct 2021
Chào cô, em xin nhờ cô hỗ trợ giúp, cty em có 2 vấn đề sau em vẫn còn chưa rõ cách giải quyết:1/ Sếp em làm Giám đốc 2 cty, một là cty TNHH hai là cty CP (em là kế toán cho cty CP, thành lập sau). Bên cty TNHH thì tính thuế TNCN cho sếp theo biểu luỹ tiến từng phần nhưng do lương để vào thấp nên k có đóng thuế TNCN, vậy thì bên cty CP em tính thuế TNCN cho sếp như thế nào mới đúng ạ? Hiện tại 2 quý trước em cũng tính cho sếp theo biểu luỹ tiến từng phần nhưng vì tổng thu nhập thực tế trả 2 bên đều chưa tới 11tr nên em cũng k có khấu trừ thuế TNCN của sếp ạ. 2/ Hợp đồng thuê nhà của cty em với chủ nhà (là cá nhân) mỗi tháng 8tr, lúc ký thì không có công chứng vì em thấy quy định không cần công chứng ạ, vậy chi phí thuê nhà đó có được tính vài chi phí hợp lý không cô? Và vì tổng tiền thuê nhà dưới 100tr nên cũng không có đóng tiền TNCN cho chủ nhà phải không ạ?
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 27 Oct 2021

về thuế tNCN: mỗi ng chỉ dc tính lũy tiến tại 1 cty mà họ cho nó là chính thức thôi, Nếu có đóng bh bên nòa thfi chính thức bến đó, bên còn lại không tính lũy tiến dc

Tiền thuê nhà dưới 100tr/1 năm thì thuộc diện miễn tncn và gtgt, bạn lấy hợp đồng (k bắt buộc công chứng) + chứng từ thanh toán + hồ sơ của nhà và chủ nhà để lưu vào hồ sơ thuê bạn nhé

Hiện nay quy định kê khai tài sản cho thuê nên dù  mức dưới 100tr k phải khai thuế và đóng thuế nhưng vẫn phải kê khai tài sản thuê để phường họ quản lý bạn nhé

Trần Thái Nhựt Linh
Trần Thái Nhựt Linh 27 Oct 2021
Cô ơi vậy phần thuế TNCN của sếp bên cty CP em phải xử lý như thế nào ạ? Trừ 10% hả cô, 2 quý trước em lỡ làm sai rồi thì giờ mình cần làm gì ạ? Nhờ cô hướng dẫn giúp, em cám ơn cô nhiều lắm!!
{"id":166743,"crm_contact_id":273032,"name":"Tr\u1ea7n Th\u00e1i Nh\u1ef1t Linh","email":"thailinh.office@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-26 17:54:16","confirmation_code":"60e0317ff3604ffeea132f12e1af2903","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-26 17:47:38","updated_at":"2021-10-23 05:50:34","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1630575780.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u00e1i Nh\u1ef1t Linh","address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0907737514","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19804,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166743,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":166743,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Thái Nhựt Linh 27 Oct 2021
Cô ơi, 2 quý trước em làm sai rồi, vậy giờ em có thể làm lại tờ khai TNCN bổ sung để bỏ khoảng lương đó ra luôn được không cô? Không cần lấy khoảng đó làm chi phí ạ? Như vậy có được không cô?
{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-29 00:17:04","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":60108173,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1002,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

nếu mình làm sai thì mình nộp lại tờ khai thôi bạn

Cty tnhh kia là cty tnhh 1 tv hay  2tv vậy bạn?  nếu là 1 tv thì bạn chuyển chính thức sang bên cp và có thể  không hạch toán lương bên 1tv thì không đâu phải  tạm thu 10% nữa, tiền thuế phát sinh cuối năm sêó bạn tự  quyết toán gộp các bên lại

Đinh Ngọc Hồng Nhung
Đinh Ngọc Hồng Nhung 27 Oct 2021
cho em xin file excel được không ạ
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021

ban  tải file mẫu ở bài 1 chương 1 giúp mình nhe

Hiền
Hiền 27 Oct 2021

Cô Huệ ơi cho em xin đường link để tải phần mềm misa về máy để nhập chứng từ ạNông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Oct 2021
Lê Thị Kim Hoa
Lê Thị Kim Hoa 27 Oct 2021
Và số thuế 2% đã nộp đó có được kê khai trong tờ khai GTGT không? nếu có thì thuộc chỉ tiêu nào ạ. e cảm ơn
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 27 Oct 2021

bạn cho mình xem nội dung thu tiền trên chứng từ của kho bạc nhé

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nông Thị Huệ
Giảng viên
Nông Thị Huệ
Giảng viên
Khóa học: 4    |    Học viên: 76,931
4.8 (258 đánh giá)

*Nơi công tác hiện tại:

- Hiện đang làm giảng viên tại Gitiho.com

- Phụ trách mảng kế toán online


* Kinh nghiệm bản thân:

- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...

- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…

- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế

- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 50%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

499,000đ

999,000đ
Lợi ích:
 • Dựa vào mẫu sổ sách có thể làm cho nhiều loại hình doanh nghiệp
 • Từ File mẫu Excel trắng lên các mẫu sổ sách kế toán hoàn thiện
 • Tăng 300% hiệu quả xử lý công việc, quản lý công việc KTTH trên file excel một cách chuyên nghiệp
Tặng ngay:
 • Khoá học KTG02 - Kế toán giá thành theo phương pháp giản đơn trị giá 399,000đ
 • Khoá học EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng trị giá 199,000đ
 • Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ
 • Khoá học KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản trị giá 699,000đ
 • Phần mềm kế toán MISA 2020 full 16 phân hệ kèm KEY bản quyền hỗ trợ thực hành
 • Bộ chứng từ thực tế 100+ bản
 • Dành cho 100 người đăng ký sớm nhất.
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội