Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người muốn có một chuyên gia kế toán để hỏi khi cần
Người muốn làm kế toán trên Excel, nắm được quy trình hạch toán, làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc
Người đang làm kế toán chi tiết, muốn nâng cao chuyên môn để làm kế toán tổng hợp
Mẹ bỉm sữa nghỉ sinh, cần ôn lại nghiệp vụ kế toán để chuẩn bị đi làm
Người làm kế toán muốn xây dựng bộ sổ sách kế toán từ file Excel trắng
Người làm kế toán muốn thành thạo nghiệp vụ trên Excel và phần mềm Misa
Sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thực hành nghiệp vụ kế toán thực tế
Chủ doanh nghiệp, người muốn nắm vững nghiệp vụ kế toán để phục vụ quản lý

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Cầm tay chỉ việc từng nghiệp vụ phát sinh cụ thể, từ xây dựng bộ hệ thống sổ sách, ghi sổ, hạch toán, kết chuyển, lên báo cáo tài chính, báo cáo thuế,...
Nắm rõ kiến thức một cách logic về hệ thống kế toán, chế độ kế toán.
Định khoản được các nghiệp vụ phát sinh tại DN.
Thực hiện các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán.
Thành thạo quy trình lên sổ kế toán, cách lấy dữ liệu từ NKC sang các sổ và BCTC.
Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên BCTC bằng excel.
Thành thục các kỹ năng làm việc trên phần mềm kế toán MISA.
Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file excel trắng.
Bộ chứng từ thực tế 3 tháng liên tục của 1 doanh nghiệp, từ thu chi, xuất nhập, nợ đọng ...

Nội dung khóa học

0

Chương mở đầu

1

Chương 1: Tài liệu thực hành khóa học Kế toán tổng hợp

2

Chương 2: Bắt đầu công việc kế toán tổng hợp

4 bài học thử
3

Chương 3: Các phần hành kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung

3 bài học thử
4

Chương 4: Xây dựng bảng lương theo quy định mới nhất từ 2020

5

Chương 5: Các bút toán kết chuyển cuối kỳ

6

Chương 6.1: Xây dựng bảng tổng hợp công nợ

7

Chương 6.2: Thiết lập công thức và lấy dữ liệu lên sổ cái

8

6.3. Xây dựng + lập công thức lấy dữ liệu sổ chi tiết

9

6.4: Sổ chi tiết công nợ

10

Chương 7: Thiết lập phiếu Thu- Chi tự động, in phiếu Thu - Chi và NKC

11

Chương 8: Lập các báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng

3 bài học thử
12

Chương 9: Lập BCTC trên ứng dụng HTKK, in sổ và lưu trữ sổ kế toán

13

Chương 10: Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

14

Chương 11: Thủ tục và đăng ký cho doanh nghiệp mới thành lâp

15

Chương 12: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA

16

Chương 13: Hướng dẫn lập tờ khai thuế và nộp tờ khai thuế

17

Chương 14: Hướng dẫn cách kiểm tra Báo cáo tài chính

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Anh Trịnh
Anh Trịnh 15 Apr 2020
chào cô giáo
-cô cho em hỏi thành lập công ty nhưng chưa vào hoạt động thì có phải kê khai thuế không ạ,thủ tục kê khai như thế nào ạ.
-cty có phải mở TK ngân hàng ko ạ,cty có phải mua chữ ký số điện tử và hóa đơn điện tử ko ạ
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 15 Apr 2020
Bạn vẫn lập tờ khai gtgt nhé, hoá đơn chưa phát hành thì chưa phải báo cáo. Còn tndn và tncn thì chưa phát sinh cũng chưa phải nộp
Có phải mua cks và mở tk ngân hàng , hoá đơn thì khi bạn bán hàng bạn cần mua hoá đơn để xuất hâm bán hàng, giờ mua hoá đơn điện tử thôi.
Anh Trịnh
Anh Trịnh 16 Apr 2020
Vâng cám ơn cô
{"id":152016,"crm_contact_id":190520,"name":"\u0110inh Th\u1ecb Giang","email":"giangdt1985@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f039f688e9c59cf7124d985b5363ca8f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-03 15:43:56","updated_at":"2021-10-23 23:40:43","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"TT H\u1ea1 Ho\u00e0, H\u1ea1 Ho\u00e0, Ph\u00fa Th\u1ecd","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23756,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0}
Đinh Thị Giang 25 Oct 2021

Cty e có 1 cty cũ chưa tạm dừng hoạt động, quý 3 ko p/s gì, e nộp tờ khai GTGT trắng rồi ạ. Có phải nộp Quyết toán sử dụng hóa đơn ko cô? và phải nộp BC gì nữa ko ạ? 

Nguyễn Thị Trương Thơ
Nguyễn Thị Trương Thơ 22 Oct 2021

Hi cô

Đối với thuế TNCN  quý những năm trc kt chưa nộp có cần nộp bổ sung ko cô.Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Oct 2021

bạn đang hỏi nộp tờ khai hay qtoan tncn? và bên bạn có phát sinh thu nhập không?

Nguyễn Thị Trương Thơ
Nguyễn Thị Trương Thơ 24 Oct 2021

Tờ từ khai hàng quý ,ko phải quyết toán thuế tncn,cty ko phát sinh thuế tncn

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Oct 2021

những năm trc (trc quý 4.2020), luật cũ thì nếu k phát sinh tncn thì có thể để cuối năm qtoan dc nhưng với điều kiện chưa từng nộp tờ khai nào, nếu đã nôp, cái này bài giảng cũ theo luật cũ mình nói khá chi tiết nhưng luật bỏ rồi bạn đọc thêm trên mạng k hiểu đâu hỏi lại m giải thích lại cho

còn với từ qúy 4/2020 thì không phát sinh chi trả mới k phải nộp tờ khai chứ có phát sinh chi trả là có phải nộp tờ khai bạn nhé (phát sinh chi trả với phát sinh thuế khác nhau nhé)

{"id":174268,"crm_contact_id":295849,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Tr\u01b0\u01a1ng Th\u01a1","email":"tho.nguyen@nielseniq.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-10-07 09:56:17","confirmation_code":"49bf190a1145bef6e8e615552bff77cb","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-07 09:52:46","updated_at":"2021-10-22 20:55:39","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Tr\u01b0\u01a1ng Th\u01a1","address":"T\u1ed5 16 V\u0129nh \u0110i\u1ec1m Th\u01b0\u1ee3ng _V\u0129nh Hi\u1ec7p_Nha Trang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0835054253","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":18938,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":174268,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":174268,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Trương Thơ 25 Oct 2021

Vậy năm 2021 có phát sinh chi trả lương nhưng ko phát sinh thuế tncn ,có cần nộp tờ khai quý ko cô,(tờ khai quý hồi giờ cty ko nộp) 

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 Oct 2021

2021 bạn có phát sinh chi trả lương là  bạn có phải  lập tờ khai rồi bạn nhé

{"id":174268,"crm_contact_id":295849,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Tr\u01b0\u01a1ng Th\u01a1","email":"tho.nguyen@nielseniq.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-10-07 09:56:17","confirmation_code":"49bf190a1145bef6e8e615552bff77cb","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-07 09:52:46","updated_at":"2021-10-22 20:55:39","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Tr\u01b0\u01a1ng Th\u01a1","address":"T\u1ed5 16 V\u0129nh \u0110i\u1ec1m Th\u01b0\u1ee3ng _V\u0129nh Hi\u1ec7p_Nha Trang","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0835054253","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":18938,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":174268,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":174268,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Trương Thơ 25 Oct 2021

Vậy giờ làm tờ khai bổ sung cho quý 1và quý 2 hả cô

Lê Hà
Lê Hà 21 Oct 2021

Cô ơi cho em hỏi:

Bên em có nhân viên từ T1-T6 làm ở công ty khác (ko đủ điều kiện ủy quyền quyết toán)

Từ ngày 20/8/21 -19/9/21 thử việc ở công ty em, sang ngày 20/9/21 chuyển sang chính thức:

+) Ngày 10/9/21: trả lương thử việc 3.5 triệu

+) Ngày 10/10/21: Trả lương thử việc: 7 triệu

                                 Trả lương chính thức: 5 triệu

+) Tháng 11,12 trả lương chính thức 15tr/tháng

Như vậy em tính thuế TNCN cho bạn nhân viên này như nào/ vào tờ khai TNCN tương ứng như nào?

Em cám ơn!Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Oct 2021

bạn cứ áp dụng quy tắc ld àm từ 3 thang trở lên tính theo biểu lũy tiền từng phần

do sau thử việc có làm chính thức nên lương ở thử viêc dc phép tính theo lũy tiến chứ k bị  tính 10% nhé

Lê Hà
Lê Hà 23 Oct 2021

Cô trả lời chi tiết hơn giúp em đc ko ạ?

Nhân viên ko đủ điều kiện ủy quyền quyết toán.

Từ ngày 20/8/21 -19/9/21 thử việc, sang ngày 20/9/21 chuyển sang chính thức:

Trong tờ khai TNCN:

- Lương 3.5tr trả ngày 10/9 tính 10% hay lũy tiến?

- Lương 7 tr + 5tr ngày 10/10 tính 10% hay lũy tiến?

- Lương trả T11 + T12 thì là lũy tiến.

Em cám ơn!

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Oct 2021

bạn áp dụng quy tắc trên mình nói để áp dụng với các nv khác nữa.

nếu là tờ khai bạn có thể để lũy tiền hay 10% đều dc, mình cân đối để tạm nộp  tện nhất, thử việc nếu k chắc chắn họ ở lại làm thì bạn tính 10%, còn nếu chắc chắn có thể để lũy tiền rồi cuối  năm qtoan đỡ phải thừa tiền do học quyết toán thuộc đối tượng tính lũy tiến mà

{"id":135271,"crm_contact_id":192134,"name":"L\u00ea H\u00e0","email":"leha1303@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"f09fa410b12e08fb837fab072ba3689d","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-29 14:08:34","updated_at":"2021-10-24 15:34:56","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":9321,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":135271,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":135271,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Lê Hà 25 Oct 2021

Cô ơi cho em hỏi?

Em đọc theo thông tư bạn này đầu năm đã làm việc tại công ty khác nên lương thử việc của bạn này ko được tính lũy tiến.

Nên em đang thắc mắc là khoản lương thử việc của bạn này trên tờ khai quyết toán sẽ để ở đâu. Bạn này thử việc và chính thức giữa tháng (tháng có cả thử việc cả chính thức) thì lương đưa vào đâu? Lương thử việc nhưng thời điểm chi trả đã ký HĐLĐ chính thức thì kê vào đâu trong tờ quyết toán?
Em cám ơn!


{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 Oct 2021

lương thử việc k dc tính lũy tiến nhưng nếu sau thử  việc họ có ở lại làm và có thời gian làm viêc  từ 3 tháng trở lên thì có dc tính lũy tiến bạn ạ

Vậy nên tùy cachs xử lý cty bạn, có những cty biết hó e ở lại làm thì k truy thu thử việc, có những cty auto thu 10% thử việc rồi sau hoàn sau, hoặc có cty vẫn trích nhưng tạm thu tại nguồn nếu sau họ ở lại làm thì hoàn trả còn nếu họ k ở lại làm  lấy tiền đó nộp k phải truy thu bù khi họ nghỉ

Còn nữa, trường hợp họ vào đầu quý, thì thời gian  hết thử việc của họ trong quý nên mình biết dc họ thuộc tính thuế vãng lại hay lũy tiến, cón với tháng cuối quý thì không biết nên bạn có thể vẫn tạm truy thu chờ sau quyết toán  hoàn bù sau

Trần Thị Thuý Chiều
Trần Thị Thuý Chiều 25 Oct 2021

Cô cho em hỏi: đối với đơn vị có 2 kho vật liệu kho A; kho B

- kho A: nhập - xuất vật liệu cho xưởng sản xuất.

- kho B: nhập - xuất vật liệu cho các chi nhánh mình quản lý( nhiều chi nhánh 1;2;…)

Mà mỗi lần kho B xuất kho vật liệu cho các chi nhánh thì xuất vật liệu ra rất nhiều, mà nhiều chi nhánh trong 

vậy e theo dõi kho như thế nào là tối ưu nhất và có thể ghi nhận giá vốn của vật liệu ạ? 

Em cảm ơn cô rất nhiều nếu được cô hướng dẫn ! 

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 Oct 2021

về qly hàng hóa xuât đi:  trên phiếu xuất hoặc nghiệp vụ xuất bạn  tạo thêm mã kho thì bạn quản lý dc kho, còn với nơi nhận tương tự có mã nhận để bạn  biết xuất nội bộ sx hay xuất chi nhánh

Cái này bên bạn làm phẩn mềm thì bạn tạo từng mã kho  riêng quản lý dc thôi

còn nếu làm excel thì bạn chịu khó lập file và tạo mã như trên mình nói để khi tổng hợp còn lấy dữ liệu theo từng kho, từng mã hàng, từng đối tượng nhận 

Nguyễn Thị Hồng Son
Nguyễn Thị Hồng Son 22 Oct 2021

Cô Huệ ơi cho em hỏi, em kiểm tra số liệu cũ năm 2020 thì phát hiện trường hợp kế toán cũ hạch toán hàng nhập mượn

Ví dụ: Lập phiếu Nhập kho Mã hàng A: Nợ 156/Có 3388: 1.000.000 

Khi hạch toán trả hàng mượn lập phiếu xuất kho Nợ 632/Có 156: 1.100.000 (do chạy giá vốn nó sẽ chênh lệch số tiền)

Như vậy thì tài khoản 3388 vẫn còn treo số tiền 1.000.000 này đến hiện tại thì em xử lý sao đây cô ơi? Cô hướng dẫn giúp em ạ. Em cảm ơn cô!

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Oct 2021

thế thì 632 và 338 đều lệch đó

TRường hợp sai ntn bạn lập lại bc để nộp lại thôi bạn ạ, k điều chỉnh để cân dc

Nguyễn Thị Hồng Son
Nguyễn Thị Hồng Son 23 Oct 2021

Dạ nếu lập lại bctc nộp lại thì em sẽ điều chỉnh bút toán này thế nào cô? 

Mượn hàng lập:  Phiếu NK N156/C3388: 1000.000d

Khi trả hàng lập: Phiếu XK N3388/C156: 1000.000đ => Hay là cứ qua bên Nghiệp vụ khác hạch toán không phải lập phiếu xuất kho ạ?

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Oct 2021

lập lại BCTC là mình sửa bctc để nộp lại, bạn sửa về bút toán đúng của nó: Nếu vẫn muốn để mượn  thì khi trả hàng mượn ban ghi ngược lại nguyên bút toán mượn ban đầu kia  là dc. bạn vào khi đê hạch toán còn xuất kho chi tiết luôn đỡ phải lập phiếu lần nữa như vào ctu nghiệp vụ khác

{"id":95601,"crm_contact_id":19587,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Son","email":"nguyenthihongson1990@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-07-14 11:17:23","confirmation_code":"17dc60b2afd5bb651f3d3439cec717a8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-07-06 17:51:15","updated_at":"2021-10-23 09:52:47","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Son","address":"C14\/14B, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 1, t\u1ed5 14, \u1ea5p 3B, x\u00e3 V\u0129nh L\u1ed9c B, huy\u1ec7n B\u00ecnh Ch\u00e1nh, TP. HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0932588569","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":95601,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":95601,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Hồng Son 25 Oct 2021

Dạ em cảm ơn cô ạ

Nguyễn Thị Hồng Son
Nguyễn Thị Hồng Son 23 Oct 2021

Cô Huệ ơi, Cty bán hàng xuất HĐ cho khách khoảng 200tr, khách thanh toán = chuyển khoản 199tr, còn nợ 1tr mà khách không thanh toán mình nữa (đã hơn 6 tháng). Sếp yêu cầu xóa nợ cho hết công nợ, vậy thì kế toán xử lý 1tr này thế nào cô, có được phép cho vào TK 811 kg ạ? Cô hướng dẫn giúp em. Cảm ơn cô!

Nguyễn Thị Hồng Son
Nguyễn Thị Hồng Son 23 Oct 2021

Công nợ thoả thuận 30 ngày, mà chỉ có trường hợp 1 khách hàng này bị vậy thôi ạ.

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Oct 2021

để đưa  vapf cp cho khoản công nợ khách k trả bạn phải lập dự phòng phải thu khó đòi rồi đến hết hạn treo dự phòng k trả bạn mới hạch toán vào cp dc

Với số tềm 1 tr thì chắc mất công treo, bạn xin ý kiến sếp tự xóa sổ bằng  cách đẩy vào thu tiền mặt (ảo) coi như thu rồi cho nhanh bạn ạ

{"id":95601,"crm_contact_id":19587,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Son","email":"nguyenthihongson1990@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-07-14 11:17:23","confirmation_code":"17dc60b2afd5bb651f3d3439cec717a8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-07-06 17:51:15","updated_at":"2021-10-23 09:52:47","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb H\u1ed3ng Son","address":"C14\/14B, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 1, t\u1ed5 14, \u1ea5p 3B, x\u00e3 V\u0129nh L\u1ed9c B, huy\u1ec7n B\u00ecnh Ch\u00e1nh, TP. HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0932588569","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":95601,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":95601,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Thị Hồng Son 25 Oct 2021

Dạ em cảm ơn cô ạ

NGUYỄN THỊ MỸ HẬU
NGUYỄN THỊ MỸ HẬU 16 Jun 2021

Cô ơi cho em hỏi: Đánh giá SPDD theo ước lược SP hoàn thành tương đương, chỗ tỷ lệ hoàn thành của BT05 này điền ntn ạ? Ở tháng 2, BT05 số lượng cần sx là 175sp, đã hoàn thành 25, dở dang 150sp. Theo em tính thì tỷ lệ hoàn thành 25/175=14.29% nhưng điền vô kết quả ra không đúng ạ. Em không hiểu chỗ này, cô giải thích giúp em với ạ. Em cảm ơn cô


Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 16 Jun 2021

bạn k cần điền %, mà bạn chỉ cần điện số lượng sp thôi, bạn tính thấy nó bị sai như nào? Khi tính trên misa và khi tính trên excel hoặc khi tính trên pm khac nhau thông thường nó k ra kết quả giống nhau 100% đâu, nó lệch nhau 1 ít đó, vì mỗi ứng dúng có quy tắc code cứng khác nhau bạn ạ

NGUYỄN THỊ MỸ HẬU
NGUYỄN THỊ MỸ HẬU 16 Jun 2021

Dạ nếu chỗ BT05 ko điền % hoàn thành thì bấm tính giá thành nó ko ra kết quả luôn. Còn e điền theo như trên thì kqua ra chênh lệch lớn. Trên excel chỉ 1.800.000 mấy thôi, nhưng misa lên tới 6tr mấy. Mấy sp khác thì ok, chỉ chênh lệch có vài trăm. E ko hiểu sai ở đâu. 

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 17 Jun 2021

khi mình nhập số sp hoàn thành hay sp dở dang thì máy tự tính % khi bạn nhấn tính giá chứ sao phải tính tay % điền vào đó nhỉ? chênh lệch số giữa tính trên excel với misa thì là rất bình thường vì 2 cách tính khác nhau, nhưng chênh lệch ít thôi, chứ mấy triệu như trên là sai, bạn mở lại bước trước ra  nhấn tính lại rồi chuyển sag bước sau xem sao 

{"id":120214,"crm_contact_id":128067,"name":"Hu\u1ef3nh Th\u1ecb S\u00e2m","email":"samsam9496@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-04-16 14:18:55","confirmation_code":"53d9b89eb585e1e8485db52a111f914f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-01-20 10:03:19","updated_at":"2021-10-25 05:18:47","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Hu\u1ef3nh Th\u1ecb S\u00e2m","address":"(giao th\u1ee9 5,ng\u00e0y 21\/1) 57\/4 ht13, Hi\u1ec7p Th\u00e0nh, Qu\u1eadn 12, tp H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0963879496","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":15165,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0}
Huỳnh Thị Sâm 25 Oct 2021

Hi Cô! 

Nếu trong sản xuất, có sản phẩm bị hư, bị lỗi thì mình định khoản như thế nào, và làm như thế nào với phần mềm Misa đối với trường hợp như vậy ạ!

Thank Cô!

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 Oct 2021

sp hỏng, lỗi có trong dự phòng định mức thì bạn hạch toán vào chi phí giá vốn bạn nhé, có đủ biên bản xác định và cơ sở tính giá để đưa vào cp gia vốn trong kỳ, còn có lỗi hỏng k có cơ sở kế hoạch hay căn cứ gì thì k dc tính vào cp hợp lý

Vũ Thị Kim Ngân
Vũ Thị Kim Ngân 23 Oct 2021

Chào cô Huệ. Cô có thể giải thích giúp e vấn đề này dc k ạ. 

Trong phần hóa đơn điện tử có phần chuyển đổi hóa đơn, cô có thể giải thích giúp e chuyển đổi hóa đơn này là như thế nào và có mục đích gì không ạ. em cám ơn cô.

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Oct 2021

mục đích của chuyển đổi : Vd  chuyển từ hóa đơn  điện tử sang hóa đơn giấy

Hóa đơn điện tử là bạn dùng trên máy tính, file PDF hay XML nhưng  chuyển đổi sang hóa đơn giấy bạn in ra và ký đóng dấu như hóa đơn giấy bạn đang dùng

Vũ Thị Kim Ngân
Vũ Thị Kim Ngân 25 Oct 2021

Cô cho e hỏi thêm, vậy nếu chuyển đổi sang hóa đơn giấy chỉ dc chuyển đổi 1 lần thôi đúng k cô. Vậy nếu mình chuyển đổi thành hóa đơn giấy vậy file xml của hóa đơn có dc cơ quan thuế công nhận nữa k cô hay là chuyển qua hóa đơn giấy là file xml sẽ k dc công nhận nữa. E cám ơn cô

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-25 23:14:05","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":58500589,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":989,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 Oct 2021

bạn chuyển đổi rồi thì bạn lưu và quản lý theo file chuyển đổi nhé, và chỉ dc chuyển 1 lần

{"id":101450,"crm_contact_id":11231,"name":"V\u0169 Th\u1ecb Kim Ng\u00e2n","email":"vuthikimngan2012@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-09-11 11:49:58","confirmation_code":"de92f289702716cbb41bf41f2f8e28e7","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-09-11 08:39:14","updated_at":"2021-10-25 21:40:39","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1620136403.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"V\u0169 Th\u1ecb Kim Ng\u00e2n","address":"33\/16 \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 12, p B\u00ecnh H\u01b0ng H\u00f2a A, B\u00ecnh T\u00e2n, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0773899860","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":5550,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":101450,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":101450,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Vũ Thị Kim Ngân 25 Oct 2021

Em cám ơn cô.

Huỳnh Thị Kim Nguyên
Huỳnh Thị Kim Nguyên 24 Oct 2021

em tham gia nhóm trên face nhờ cô duyệt giúp

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 Oct 2021
ok bạn
Huỳnh Thị Kim Nguyên
Huỳnh Thị Kim Nguyên 24 Oct 2021

Cô ơi, em làm bảng tài khoản 131, tài khoản 331 phát sinh nợ có không hiển thị số phát sinh trong kỳ

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 25 Oct 2021

https://www.facebook.com/groups/37678...

bạn đẩy file lên nhóm face mình nhìn trên file cho tiện nhé

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nông Thị Huệ
Giảng viên
Nông Thị Huệ
Giảng viên
Khóa học: 4    |    Học viên: 76,857
4.8 (256 đánh giá)

*Nơi công tác hiện tại:

- Hiện đang làm giảng viên tại Gitiho.com

- Phụ trách mảng kế toán online


* Kinh nghiệm bản thân:

- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...

- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…

- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế

- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 50%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

499,000đ

999,000đ
Lợi ích:
 • Dựa vào mẫu sổ sách có thể làm cho nhiều loại hình doanh nghiệp
 • Từ File mẫu Excel trắng lên các mẫu sổ sách kế toán hoàn thiện
 • Tăng 300% hiệu quả xử lý công việc, quản lý công việc KTTH trên file excel một cách chuyên nghiệp
Tặng ngay:
 • Khoá học KTG02 - Kế toán giá thành theo phương pháp giản đơn trị giá 399,000đ
 • Khoá học EXG02 - Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần cho dân văn phòng trị giá 199,000đ
 • Khoá học Ebook Tuyệt đỉnh Excel - Khai phá 10 kỹ thuật ứng dụng Excel mà đại học không dạy bạn trị giá 99,000đ
 • Khoá học KTG05 - Hạch toán Kế toán căn bản trị giá 699,000đ
 • Phần mềm kế toán MISA 2020 full 16 phân hệ kèm KEY bản quyền hỗ trợ thực hành
 • Bộ chứng từ thực tế 100+ bản
 • Dành cho 100 người đăng ký sớm nhất.
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
 • 00 Ngày
 • 00 Giờ
 • 00 Phút
 • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội