Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người mới bắt đầu học về Kế toán
Người đã học Nguyên lý kế toán căn bản, nhưng đã lâu không học, quên mất cách hạch toán
Người học trái ngành, cần nắm rõ cách hạch toán
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Làm quen với hệ thống tài khoản kế toán
Biết định khoản các nghiệp vụ kế toán cơ bản
Nắm được sơ lược về thuế, cách tính thuế
Tính lãi lỗ, lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán đơn giản

Nội dung khóa học

1

Tổng quan về Kế toán

1 bài học thử
2

Tổng quan về Hạch toán kế toán

2 bài học thử
3

Hạch toán kế toán Chi tiết một số phần hành

2 bài học thử
4

Hạch toán kế toán về Thuế

1 bài học thử
5

Hướng dẫn Thực hành định khoản và Lập báo cáo đơn giản

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Hoàng Thị Tho
Hoàng Thị Tho 26 Sep 2022

Từ khi cài đặt phần mềm Misa, máy mình không gõ được dấu Tiếng Việt. Làm thế nào để sửa lỗi này ạ?

G-Business
G-Business [Giảng viên] 26 Sep 2022

Chào bạn, bạn chú ý phần mềm gõ tiếng Việt Unikey nhé. Khi phần mềm này hiện chữ V màu hồng ở góc phải màn hình thì bạn mới gõ được tiếng Việt. 

Đoàn Thị Thu Hương
Đoàn Thị Thu Hương 24 Sep 2022

Nếu mình mua 1 thùng sơn trị giá 10 triệu, thì mình được khuyến mãi thêm một lon sơn trị giá 300 ngàn, thuế VAT là 10%. Vậy hoạt động này được định khoản như thế nào ạ?

G-Business
G-Business [Giảng viên] 26 Sep 2022

Chào bạn, đây là mua hàng có điều kiện nên bạn hạch toán như sau: 

Khi nhận được hàng khuyến mại có kèm điều kiện:

Nợ TK 152, 153, 156, 211…- giá trị hàng mua – (trừ) giá trị hàng khuyến mại

Nợ TK 152, 153, 156, 211… – giá trị hàng khuyến mại tính theo giá hợp lý

Có TK 111, 112, 131

Đoàn Thị Thu Hương
Đoàn Thị Thu Hương 26 Sep 2022

Dạ, em cảm ơn cô ạ

Đỗ Ngoc Dung
Đỗ Ngoc Dung 22 Sep 2022

Chào Cô, phần mềm Misa có cài đặt được trên máy macbook không?


 

G-Business
G-Business [Giảng viên] 23 Sep 2022

Chào bạn, hiện nay chưa thể cài Misa trên Macbook. Bạn vui lòng giả lập windows và dùng song song nhé. 

Trần Thị Hà Trinh
Trần Thị Hà Trinh 23 Sep 2022
phần máy chủ k dc để trống v sao cài ạ
G-Business
G-Business [Giảng viên] 23 Sep 2022

Chào bạn, bạn tải phần tài liệu đính kèm ở ô màu xanh dưới video và làm theo hướng dẫn nha. 

Trần Thị Hà Trinh
Trần Thị Hà Trinh 23 Sep 2022
cài được rồi nhưng tới đây hiện như này
{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2022-10-01T04:26:42.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":144986326,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":236,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":5}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":6}},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","updated_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":10}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","updated_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":11}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":13}}]}
G-Business [Giảng viên] 23 Sep 2022

Hiện như nào bạn ơi.

{"id":248481,"crm_contact_id":433740,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb H\u00e0 Trinh","email":"hatrinh040190@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"867dc6ed3033de45642d9f7f2e84cac8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-23T04:54:26.000000Z","updated_at":"2022-09-25T04:28:28.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"long th\u00e0nh \u0111\u1ed3ng nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903792839","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":18422,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/teacher.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/248481-tran-thi-ha-trinh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":248481,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":248481,"role_id":5}}]}
Trần Thị Hà Trinh 23 Sep 2022
đây ạ
{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2022-10-01T04:26:42.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":144986326,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":236,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":5}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":6}},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","updated_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":10}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","updated_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":11}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":13}}]}
G-Business [Giảng viên] 23 Sep 2022

Mình chưa thấy bạn ơi

Lê Nhung
Lê Nhung 18 Jul 2022

Nhờ giáo viên xem dùm không cài được, báo lỗi sau

Lê Nhung
Lê Nhung 18 Jul 2022

Máy chủ khi tôi cài về không có

G-Business
G-Business [Giảng viên] 18 Jul 2022

Chào bạn, bạn tại file SQL Misa trong file đính kèm và làm theo hướng dẫn nhé.

{"id":235340,"crm_contact_id":410254,"name":"L\u00ea Th\u1ecb Nhung","email":"nhungle1002@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"501dc896cc69a776eefb8bbd47b72dd4","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-20T08:57:34.000000Z","updated_at":"2022-07-20T09:02:42.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"C\u00e0 ph\u00ea Nh\u1ea5t Khu 2\/23A Phi N\u00f4m, Hi\u1ec7p Th\u1ea1nh, \u0110\u1ee9c Tr\u1ecdng, L\u00e2m \u0110\u1ed3ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909956619","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":14970,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/trainers.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/235340-le-thi-nhung","business_employers":[],"vip_account":null}
Lê Thị Nhung 20 Jul 2022

co oi, khi em tao du lieu thi may chu SQL de trong the nay, minh dien thong tin j vao a

{"id":183896,"crm_contact_id":313832,"name":"M\u1ef9 Linh","email":"danglinh4222@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-11-20 14:59:10","confirmation_code":"b72372065041bd6a0c687c2000f7c38b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-20T07:55:03.000000Z","updated_at":"2022-09-27T02:12:14.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"M\u1ef9 Linh","address":"42\/22 L\u01b0\u01a1ng th\u1ebf vinh, p.t\u00e2n th\u1edbi h\u00f2a, t\u00e2n ph\u00fa, tp.hcm","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903025752","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25368,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/editor.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/183896-my-linh","business_employers":[],"vip_account":null}
Mỹ Linh 20 Jul 2022

nhờ cô hướng dẫn cụ thể ạ, vì mình cũng gặp tình trạng như trên

{"id":231623,"crm_contact_id":402928,"name":"L\u00ea Nhung","email":"nhunglewanek@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-04 17:19:28","confirmation_code":"4b1eb628840880c95e43d37479b0adf3","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-01T04:24:34.000000Z","updated_at":"2022-07-28T03:34:11.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"C\u00f4ng ty Wanek,\u00a0\u0110\u01b0\u1eddng s\u1ed1 6, KCN\u00a0VSIP 2, Ph\u01b0\u1eddng Ph\u00fa H\u00f2a, Tp.\u00a0Th\u1ee7 D\u1ea7u M\u1ed9t,\u00a0B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng.","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969332457","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":27542,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/trainers.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/231623-le-nhung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":231623,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":231623,"role_id":5}}]}
Lê Nhung 01 Aug 2022

xin cho hỏi huong dan cho tai mien phi phan mem Misa về sao không hướng dẫn cho làm thử vậy cô

 

{"id":244245,"crm_contact_id":425850,"name":"L\u00fd Th\u1ecb Nguy\u1ec5n Tuy\u1ebft","email":"hoangtyts2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-09-03 18:05:42","confirmation_code":"05a630aa9a6ceabb94039c43a714a9d1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-03T11:03:50.000000Z","updated_at":"2022-09-07T09:56:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"1737\/78 T\u1ed5 3, khu ph\u1ed1 2, ph\u01b0\u1eddng T\u00e2n Th\u1edbi Hi\u1ec7p , Qu\u1eadn 12","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0352304214","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25284,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/dad.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/244245-ly-thi-nguyen-tuyet","business_employers":[],"vip_account":null}
Lý Thị Nguyễn Tuyết 05 Sep 2022

dạ cô ơi cho e hỏi pm misa là bản dùng thử , chứ ko phải là được bản dùng luôn ạ

{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2022-10-01T04:26:42.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":144986326,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":236,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":5}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":6}},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","updated_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":10}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","updated_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":11}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":13}}]}
G-Business [Giảng viên] 05 Sep 2022
Chào bạn, sau khi cài xong thì bạn đăng nhập, chọn Hỗ trợ >> Đăng ký giấy phép mới và thêm giấy phép được đính kèm ở bài đầu vào nhé
{"id":244245,"crm_contact_id":425850,"name":"L\u00fd Th\u1ecb Nguy\u1ec5n Tuy\u1ebft","email":"hoangtyts2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-09-03 18:05:42","confirmation_code":"05a630aa9a6ceabb94039c43a714a9d1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-03T11:03:50.000000Z","updated_at":"2022-09-07T09:56:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"1737\/78 T\u1ed5 3, khu ph\u1ed1 2, ph\u01b0\u1eddng T\u00e2n Th\u1edbi Hi\u1ec7p , Qu\u1eadn 12","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0352304214","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25284,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/dad.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/244245-ly-thi-nguyen-tuyet","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":244245,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":244245,"role_id":5}}]}
Lý Thị Nguyễn Tuyết 05 Sep 2022

dạ vâng em cám ơn cô nhiều ạ

{"id":244245,"crm_contact_id":425850,"name":"L\u00fd Th\u1ecb Nguy\u1ec5n Tuy\u1ebft","email":"hoangtyts2@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-09-03 18:05:42","confirmation_code":"05a630aa9a6ceabb94039c43a714a9d1","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-03T11:03:50.000000Z","updated_at":"2022-09-07T09:56:24.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"1737\/78 T\u1ed5 3, khu ph\u1ed1 2, ph\u01b0\u1eddng T\u00e2n Th\u1edbi Hi\u1ec7p , Qu\u1eadn 12","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0352304214","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":25284,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/dad.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/244245-ly-thi-nguyen-tuyet","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":244245,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":244245,"role_id":5}}]}
Lý Thị Nguyễn Tuyết 05 Sep 2022

dạ cô ơi, giấy phép tải về nằm ở chỗ nào ạ, e tìm mãi chưa ra ạ hic

 

{"id":83654,"crm_contact_id":8327,"name":"H\u00e0 Thanh","email":"haanhaanh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-02-26 07:58:09","confirmation_code":"c8f7d2179d631263e3ec42b7abde6e2a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-02-19T16:54:09.000000Z","updated_at":"2022-09-20T03:01:49.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1621502571.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"H\u00e0 Thanh","address":"28 Tr\u1ea7n Ph\u00fa, Ba \u0110\u00ecnh, B\u1ec9m S\u01a1n, Thanh H\u00f3a","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0949147448","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":35166,"google_id":"106514328780504615639","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1621502571.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/83654-ha-thanh","business_employers":[],"vip_account":null}
Hà Thanh 20 Sep 2022

Cho em hỏi trên cùng 1 mấy tính có thể cài cả misa áp dụng cho HCSN và bản misa cho DN được không ạ

 

{"id":248000,"crm_contact_id":432481,"name":"\u0110\u1ed7 Ngoc Dung","email":"jennydo166@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-09-22 10:12:07","confirmation_code":"460115d8d957fd63ec6e3d1706944c21","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-21T08:20:55.000000Z","updated_at":"2022-09-29T04:20:29.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"13 B\u00ecnh Qu\u1edbi, P.27, B\u00ecnh Th\u1ea1nh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903851636","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":16950,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/woman\/chinese.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/248000-do-ngoc-dung","business_employers":[],"vip_account":null}
Đỗ Ngoc Dung 22 Sep 2022

Cho em hỏi máy tính mac có thể cài phần mềm misa không ạ?

Vũ Ngọc Anh Thư
Vũ Ngọc Anh Thư 16 Sep 2022

Dạ cho em hỏi, đối với nghiệp vụ mua laptop giá 6,6tr được sử dụng trong 2 năm thì tại sao không được xếp vào TSCĐ ạ? Do thời gian sử dụng trên 1 năm rồi. Với lại vào 31/12 tại sao mình không trích khấu hao TSCĐ ạ?

Phần hạch toán chi phí trả trước em không hiểu lắm, cô có thể giải thích thêm không ạ?

G-Business
G-Business [Giảng viên] 19 Sep 2022
Chào bạn, TSCĐ phải có giá trị trên 30tr bạn nhé. Mình ko trích khấu hao với những tài sản ko phải TSCĐ bạn nhé.
Trần Thị Thu Hằng
Trần Thị Thu Hằng 17 Sep 2022

em cai xong xuoi het roi nhung vô báo như vay là sao ạ?

G-Business
G-Business [Giảng viên] 19 Sep 2022
Chào bạn, bạn nhấn vào quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu nhé.
Huỳnh Hồng Yến
Huỳnh Hồng Yến 07 Sep 2022

Cho em hỏi TK 153 và 242 hạch toán thế nào

G-Business
G-Business [Giảng viên] 07 Sep 2022

Chào bạn, nếu bạn mua công cụ dụng cụ về nhập kho thì bạn cho vào Nợ TK 153/Có TK tiền. Sau đó khi xuất dùng thì bạn hạch toán Nợ TK 642,621,../Có TK 153 (nếu dùng hết trong 1 lần). Nếu không dùng hết trong 1 lần thì bạn ghi Nợ TK 242/Có TK 153 sau đó mỗi lần lấy chi phí thì ghi Nợ TK 642,621…/Có TK 242.

Trường hợp bạn không nhập kho mà dùng nhiều lần thì khi mua bạn đưa vào Nợ TK242/Có TK111,112 luôn.

Bùi Trang
Bùi Trang 14 Sep 2022

Danh mục tài khoản được phân loại thành bao nhiêu loại tài khoản

{"id":232065,"crm_contact_id":403879,"name":"B\u00f9i Trang","email":"thaophuongqt2010@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"c46b4a746e5b11fa9352e9bb33ef8c6a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-04T04:56:10.000000Z","updated_at":"2022-09-27T01:04:57.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"Nam t\u1eeb li\u00eam - H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0969929437","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":35778,"google_id":"104345331274033903439","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/coach.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/232065-bui-trang","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":232065,"role_id":3}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":232065,"role_id":5}}]}
Bùi Trang 19 Sep 2022

Đáp án có 4,7,8,9 em tích đáp an nào cũng sai, có 5 loại tk 

{"id":213118,"crm_contact_id":367917,"name":"G-Business","email":"gbusiness.academy@gitiho.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"1a19c10384ccdbec9f757df2e5f4d894","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-04-04T02:39:27.000000Z","updated_at":"2022-10-01T04:26:42.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1649040131.png","gender":2,"birthday":null,"position":"Tr\u01b0\u1eddng \u0110\u00e0o t\u1ea1o v\u00e0 Ph\u00e1t tri\u1ec3n K\u1ef9 n\u0103ng Chuy\u00ean m\u00f4n trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":144986326,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":236,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":1,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1649040131.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/213118-g-business","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":5}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":6}},{"id":10,"name":"UserManager","created_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","updated_at":"2020-11-27T03:27:25.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":10}},{"id":11,"name":"BlogManager","created_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","updated_at":"2021-01-04T03:59:22.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":11}},{"id":13,"name":"partnerAffiliate","created_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","updated_at":"2021-07-05T05:06:06.000000Z","pivot":{"user_id":213118,"role_id":13}}]}
G-Business [Giảng viên] 19 Sep 2022
Chào bạn, để mình ktra lại nhé
Hồ Thị Nhàn
Hồ Thị Nhàn 06 Jan 2022

Học đến chương 3 nghe khó hiểu quáNguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh [Chuyên gia] 06 Jan 2022

Chào bạn, bạn có phần nào chưa hiểu có thể chia sẻ với mình không?

Trần Thị Bích Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc 18 Sep 2022

Phần phân bổ công cụ dụng cụ : khi phân bổ theo 12 tháng giá trị phân bổ lại ko dc tính cả thuế giá trị gia tăng ạ. Gtri Tài Sản dc tính bao gồm cả thuế mà công cụ dụng cụ ko dc tính ạ?

Trương Thị Thu Trúc
Trương Thị Thu Trúc 17 Aug 2022
G-Business
G-Business [Giảng viên] 18 Aug 2022

Chào bạn, hôm qua mình đã liên hệ với bạn ròi đúng ko ạ?

Âu Thanh Sơn Trang
Âu Thanh Sơn Trang 16 Sep 2022

đoạn này tiếp theo như thế nào ạ?

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-Business
Giảng viên
G-Business
Trường Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Chuyên môn trong công việc
Khóa học: 16    |    Học viên: 8,755
4.9 (15 đánh giá)

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 57%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

299,000đ

699,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội