Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người làm Hành chính Nhân sự tổng hợp trong Doanh nghiệp
Người đang làm Hành chính hoặc Nhân sự riêng biệt, cần làm tổng hợp
Người muốn học thực hành công việc trên Excel thay vì lý thuyết
Chủ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần trau dồi nghiệp vụ Hành chính Nhân sự

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Kỹ năng Hành chính tổng hợp: Kỹ năng làm việc, soạn thảo ...
Kỹ năng Hành chính: quản lý công văn, tài sản, văn phòng phẩm
Kỹ năng Nhân sự: xây dựng quy trình quản lý nhân sự trên Excel
Kỹ năng Nhân sự: chấm công, tính thuế, bảo hiểm ... trên Excel
Bộ Template về Hành chính Nhân sự ứng dụng trực tiếp trong Doanh nghiệp

Nội dung khóa học

0

Chương 01: Những kỹ năng cần biết khi làm việc với máy tính tại văn phòng

4 bài học thử
1

Chương 02: Quy tắc trình bày và soạn thảo các loại văn bản theo tiêu chuẩn

2

Chương 03: Các hàm, chức năng Excel thường sử dụng trong công việc

2 bài học thử
3

Chương 04: Case study - Tự tay tạo chương trình quản lý công văn, hợp đồng

4

Chương 05: Case study - Tự tay tạo chương trình quản lý đồ dùng, văn phòng phẩm

1 bài học thử
5

Chương 06: Case study - Tự tay tạo chương trình quản lý tài sản cố định

1 bài học thử
6

Chương 07: Tự tay tạo chương trình quản lý nhân sự

1 bài học thử
7

Chương 08: Case study - Cách xây dựng bảng chấm công trên Excel và xử lý dữ liệu máy chấm công

8

Chương 09: Case study - Hướng dẫn lập bảng tính lương và bảo hiểm mới nhất

9

Chương 10: Hướng dẫn chung về thuế thu nhập cá nhân

10

Chương 11: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

11

Chương 12: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

1 bài học thử
12

Chương 13: Thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động khác

1 bài học thử
13

Chương 14: Tìm hiểu về phương pháp trả lương GROSS và NET

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Nguyễn Thu Thuỷ
Nguyễn Thu Thuỷ 29 Nov 2021

Chào thầy, em muốn tính thâm niên làm việc tới một khoảng thời gian khác thì làm thế nào ạ? vd: từ ngày 22/4/2019 đến 5/10/2021 thì công thức se như tn?

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Chào bạn bạn sử dụng hàm datedif để thực hiện nhé

https://www.youtube.com/watch?v=b8G9h...


Trần Lan
Trần Lan 22 Nov 2021

Ad ơi, mình có công thức để tính trợ cấp thôi việc không ạ

Trần Lan
Trần Lan 22 Nov 2021

hiện tại để làm, mình fai chia ra nhiều cột như vậy để tính số tháng được hưởng rồi nhân với bình quân lương 6 tháng liền kề


Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Nov 2021

Chào bạn công thức tính trơ cấp của công ty bạn ở đây là gì?

{"id":155351,"crm_contact_id":237838,"name":"Tr\u1ea7n Lan","email":"tranthuylan30@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b3ba6c8578ca653b36794d7c63b9ca4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-22 10:53:52","updated_at":"2021-10-23 19:44:44","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627287272.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Th\u00fay Lan","address":"Nh\u1eadn h\u1ed9: 0385672016 - Anh Duy (ch\u1ed3ng).\u00a0ph\u00f2ng 12 Nh\u00e0 tr\u1ecd Qu\u1ed1c Huy, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 11 P Su\u1ed1i Tre, X\u00e3 B\u00ecnh L\u1ed9c, Tp Long Kh\u00e1nh, \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909022001","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":50407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":6,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Lan 22 Nov 2021

1. NLĐ làm từ đủ 1 năm trở lên tính từ ngày vào làm đến ngày thôi việc 

2. Từ ngày vào làm đến ngày thôi việc có số tháng không tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính là thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc

3. Dưới 6 tháng (tháng vào làm có 6 ngày thử việc nhưng tháng đó ko tham gia bảo hiểm cũng vẫn  được tính thành 1 tháng) tính là nửa năm được hưởng 0.25 tháng lương bình quân 6 tháng liền kề

4. Trên 6 tháng đến dưới 1 năm tính là 1 năm được 0.5 tháng lương bình quân 6 tháng liền kề

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Nov 2021
Chào bạn bạn cần tổng hợp được từ các file hoặc sheets rồi tổng hợp lại là được nhé.
{"id":155351,"crm_contact_id":237838,"name":"Tr\u1ea7n Lan","email":"tranthuylan30@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b3ba6c8578ca653b36794d7c63b9ca4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-22 10:53:52","updated_at":"2021-10-23 19:44:44","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627287272.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Th\u00fay Lan","address":"Nh\u1eadn h\u1ed9: 0385672016 - Anh Duy (ch\u1ed3ng).\u00a0ph\u00f2ng 12 Nh\u00e0 tr\u1ecd Qu\u1ed1c Huy, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 11 P Su\u1ed1i Tre, X\u00e3 B\u00ecnh L\u1ed9c, Tp Long Kh\u00e1nh, \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909022001","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":50407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":6,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Lan 22 Nov 2021

không hiểu ad ơi, làm sao để gửi file cho ad xem

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Nov 2021

Chào bạn bạn gửi len google drive và cho gitiho xin link công khai nhé.

{"id":155351,"crm_contact_id":237838,"name":"Tr\u1ea7n Lan","email":"tranthuylan30@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b3ba6c8578ca653b36794d7c63b9ca4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-22 10:53:52","updated_at":"2021-10-23 19:44:44","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627287272.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Th\u00fay Lan","address":"Nh\u1eadn h\u1ed9: 0385672016 - Anh Duy (ch\u1ed3ng).\u00a0ph\u00f2ng 12 Nh\u00e0 tr\u1ecd Qu\u1ed1c Huy, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 11 P Su\u1ed1i Tre, X\u00e3 B\u00ecnh L\u1ed9c, Tp Long Kh\u00e1nh, \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909022001","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":50407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":6,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Lan 23 Nov 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/...

gửi ad xem hướng dẫn giúp mình có cách nào rút gọn hơn ko ạ, cảm ơn ad

{"id":155351,"crm_contact_id":237838,"name":"Tr\u1ea7n Lan","email":"tranthuylan30@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b3ba6c8578ca653b36794d7c63b9ca4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-22 10:53:52","updated_at":"2021-10-23 19:44:44","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627287272.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Th\u00fay Lan","address":"Nh\u1eadn h\u1ed9: 0385672016 - Anh Duy (ch\u1ed3ng).\u00a0ph\u00f2ng 12 Nh\u00e0 tr\u1ecd Qu\u1ed1c Huy, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 11 P Su\u1ed1i Tre, X\u00e3 B\u00ecnh L\u1ed9c, Tp Long Kh\u00e1nh, \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909022001","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":50407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":6,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Lan 27 Nov 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/...

gửi ad xem hướng dẫn giúp mình có cách nào rút gọn hơn ko ạ, cảm ơn ad

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Chào bạn, bạn cho gitiho xin quyền truy cập nhé.

{"id":155351,"crm_contact_id":237838,"name":"Tr\u1ea7n Lan","email":"tranthuylan30@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b3ba6c8578ca653b36794d7c63b9ca4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-22 10:53:52","updated_at":"2021-10-23 19:44:44","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627287272.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Th\u00fay Lan","address":"Nh\u1eadn h\u1ed9: 0385672016 - Anh Duy (ch\u1ed3ng).\u00a0ph\u00f2ng 12 Nh\u00e0 tr\u1ecd Qu\u1ed1c Huy, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 11 P Su\u1ed1i Tre, X\u00e3 B\u00ecnh L\u1ed9c, Tp Long Kh\u00e1nh, \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909022001","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":50407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":6,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Lan 29 Nov 2021

Ad mở lại đường link xem được chưa ạ

{"id":155351,"crm_contact_id":237838,"name":"Tr\u1ea7n Lan","email":"tranthuylan30@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b3ba6c8578ca653b36794d7c63b9ca4f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-06-22 10:53:52","updated_at":"2021-10-23 19:44:44","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1627287272.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Th\u00fay Lan","address":"Nh\u1eadn h\u1ed9: 0385672016 - Anh Duy (ch\u1ed3ng).\u00a0ph\u00f2ng 12 Nh\u00e0 tr\u1ecd Qu\u1ed1c Huy, \u0111\u01b0\u1eddng s\u1ed1 11 P Su\u1ed1i Tre, X\u00e3 B\u00ecnh L\u1ed9c, Tp Long Kh\u00e1nh, \u0110\u1ed3ng Nai","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909022001","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":50407,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":6,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":155351,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Trần Lan 29 Nov 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/...

Ad kiểm tra lại giúp em ạ

Trịnh Kiều Trinh
Trịnh Kiều Trinh 28 Nov 2021

Thưa thầy, giúp em xem hàm để tự động nhảy số thứ tự khi mình Filter với ạ, em k biết tại sao lại ra số 2 chứ k phải bắt đầu bằng số 1 và Fill down cũng ra số 2Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Chào bạn bạn sử dụng hàm SUBTOTAL nhé.

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Bạn tham khảo cách làm cụ thể trong bài viết dưới đây nhé:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-dan...


Phạm Chí Thông
Phạm Chí Thông 28 Nov 2021
CHào thầy ...Có bài học nào tính KPI cho xem voi
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Chào bạn thường là phần KPI này sẽ làm ra bảng riêng rồi lấy dữ liệu vào thôi.

G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Trong khóa học này không có hướng dẫn cụ thể về cách xây dựng KPI chi tiết cho các bộ phận, mà chỉ có phần viết công thức tính lương KPI (dựa trên chỉ tiêu KPI và số thực đạt để quy đổi ra tiền lương thôi). Bạn có thể xem qua trong chương 9.

Còn bạn có thể tham khảo nội dung này trong khóa học HRG03:

https://gitiho.com/khoa-hoc/nhan-su-h...


Lê Thị Thuỳ Châu
Lê Thị Thuỳ Châu 28 Nov 2021

cho em hỏi xuống dòng thì nhấn nút nào ạ, em k nhấn xuống dòng khi đang trong hàm đcG-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Xuống dòng khi đang viết công thức thì bạn nhấn tổ hợp phím là Alt + Enter nhé.

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn cách làm tại đây:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-ky-...


Lê Thị Thuỳ Châu
Lê Thị Thuỳ Châu 28 Nov 2021
anh ơi, em nhập theo hướng dẫn nhưng ra vậy là sao ạ. Với em dùng Macbook thì nhấn f4 k tự định dạng được mà phải định dạng thủ công hay sao ạ
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Chào bạn bạn ấn Fn+f4 giúp gitiho nhé.

Phạm Thị Thúy Quỳnh
Phạm Thị Thúy Quỳnh 18 Nov 2021

Thầy ơi, kết quả của e ra bị nhảy xuống 1 hàng SP khác ạ

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 18 Nov 2021

Chào bạn bạn phải để ô F6 chứ không phải là F5 bạn nhé.

Phạm Thị Thúy Quỳnh
Phạm Thị Thúy Quỳnh 19 Nov 2021

Dạ, E chỉnh rồi mà kết quả vẫn nhảy xuống 1 hàng ạ
{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 19 Nov 2021

Chào bạn bạn gửi file lên giúp gitiho nhé.

{"id":180329,"crm_contact_id":307564,"name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb Th\u00fay Qu\u1ef3nh","email":"thuyquynhkdoanh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-11-05 10:37:56","confirmation_code":"45cc93b8e217414baeb8707ad80a714b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-04 09:54:16","updated_at":"2021-11-16 15:48:31","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00d4NG TY TNHH TMDV XNK \u0110\u1ea0I LONG","grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1990-02-10 00:00:00","position":"K\u1ebe TO\u00c1N N\u1ed8I B\u1ed8","achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb Th\u00fay Qu\u1ef3nh","address":"S\u1ed1 2 \u0110\u01b0\u1eddng Th\u1ed1ng Nh\u1ea5t Ph\u01b0\u1eddng 10 Qu\u1eadn G\u00f2 V\u1ea5p TPHCM","status_text":"<p>Ham h\u1ecdc h\u1ecfi, h\u00f2a nh\u00e3, c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng l\u00e0m vi\u1ec7c theo nh\u00f3m<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0339398738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":18604,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":180329,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":180329,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phạm Thị Thúy Quỳnh 22 Nov 2021{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 22 Nov 2021

Chào Thuý Quỳnh bạn đang muốn nói gì với gitiho nhỉ?

{"id":180329,"crm_contact_id":307564,"name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb Th\u00fay Qu\u1ef3nh","email":"thuyquynhkdoanh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-11-05 10:37:56","confirmation_code":"45cc93b8e217414baeb8707ad80a714b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-04 09:54:16","updated_at":"2021-11-16 15:48:31","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00d4NG TY TNHH TMDV XNK \u0110\u1ea0I LONG","grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1990-02-10 00:00:00","position":"K\u1ebe TO\u00c1N N\u1ed8I B\u1ed8","achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb Th\u00fay Qu\u1ef3nh","address":"S\u1ed1 2 \u0110\u01b0\u1eddng Th\u1ed1ng Nh\u1ea5t Ph\u01b0\u1eddng 10 Qu\u1eadn G\u00f2 V\u1ea5p TPHCM","status_text":"<p>Ham h\u1ecdc h\u1ecfi, h\u00f2a nh\u00e3, c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng l\u00e0m vi\u1ec7c theo nh\u00f3m<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0339398738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":18604,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":180329,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":180329,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phạm Thị Thúy Quỳnh 26 Nov 2021

E đã chỉnh thành F6 rồi mà kết quả vẫn sai, e gửi file nhờ Thầy coi giúp e sai ở phần nào

.Sheet 1 hàm Date ạ.

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2021

Chào bạn bạn gửi file lên giúp gitiho nhé.

{"id":180329,"crm_contact_id":307564,"name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb Th\u00fay Qu\u1ef3nh","email":"thuyquynhkdoanh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-11-05 10:37:56","confirmation_code":"45cc93b8e217414baeb8707ad80a714b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-04 09:54:16","updated_at":"2021-11-16 15:48:31","deleted_at":null,"unit_name":"C\u00d4NG TY TNHH TMDV XNK \u0110\u1ea0I LONG","grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1990-02-10 00:00:00","position":"K\u1ebe TO\u00c1N N\u1ed8I B\u1ed8","achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Th\u1ecb Th\u00fay Qu\u1ef3nh","address":"S\u1ed1 2 \u0110\u01b0\u1eddng Th\u1ed1ng Nh\u1ea5t Ph\u01b0\u1eddng 10 Qu\u1eadn G\u00f2 V\u1ea5p TPHCM","status_text":"<p>Ham h\u1ecdc h\u1ecfi, h\u00f2a nh\u00e3, c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng l\u00e0m vi\u1ec7c theo nh\u00f3m<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0339398738","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":18604,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":180329,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":180329,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Phạm Thị Thúy Quỳnh 27 Nov 2021

E gửi thầy xem giúp e nhé.

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Chào bạn bạn cho gitiho xin link nhé.

Lưu thị kiều oanh
Lưu thị kiều oanh 27 Nov 2021
dạ e tải file về học k đc ạ, thầy cô tư vấn giúp e
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 29 Nov 2021

Chào bạn đã giải nén ra chưa nhỉ?

Vui Nguyễn
Vui Nguyễn 26 Nov 2021

Thầy ơi, em muốn tìm hiểu cách lập bảng chấm công tự động ạ! Em cảm ơn

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2021

Chào bạn bạn, bạn đang muốn thay đổi tháng là kết quả bảng chấm công tự động thay đổi bạn nhé.

Vui Nguyễn
Vui Nguyễn 27 Nov 2021

Em muốn lập bảng chấm công từ đầu ạ. Em chưa biết cách lập bảng chấm công ạ

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 27 Nov 2021

Chào bạn bạn xem theo link sau nhé

https://gitiho.com/course/default_stu...


huong ngan ng vu
huong ngan ng vu 28 Sep 2021

cho hỏi file TL học mình đã tải nhưng

khg mở được

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Sep 2021

Chào bạn bạn đang vướng lỗi nào khi mở ra nhỉ.

huong ngan ng vu
huong ngan ng vu 28 Sep 2021

Không hỗ trợ mở file này

Trả lời vậy

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2021-11-27 16:04:36","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4272521,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1042,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 28 Sep 2021

Chào bạn bạn có thể liên hệ cskh để đặt lịch hỗ trợ nhé

 0774 116 285


{"id":184397,"crm_contact_id":315207,"name":"Nguy\u1ec5n Ho\u00e0ng Nhung","email":"nguyenhoangnhung5398@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"83f7ea50884ee70c332e981faf4dc376","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-11-23 08:56:53","updated_at":"2021-11-27 08:34:04","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ho\u00e0ng Nhung","address":"130\/12 hi\u1ec7p b\u00ecnh ph\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7p b\u00ecnh ch\u00e1nh, th\u1ee7 \u0111\u1ee9c tp hcm","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0337255455","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":14970,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0}
Nguyễn Hoàng Nhung 27 Nov 2021
em cung không mở được file tài liệu ạ. tải về nhưng ko mở được
{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"G-Learning","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10 10:17:27","updated_at":"2021-11-28 11:11:13","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606703280.png","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":50762865,"secondary_wallet":1,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":333,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0}
G-Learning [Chuyên gia] 27 Nov 2021

Có thể do máy tính của bạn chưa có phần mềm giải nén, hoặc phần mềm đó phiên bản cũ không giải nén được.

Bạn có thể cài đặt phần mềm winrar bản mới nhất hoặc phần mềm bandizip rồi giải nén xem sao.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

G-LEARNING
Giảng viên
G-LEARNING
Trường đào tạo & phát triển kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng
Khóa học: 36    |    Học viên: 145,382
4.8 (327 đánh giá)

Sứ mệnh của G-LEARNING: Giúp người Việt nâng cao năng suất làm việc bằng các chương trình đào tạo ứng dụng tin học văn phòng.

Giá trị cốt lõi sản phẩm mà G-LEARNING theo đuổi:

- Thực tế, có tính ứng dụng cao, không chỉ giúp học viên phát triển tư duy ứng dụng mà còn chia sẻ tới học viên kinh nghiệm áp dụng thực tế trong hơn 5 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia đã tào tạo tại: Vietinbank, Vpbank, FPTsoftware, VNPT, Mobifone...

- Không ngừng đổi mới chất lượng giảng dạy để đạt được giá trị cao nhất.

- Luôn hướng tới sự xuất sắc, không ngừng cải tiến và cập nhật mới khóa học để tiến tới những tiêu chuẩn cao nhất.

- Tập trung vào khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm và cung cấp giá trị vượt mong đợi.

Các chương trình đào tạo:

- Microsoft Office,

- Business Intelligence,

- Design...

Thành tựu:

- Đối tác đào tạo nội bộ của: Vietinbank, VNPT, FPTSoft ware, VPbank ...

- Hơn 100.000 học viên online trên toàn quốc.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 37%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

499,000đ

799,000đ
Tặng ngay:
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội