Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Những người mới bắt đầu, không có kinh nghiệm lập trình trước đây, muốn tìm kiếm các kỹ năng.
Những người đang tìm hiểu các kỹ năng lập trình Python cho Phân tích dữ liệu, BigData, Marchine Learning
Những người đang tìm hiểu các kỹ năng lập trình Python cho Phân tích dữ liệu, BigData, Marchine Learning
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Nắm vững các kiến thức về ngôn ngữ lập trình Python.
Có kỹ năng và hiểu biết về Python để tự tin áp dụng cho các công việc lập trình Python
Có được các kỹ năng Python cần thiết cho: Phân tích dữ liệu, Big Data, Machin Learning ...
Thêm các kỹ năng Lập trình Python - kỹ năng cần thiết nhất trong kỹ thuật số vào CV của bạn.
Học Python từ các techlead chuyên nghiệp có kinh nghiệm từ các công ty công nghệ

Nội dung khóa học

1

Chương I. Tổng quan về Python

3 bài học thử
2

Chương II. Biến và các câu lệnh cơ bản trong Python

3 bài học thử
3

Chương III. Tập hợp trong Python_Các thư viện hỗ trợ

4

Chương IV. Vòng lặp và các câu lệnh logic trong Python

5

Chương V. Trực quan hóa dữ liệu trong Python với thư viện hỗ trợ

6

Chương VI. Case Study Phân tích: Biến động tỷ giá qua thời gian

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Phan Đình Trung
Phan Đình Trung 26 Jul 2022
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 26 Jul 2022

Được bạn nhé

Long Thuận
Long Thuận 16 Feb 2022

TẢi Anacoda xong ko cài đặt đc xin đc hỗ trợ

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 17 Feb 2022

Chào bạn bạn đang vướng mắc phần cài đặt nào nhỉ?

Long Thuận
Long Thuận 24 May 2022

alo nhờ ad cài giuos ancoda = ultraview

{"id":178857,"crm_contact_id":247623,"name":"Long Thu\u1eadn","email":"thuanchuyen2010@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"9d7ccc37a5893369501ec86ab4aaec69","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-27T04:33:28.000000Z","updated_at":"2022-02-16T07:07:03.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Long Thu\u1eadn","address":"H\u01b0\u01a1ng N\u00ea - ng\u00e2n s\u01a1n - b\u1eafc K\u1ea1n","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0975946549","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11960,"google_id":"107776563214057613415","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/teenager.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/178857-long-thuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":178857,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":178857,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Long Thuận 24 May 2022
mua bài hoc mấy tháng rồi mà ko cài đc anacoda để thực hành
{"id":178857,"crm_contact_id":247623,"name":"Long Thu\u1eadn","email":"thuanchuyen2010@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"9d7ccc37a5893369501ec86ab4aaec69","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-10-27T04:33:28.000000Z","updated_at":"2022-02-16T07:07:03.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Long Thu\u1eadn","address":"H\u01b0\u01a1ng N\u00ea - ng\u00e2n s\u01a1n - b\u1eafc K\u1ea1n","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0975946549","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11960,"google_id":"107776563214057613415","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/teenager.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/178857-long-thuan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":178857,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":178857,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Long Thuận 24 May 2022
ad rảnh thi liên hệ zalo 0975946549 giúp nhé
Nguyễn Thanh Nga
Nguyễn Thanh Nga 13 Apr 2022

Thầy chỉ giúp mình công thức excel tính tổng mà giá trí để tính tổng thì nằm trong 3 cột khác nhau với.
Cụ thể, mình đang làm bảng tính chi tiêu, phân loại theo hạng mục chi tiêu (quần áo, đồ ăn, vui chơi...) và mục đích chi tiêu (thiết yếu, hơi cần thiết, lãng phí). Cùng 1 hạng mục chi tiêu, có thể có giá trị trong 3 mục đích chi tiêu. Vậy mình lập công thức như thế nào để tính tổng mục chi tiêu cho tất cả mục đích chi tiêu ah?

Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 04 May 2022

Mình có thể tham khảo bài viết này của Gitiho để thử cách tính tổng như chị mô tả nhé ạ:  https://gitiho.com/blog/cach-su-dung-...

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến 04 Apr 2022


cho mình hỏi nó hiện lỗi này là gì vậy?Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 04 May 2022

Mình có thể thử đổi lại ký tự " " thành ' ' và test lại nha chị

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến 31 Mar 2022

import pandas as pd

url='https://mxv.com.vn/thi-truong.html'

data=pd.read_html(url)

print(data)

File "C:\Users\Administrator\anaconda3\lib\urllib\request.py", line 641, in http_error_default

    raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)


HTTPError: Forbidden

ValueError: No tables found


cho mình hỏi mình nhập mấy trang đều không được đa số đều báo 2 lỗi này là sao vậy? mình phải xử lí thế nào

Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 04 May 2022

Hi chị, có thể là do các trang web này từ chối việc lấy data từ thẻ html của trang web. Mình có thể tìm trang web khác để crawl, hoặc thử áp dụng với trang web của vietcombank ở bài học sau luôn ạ

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến 31 Mar 2022

cho mình hỏi muốn thêm giá trị revenue vào trong biểu đồ thì làm như thế nào vậy?

thevinhhv2509@gmail.com
thevinhhv2509@gmail.com 15 Apr 2022

Khóa học rất hay, thậy dạy nhiệt tình. Nếu có thể làm thêm khóa nâng cao. Cảm ơn thầy.

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến 01 Apr 2022

cho mình hỏi đã làm tương tự nhưng vẫn báo lỗiNguyễn Yến
Nguyễn Yến 02 Apr 2022

mình sửa được rồi nhé. Thanks

Huỳnh Văn Thịnh
Huỳnh Văn Thịnh 02 Apr 2022

Em cài Python chưa được, nhờ thầy gởi cho em hướng dẫn và gởi tài liệu cài đặt giúp em  

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 02 Apr 2022

Bạn cài anaconda nhé

Ngô Thị Thùy Linh
Ngô Thị Thùy Linh 26 Mar 2022

Đối với lệnh import random mình đã viết câu lệnh giống như giảng viên nhưng lỗi:

- NameError: name 'randrange' is not defined

Sau đó mình đổi 'randrange' theo gọi ý python  là 'range' không lỗi nhưng không ra kết quả gì cả

Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 28 Mar 2022

Hi chị, 

Khi import, mình sẽ cần phải gọi cú pháp theo dạng sau: 

import random

print(random.randrange(0,10))

Mình bắt buộc phải có random. trước khi gọi lệnh nhé ạ

Ngô Thị Thùy Linh
Ngô Thị Thùy Linh 29 Mar 2022

Mình có chạy import random trước mà


{"id":168575,"crm_contact_id":267725,"name":"Ng\u00f4 Th\u1ecb Th\u00f9y Linh","email":"linhngo1994yb@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-09-06 14:27:59","confirmation_code":"714deee482c18ca7ace5498361f8a008","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-06T07:23:18.000000Z","updated_at":"2022-03-29T09:39:02.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ng\u00f4 Th\u1ecb Th\u00f9y Linh","address":"push chuy\u1ec3n kho\u1ea3n","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0332993826","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":17960,"google_id":"111286836004215093797","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/doctor.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/168575-ngo-thi-thuy-linh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":168575,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":168575,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Ngô Thị Thùy Linh 29 Mar 2022

À xin lỗi, mình sai chính tả. Mình làm được rồi

Nguyen Nam
Nguyen Nam 12 Mar 2022

Thầy giáo chỉ giúp nguyên nhân lỗi và cách khắc phục khi chuyển dữ liệu từ dictionary sang dạng cấu trúc:

Em cảm ơn.


Nguyen Nam
Nguyen Nam 12 Mar 2022

em biết nguyên nhân rồi: là do dùng sai cặp dấu ạ

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nimbus Academy
Giảng viên
Nimbus Academy
Trung tâm Đào tạo
Khóa học: 13    |    Học viên: 7,881
4.2 (71 đánh giá)

Về Nimbus Academy:

Được thành lập từ năm 2017, Nimbus Education là đơn vị đào tạo kỹ năng chuyên môn và ứng dụng Văn phòng hàng đầu. Chúng tôi đã đào tạo trên +5000 học viên, chủ yếu là các đối tượng làm việc thuộc các nhóm ngành: Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Ngân hàng - Sale - Marketing - Quản trị - Tư vấn - Thiết Kế ... Rất nhiều nhân viên của các Công ty lớn như Vingroup, Viettel, Deloitte, PwC, VNPay, Egroup, Techcombank, BIDV ... đã được chúng tôi đào tạo trong suốt những năm qua. 

Các khóa học của chúng tôi tập trung vào các chủ đề:

1) Hiệu suất văn phòng: Kỹ năng sử dụng Microsoft Excel, PowerPoint, Word và Outlook ....

2) Chứng chỉ tin học: Chứng chỉ MOS, Chứng chỉ IC3-GS4, Chứng chỉ ICDL ....

3) Phân tích dữ liệu: Phân tích Báo cáo Tài chính, Báo cáo quản trị, Data Analytics ...

Từ năm 2018-2020, chúng tôi là đối tác hàng đầu của IIG Việt Nam về đào tạo Tin học văn phòng tại Hà Nội.

Bằng cách chọn Nimbus Education, chắc chắn rằng bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ lý thuyết đến thực tế với các chuyên gia của chúng tôi, những người có niềm đam mê giảng dạy và có thể đưa bạn từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 37%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

499,000đ

799,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội