Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Nắm được Tổng quan cũng như cách thức triển khai chi tiết cách Thẩm định một dự án
Biết cách lập Báo cáo Dòng tiền của một dự án
Biết cách đánh giá một dự án với các chỉ tiêu như NPV, IRR
Biết cách xác định Điểm hòa vốn, Điểm tối ưu
Biết cách đánh giá rủi ro của một dự án
Hướng dẫn thực hành trên file Excel

Khoá học này sẽ có:

Video

1h 20m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

2 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Người bắt đầu với công việc Quản lý Dự án hoặc bắt đầu Khởi nghiệp, Kinh doanh
Người chưa biết lên kế hoạch tài chính và đánh giá tài chính Dự án
Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý không có xuất phát điểm về tài chính
Người muốn tìm hiểu về Thẩm định Dự án, Đánh giá Rủi ro Dự án

Nội dung khoá học

3 Chương . 14 bài giảng . 1h 20m giờ học

1

Phần 1: Tổng quan về Thẩm định dự án. Xây dựng Báo cáo Ngân lưu

5 bài học thử
2

Phần 2: Đánh giá Dự án đầu tư qua chỉ số

1 bài học thử
3

Phần 3: Xác định điểm tối ưu. Đánh giá rủi ro

Mô tả khoá học

Phân tích và thẩm định dự án được xem là một nhu cầu không thể thiếu trong việc quản lý đầu tư. Một dự án được phân tích và thẩm định tốt sẽ mang đến một quyết định đầu tư tốt, ngược lại sẽ dẫn đến dự án đầu tư kém hiệu quả nên đòi hỏi nhà phân tích phải có những kết luận khách quan và chính xác. 

Khóa học hướng dẫn cho học viên cơ sở, phương pháp khoa học để thiết lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các khái niệm tổng quát về dự án đầu tư đến trình tự thiết lập dự án, các công cụ phân tích tài chính, phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định dự án.

Giảng viên:

Fin Academy
  • 4.8 điểm đánh giá

  • 15 đánh giá

  • 1,537 học viên

  • 2 khóa học

Sứ mệnh: Giúp nâng cao khả năng quản trị tài chính và sử dụng tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.

Đặc trưng các khóa học trên Fin-Academy:

- Fin-Academy hướng tới những khóa học có tính thực tiễn cao, giúp đáp ứng ngay lập tức nhu cầu về quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

- Các khóa học được thiết kế với các Case study cụ thể giúp người học hiểu và có khả năng ứng dụng kiến thức nhanh chóng.

- Công cụ Excel được ứng dụng để tối ưu hóa việc ra quyết định trong quản trị tài chính.

Các khóa học:

- Phân tích Báo cáo tài chính

- Quản trị Chi phí

- Thẩm định Dự án Đầu tư


Đánh giá của học viên

5 điểm đánh giá . 1 lượt đánh giá

Đỗ Tất Duy

Đỗ Tất Duy

Bài học hay, dễ hiểu. Mình chỉ học để tìm hiểu kiến thức ngoài ngành mà thấy cô giáo giảng hay vô cùng. Cô giáo cho thêm nhiều bài tập trắc nghiệm chắc bài học sẽ hay hơn thay vì ít bài tập trắc nghiệm quá.

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

41 thảo luận

Minh Thiện

Minh Thiện 12 Mar 2023

Xin hỏi cô giáo kỹ năng phân tích thẩm định dự án đầu tư có thể được sử dụng trong những vị trí công việc nào và ở những tổ chức nào? Mình có cần thiết học thêm những nghiệp vụ phân tích định giá (business/property valuation) khác mới bắt đầu công việc được hay không?
Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 12 Mar 2023

Chào bạn, kỹ năng này có thể sử dụng ở nhiều vị trí như: thẩm định cho vay của ngân hàng, kế toán quản trị của DN, finance manager, ceo… Tuy nhiên đây chỉ là một trong những kỹ năng cần thiết. bạn vẫn cần có kiến thức gốc về tài chính kế toán thật vững. Nghiệp vụ valuation thì chủ yếu dùng trong lĩnh vực đầu tư bạn ạ

Phạm Trung Tình 

Phạm Trung Tình  14 Dec 2022

Rất mong nhận được sự tham vấn để xây dựng Khả thi dự án và hoạch định cho dự án như sau:

Công ty tôi có mảnh đất khoảng 2 ha gần Khu công nghiệp, BGD muốn xây dựng khả thi cho các định hướng sau:

  1. Xây dựng toàn bộ mảnh đất để cho thuê nhà xưởng (theo GPXD)
  2. Xây dựng toàn bộ nhưng cho thuê ½ và sử dụng ½ làm kho và nhà xưởng tự vận hành
  3. Chỉ xây dựng ½ để làm kho và nhà xưởng tự vận hành.
Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 19 Dec 2022

Chào bạn, với 3 phương án trên, bạn cần xây dựng dự toán ngân lưu cho từng phương án với tổng số tiền đầu tư, dòng tiền từng năm… sau đó tính các chỉ số npv, irr, thời gian hoàn vốn của từng phương án để lưaj chọn PA tốt nhất.

Đỗ Đức Thịnh

Đỗ Đức Thịnh 12 Aug 2022

Đỗ Đức Thịnh

Đỗ Đức Thịnh 12 Aug 2022

{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07T09:35:11.000000Z","updated_at":"2023-04-02T08:57:11.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":4867452,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":622,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-12T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1607339937.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/113321-fin-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":113321,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Fin Academy [Giảng viên] 12 Aug 2022

Bạn xem trong video mình có hướng dẫn chi tiết cách triển khai nhé. Riêng phần chạy giả lập thì  bạn nhớ mở package simulation mình gửi kèm để nó add on vào excel nhé

Văn Toán

Văn Toán 05 Jul 2022

Chào cô giáo, khi tôi mở lên lại bị đổi font chữ, không đọc được. Nhờ cô hướng dẫn cách mở file stimulation khi gặp phải lỗi font chữ với ạ.

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 05 Jul 2022

Chào bạn,

bạn chỉ cần mở file capital budgeting ra, rồi đồng thời mở file simulation. Khi đó trong file capital budgeting sẽ hiện lên 1 tab (trên thanh công cụ) có chữ simulation. Bạn vào tab đó để thao tác là được. Bản thân file simulation ko có nội dung bạn nhé. Nếu ko đc bạn thử đóng mở file vài lần nhé.

{"id":231642,"crm_contact_id":403110,"name":"V\u0103n To\u00e1n","email":"toandv2010@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-01 13:55:40","confirmation_code":"34ee76e2c8d939008ecabbc095edba06","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-01T05:19:12.000000Z","updated_at":"2022-08-02T03:59:04.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0984299399","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":35440,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_232\/van-toan.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/231642-van-toan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Văn Toán 06 Jul 2022

Chào cô giáo, tôi đã làm nhiều lần, nhưng ko có tabsimulation nào hiện lên cả, chỉ mở ra file như hình trên.
{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07T09:35:11.000000Z","updated_at":"2023-04-02T08:57:11.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":4867452,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":622,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-12T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1607339937.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/113321-fin-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":113321,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Fin Academy [Giảng viên] 06 Jul 2022

Bạn mở 1 file excel khác, rồi mở file simulation đó. Sau đó bạn tắt hết các files excel đi. Rồi mở lại 1 file excel mới. Thì ở file mới sẽ hiện lên như hình bên dưới. Bạn có thể sử dụng tab đó để chạy simulation. Còn nếu vẫn không được thì khả năng máy tính hoặc excel của bạn đang chặn macros. Bạn cần xem lại phần setting trong máy của bạn nhé.


Bùi Thị Phương Thảo

Bùi Thị Phương Thảo 23 Jun 2022

Cô giáo cho em hỏi là tính ncf gián tiếp của dự án = ncf từ sxkd+ncf từ đầu tư+ncf từ tài trợ.
1. ncf từ tài trợ là từ đi vay nợ hay vốn csh ạ?
2. Cô giáo nói theo TIP thì ncf dự án=ncf từ sxkd+ncf từ đầu tư. Nhưng sao cô giáo ghi là ncf dự án-TIP=ncf từ sxkd+ncf từ đầu tư ạ?
Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 23 Jun 2022

1. Bạn xem lại slide ngay sau công thức nhé, mình có giải thích từng loại dòng tiền trong đó ncf tài trợ là từ hđ vay vốn.

2. Ncf-TIP là ncf theo TIP. Dấu “-“ không phải là dấu trừ đâu bạn ạ

{"id":230364,"crm_contact_id":392453,"name":"B\u00f9i Th\u1ecb Ph\u01b0\u01a1ng Th\u1ea3o","email":"phuongthao12012000@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"cd428869fcf1fb95a6db56bbe0751fa9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-06-23T04:28:54.000000Z","updated_at":"2022-09-26T04:10:40.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":18135,"google_id":"111545755267804629120","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_230\/bui-thao.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/230364-bui-thi-phuong-thao","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Bùi Thị Phương Thảo 24 Jun 2022

em cảm ơn Cô ạ

Bùi Thị Phương Thảo

Bùi Thị Phương Thảo 23 Jun 2022

Cô giáo cho em hỏi là trong công thức ngân lưu từ hđ đầu tư thì có ghi âm cho thời kỳ t=0 và dương cho thời kỳ cuối t=n+1. Vậy trong kỳ thì có phát sinh đầu tư thêm có ghi âm hoặc dương không ạ?

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 23 Jun 2022

Chào bạn, nếu trong kỳ có phát sinh đầu tư thêm thì bạn trừ khoản đầu tư vào dòng tiền hoạt động của năm đó. Nếu khoản đầu tư lớn hơn dòng tiền của năm thì mình ghi âm bình thường nhé

Ha Huong

Ha Huong 17 Jun 2022

Cô ơi mình đang cần lập 1 dự án dòng tiền về Nhà Máy sản xuất . Cô có 1 dòng tiền mẫu nào về hình thức này không ạ ? 

Nếu có cô cho mình xin qua mail : hahuong1991bg@gmail.com

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 19 Jun 2022

Chào bạn, về cơ bản sẽ k có mô hình mẫu cho DN nào cả vì mỗi DN có nhưng dòng tiền ra vào khác nhau. Quan trọng là bạn xác định được các dòng doanh thu, chi phí, các giả định về dthu, cf trong tương lai là sẽ tự xdung được mô hình của mình ah.

Nguyễn Tiến Lâm

Nguyễn Tiến Lâm 03 Jan 2022

"Làm thế nào"

Dạ cho em hỏi suất chiết khấu ở bài nào vậy ạ

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 03 Jan 2022

Chào Lâm, bạn có thể xem trước bài 12 trong chương 3 sẽ có phần chia sẻ chi tiết về suất chiết khấu đó ạ

{"id":86160,"crm_contact_id":33318,"name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn L\u00e2m","email":"anhtuanlam05@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2020-03-25 14:53:45","confirmation_code":"25223a911c35b3f792f7281d8df63802","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-03-22T20:21:30.000000Z","updated_at":"2023-01-26T05:12:31.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"1997-01-23 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ti\u1ebfn L\u00e2m","address":"S\u1ed1 6, \u0110\u01b0\u1eddng B\u00f9i V\u0103n B\u00ecnh, Khu 8, Ph\u01b0\u1eddng Ph\u00fa L\u1ee3i, TP Th\u1ee7 D\u1ea7u M\u1ed9t, B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0937345016","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":66441,"google_id":"107024647066390698626","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":54,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_86\/nguyen-lam.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/86160-nguyen-tien-lam","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Tiến Lâm 03 Jan 2022

Dạ, em cảm ơn ạ

{"id":227389,"crm_contact_id":394870,"name":"Ha Huong","email":"hahuong1991bg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-06-08 12:03:57","confirmation_code":"1869259514442139a6ab0e4aad6d0e1a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-06-06T15:50:59.000000Z","updated_at":"2023-01-08T12:54:16.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":61850,"google_id":"107217865824724392184","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_227\/ha-huong.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/227389-ha-huong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Ha Huong 10 Jun 2022

B ơi . Mình không mở được file excel simulation addin 50.

BÙI ĐÌNH QUYỀN

BÙI ĐÌNH QUYỀN 28 May 2022

Cô giáo có thể giải thích ý nghĩa công thức của NCF-TIP và NCF-EPV được không ạ? Tại sao có công thức này?

1) Ở công thức đầu tiên: Theo tôi hiểu là nếu nói về tổng vốn thì phải cộng tất cả NCF từ HĐSXKD, HĐ đầu tư, và cả từ HĐ tài trợ  luôn chứ ạ.
2) Ở công thức Quan điểm tổng vốn, thì phải trừ (-) đi các khoản trả nợ chứ ạ.

Công thức ở đây khó hiểu quá, 

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 28 May 2022

Chào bạn, mình trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Quan điểm tổng vốn tức là đứng từ góc độ người góp vốn bao gồm cả vốn csh và vốn vay. Như vậy dòng tiền cần quan tâm sẽ là lợi tức từ trên các khoản đầu tư này. Vậy vốn vay (hay dòng tiền từ hđ tài trợ) k được tính vào dòng tiền này mà tính vào phần vốn ban đầu.

2. Tương tự câu 1, ở quan điểm tổng vốn thì dòng trả nợ tính là thay đổi vốn nên sẽ không tính vào dòng tiền hàng năm bạn nhé. Chỉ có ở quan điểm vốn csh thì mới cần quan tâm tới hđ vay nợ/tài trợ trong dòng tiền. Vì khi đó chúng ta tính tất cả dòng lợi tức chỉ đối với vốn csh thôi.

Phạm Trung Tình 

Phạm Trung Tình  01 May 2022

Chào cô giáo, nhờ cô hướng dẫn lại cách sử dụng file simulation addin 50. Tôi không mở được trên máy

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 03 May 2022

Chào anh, anh có thế mở file excel trước, sau đó mình mở file simulation. Máy có thể nhận nhầm file này là virus nhưng mình cứ đồng ý mở thôi ạ. Sau đó anh sẽ thấy có 1 tab simulation hiện trên thanh công cụ của file excel. Vậy là mình dùng bình thường thôi ạ!

Van

Van 21 Mar 2022

NPV = PV NCF - Vốn đầu tư

Hay dòng tiền hiện tại thuần của dự án = Dòng tiền đầu tư của năm 0 + dòng tiền dương của các năm tiếp theo

Trường hợp: các năm tiếp theo dòng tiền vẫn âm thì làm thế nào?

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 21 Mar 2022

Nếu dự án đầu tư mà tất cả các năm dòng tiền đều âm thì mình k nên đầu tư nữa bạn ạ. Còn nếu có vài dòng âm và vài dòng dương thì mình cứ chiết khấu về hiện tại như thường. Dòng âm mình trừ đi, dòng dương mình cộng lại là đc bạn ạ

{"id":169555,"crm_contact_id":283653,"name":"Van","email":"vananh.fvn@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-03-21 15:37:40","confirmation_code":"9306b610d0fd0ba9f819ee326c780090","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-09-13T10:29:44.000000Z","updated_at":"2023-01-20T00:27:34.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110inh Th\u1ecb V\u00e2n Anh","address":"R4 - Royal City - 72 Nguy\u1ec5n Tr\u00e3i - Th\u01b0\u1ee3ng \u0110\u00ecnh - Thanh Xu\u00e2n - H\u00e0 N\u1ed9i - Vi\u1ec7t Nam","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0356038936","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":178010,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":5,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_170\/van-van.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/169555-van","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Van 22 Mar 2022

Em cảm ơn ạ

Van

Van 21 Mar 2022

Mình muốn xin file thực hành: Lập báo cáo ngân lưu dự án trường mầm non

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 21 Mar 2022

Bạn vui lòng quay trở lại bài số 1, trong đó đã có file excel thực hành đó bạn ạ

Phạm Trung Tình 

Phạm Trung Tình  10 Feb 2022

Chào cô giáo, cô cho một số ví dụ về cách tính suất triết khấu. Vì trong bài giảng nhiều ký tự khó hiểu. Cảm ơn cô nhiều!

Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 11 Feb 2022

Chào bạn. Mình vd như sau nhé:

- chi phí vốn chủ SH: 15%, vốn CSH chiếm 30% tổng vốn của DN

- chi phí lãi vay: 10%, vốn vay chiếm 60% tổng vốn

- chi phí vốn cổ phiếu ưu đãi: 12%, vốn ưu đãi chiếm 10%

- thuế suất: 20%

--> Suất chiết khấu = 15%*30% + 10%*(1-20%)*60% + 12%*10%

{"id":130213,"crm_contact_id":180676,"name":"Ph\u1ea1m Trung T\u00ecnh\u00a0","email":"nasake.pham@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-03-07 07:06:10","confirmation_code":"56d6cede091f2e1e6b1bdbfbdbb8d7b9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-06T10:04:21.000000Z","updated_at":"2022-12-12T07:33:21.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1615167849.jpg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Ph\u1ea1m Trung T\u00ecnh\u00a0","address":"ck","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0912995702","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":28306,"google_id":"118204508872669356650","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1615167849.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/130213-pham-trung-tinh","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Phạm Trung Tình  04 Mar 2022

Xin cô giáo chia sẻ kinh nghiệm triển khai một dự án trên nền tảng một dự án đã có sẵn. có thể nói là dự án có sẵn không hiệu quả, muốn thẩm định và triển khai dự án lại từ đầu: với hiện trạng nhà xưởng xây dựng cơ bản đã có sẵn. Liệu tôi có thể lấy cơ sở chi phí đầu tư ban đầu là khấu hao còn lại của nhà xưởng, TSCĐ...? XIn cảm ơn

{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07T09:35:11.000000Z","updated_at":"2023-04-02T08:57:11.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":4867452,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":622,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-12T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1607339937.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/113321-fin-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":113321,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Fin Academy [Giảng viên] 04 Mar 2022

Chào bạn, Nếu dự án có sẵn là không hiệu quả và cty quyết định dừng dự án. Sau đó cty sử dụng nhà xưởng của dự án đó để triển khai dự án mới, khi đó giá trị của nhà xưởng tính tới thời điểm bắt đầu dự án mới sẽ được coi là chi phí đầu tư ban đầu của dự án thứ 2.

Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể lấy toàn bộ chi phí đầu tư từ đầu để tính được, mà cần phải trừ đi khấu hao của nhà xưởng sau khi triên khai dự án 1. VD chi phí đầu từ là 15 tỷ, sau khi sử dụng trong dự án 1 thì khấu hao mất 5 tỷ. Như vậy khi nhà xưởng được sử dụng cho dự án 2 thì tổng giá trị đầu tư sẽ tính là 10 tỷ.

Đỗ Tất Duy

Đỗ Tất Duy 21 Dec 2021

cô giáo cho em hỏi, về ví dụ phân tích SWOT trong phân tích kế hoạch kinh tế, tài chính
cho một cơ quan, đơn vị của nhà nước ạ


Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 21 Dec 2021

Chào bạn, nội dung môn học này không bao gồm phần phân tích SWOT mà chỉ tập trung vào các kế hoạch tài chính thôi ạ. Phân tích SWOT đòi hỏi những phân tích tổng quan hơn về tình hình chung của nền kinh tế, ngành kinh doanh và riêng công ty. Bạn vui lòng tham khảo ở một khóa khác nhé ạ

Lê Tiến Luận

Lê Tiến Luận 30 Nov 2021

Phần 1 ở đâu mà nghe cô giảng đây là phần 2?Fin Academy

Fin Academy [Giảng viên] 30 Nov 2021

Chào bạn Luận, phần 1 của chuỗi khóa học là Môn học Phân tích Báo cáo tài chính bạn ạ!

Phân tích Thẩm định Dự án đầu tư
5

(1 đánh giá)

96 học viên
499,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/