Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm hàng giờ làm việc với việc nâng cấp kỹ năng Excel.
Phát triển bộ kỹ năng về Phân tích dữ liệu.
Trọn bộ Video khóa học trong 08 chương giúp bạn thành thạo Power Pivot, Power Query.
Nhiều tài liệu download và hướng dẫn bổ sung.
Bộ kiến thức được cập nhật liên tục kiến thức mới hàng tháng.

Khoá học này sẽ có:

Video

6h 16m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

0 tài liệu đính kèm

Exam questions

1 đề thi ghi nhớ kiến thức

Khóa học này dành cho ai?

Những người làm việc trong các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản lý, Sale, Ngân hàng, Marketing, Quản lý dự án ...
Những người muốn bổ sung kỹ năng về Phân tích dữ liệu trong Doanh nghiệp.
Những người muốn trở thành chuyên gia về sử dụng Excel, bên cạnh các kỹ năng như VBA, PivotTable.

Nội dung khoá học

8 Chương . 55 bài giảng . 6h 16m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Mở đầu - Cài đặt và Sử dụng PowerPivot Cơ bản

5 bài giảng • 19 phút

Mô tả khoá học

Power Pivot là một công cụ cho phép bạn tạo các data model, relationship và DAX ngay trên Excel. Với Power Pivot bạn có thể làm việc với các tập dữ liệu lớn, xây dựng các phép tính phức tạp, mang lại hiệu suất cao. Với Power Pivot, trải nghiệm phân tích dữ liệu trong Excel của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới và rất phù hợp với Data Analyst. Tính về công năng, Power Pivot có thể xem như mạnh hơn cả công cụ phân tích rất mạnh và phổ biến của Excel là Pivot Table.
 

Giảng viên:

Nimbus Academy Giảng viên

Trung tâm Đào tạo

Nimbus Academy
 • 4.7 điểm đánh giá

 • 90 đánh giá

 • 9,355 học viên

 • 13 khóa học

Đánh giá của học viên

4.67/5

6 Đánh giá và nhận xét

 • 67%

 • 34%

 • 0%

 • 0%

 • 0%

Hải Vân

Hải Vân

Khóa học trực quan, trình bày khoa học. Giảng viên truyền đạt mạch lạc, dễ hiểu
Thang

Thang

Khóa học rất hay, bổ ích
Đào Duy Dũng

Đào Duy Dũng

Dạy rất dễ hiểu
Lê Thị Lan Anh

Lê Thị Lan Anh

Giảng viên trình bày rành mạch, dễ hiểu. Tuy nhiên bài giảng đa phần dạy kiến thức cơ bản, chưa chuyên sâu, thi thoảng có chỗ dạy hơi qua loa chút. Phần kiến thức về Time intelligence functions đoạn DATESMTD, QTD... bị rối cực kì. Bạn giảng viên xem lại đoạn này nhé.
Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Cấu trúc khoá học khá trực quan, có tính thực hành. Tuy nhiên, có thể xây dựng các dự án trong từng lĩnh vực như tài chính, kỹ thuật… để xây dựng các ví dụ tổng quát làm mẫu cho người học đưa vào thực tiễn của mình. Ngoài ra, khoá học nên đưa phần visual vào đề hỗ trợ về trình bầy kết quả như sử dụng power bi hoặc thêm cách lấy dữ liệu từ web sử dụng power query để khai thác hết tính năng. Thêm nữa, khi giới thiệu về data model thì cần có sự so sánh với SqL về khả năng khai thác query vì đều liên quan đến relation data.

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

856 thảo luận

Nguyễn Tuấn Cường

Nguyễn Tuấn Cường 31 May 2023

MTD:=CALCULATE([Total Revenue],DATESMTD('Calendar'[Date]))

LY_MTD:=CALCULATE([MTD],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

MTD hiện tại đã đúng, nhưng LY_MTD thì nó tính cả tháng rồi năm trước nên Thầy cho em hỏi là có cách nào tính chỉ tính đến ngày cùng kỳ của năm rồi ko.

Ví dụ doanh thu MTD hiện giờ là từ 01/05/2023 → 25/05/2023

thì cùng kỳ MTD của năm rồi sẽ là từ 01/05/2022 → 25/05/2022 chớ ko phải tính cả tháng 5.2022

Em cảm ơn

*****

bảng Date, nếu em break đến bậc ngày thì nó tính đúng. Nhưng í em là viết measure như thế nào để tính cùng kỳ năm rồi của MTD mà ko cần phải break tới ngày

Bên trái: LY_MTD thì nó tính cả tháng rồi năm trước

Bên phải: cũng công thức nó nếu break đến bậc ngày thì nó tính đúng

 

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 01 Jun 2023

SAMEPERIODLASTYEAR là cùng kỳ năm ngoái, nên khi trên pivot bạn group theo tháng thì nó là cả tháng của năm ngoái, còn break theo ngày, ví dụ ngày 25 thì nó roll được đúng về ngày 25 của năm trước và áp dụng MTD, do đó khi break theo ngày dữ liệu đúng còn group theo tháng dữ liệu sẽ là cả tháng. 

Ở đây bài toán đang là bạn cần so sánh đúng ở tháng hiện tại so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ đang ở ngày 25/5, thì bạn có thể tính: 

MTD Lastyear = CALCULATE([MTD],DATESBETWEEN('Calendar'[Date],STARTOFMONTH(MAX(Date)),MAX(Date)

Ta dùng Max(date) để xác định ngày cuối cùng rồi kéo về cùng kỳ của năm trước, khi đó group sẽ không bị cả tháng, tuy nhiên dữ liệu của các tháng về sau (ví dụ trên data là từ June, July …) sẽ vẫn là MTD của tháng 5. Bạn cân nhắc cách sử dụng cho phù hợp với mục đích nha

{"id":26366,"crm_contact_id":22911,"name":"Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n C\u01b0\u1eddng","email":"mr.thunderbolt@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-09-11 09:58:51","confirmation_code":"7c35449e946d0d5dab2039d453cc3b0f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-09-10T02:37:14.000000Z","updated_at":"2022-12-08T09:16:44.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606409068.jpg","gender":0,"birthday":"1991-07-03 11:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n C\u01b0\u1eddng","address":"L\u00f4 P1-3.42 \u0111\u1ebfn P1-3.54, 17-19-21 Nguy\u1ec5n V\u0103n Tr\u1ed7i, P.12, Q.Ph\u00fa Nhu\u1eadn, Tp.HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904042291","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":46253,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":4,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1606409068.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/26366-nguyen-tuan-cuong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Tuấn Cường 02 Jun 2023

mình cảm ơn

Nguyễn Tuấn Cường

Nguyễn Tuấn Cường 26 May 2023

MTD:=CALCULATE([Total Revenue],DATESMTD('Calendar'[Date]))

LY_MTD:=CALCULATE([MTD],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

MTD hiện tại đã đúng, nhưng LY_MTD thì nó tính cả tháng rồi năm trước nên Thầy cho em hỏi là có cách nào tính chỉ tính đến ngày cùng kỳ của năm rồi ko.

Ví dụ doanh thu MTD hiện giờ là từ 01/05/2023 → 25/05/2023

thì cùng kỳ MTD của năm rồi sẽ là từ 01/05/2022 → 25/05/2022 chớ ko phải tính cả tháng 5.2022

Em cảm ơn

 

Nguyễn Tuấn Cường

Nguyễn Tuấn Cường 26 May 2023

bảng Date, nếu em break đến bậc ngày thì nó tính đúng. Nhưng í em là viết measure như thế nào để tính cùng kỳ năm rồi của MTD mà ko cần phải break tới ngày

{"id":26366,"crm_contact_id":22911,"name":"Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n C\u01b0\u1eddng","email":"mr.thunderbolt@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-09-11 09:58:51","confirmation_code":"7c35449e946d0d5dab2039d453cc3b0f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-09-10T02:37:14.000000Z","updated_at":"2022-12-08T09:16:44.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1606409068.jpg","gender":0,"birthday":"1991-07-03 11:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Tu\u1ea5n C\u01b0\u1eddng","address":"L\u00f4 P1-3.42 \u0111\u1ebfn P1-3.54, 17-19-21 Nguy\u1ec5n V\u0103n Tr\u1ed7i, P.12, Q.Ph\u00fa Nhu\u1eadn, Tp.HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904042291","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":46253,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":4,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1606409068.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/26366-nguyen-tuan-cuong","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Tuấn Cường 26 May 2023

Bên trái: LY_MTD thì nó tính cả tháng rồi năm trước

Bên phải: cũng công thức nó nếu break đến bậc ngày thì nó tính đúng

Thien An Nguyen Ho

Thien An Nguyen Ho 18 May 2023

Em tạo 1 bảng Calendar.

 1. Chỗ phần Update Rage nếu chọn thành giới hạn trong thàng 4 đến tháng 5 năm 2023 thì nó nhảy định dạng cột date thành MM/DD/YYYY
 2. Còn nếu chọn nguyên năm thì không bị. Nhờ giảng viên hỗ trợ ạ
Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 19 May 2023

Phần này nó đang bị conflict về định dạng ngày/tháng/năm rồi. Bạn nhìn mặc định theo chuẩn đang làm MM/DD/YYYY qua phần này: 

Phần này Mục tiêu của chúng ta là tạo 1 bảng Calendar, nên nếu phần tạo nhanh bằng Update Range này không được thì bạn tạo thủ công bằng 1 file Excel với ngày bắt đầu/kết thúc để đảm bảo không bị sai định dạng nhé

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thu Trang 30 Jan 2022

Thầy ơi, khi đổi tên measure "Tổng Doanh Thu" sang thành "Doanh Thu" thì những Measure có liên quan đến measure "Tổng Doanh Thu" trước đó ko còn thay đổi ko?

Tại sau có ký hiệu màu vàng chấm than ở NB_Sales_2017 sau khi đổi tên "Tổng Doanh Thu" sang thành "Doanh Thu", hay "Tổng Chi Phí" sang thành "Chi Phí"?https://gitiho.com/discussion/image-d..." style="width: 100%; margin: 0.5rem 0px;">Nimbus Academy

Nimbus Academy [Giảng viên] 09 Feb 2022

Nó có thay đổi đó bạn, thay đổi ở các measure sử dụng measure là Tổng Doanh thu trước đó, thì bạn cần vào các measure đó và sửa lại. Chấm than vàng chính là warning đang có những measure lỗi (lỗi cú pháp do 1 phần trong measure có sử dụng measure Tổng Doanh thu hiện đã bị sai)

{"id":322232,"crm_contact_id":560099,"name":"Thien An Nguyen Ho","email":"annht95s@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-04-19 09:49:18","confirmation_code":"0dbfb52fbec080570d54b4e7f3913c31","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-04-16T15:11:29.000000Z","updated_at":"2023-05-08T08:53:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":29950,"google_id":"112668663279001135248","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_322\/thien-ho.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/322232-thien-an-nguyen-ho","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Thien An Nguyen Ho 16 May 2023

Vậy nếu đúng thì không nên đổi tên như vậy.

Nhưng sao Thầy đổi nó không báo lỗi ạ, hoặc có cách nào nó auto đổi những cái bị lỗi không.

Nguyễn Thị Thu Trang 

Nguyễn Thị Thu Trang  14 Nov 2020

Sao bài 15 không thấy có nội dung vậy Thầy?

Nimbus Academy

Nimbus Academy [Giảng viên] 15 Nov 2020

Bài này là tài liệu, Nimbus đã đính kèm lại, bạn đọc nhé 

{"id":54829,"crm_contact_id":73133,"name":"Nguy\u1ec5n \u0110\u0103ng Khoa","email":"khoand166@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2019-05-02 10:49:26","confirmation_code":"abe6fca6680bd2a5ee2d597b1f227a5f","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-04-29T04:22:00.000000Z","updated_at":"2023-05-24T08:37:17.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n \u0110\u0103ng Khoa","address":"T\u00f2a nh\u00e0 Ng\u00e2n H\u00e0ng Nam \u00c1, S\u1ed1\u00a0201-203 C\u00e1ch M\u1ea1ng Th\u00e1ng\u00a0T\u00e1m, Ph\u01b0\u1eddng 04, Qu\u1eadn 3, Th\u00e0nh ph\u1ed1 H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0903265785","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":213694,"google_id":"101788335612703904155","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_55\/nguyen-khoa.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/54829-nguyen-dang-khoa","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Đăng Khoa 09 May 2023

Thầy đính kèm lại đi thầy, không thấy thầy ơi

Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu
4.67

(6 đánh giá)

558 học viên
599,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông
/