Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm hàng giờ làm việc với việc nâng cấp kỹ năng Excel.
Phát triển bộ kỹ năng về Phân tích dữ liệu.
Trọn bộ Video khóa học trong 08 chương giúp bạn thành thạo Power Pivot, Power Query.
Nhiều tài liệu download và hướng dẫn bổ sung.
Bộ kiến thức được cập nhật liên tục kiến thức mới hàng tháng.

Khoá học này sẽ có:

Video

6h 16m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

8 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

8 Chương . 55 bài giảng . 6h 16m giờ học

1

Mở đầu - Cài đặt và Sử dụng PowerPivot Cơ bản

2

Import/Load Data trong PowerPivot

3

Tạo Relationship. Sử dụng PivotTable và Slicer trong PowerPivot

4

Sử dụng DAX trong PowerPivot

2 bài học thử
5

Thực hành sử dụng Measure và Caculated Column hữu ích PowerPivot

1 bài học thử
6

Giới thiệu về PowerQuery

2 bài học thử
7

PowerQuery Pro

Mô tả khoá học

 Power Pivot là một công cụ cho phép bạn tạo các data model, relationship và DAX ngay trên Excel. Với Power Pivot bạn có thể làm việc với các tập dữ liệu lớn, xây dựng các phép tính phức tạp, mang lại hiệu suất cao. Với Power Pivot, trải nghiệm phân tích dữ liệu trong Excel của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới và rất phù hợp với Data Analyst. Tính về công năng, Power Pivot có thể xem như mạnh hơn cả công cụ phân tích rất mạnh và phổ biến của Excel là Pivot Table.

Giảng viên:

Nimbus Academy Giảng viên

Trung tâm Đào tạo

Nimbus Academy
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 75 đánh giá

  • 8,848 học viên

  • 13 khóa học

Đánh giá của học viên

4 điểm đánh giá . 2 lượt đánh giá

Lê Thị Lan Anh

Lê Thị Lan Anh

12:40 04/03/2022

Giảng viên trình bày rành mạch, dễ hiểu. Tuy nhiên bài giảng đa phần dạy kiến thức cơ bản, chưa chuyên sâu, thi thoảng có chỗ dạy hơi qua loa chút. Phần kiến thức về Time intelligence functions đoạn DATESMTD, QTD... bị rối cực kì. Bạn giảng viên xem lại đoạn này nhé.
Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

03:47 24/08/2021

Cấu trúc khoá học khá trực quan, có tính thực hành. Tuy nhiên, có thể xây dựng các dự án trong từng lĩnh vực như tài chính, kỹ thuật… để xây dựng các ví dụ tổng quát làm mẫu cho người học đưa vào thực tiễn của mình. Ngoài ra, khoá học nên đưa phần visual vào đề hỗ trợ về trình bầy kết quả như sử dụng power bi hoặc thêm cách lấy dữ liệu từ web sử dụng power query để khai thác hết tính năng. Thêm nữa, khi giới thiệu về data model thì cần có sự so sánh với SqL về khả năng khai thác query vì đều liên quan đến relation data.

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

820 thảo luận

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan 29 Jan 2023

Tôi không thấy file thực hành của chương 5. Màn hình hiện như bên dưới.

Nếu lấy file thực hành nằm ở chương 1 thì không có mục “Product category” hay “Sales 2016”, “Sales 2017”

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 02 Feb 2023

Bài này có lỗi gì đó nên bị thừa, Gitiho sẽ cập nhật lại.

Bạn xem File câu hỏi Case Study ở bài tiếp theo, trong bài đó có đính kèm bộ Data thực hành, trong đó có đầy đủ các file để thực hành đó nha bạn

Phạm Thị Minh Tiến

Phạm Thị Minh Tiến 05 Nov 2020

sao mình không close đc file consolidated?

Nguyễn Huy Hân 

Nguyễn Huy Hân  13 Feb 2021

Tại sao mình cũng ko close đc file  consolidated

{"id":26392,"crm_contact_id":101845,"name":"Nimbus Academy","email":"quanly.nimbus@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 15:49:33","confirmation_code":"add28b3df2871bf9cd20c9efd3466f5c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-09-10T03:34:44.000000Z","updated_at":"2023-02-07T02:40:08.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1586629330.png","gender":0,"birthday":"2017-07-01 00:00:00","position":"Trung t\u00e2m \u0110\u00e0o t\u1ea1o","achievement":null,"full_name":"Nimbus Academy","address":"S\u1ed1 46\/160 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i.","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nimbustrainingcenter","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0388466768","become_teacher":0,"primary_wallet":43453992,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114127629510392809073","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1784,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0u Tr\u1ea7n Nh\u1ea5t","contract_number":"GITIHO-NIMBUS\/2022","contract_date":"2021-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0u Tr\u1ea7n Nh\u1ea5t","contract_address":"S\u1ed1 46\/160 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0561102219009","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng MB - CN Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1586629330.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/26392-nimbus-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":26392,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":26392,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nimbus Academy [Giảng viên] 16 Feb 2021

Bạn chụp ảnh lỗi cho giảng viên xem nhé. Có một lưu ý ở đây là khi chúng ta bật Power Pivot hoặc Power Query thì sẽ ko làm việc được với các file excel khác, nên chúng ta cần lưu ý cần đóng cửa sổ Pivot hoặc Query trước khi đóng file

{"id":18330,"crm_contact_id":109864,"name":"NGUY\u1ec4N NG\u1eccC \u00c1NH","email":"ngocanhnguyen0801@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-07-10 09:11:51","confirmation_code":"447855638dd88ef616f893da0690677b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-07-09T10:27:27.000000Z","updated_at":"2023-01-28T08:17:11.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":1,"birthday":"1993-09-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"NGUY\u1ec4N NG\u1eccC \u00c1NH","address":"ngocanhnguyen0801@gmail.com","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":223039,"google_id":"107711291759935703789","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_18\/nguyen-anh.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/18330-nguyen-ngoc-anh","business_employers":[],"vip_account":{"id":1714,"user_id":18330,"vip_account_id":1,"sale_price":278971,"discount":50,"time_start":"2022-09-27 10:07:14","time_end":"2023-09-27 10:07:14","created_at":"2022-09-27T03:07:14.000000Z","updated_at":"2022-09-27T03:07:14.000000Z"},"roles":[]}

NGUYỄN NGỌC ÁNH 22 May 2022

Em cũng không đóng được excel, đóng Power Pivot trước rồi đóng Excel xong là bị tắt hết luôn ạ.

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2023-02-06T16:20:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":54185048,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1489,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":16.7}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 22 May 2022

Bạn xem lại file bạn nạp vào có phải là file excel không hay là dạng file nén nhé.

Nếu là file nén thì bạn phải giải nén trước, sau đó nạp đúng file excel mới được.

{"id":280766,"crm_contact_id":501400,"name":"Hoang Ng Kim C\u00fac","email":"knhu2008@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":0,"last_update_password":null,"confirmation_code":"260f57e3d329d37cb7174c084f9abc10","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-01-28T15:52:07.000000Z","updated_at":"2023-01-28T15:57:47.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_281\/hoang-cuc.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/280766-hoang-ng-kim-cuc","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Hoang Ng Kim Cúc 30 Jan 2023

Chào thầy! em cũng ko đóng được file excel dù ko phải file nén và báo “PowerPivot hiện đang thực hiện một thao tác. Không thể đóng cửa sổ Excel cho đến khi thao tác hoàn tất. Bấm OK để chuyển sang PowerPivot.” Thầy chỉ giúp em.

{"id":66,"crm_contact_id":127658,"name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","email":"duongquan211287@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 21:53:37","confirmation_code":"d79b40591d95db0a31320b960a8a115c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-05-10T03:17:27.000000Z","updated_at":"2023-02-06T16:20:12.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657593507.jpg","gender":0,"birthday":"1987-12-20 07:00:00","position":"Chuy\u00ean gia excel","achievement":null,"full_name":"D\u01b0\u01a1ng Qu\u00e2n","address":"Gitiho.com","status_text":"<p>Gi\u1ea3ng vi\u00ean: D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n<\/p><p>- N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i: Chuy\u00ean gia gi\u00e1o d\u1ee5c t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u1ea1i c\u00f4ng ty TNHH DTK'Vina, tr\u1ef1c thu\u1ed9c t\u1eadp&nbsp;\u0111o\u00e0n DEAHO, H\u00e0n Qu\u1ed1c.<\/span><br><\/p><p>- H\u01a1n 7 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c k\u1ebf to\u00e1n, t\u00e0i ch\u00ednh<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng nhi\u1ec1u ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c: K\u1ebf to\u00e1n kho, k\u1ebf to\u00e1n c\u00f4ng n\u1ee3, k\u1ebf to\u00e1n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng... trong nhi\u1ec1u lo\u1ea1i h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p kh\u00e1c nhau.<\/p><p>- X\u00e2y d\u1ef1ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel trong l\u0129nh v\u1ef1c t\u00e0i ch\u00ednh: l\u1eadp ph\u01b0\u01a1ng&nbsp;\u00e1n kinh doanh, qu\u1ea3n tr\u1ecb d\u00f2ng ti\u1ec1n trong doanh nghi\u1ec7p...<\/p><p>- T\u01b0 v\u1ea5n gi\u1ea3i ph\u00e1p ho\u00e0n thi\u1ec7n quy tr\u00ecnh qu\u1ea3n l\u00fd doanh nghi\u1ec7p,&nbsp;\u00e1p d\u1ee5ng ph\u1ea7n m\u1ec1m&nbsp;excel n\u00e2ng cao hi\u1ec7u su\u1ea5t l\u00e0m vi\u1ec7c.<\/p><p><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0977705162","become_teacher":0,"primary_wallet":54185048,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"103589301897268320461","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1489,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_number":"2022\/GITIHO-DUONGQUAN","contract_date":"2019-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"D\u01b0\u01a1ng M\u1ea1nh Qu\u00e2n","contract_address":"24 ng\u00e1ch 9 ng\u00f5 162A T\u00f4n \u0110\u1ee9c Th\u1eafng, \u0110\u1ed1ng \u0110a, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"19033577541015","contract_bank":"Techcombank","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657593507.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/66-duong-manh-quan","business_employers":[{"id":33,"biz_business_id":1,"statusHtml":"<span class=\"text-secondary font-weight-normal\"> Ng\u1eebng ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng <\/span>","bizUser":"","avgCompleted":16.7}],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":15,"name":"BlogManager","display_name":"BlogManager","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":15,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":19,"name":"GitihoHumanResources","display_name":"GitihoHumanResources","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":66,"role_id":19,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 30 Jan 2023

Đây có thể là 1 lỗi hệ thống, dạng như power pivot đang thực hiện 1 phép tính hay hành động nào đó nhưng chưa xong, hoặc bị tắc, treo (đợi mãi vẫn không thấy gì, dù việc đó không quá phức tạp) => cách duy nhất để đóng là bạn chọn Task manager rồi End task của chương trình excel đi. Sau đó mở lại excel

Thành Trần Hồ Xuân

Thành Trần Hồ Xuân 12 Jan 2023

Chào Thầy,

Em muốn tính khoảng thời gian của 2 cột “Thời gian vào” và “Thời gian ra” nhưng sử dụng hàm DateIFF bị lỗi (như hình).

(Định dạng của 2 cột đều là định dạng Date )

Kính nhờ thầy xem giúp ạ!

Em cảm ơn!

 

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 13 Jan 2023

Thông báo lỗi này đã rõ ràng về lỗi và nguyên nhân lỗi. Bạn rà soát lại:

Cột thời gian đóng lệnh có ô trống không, và có dòng nào bị giờ cột đóng nhỏ hơn cột mở không? (như mình thấy dòng 13 đang có lỗi này thì phải)

=> khi đó phải lấy lại dữ liệu gốc xem có nhầm lẫn gì không.

{"id":232032,"crm_contact_id":404042,"name":"Th\u00e0nh Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n","email":"tranhoxuanthanh2803@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-05 21:34:54","confirmation_code":"4d064c0d2498d0a2322495bb17f14f2b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-04T02:09:04.000000Z","updated_at":"2023-02-02T08:45:45.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657031855.jpg","gender":0,"birthday":"1994-04-25 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n Th\u00e0nh","address":"175\/2B T\u00e2n Th\u1edbi 3, T\u00e2n Hi\u1ec7p, H\u00f3c M\u00f4n, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tenby.thanh\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904181712","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":157328,"google_id":"109177298723828091412","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657031855.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/232032-thanh-tran-ho-xuan","business_employers":[],"vip_account":{"id":1604,"user_id":232032,"vip_account_id":1,"sale_price":279000,"discount":50,"time_start":"2022-08-24 09:04:08","time_end":"2023-08-24 09:04:08","created_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z","updated_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z"},"roles":[]}

Thành Trần Hồ Xuân 13 Jan 2023

Em đã xem lại và fix được lỗi này rồi.
Cảm ơn thầy ạ!

Nguyễn Phước

Nguyễn Phước 19 Dec 2022

Chào add
Add hướng dẫn giúp cách điền dữ liệu và ô trống ở cột Owner
Trong video đoạn 4:59 phút có nói nhưng chưa dc hướng dẫn (mình quan tâm nhất đoạn này)
Thanks Add

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 27 Dec 2022

Phần này xử lý ở ngoài bằng Excel sẽ dễ hơn đó bạn, vì trong Power Query thì chỉ xử lý được cả trường. Mình hay dùng công thức IF như này để điền các phần trống với dữ liệu là dữ liệu ở đầu

 

{"id":143416,"crm_contact_id":16761,"name":"Nguy\u1ec5n Ph\u01b0\u1edbc","email":"phuocnd3@live.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-05-06 15:36:32","confirmation_code":"1b0dc35666bebc48b3e4930ee083cf80","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-05-06T08:35:14.000000Z","updated_at":"2023-01-10T02:53:47.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":"1985-04-24 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Ph\u01b0\u1edbc","address":"TDM, B\u00ecnh D\u01b0\u01a1ng","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0905457545","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":80595,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_143\/nguyen-phuoc.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/143416-nguyen-phuoc","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Phước 27 Dec 2022

Dùng Fill - Down là dc hihihi. Còn trong Excel thì dùng chức năng Goto Spectial
Thanks Add

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Lan 10 Dec 2022

Thầy ơi, sao mở video cứ bị lag hoài, học hoài không xong 1 mục. Do wifi yếu hay do trang web vậy? Có cách nào cải thiện không thầy

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 12 Dec 2022

Mình kiểm tra lại video vẫn phát bình thường bạn nhé. Bạn thử lại với wifi xem sao. Vì học online nên cần đường truyền mạng đảm bảo bạn nhé.

Trương Đức Chính

Trương Đức Chính 09 Dec 2022

Dự án cuối khóa

Em chào thầy , em vừa học xong chương trình nhưng khóa này mình chưa có 1 dự án cuối khóa để thực hành cũng như hệ thống lại những gì học trong khóa . Mong thầy sớm ra phần này nha 

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 09 Dec 2022

Cảm ơn bạn đã góp ý. Gitiho sẽ trao đổi với GV để thực hiện thêm phần này

Nguyễn Phước

Nguyễn Phước 02 Dec 2022

Chào Add
Trong bài đang tạo Measure ở bảng Sale 2017 nếu muốn dùng các Measure này cho bảng Sale 2016 thì có được k hay phải tạo Measure tương tự cho bảng Sale 2016

Thanks Add

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 09 Dec 2022

Case này thì mình nên gộp bảng Sale 2017 và 2016 nha bạn, chứ nó ko áp dụng sang bảng khác được. Mình sử dụng Power Query để gộp 2017 và 2016 lại, sau đó để vào Power Pivot là bảng Sale tổng và tạo measure cho bảng đó, cần năm nào thì lấy filter Date là được

Thành Trần Hồ Xuân

Thành Trần Hồ Xuân 07 Dec 2022

Em chào thầy,

Em muốn đổi Định Dạng Date từ MM/dd/yyyy => dd/MM/yyyy hoặc dd/Mar/yyyy trong Power Query thì thực hiện bằng cách nào ạ?

Mong nhận được phản hồi sớm từ thầy,

Em cảm ơn ạ!

Dương Mạnh Quân

Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 07 Dec 2022

Trong Power Query chỉ hỗ trợ xác định Data Type thôi (đưa về đúng kiểu dữ liệu trên mỗi field).

Còn việc định dạng (cách hiển thị), bạn có thể thông qua excel (close & load bạn đưa ra excel ở dạng bảng) rồi format cells, hoặc thông qua PowerPivot (khi close & load thì chọn Add to the Data Model), trong Power Pivot có chức năng định dạng như bạn muốn.

{"id":232032,"crm_contact_id":404042,"name":"Th\u00e0nh Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n","email":"tranhoxuanthanh2803@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-07-05 21:34:54","confirmation_code":"4d064c0d2498d0a2322495bb17f14f2b","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-07-04T02:09:04.000000Z","updated_at":"2023-02-02T08:45:45.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1657031855.jpg","gender":0,"birthday":"1994-04-25 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Tr\u1ea7n H\u1ed3 Xu\u00e2n Th\u00e0nh","address":"175\/2B T\u00e2n Th\u1edbi 3, T\u00e2n Hi\u1ec7p, H\u00f3c M\u00f4n, TP. H\u1ed3 Ch\u00ed Minh","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/tenby.thanh\/","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0904181712","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":157328,"google_id":"109177298723828091412","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1657031855.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/232032-thanh-tran-ho-xuan","business_employers":[],"vip_account":{"id":1604,"user_id":232032,"vip_account_id":1,"sale_price":279000,"discount":50,"time_start":"2022-08-24 09:04:08","time_end":"2023-08-24 09:04:08","created_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z","updated_at":"2022-08-24T02:04:08.000000Z"},"roles":[]}

Thành Trần Hồ Xuân 07 Dec 2022

Em cảm ơn thầy.

Thành Trần Hồ Xuân

Thành Trần Hồ Xuân 06 Dec 2022

Chào thầy,

Em đã đổi tất cả định dạng theo clip, nhưng trong PW Query thì lại bị LỖI định dạng DATE (như hình 4).

Excel đang hiểu định dạng ngày thành tháng nên tất cả các ngày >12 đều báo lỗi.

Nhờ thầy chỉnh sửa giúp em ạ,

Em cảm ơn thầy!

Thành Trần Hồ Xuân

Thành Trần Hồ Xuân 07 Dec 2022

Em đã fix được lỗi trên, em cảm ơn thầy

Lê Thuý Hạnh

Lê Thuý Hạnh 23 Nov 2022

Thưa thầy em muốn hỏi công thức SUMX dùng đồng thời cho 2 điều kiện lọc filter ở 2 cột khác nhau thì cách thức đặt ntn ạ? và 1 trong 2 điều kiện filter là phần text của cột đó không chứa chữ “NOT” ạ

Lê Thuý Hạnh

Lê Thuý Hạnh 23 Nov 2022

Thầy cho em hỏi luôn lỗi này là lỗi j ạ?

Phạm Huyền 

Phạm Huyền  18 Nov 2022

 khi import data từ excel file vào power pivot, trong file excel định dạng dấu chấm là decimal mà sang power pivot lại thành dấu phẩy là decimal. Mình đã chỉnh control panel về đúng decimal là dấu chấm nhưng data trên power pivot vẫn bị lỗi như vậy.

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 18 Nov 2022

Bạn chỉnh xong thử khởi động lại máy xem

Ngoc Khanh

Ngoc Khanh 24 Oct 2022

Chào thầy,

Em ứng dụng công cụ Merge Queries trong công việc, khi em merge queries thì phát hiện bị duplicate rows sau khi merge. Em phải làm sao để không bị duplicate rows thêm ạ?

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 14 Nov 2022

Bạn chọn Merge Queries as New đó bạn, b chắc đang chọn ghi đè lên 1 bảng nên nó bị duplicate đó

Trần Thị Trung Hậu

Trần Thị Trung Hậu 10 Nov 2022

Tuấn Ba

Tuấn Ba [Chuyên gia] 11 Nov 2022

Bạn đổi lại định dạng ngày tháng trước khi gộp dữ liệu nhé. 

https://gitiho.com/blog/cach-dinh-dang-ngay-thang-nam-trong-excel-chuan-va-thong-nhat.html

Nguyễn Thị Ngoan

Nguyễn Thị Ngoan 04 Nov 2022

Nhờ thầy hỗ trợ giúp file như sau ạ :

  1. Rawdata cần xử lý : mã chi nhánh 22 - Mã mặc định đúng là : 022
  2. Danh sách chi nhánh : 022

Merge 2 file này lai theo mã chi nhánh nhưng báo lỗi . Nhờ thầy hỗ trợ làm sao định dạng lại từ 22 thành 022 và VD : 1 thành 001 ạ

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 05 Nov 2022

Nếu mà chuỗi luôn có 3 ký tự, thì bạn tạo 1 cột dùng hàm IF và Len là được đấy, ví dụ:

= IF (len(machinhanh) = 3,machinhanh,if(len(machinhanh) = 2,"0"&machinhanh,if(len(machinhanh) = 1,"00"&machinhanh,))) 

Lưu ý định dạng Text để đúng hiển thị số 0 ở đầu

{"id":244111,"crm_contact_id":225811,"name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Ngoan","email":"ngoan91nt@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"85dc30809869c977fd5b20b7d196530e","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-09-02T04:59:19.000000Z","updated_at":"2022-09-03T08:48:06.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":"82 Tr\u1ea7n Tr\u1ecdng Cung Quan 7","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0909164691","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23950,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_244\/nguyen-ngoan.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/244111-nguyen-thi-ngoan","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Nguyễn Thị Ngoan 07 Nov 2022

Dạ e cảm ơn thầy ạ

Lê Thuý Hạnh

Lê Thuý Hạnh 01 Nov 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KA72CuibyAjopWkXQMp9Wybgm-VUYzAF/edit?usp=sharing&ouid=114266000316462532387&rtpof=true&sd=true

Cho em hỏi, em tạo bảng pivot mà lại bị trùng lặp ntn là lỗi j ạ? E đã tạo xong relationship là vendor code rồi ạ 

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 03 Nov 2022

Bạn phải dùng trường Vendor ở bảng Sheet 1 chứ ko phải là bảng General nha bạn, bảng sheet 1 là bảng data, bảng General là bảng tham chiếu, cần tham chiếu Docno thì mình kéo Vendor, Name từ bảng sheet 1 và Docno từ bảng General.

Nếu bạn dùng Vendor từ bảng General thì nó là kiểu Many nên ko tham chiếu tới bảng Sheet 1 được

Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu
4

(2 đánh giá)

530 học viên
599,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/