Lộ trình bài bản cấu trúc dễ học

Lộ trình bài bản
Ứng với từng vị trí, cấp bậc

Kiến thức thực tế dễ áp dụng

Kiến thức thực tiễn
Giải quyết ngay vấn đề trong công việc

Hỗ trợ nhanh chóng và chuyên sâu trong 24h

Giảng viên trực tiếp giải đáp
trong 8h làm việc

Nội dung cập nhật thường xuyên hàng tháng

Nội dung cập nhật hàng tháng
Đảm bảo phiên bản mới nhất

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Người bắt đầu với công việc Quản lý Dự án hoặc bắt đầu Khởi nghiệp, Kinh doanh
Người chưa biết lên kế hoạch tài chính và đánh giá tài chính Dự án
Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý không có xuất phát điểm về tài chính
Người muốn tìm hiểu về Thẩm định Dự án, Đánh giá Rủi ro Dự án
Khóa học này dành cho
Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Nắm được Tổng quan cũng như cách thức triển khai chi tiết cách Thẩm định một dự án
Biết cách lập Báo cáo Dòng tiền của một dự án
Biết cách đánh giá một dự án với các chỉ tiêu như NPV, IRR
Biết cách xác định Điểm hòa vốn, Điểm tối ưu
Biết cách đánh giá rủi ro của một dự án
Hướng dẫn thực hành trên file Excel

Nội dung khóa học

1

Phần 1: Tổng quan về Thẩm định dự án. Xây dựng Báo cáo Ngân lưu

5 bài học thử
2

Phần 2: Đánh giá Dự án đầu tư qua chỉ số

1 bài học thử
3

Phần 3: Xác định điểm tối ưu. Đánh giá rủi ro

Đánh giá mới nhất từ học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Đỗ Đức Thịnh
Đỗ Đức Thịnh 12 Aug 2022
Đỗ Đức Thịnh
Đỗ Đức Thịnh 12 Aug 2022
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 12 Aug 2022

Bạn xem trong video mình có hướng dẫn chi tiết cách triển khai nhé. Riêng phần chạy giả lập thì  bạn nhớ mở package simulation mình gửi kèm để nó add on vào excel nhé

Văn Toán
Văn Toán 05 Jul 2022

Chào cô giáo, khi tôi mở lên lại bị đổi font chữ, không đọc được. Nhờ cô hướng dẫn cách mở file stimulation khi gặp phải lỗi font chữ với ạ.

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 05 Jul 2022

Chào bạn,

bạn chỉ cần mở file capital budgeting ra, rồi đồng thời mở file simulation. Khi đó trong file capital budgeting sẽ hiện lên 1 tab (trên thanh công cụ) có chữ simulation. Bạn vào tab đó để thao tác là được. Bản thân file simulation ko có nội dung bạn nhé. Nếu ko đc bạn thử đóng mở file vài lần nhé.

Văn Toán
Văn Toán 06 Jul 2022
Chào cô giáo, tôi đã làm nhiều lần, nhưng ko có tabsimulation nào hiện lên cả, chỉ mở ra file như hình trên.
{"id":113321,"crm_contact_id":142991,"name":"Fin Academy","email":"lanntm.hrc@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"5600a26b73a8cb9af12c9f492c469fba","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2020-12-07T09:35:11.000000Z","updated_at":"2022-09-30T16:09:13.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1607339937.jpg","gender":1,"birthday":"0000-00-00 00:00:00","position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguyen Thi Mai Lan","address":"","status_text":"<p class=\"MsoNormal\">S\u1ee9 m\u1ec7nh: Gi\u00fap n\u00e2ng cao\r\nkh\u1ea3 n\u0103ng qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng t\u00e0i ch\u00ednh hi\u1ec7u qu\u1ea3 cho doanh nghi\u1ec7p Vi\u1ec7t.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">\u0110\u1eb7c tr\u01b0ng c\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc\r\ntr\u00ean Fin-Academy:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Fin-Academy h\u01b0\u1edbng t\u1edbi\r\nnh\u1eefng kh\u00f3a h\u1ecdc c\u00f3 t\u00ednh th\u1ef1c ti\u1ec5n cao, gi\u00fap \u0111\u00e1p \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c nhu c\u1ea7u v\u1ec1 qu\u1ea3n\r\ntr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh trong doanh nghi\u1ec7p.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc \u0111\u01b0\u1ee3c\r\nthi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00e1c Case study c\u1ee5 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi h\u1ecdc hi\u1ec3u v\u00e0 c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng \u1ee9ng d\u1ee5ng\r\nki\u1ebfn th\u1ee9c nhanh ch\u00f3ng.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- C\u00f4ng c\u1ee5 Excel \u0111\u01b0\u1ee3c \u1ee9ng\r\nd\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a vi\u1ec7c ra quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh trong qu\u1ea3n tr\u1ecb t\u00e0i ch\u00ednh.<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">C\u00e1c kh\u00f3a h\u1ecdc:<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Ph\u00e2n t\u00edch B\u00e1o c\u00e1o\r\nt\u00e0i ch\u00ednh<o:p><\/o:p><\/p><p class=\"MsoNormal\">- Qu\u1ea3n tr\u1ecb Chi ph\u00ed<o:p><\/o:p><\/p><p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n<\/p><p class=\"MsoNormal\">- Th\u1ea9m \u0111\u1ecbnh D\u1ef1 \u00e1n \u0110\u1ea7u\r\nt\u01b0<\/p><p class=\"MsoNormal\"><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0911211858","become_teacher":0,"primary_wallet":5094901,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114479087589396818584","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":340,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"CafeFin","contract_number":"NI","contract_date":"2020-11-12T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Mai Lan","contract_address":"P14B1, chung c\u01b0 Sunsquare, 21 L\u00ea \u0110\u1ee9c Th\u1ecd, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"00070384001","contract_bank":"TPBank","source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1607339937.jpg","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/113321-fin-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":113321,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","updated_at":"2017-04-18T17:16:57.000000Z","pivot":{"user_id":113321,"role_id":4}}]}
Fin Academy [Giảng viên] 06 Jul 2022

Bạn mở 1 file excel khác, rồi mở file simulation đó. Sau đó bạn tắt hết các files excel đi. Rồi mở lại 1 file excel mới. Thì ở file mới sẽ hiện lên như hình bên dưới. Bạn có thể sử dụng tab đó để chạy simulation. Còn nếu vẫn không được thì khả năng máy tính hoặc excel của bạn đang chặn macros. Bạn cần xem lại phần setting trong máy của bạn nhé.


Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Phương Thảo 23 Jun 2022
Cô giáo cho em hỏi là tính ncf gián tiếp của dự án = ncf từ sxkd+ncf từ đầu tư+ncf từ tài trợ.
1. ncf từ tài trợ là từ đi vay nợ hay vốn csh ạ?
2. Cô giáo nói theo TIP thì ncf dự án=ncf từ sxkd+ncf từ đầu tư. Nhưng sao cô giáo ghi là ncf dự án-TIP=ncf từ sxkd+ncf từ đầu tư ạ?
Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 23 Jun 2022

1. Bạn xem lại slide ngay sau công thức nhé, mình có giải thích từng loại dòng tiền trong đó ncf tài trợ là từ hđ vay vốn.

2. Ncf-TIP là ncf theo TIP. Dấu “-“ không phải là dấu trừ đâu bạn ạ

Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Phương Thảo 24 Jun 2022

em cảm ơn Cô ạ

Bùi Thị Phương Thảo
Bùi Thị Phương Thảo 23 Jun 2022

Cô giáo cho em hỏi là trong công thức ngân lưu từ hđ đầu tư thì có ghi âm cho thời kỳ t=0 và dương cho thời kỳ cuối t=n+1. Vậy trong kỳ thì có phát sinh đầu tư thêm có ghi âm hoặc dương không ạ?

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 23 Jun 2022

Chào bạn, nếu trong kỳ có phát sinh đầu tư thêm thì bạn trừ khoản đầu tư vào dòng tiền hoạt động của năm đó. Nếu khoản đầu tư lớn hơn dòng tiền của năm thì mình ghi âm bình thường nhé

Ha Huong
Ha Huong 17 Jun 2022

Cô ơi mình đang cần lập 1 dự án dòng tiền về Nhà Máy sản xuất . Cô có 1 dòng tiền mẫu nào về hình thức này không ạ ? 

Nếu có cô cho mình xin qua mail : hahuong1991bg@gmail.com

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 19 Jun 2022

Chào bạn, về cơ bản sẽ k có mô hình mẫu cho DN nào cả vì mỗi DN có nhưng dòng tiền ra vào khác nhau. Quan trọng là bạn xác định được các dòng doanh thu, chi phí, các giả định về dthu, cf trong tương lai là sẽ tự xdung được mô hình của mình ah.

Nguyễn Tiến Lâm
Nguyễn Tiến Lâm 03 Jan 2022

"Làm thế nào"

Dạ cho em hỏi suất chiết khấu ở bài nào vậy ạ

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 03 Jan 2022

Chào Lâm, bạn có thể xem trước bài 12 trong chương 3 sẽ có phần chia sẻ chi tiết về suất chiết khấu đó ạ

Nguyễn Tiến Lâm
Nguyễn Tiến Lâm 03 Jan 2022

Dạ, em cảm ơn ạ

{"id":227389,"crm_contact_id":394870,"name":"Ha Huong","email":"hahuong1991bg@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-06-08 12:03:57","confirmation_code":"1869259514442139a6ab0e4aad6d0e1a","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-06-06T15:50:59.000000Z","updated_at":"2022-07-12T02:44:53.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":61850,"google_id":"107217865824724392184","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/default\/gitiho\/avatar_random\/men\/man.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/227389-ha-huong","business_employers":[],"vip_account":null}
Ha Huong 10 Jun 2022

B ơi . Mình không mở được file excel simulation addin 50.

BÙI ĐÌNH QUYỀN
BÙI ĐÌNH QUYỀN 28 May 2022

Cô giáo có thể giải thích ý nghĩa công thức của NCF-TIP và NCF-EPV được không ạ? Tại sao có công thức này?

1) Ở công thức đầu tiên: Theo tôi hiểu là nếu nói về tổng vốn thì phải cộng tất cả NCF từ HĐSXKD, HĐ đầu tư, và cả từ HĐ tài trợ  luôn chứ ạ.
2) Ở công thức Quan điểm tổng vốn, thì phải trừ (-) đi các khoản trả nợ chứ ạ.

Công thức ở đây khó hiểu quá, 

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 28 May 2022

Chào bạn, mình trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Quan điểm tổng vốn tức là đứng từ góc độ người góp vốn bao gồm cả vốn csh và vốn vay. Như vậy dòng tiền cần quan tâm sẽ là lợi tức từ trên các khoản đầu tư này. Vậy vốn vay (hay dòng tiền từ hđ tài trợ) k được tính vào dòng tiền này mà tính vào phần vốn ban đầu.

2. Tương tự câu 1, ở quan điểm tổng vốn thì dòng trả nợ tính là thay đổi vốn nên sẽ không tính vào dòng tiền hàng năm bạn nhé. Chỉ có ở quan điểm vốn csh thì mới cần quan tâm tới hđ vay nợ/tài trợ trong dòng tiền. Vì khi đó chúng ta tính tất cả dòng lợi tức chỉ đối với vốn csh thôi.

Phạm Trung Tình 
Phạm Trung Tình  01 May 2022

Chào cô giáo, nhờ cô hướng dẫn lại cách sử dụng file simulation addin 50. Tôi không mở được trên máy

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 03 May 2022

Chào anh, anh có thế mở file excel trước, sau đó mình mở file simulation. Máy có thể nhận nhầm file này là virus nhưng mình cứ đồng ý mở thôi ạ. Sau đó anh sẽ thấy có 1 tab simulation hiện trên thanh công cụ của file excel. Vậy là mình dùng bình thường thôi ạ!

Van
Van 21 Mar 2022

NPV = PV NCF - Vốn đầu tư

Hay dòng tiền hiện tại thuần của dự án = Dòng tiền đầu tư của năm 0 + dòng tiền dương của các năm tiếp theo

Trường hợp: các năm tiếp theo dòng tiền vẫn âm thì làm thế nào?

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 21 Mar 2022

Nếu dự án đầu tư mà tất cả các năm dòng tiền đều âm thì mình k nên đầu tư nữa bạn ạ. Còn nếu có vài dòng âm và vài dòng dương thì mình cứ chiết khấu về hiện tại như thường. Dòng âm mình trừ đi, dòng dương mình cộng lại là đc bạn ạ

Van
Van 22 Mar 2022

Em cảm ơn ạ

Van
Van 21 Mar 2022

Mình muốn xin file thực hành: Lập báo cáo ngân lưu dự án trường mầm non

Fin Academy
Fin Academy [Giảng viên] 21 Mar 2022

Bạn vui lòng quay trở lại bài số 1, trong đó đã có file excel thực hành đó bạn ạ

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Fin Academy
Giảng viên
Fin Academy

Khóa học: 2    |    Học viên: 1,333
4.7 (15 đánh giá)

Sứ mệnh: Giúp nâng cao khả năng quản trị tài chính và sử dụng tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp Việt.

Đặc trưng các khóa học trên Fin-Academy:

- Fin-Academy hướng tới những khóa học có tính thực tiễn cao, giúp đáp ứng ngay lập tức nhu cầu về quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

- Các khóa học được thiết kế với các Case study cụ thể giúp người học hiểu và có khả năng ứng dụng kiến thức nhanh chóng.

- Công cụ Excel được ứng dụng để tối ưu hóa việc ra quyết định trong quản trị tài chính.

Các khóa học:

- Phân tích Báo cáo tài chính

- Quản trị Chi phí

- Thẩm định Dự án Đầu tư


Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 37%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

499,000đ

799,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.
Đăng ký cho tổ chức Đăng ký cho tổ chức

Gitiho For Leading Business - Giải pháp
chuyển đổi số Đào tạo nội bộ dành cho
Doanh nghiệp

Sẵn sàng nền tảng và nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng ngay
vào doanh nghiệp chỉ với một click.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

50+ doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội