Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Không giới hạn đối tượng

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản
Kỹ năng soạn thảo văn bản
Kỹ năng Word, Excel trong công việc
Nắm được kiến thức và phương pháp làm việc
Xây dựng bộ công cụ quản lý công việc trên Excel

Nội dung khóa học

1

Thông tin chung về khóa học

Tài liệu sử dụng trong khóa học
2

Phần 1: Những kỹ năng tin học văn phòng căn bản

Bài 1: Tìm hiểu về văn hóa Email trong công ty
03:18
Bài 2: Kỹ năng soạn thảo Email chuyên nghiệp - Phần 1
05:31
Bài 3: Kỹ năng soạn thảo Email chuyên nghiệp - Phần 2
08:07
Bài 4: Chuyển các dạng File Word, Excel, Power Point sang dạng PDF
02:48
Bài 5: Gộp và tách trang trong file PDF
03:00
Bài 6: Thiết lập và kết nối máy in
02:48
Bài 7: Thiết lập in trong Microsoft Word, Excel
08:09
Bài 8: Chuyển đổi font chữ bằng công cụ Unikey
03:37
Bài 9: Quản lý thông tin tài khoản trên trình duyệt Web
07:22
Bài 10: Quản lý thanh Bookmark trên trình duyệt Web
04:31
Bài 11: Tạo link và rút gọn link chia sẻ trên mạng
03:10
Bài 12: Giới thiệu về công cụ Google Drive làm việc tin học văn phòng online
05:39
3

Phần 2: Quy tắc trình bày và soạn thảo các loại văn bản theo tiêu chuẩn

Bài 01: Quy tắc trình bày văn bản, công văn giấy tờ trong doanh nghiệp, cơ quan hành chính
18:31
Bài 02: Cách trình bày các thành phần văn bản trong Microsoft Word - Phần 1
16:17
Bài 03: Cách trình bày các thành phần văn bản trong Microsoft Word - Phần 2
10:08
Bài 04: Thiết lập căn lề tiêu chuẩn cho văn bản trước khi in
02:43
Bài 05: Yêu cầu về thể thức, chức vụ của người ký văn bản
05:19
Bài 06: Cách soạn thảo Thông báo trên Microsoft Word
05:20
Bài 07: Kỹ năng soạn thảo Công văn trên Microsoft Word
05:30
Bài 08: Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng kinh tế - Phần 1
07:39
Bài 09: Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng kinh tế - Phần 2
23:13
Bài 10: Kỹ năng soạn thảo Hợp đồng lao động trên Microsoft Word
07:45
Bài 11: Kỹ năng tra cứu thông tin các văn bản pháp luật
02:56
_Cập nhật: Các mẫu văn bản hành chính, nhân sự thường sử dụng - 07/06/2018
4

Phần 3: Xây dựng chương trình quản lý các loại công văn, giấy tờ trên Excel

Giới thiệu về mục tiêu và phương pháp học
01:04
Bài 01: Sơ đồ và quy trình quản lý công văn đến
03:24
Bài 02: Sơ đồ và quy trình quản lý công văn đi
03:21
Bài 03: Cấu trúc sổ quản lý công văn đi
07:14
Bài 04: Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu trong sổ quản lý công văn đi: Dạng ngày tháng
04:50
Bài 05: Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu trong sổ quản lý công văn đi: Dạng số
02:48
Bài 06: Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu trong sổ quản lý công văn đi: Danh sách chọn
13:18
Bài 07: Tổng kết việc thiết lập điều kiện nhập dữ liệu
03:12
Bài 08: Nhập mẫu nội dung vào sổ quản lý công văn đi
07:40
Bài 09: Tạo liên kết để mở file chứa tài liệu gốc
03:40
Bài 10: Xây dựng công thức tạo mã văn thư
10:23
Bài 11: Sắp xếp nội dung theo thời gian để quản lý công văn đi
03:12
Bài 12: Quản lý dữ liệu trong sổ quản lý công văn đi khi thực hiện sửa / xóa nội dung
04:14
Bài 13: Xây dựng cấu trúc sổ quản lý công văn đến
06:11
Bài 14: Nhập mẫu nội dung vào sổ quản lý công văn đến
04:56
Bài 15: Thiết lập tình trạng xử lý công văn đến
05:00
Bài 16 : Công thức tạo mã văn thư trong sổ quản lý công văn đến
03:46
Bài 17: Tự động cảnh báo tình trạng xử lý công văn đến với Conditional Formatting
08:39
5

Phần 4: Xây dựng chương trình quản lý cấp phát đồ dùng, văn phòng phẩm trên Excel

Giới thiệu về mục tiêu và phương pháp học
00:49
Bài 01: Sơ đồ và quy trình quản lý cấp phát đồ dùng, văn phòng phẩm
07:21
Bài 02: Tạo danh mục các đối tượng cần quản lý
15:10
Bài 03: Đặt tên động cho các danh mục với hàm OFFSET
09:33
Bài 04: Xây dựng bố cục Bảng kê Nhập đồ dùng, văn phòng phẩm
06:14
Bài 05: Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu trong Bảng kê Nhập
19:18
Bài 06: Cách nhập dữ liệu vào Bảng kê Nhập
05:57
Bài 07: Xây dựng bố cục Bảng kê Xuất
06:07
Bài 08: Cách nhập dữ liệu vào Bảng kê Xuất
08:44
Bài 09: Lập bảng kê báo hỏng, sử dụng hết ở bộ phận sử dụng
05:41
Bài 10: Lập báo cáo TỔNG HỢP Nhập-Xuất-Tồn đồ dùng, văn phòng phẩm
18:51
Bài 11: Sử dụng tên trong công thức ở báo cáo tổng hợp NXT
09:53
Bài 12: Lập báo cáo tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn tại bộ phận sử dụng
15:05
Bài 13: Lập báo cáo CHI TIẾT Nhập-Xuất-Tồn đồ dùng, văn phòng phẩm
23:01
Bài 14: Lập báo cáo chi phí văn phòng phẩm theo các tháng trong năm
20:35
6

Phần 5: Xây dựng chương trình quản lý nhân sự trên Excel

Giới thiệu về mục tiêu và phương pháp học
00:34
Bài 01: Sơ đồ và quy trình quản lý thông tin nhân sự, hợp đồng lao động
02:21
Bài 02: Tạo mẫu hợp đồng lao động trên Excel
19:16
Bài 03: Tạo bảng danh sách nhân viên
08:11
Bài 04: Hướng dẫn nhập dữ liệu vào bảng danh sách nhân viên
09:14
Bài 05: Xây dựng công thức lấy dữ liệu từ DS nhân viên vào HĐLĐ - Phần 1
08:20
Bài 06: Xây dựng công thức lấy dữ liệu từ DS nhân viên vào HĐLĐ - Phần 2
06:33
Bài 07: Thiết lập in hợp đồng lao động
05:09
Bài 08: Lập bảng quản lý quá trình làm việc
07:37
Bài 09: Quản lý DSNV với các thao tác Sửa, Xóa, Sắp xếp nội dung
04:49
Bài 10: Tự động thông báo tình trạng làm việc, tình trạng hợp đồng trong DSNV
12:18
Bài 11: Lập báo cáo chi tiết thông tin nhân sự
18:09
7

Phần 5 (2): Theo dõi nghỉ phép năm của nhân viên

Bài 01: Cách tính số tháng làm việc (tháng thâm niên)
07:04
Bài 02: Cách xác định số ngày nghỉ phép năm dựa vào quy định về ngày nghỉ phép
06:04
Bài 03: Cách theo dõi số ngày nghỉ phép đã sử dụng và số ngày phép còn lại trong năm
07:51
8

Phần 6: Xây dựng bảng chấm công trên Excel

Bài 01: Sơ đồ và quy trình chấm công, tính lương
02:30
Bài 02: Lập cấu trúc bảng chấm công trên Excel
08:13
Bài 03: Xác định ngày trong tháng, thứ trong tuần trong BCC
13:43
Bài 04: Tự động phân biệt ngày thường, ngày lễ, ngày chủ nhật trên BCC
09:51
Bài 05: Xây dựng công thức tính tổng số công trong bảng chấm công
07:02
Bài 06: Phân biệt các công làm việc ngày thường, ngày CN, ngày lễ
10:31
Bài 07: Cách lưu bảng chấm công cho 12 tháng
11:41
Bài 08: Thiết lập in bảng chấm công
01:42
9

Phần 7: Tìm hiểu về Thuế Thu nhập cá nhân (Giảng viên: Nông Thị Huệ)

Tài liệu kèm theo bài học
Bài 1: Khái niệm về tiền lương và các khoản trích theo lương
02:44
Bài 2: Tìm hiểu khái niệm chung về thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
03:22
Bài 3: Tìm hiểu về biểu thuế suất thuế TNCN
04:25
Bài 4: Đối tượng tính thuế và thời điểm xác định thuế TNCN
03:19
Bài 5: Các khoản giảm trừ và miễn thuế TNCN
06:06
10

Phần 8: Tìm hiểu về Bảo hiểm cho người lao động (Giảng viên: Nông Thị Huệ)

Tài liệu kèm theo bài học
Bài 01: Đối tượng tham gia BHXH
05:08
Bài 02: Mức tiền lương đóng bảo hiểm
04:09
Bài 03: Mức đóng, tỷ lệ đóng bảo hiểm
05:30
Bài 04: Tăng các khoản mục lương đóng BHXH
06:33
Bài 05: Thời hạn đóng tiền bảo hiểm
03:22
Bài 06: Tìm hiểu một số quy định khác trong luật BHXH
12:54
Cập nhật (15/8/2019): Những thay đổi về quy định tính BHXH năm 2019
11

Phần 9: Cách xây dựng 1 bảng lương chuẩn - Xử lý bảo hiểm và thuế TNCN (Giảng viên: Nông Thị Huệ)

Bài 01: Xác định cấu trúc tiền lương theo luật áp dụng từ 2018
04:29
Bài 02: Xác định bảng lương, xác định lương cơ bản trên bảng lương
04:49
Bài 03: Xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp trên bảng lương
17:13
Bài 04: Xác định thu nhập khác và tổng thu nhập trên bảng lương
04:40
Bài 05: Xác định các khoản giảm trừ và thu nhập tính thuế TNCN trên bảng lương
07:39
Bài 06: Xác định các khoản giảm trừ, tính thuế TNCN và hoàn thiện bảng lương
08:51
Tải file mẫu bảng lương chuẩn - xử lý BHXH và TNCN
12

Phần 10: Tìm hiểu về phương pháp trả lương GROSS và NET

Cách lập bảng chuyển đổi lương GROSS-NET trên Excel

Phản hồi về khóa học

Nguyễn Thị Kim Thoa
09:11 15/11/2019
Khóa học rất tốt, cảm ơn các thầy cô nhiều.
Doãn Thu Hoài
09:11 12/11/2019
rát hài lòng
Nguyễn Thị Hương Giang
13:11 09/11/2019
Cho mình hỏi 1 chút ví dụ nhận viên bên mình làm việc từ 15/09 mà đến tận 8/10 mới làm hợp đồng mình để hiệu lực của hợp thực hiện 15/09 có hợp lý k
Nguyễn Thị Yến Như
14:11 08/11/2019
có những bài học gần cuối của khóa HCNC hơi sơ sài so với kì vọng.
Trần Minh Trâm
09:11 04/11/2019
nội dung bài giảng dễ hiểu/ chất lượng hình ảnh rất rõ nét. thầy giảng rất thú vị, nhiều kỹ năng rất bổ ích
Đặng Hữu Vinh
10:11 02/11/2019
hay
Đặng Quốc Nhân
18:11 01/11/2019
ổn
Tô Thị Thảo
14:10 30/10/2019
Rất hay và dễ hiểu lên học

Thảo luận mới nhất khoá học

Trần Thu Hồng 13 Oct 2020

Em đã hoàn thành xong khóa học nhưng hệ thốn lại báo là 98%, vậy phải làm sao để hoàn thành 100% để có bằng Thầy ơi.

Nguyễn Thị Vân Anh 25 Nov 2020

mình cũng cùng câu hỏi. hoàn thành xong khóa học nhưng chỉ đc có 98% và ko biết phải như nào mới có giấy chứng nhận

Dương Hồng Phượng 17 Nov 2020

Thầy giải thích hàm offset giùm em, tks thầy

Gitiho [Giảng viên] 18 Nov 2020

Bạn tìm hiểu về hàm OFFSET trong bài viết này nhé:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-cac...

bài viết này hướng dẫn rất kỹ về hàm offset.

Nguyen Thuy Luong 14 Nov 2020

Thưa thầy làm thế nào set up vào cột giới tính Nam hay nữ để chọn ạ?

Nguyen Thuy Luong 14 Nov 2020

EM đã xem lại và hiểu rồi nhé

mơ phan 03 Nov 2020

Em ấn chữ no border mà k mất cột hả thầy

Gitiho [Giảng viên] 04 Nov 2020

bạn bôi đen các ô trước, sau đó mới chọn thao tác định dạng No border

mơ phan 04 Nov 2020

Dạ cám ơn thầy 

Nguyễn Thị Nhung 02 Aug 2020
Thầy, cô ơi cho em hỏi làm cách nào để tổng hợp đc dữ liệu ở nhiều sheet khác nhau có cấu trúc khác nhau Thành 1 sheet tổng ah!
Gitiho [Giảng viên] 03 Aug 2020
nếu các sheet khác nhau về cấu trúc thì sẽ không tổng hợp tự động được mà phải dùng công thức hoặc copy paste thủ công.
Bạn có thể gửi kèm file để được hỗ trợ chi tiết hơn, vì tùy tình huống cụ thể sẽ có cách làm khác nhau.
Nguyễn thị phương Dung 07 Jun 2018
Nhờ thầy cô gửi file lương theo bài giảng qua mail info@isol.com.vn giúp.
Xin cám ơn
Gitiho [Giảng viên] 07 Jun 2018
Mẫu file này sẽ gửi trên nhóm học tập trong facebook nhé. Bạn vào đó tải về
Gitiho [Giảng viên] 07 Jun 2018
Nội dung file bảng lương chuẩn trên excel đã cập nhật ngay trong khóa học (chương 9) bạn tai về nhé.
Nguyễn Thị Thu Thủy 06 Jul 2020
sao e ko dược vào nhóm trên face book ạ. e muốn tải file fair làm sao
Võ thị tường vân 10 Jun 2018
Em có một thắc mắc mong thầy và các bạn hỗ trợ ạ. Làm thế nào để nén nhiều file khi gửi email để tránh thất lạc file?
Gitiho [Giảng viên] 10 Jun 2018
Bạn cài phần mềm winrar, sau đó đưa các file cần gửi vào chung 1 thư mục, nén thư mục đó lại. Sau đó gửi file nén. Phần mềm winrar rất phổ biến và cho phép nén file, đặt mật khẩu file nén, giải nén...
Nguyễn Thị Thu Thủy 28 Jun 2020
sao e ko tạo chữ ký trên gmail dc
Gitiho [Giảng viên] 29 Jun 2020
Trong gmail có mục thiết lập chữ ký mà bạn. Bạn có thể mở trình duyệt chrome, vào email, chú ý biểu tượng Setting (hình bánh răng) ở góc trên bên phải của màn hình, bấm vào đó rồi chọn See all setting, lăn chuột xuống dưới tìm phần Signature (chữ ký)
Lê Thị Hà 10 Jun 2020
Em thấy mức đóng thuế TNCN chưa được cập nhật phải không ah theo nghị quyết 954/2020 mức giảm trừ đối với người nộp thuế là: 11tr còn người phụ thuộc là :4.4 tr
Gitiho [Giảng viên] 12 Jun 2020
đúng rồi bạn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
Nguyễn Anh Tuấn 30 May 2020
Làm thế nào mình kiểm tra ký tự đầu tiên của 1 chuỗi có phải là dạng số không?
Gitiho [Giảng viên] 01 Jun 2020
việc kiểm tra này là kiểm tra dữ liệu trong 1 ô (toàn bộ chuỗi ký tự trong 1 ô), không phải kiểm tra 1 vài ký tự trong 1 chuỗi bạn nhé.
Khi kiểm tra thì dùng hàm IsNumber để kiểm tra, nếu kết quả ra TRUE thì đúng là ô đó chứa dữ liệu kiểu số.
Võ Thị Yến Phương 17 May 2020
Bài này bị gián đoạn khá nhiều, thiếu chuyên nghiệp, hy vọng những bài sau ok hơn.
Gitiho [Giảng viên] 18 May 2020
Cảm ơn bạn đã góp ý. Hệ thống xin ghi nhận và sẽ có những cải tiến để nâng cao chất lượng các bài giảng hơn.
Võ Thị Yến Phương 19 May 2020
Những bài sau em thấy tốt hơn nhé thầy. Chúc thầy càng ngày có những bài giảng thật bổ ích^^

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Giảng viên
Gitiho
Chuyên gia excel

Giảng viên: Dương Mạnh Quân

- Nơi công tác hiện tại: Chuyên gia giáo dục tại Gitiho.com

- Từng làm kế toán quản trị tại công ty TNHH DTK'Vina, trực thuộc tập đoàn DEAHO, Hàn Quốc.

- Hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc với excel trong lĩnh vực kế toán, tài chính

- Xây dựng nhiều phần mềm excel trong các lĩnh vực: Kế toán kho, kế toán công nợ, kế toán tiền lương... trong nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau.

- Xây dựng phần mềm excel trong lĩnh vực tài chính: lập phương án kinh doanh, quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp...

- Tư vấn giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý doanh nghiệp, áp dụng phần mềm excel nâng cao hiệu suất làm việc.


Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 44%

499,000đ

900,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Top tập đoàn có nhân sự lựa chọn Gitiho.com

Truyền thông nói về chúng tôi

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội