Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Những người làm việc trong các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản lý, Sale, Ngân hàng, Marketing, Quản lý dự án ...
Những người muốn bổ sung kỹ năng về Phân tích dữ liệu trong Doanh nghiệp.
Những người muốn trở thành chuyên gia về sử dụng Excel, bên cạnh các kỹ năng như VBA, PivotTable.

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm hàng giờ làm việc với việc nâng cấp kỹ năng Excel.
Phát triển bộ kỹ năng về Phân tích dữ liệu.
Trọn bộ Video khóa học trong 08 chương giúp bạn thành thạo Power Pivot, Power Query.
Nhiều tài liệu download và hướng dẫn bổ sung.
Bộ kiến thức được cập nhật liên tục kiến thức mới hàng tháng.

Nội dung khóa học

1

Mở đầu - Cài đặt và Sử dụng PowerPivot Cơ bản

2

Import/Load Data trong PowerPivot

3

Tạo Relationship. Sử dụng PivotTable và Slicer trong PowerPivot

4

Sử dụng DAX trong PowerPivot

2 bài học thử
5

Thực hành sử dụng Measure và Caculated Column hữu ích PowerPivot

1 bài học thử
6

Giới thiệu về PowerQuery

2 bài học thử
7

PowerQuery Pro

8

Dự án cuối khóa

Phản hồi mới nhất của học viên

Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn
Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu
Cấu trúc khoá học khá trực quan, có tính thực hành. Tuy nhiên, có thể xây dựng các dự án trong từng lĩnh vực như tài chính, kỹ thuật… để xây dựng các ví dụ tổng quát làm mẫu cho người học đưa vào thực tiễn của mình. Ngoài ra, khoá học nên đưa phần visual vào đề hỗ trợ về trình bầy kết quả như sử dụng power bi hoặc thêm cách lấy dữ liệu từ web sử dụng power query để khai thác hết tính năng. Thêm nữa, khi giới thiệu về data model thì cần có sự so sánh với SqL về khả năng khai thác query vì đều liên quan đến relation data.
Nguyễn Tuấn Cường
Nguyễn Tuấn Cường
Power Pivot, Power Query - Biến Excel thành công cụ Phân tích dữ liệu chuyên sâu
Mình đánh giá 1 sao vì mình phản ánh nội dung khóa học bị trùng mà đã 5 tháng ko giải quyết triệt để. Đăng trên facebook thì Admin nói sẽ giải quyết, gửi mail trực tiếp cho anh Bách thì cũng phản hồi là sẽ giải quyết, nhưng tới nay 5 tháng rồi...

Thảo luận mới nhất khoá học

Bích Ngân
Bích Ngân 14 Jan 2022

Trong video thầy chưa có VD về Running total, Vậy thầy có thể có 1 VD cụ thể về ứng dụng của các hàm này được không ạ?

Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 19 Jan 2022

Về tính toán kiểu Running Total này thì DAX phổ biến hay dùng là Datesinperiod chẳng hạn - hàm này thường dùng để tính toán trong 1 khoảng thời gian, bạn thử tham khảo bài viết này:  https://dax.guide/datesinp

Ví dụ: ta có bảng dữ liệu sale từ 1/1/2021 -> Hiện tại, ta muốn tính toán giá trị bán hàng trong 7 ngày gần nhất, 1 tháng gần nhất, 1 năm gần nhất ta hay dùng DATESINPERIOD(Bảng, Max(Date),-7,Day) hoặc DATESINPERIOD(Bảng, Max(Date),-1,Month) hoặc DATESINPERIOD(Bảng, Max(Date),-1,Year) ...

Bích Ngân
Bích Ngân 17 Jan 2022

file không giải nén được thầy ạ. làm sao lấy được file giờ thầy?G-Learning
G-Learning [Chuyên gia] 17 Jan 2022

Bạn có thể tải phần mềm giải nén Bandizip hoặc winrar (winrar bản mới nhất) là giải nén được.

Dương Tuấn Sơn
Dương Tuấn Sơn 15 Jan 2022
cho mình hỏi chút cách cài đặt power pivot trên office 365 với. 
Dương Tuấn Sơn
Dương Tuấn Sơn 15 Jan 2022

Tôi đang dùng bản ofice 365 for student 

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 17 Jan 2022

Chào bạn bạn mở ra như sau nhé

Bạn tích vào phần mình muốn mở nhé.

Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn 11 Jan 2022

máy của tôi không hiển thị tùy chọn Combine, load, transform?Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn 11 Jan 2022Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 11 Jan 2022

Bạn đang sử dụng phiên bản office nào vậy?

{"id":5020,"crm_contact_id":13418,"name":"Nguy\u1ec5n Tr\u01b0\u1eddng S\u01a1n","email":"sonnt88lh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-01-15 11:27:14","confirmation_code":"4ed4495e3a9eafb18bf7931bc60b0679","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-12-07 16:45:20","updated_at":"2022-01-09 13:16:46","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Tr\u01b0\u1eddng S\u01a1n","address":"","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":45595,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":5020,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":5020,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Trường Sơn 12 Jan 2022

tôi đang sử dụng office 2016

{"id":74845,"crm_contact_id":53166,"name":"Tu\u1ea5n Ba","email":"laptrinhcchoexcel@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"b4a1dffcd4f5224a3e4df7e7ee0541d5","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2019-10-02 09:09:45","updated_at":"2022-01-19 16:01:33","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1637917341.jpg","gender":0,"birthday":null,"position":"Ph\u00e1t tri\u1ec3n \u1ee9ng d\u1ee5ng C# cho Excel","achievement":"<p><br><\/p>","full_name":null,"address":null,"status_text":"<p>L\u00e0 T\u00e1c gi\u1ea3 c\u1ee7a Add- Ins Gitiho tools cho ph\u00e9p truy v\u1ea5n d\u1eef li\u1ec7u trong Excel v\u00e0 Access v\u00e0 tr\u1ea3 ra m\u1ed9t gi\u00e1 tr\u1ecb \u0111\u1ed9ng.<\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":1,"primary_wallet":4388121,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1137,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":4}},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":74845,"role_id":5}},{"id":9,"name":"ContentManager","created_at":"2020-08-04 11:07:52","updated_at":"2020-08-04 11:07:52","pivot":{"user_id":74845,"role_id":9}},{"id":15,"name":"GitihoHumanResources","created_at":"2021-07-30 09:30:37","updated_at":"2021-07-30 09:31:39","pivot":{"user_id":74845,"role_id":15}}]}
Tuấn Ba [Chuyên gia] 12 Jan 2022

Chào bạn bạn có thể nâng cấp phiên bản lên 2019 trở lên nhé, có thể power query trên phiên bản thấp không có tính năng đó nhé.

{"id":5020,"crm_contact_id":13418,"name":"Nguy\u1ec5n Tr\u01b0\u1eddng S\u01a1n","email":"sonnt88lh@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-01-15 11:27:14","confirmation_code":"4ed4495e3a9eafb18bf7931bc60b0679","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-12-07 16:45:20","updated_at":"2022-01-09 13:16:46","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":0,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"Nguy\u1ec5n Tr\u01b0\u1eddng S\u01a1n","address":"","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":45595,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":5020,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":5020,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Nguyễn Trường Sơn 12 Jan 2022

cảm ơn chuyên gia

Nguyễn Trường Sơn
Nguyễn Trường Sơn 11 Jan 2022

vì sao máy tôi không xuất hiện conditional columnTuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 11 Jan 2022

Chào bạn bạn đang dùng phiên bản office nào nhỉ

Nguyễn Thị Hòa
Nguyễn Thị Hòa 06 Jan 2022

Thầy giáo cho e hỏi: Khi em tổng hợp các file excel giống nhau thành 1 file tổng hợp thì bị báo lỗi này . Vậy để khắc phục lỗi này thì em cần phải làm gì ạ?

Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 06 Jan 2022

Chào bạn bạn xem đường dẫn có dấu tiếng việt không nhé.

Phạm Phú Tính
Phạm Phú Tính 23 Dec 2021
Trong group Text column của em không có tính năng extract là do phiên bản phần mềm hay là do bị ẩn chưa bật nhờ thầy chỉ giúp em
Tuấn Ba
Tuấn Ba [Chuyên gia] 24 Dec 2021

chào bạn bạn đang sử dụng phiên bản office nào nhỉ?

Phạm Phú Tính
Phạm Phú Tính 24 Dec 2021

Em dùng Office 2016 pro plus

Linh Nguyễn tuyên
Linh Nguyễn tuyên 23 Dec 2021

Xin thầy cho file pdf bài giảng trong Video để dễ dàng học như BI, cám ơn thầy nhiều.

Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 23 Dec 2021

Chào bạn, phần này ít nên mình không làm file pdf. 

Bạn có thể tham khảo Ebook do Gitiho biên soạn ở đây nhé (chi tiết theo từng phần, bộ file thực hành khác):

https://drive.google.com/file/d/1P929...


Thi Kim Ánh
Thi Kim Ánh 01 Dec 2021

Em muốn tạo Relationship cho mã tài khoản ở sheet 1 với tên khách hàng ở sheet 2 nhưng nó không lọc theo mã, nó gộp chung tất cả tên của khách hàng vào 1 mã. Thầy xem giúp em bị lỗi gì ạ

Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 03 Dec 2021

Bạn chụp giúp mình Relationship hoặc kèm file để mình xem nhé, cách kết nối thì đúng là Many-To-One từ bảng FBL5N đến bảng SDĐK rồi. Hoặc thử kéo luôn 1 trường value vào xem các giá trị không có có được bỏ đi không.

Tuy nhiên cũng đang có 1 vấn đề 2 bảng của bạn đều là bảng số liệu, nếu chỉ dùng relationship để lấy 1 trường dữ liệu từ bảng SDĐK cho lên bảng FBL5N như Tên KH, Số dư ... bạn có thể tham khảo thêm dùng Hàm LOOKUPVALUE luôn nhé (tương tự như Vlookup):Anh Vũ
Anh Vũ 25 Nov 2021
mình tổng hợp dữ liệu hằng ngày(data này có cùng trường dữ liệu và đồng nhất) nhưng gặp phải lỗi : giả sử ds khách hàng hằng ngày, có số cmnd, và hằng ngày có kh mua sp khác nhau, mình gộp doanh số bán hàng theo từng ngày, thì cùng 1 kh nhưng số cmnd của kh đó bị cộng dồn thêm ( 1 khách hàng mua nhiều sp trong ngày).
Nimbus Academy
Nimbus Academy [Giảng viên] 26 Nov 2021

Vì số CMND nó cũng là dạng số, nên nó bị cộng khi bạn tổng hợp đó bạn, có 1 cách xử lý - là bạn có thể dùng AVERAGE thay vì SUM khi tổng hợp bạn nhé (vì số CMND mỗi lần là như nhau nên AVERAGE chính là nó luôn)

Anh Vũ
Anh Vũ 26 Nov 2021
có thể hướng dẫn mình chi tiết thêm được ko, thao tác sài hàm đó như nào

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nimbus Academy
Giảng viên
Nimbus Academy
Trung tâm Đào tạo
Khóa học: 13    |    Học viên: 6,293
4 (62 đánh giá)

Về Nimbus Academy:

Được thành lập từ năm 2017, Nimbus Education là đơn vị đào tạo kỹ năng chuyên môn và ứng dụng Văn phòng hàng đầu. Chúng tôi đã đào tạo trên +5000 học viên, chủ yếu là các đối tượng làm việc thuộc các nhóm ngành: Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Ngân hàng - Sale - Marketing - Quản trị - Tư vấn - Thiết Kế ... Rất nhiều nhân viên của các Công ty lớn như Vingroup, Viettel, Deloitte, PwC, VNPay, Egroup, Techcombank, BIDV ... đã được chúng tôi đào tạo trong suốt những năm qua. 

Các khóa học của chúng tôi tập trung vào các chủ đề:

1) Hiệu suất văn phòng: Kỹ năng sử dụng Microsoft Excel, PowerPoint, Word và Outlook ....

2) Chứng chỉ tin học: Chứng chỉ MOS, Chứng chỉ IC3-GS4, Chứng chỉ ICDL ....

3) Phân tích dữ liệu: Phân tích Báo cáo Tài chính, Báo cáo quản trị, Data Analytics ...

Từ năm 2018-2020, chúng tôi là đối tác hàng đầu của IIG Việt Nam về đào tạo Tin học văn phòng tại Hà Nội.

Bằng cách chọn Nimbus Education, chắc chắn rằng bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ lý thuyết đến thực tế với các chuyên gia của chúng tôi, những người có niềm đam mê giảng dạy và có thể đưa bạn từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 25%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

599,000đ

799,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội