Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Những người làm việc trong các ngành: Kế toán, Tài chính, Quản lý, Sale, Ngân hàng, Marketing, Quản lý dự án ...
Những người muốn bổ sung kỹ năng về Phân tích dữ liệu trong Doanh nghiệp.
Những người muốn trở thành chuyên gia về sử dụng Excel, bên cạnh các kỹ năng như VBA, PivotTable.

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm hàng giờ làm việc với việc nâng cấp kỹ năng Excel.
Phát triển bộ kỹ năng về Phân tích dữ liệu.
Trọn bộ Video khóa học trong 08 chương giúp bạn thành thạo Power Pivot, Power Query.
Nhiều tài liệu download và hướng dẫn bổ sung.
Bộ kiến thức được cập nhật liên tục kiến thức mới hàng tháng.

Nội dung khóa học

1

Chương 1 - Mở đầu - Cài đặt và Sử dụng PowerPivot Cơ bản

1. Giới thiệu về Khóa học
08:46
2. Giới thiệu về công cụ Power Pivot
06:58
3. [Free PDF Download] Hướng dẫn dùng PowerPivot Cơ bản
4. Hướng dẫn Bật tính năng PowerPivot trong Excel
03:26
5. [File thực hành] Bộ file thực hành sử dụng trong khóa học
2

Chương 2 - Import/Load Data trong PowerPivot

6. Chèn dữ liệu từ file Excel (Excel Workbook)
08:09
7. Chèn dữ liệu từ bảng trong Excel (Excel Table, Excel Worksheet)
04:36
8. Chèn dữ liệu từ nhiều file Excel khác nhau
04:37
3

Chương 3 - Tạo Relationship. Sử dụng PivotTable và Slicer trong PowerPivot

9. Các tạo một Relationship trong PowerPivot
09:24
10. Tạo Relationship trong Diagram View
03:49
11. Có gì khác khi sử dụng Pivot Table trong PowerPivot ?
09:05
12. Slicer trong PowerPivot
07:20
4

Chương 4- Sử dụng DAX trong PowerPivot

[Free PDF Download] Hướng dẫn sử dụng DAX trong Power Pivot
13. Giới thiệu về DAX - Biểu thức phân tích trong PowerPivot
04:59
14. Hiểu chi tiết về DAX - Phân biệt Measures và Caculated Columns
10:36
15. DAX Syntax
16. Sử dụng DAX - Nhóm hàm về Date and Time
11:39
17. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Logic
10:07
18. Sử dụng DAX - Hàm RELATED
04:33
19. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Math
12:25
20. Sử dụng DAX - Hàm CACULATE
06:56
21. Sử dụng DAX - Hàm FILTER
04:28
22. Sử dụng DAX - Hàm ALL
08:47
23. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Time Intelligence
18:05
24. Sử dụng DAX - Nhóm hàm Text
05:48
25. Các nguồn tham khảo khác về DAX
04:05
5

Chương 5: Thực hành sử dụng Measure và Caculated Column hữu ích PowerPivot

26. Tổng quan về project thực hành
[File câu hỏi Case Study] Sử dụng DAX để phân tích các chỉ số từ dữ liệu Excel
[File data Thực hành] Sử dụng DAX để phân tích các chỉ số từ dữ liệu Excel
27. [Practice1] - Import dữ liệu, tạo Data Model
08:15
28. [Practice2] - Sử dụng Related, SumX tính toán các chỉ số
13:09
29. [Practice3] - Sử dụng DISTICNTCOUNT tính chỉ số trung bình theo sản phẩm, khách hàng
05:00
30. [Practice4] - Tạo Measure mới từ các Measure có sẵn
06:26
31. [Practice5] - Xử lý các trường dữ liệu Date tính tuổi, ứng dụng phân tích theo độ tuổi
07:04
32. [Practice6] - Sử dụng CACULATE + ALL, tính tỷ trọng sản phẩm
07:13
33. [Practice7] - Sử dụng CACULATE + FILTER
07:44
34. Thực hành - Sử dụng Time Intelligence
35. Tips: Cách tạo và sử dụng Hierarchy
08:05
6

Chương 6 - Giới thiệu về PowerQuery

[Free PDF Download] Sử dụng Power Query Cơ bản
36. Giới thiệu về PowerQuery
37. Tổng quan về Power Query Editor Ribbon
05:44
38. Thao tác chỉnh sửa bảng cơ bản trong Power Query
09:23
39. Nhóm chức năng với Text Fields
13:06
40. Nhóm chức năng với Number Fields
08:15
41. Nhóm chức năng với Date and Time Fields
10:02
42. Lấy dữ liệu từ Folder
09:12
43. Tính năng Group By
05:54
44. Tính năng Conditional Column
06:24
7

Chương 7 - PowerQuery Pro

45. Sort and Filter
08:48
46. Merge - Join
18:30
47. Pivot and Unpivot
11:02
48. Auto Cleanup Process
12:11
49. Clean Report đơn giản tới Pivot Table
08:09
50. M language
51. M Function
8

Chương 8 - Dự án cuối khóa

Thảo luận mới nhất khoá học

Trần Mạnh 09 Nov 2020

Chào Thầy

Khi mình tạo xong Data Model, cũng như chuẩn bị tạo report
thông qua (power/) pivot table .

Do đặc thù của mỗi report được làm khác nhau , và gửi báo
vào các định kỳ khác nhau ( hoặc và gửi tới các bộ phận khác nhau), chẳng hạn
như cùng 1 data mode mà có 3 loại Report như sau :

1)    
Báo cáo hàng ngày

2)    
Báo cáo theo tuần

3)    
Báo cáo theo tháng.

Hỏi : Học viên không sử dụng Pivot table gốc, mà là nhân bản
lên 3 file báo cáo khác nhau ( như đã đề cập) bằng cách copy Pivot table gốc
thành 3 Pivot table cho 3 file trên.

Theo cách suy nghĩ của HV : Người đọc báo cáo sẽ không phải
nhận Full database không cần thiết , chỉ có thể làm thêm … nặng ký ( KB) mà đọc
chỉ đọc 1 Report only. Cũng có thể người làm báo cáo muốn giấu kỹ thuật hình thành
data model.

Việc làm như vậy có bị trở ngại gì về sau không ạ ? cách làm
như vậy có tối ưu hay chưa ?Cảm ơn Thầy. Xin Thầy một lời tư vấn nhé.

Nimbus Education [Giảng viên] 10 Nov 2020

Hi anh Mạnh,

Cách làm trên hiện tại bên mình cũng đang áp dụng.

- Ưu điểm: các bộ phận hoặc team nhận data thứ cấp chỉ dùng chứ ko thay đổi được data, sử dụng chủ yếu là xem Báo cáo, lấy số liệu từ báo cáo đó.

- Nhược điểm: không thể Refresh, vì datasource cho data model là file excel hoặc folder trên 1 máy tính riêng (máy của người sở hữu) nên chỉ có version gốc mới có thể Refresh data đó. Nghĩa là cần gửi lại báo cáo mới khi có thay đổi chứ ko tự động cập nhật được. Tuy nhiên đây là nhược điểm nhưng cũng là đặc điểm để đảm bảo bảo mật về Data. 

Anh Mạnh tham khảo nhé. Cảm ơn anh Mạnh!

Trần Mạnh 10 Nov 2020
Cảm ơn Thầy nhiều ạ ! Mình đang làm , chỉ máy mình refresh ( khi làm lại số liệu mới) , rồi mới gửi báo cáo - đúng ... ý đồ của mình rồi.
Trần Mạnh 26 Nov 2020

Chào Thầy, Trong Excel ( hay PBI ) Khi tạo New Query > From File > File Workbook đã xong lần đầu. Hôm sau vì lý do nào đấy xó thay đổi 1 số trường hợp như sau :

1) Thêm cột mới của Table  thì Refresh lại không sao .

2) Có thay đổi tên cột , thì báo lỗi khi Refresh, mình có thể khắc phục không ?

      2a) Học viện đã cẩn thận copy file data_raw thành data_raw2 , rồi mới thực hiện : Option and Setting > Data Source Setitng > Change Source... ; chọn File data_raw2 thay thế cho file cũ data_raw : Vẫn bị báo lỗi tên trường cũ và mới í .

Nếu không khắc phục thì tốt nhất phải làm lại mới , nhưng học viên muốn hiểu có thể khắc phục được hay không và thực hiện như thế nào ạ ?

     2b) Lỗi trên do đã lập Relationship các table rồi ( Hay phải xóa thiết lập này trước khi thay đổi source ? ) .

Cảm ơn Thầy cho vài nhận xét.

Nimbus Education [Giảng viên] 26 Nov 2020

Excel hay PBI đều dùng Power Query để truy vấn đến file dữ liệu, sử dụng M Code, là đoạn code như hình dưới: 

Anh có thể thấy trong M Code trong Formular Bar có phần Tên các trường, mình sửa tại đây bên cạnh việc mình sửa ở Data Source Setting, chọn lại đúng tên file. 

Lỗi do Query ko tìm được tên file, tên cột, thì mình thay đổi lại đúng tên file, tên cột là được nhé anh Mạnh.

Trần Mạnh 26 Nov 2020

Cảm ơn Thầy nhiều ạ, Thầy hướng dẫn rất hay và học viên sửa được 04 file, File thứ 5 phức tạp do File này có sử dụng thêm Add Column custom , conditional ,... trước đó rồi ( Hệ thống báo lỗi nhiều do HV vọc nhiều). Many thank again.

Trần Mạnh 26 Nov 2020

Chào Thầy , Hôm nay học đến bài 46 “Merge & Join” ; nhìn
màn hình thấy chức năng “Append” của Combine Queries , đang rất cần thiết để
làm báo cáo doanh thu bán hàng và doanh thu trả lại hiện đang ở 02 Table khác
nhau, cần đưa về 1 table cho tiện để sau này báo cáo sử dụng từ 1 table (*). Kết
quả không có gì khó, vì hệ thống lấy tổng số dòng bằng dòng của 2 table cộng lại
, số cột thì cột nào có tên trường trùng nhau thì dữ liệu chung cột, khác trường
thì như là cột mới. Okay.

Tuy nhiên, trong quá trình hiện , học viên có thay đổi tên
trường cho giống nhau để tiết kiệm số cột và cảm thấy cũng OK trong bài học “Append”
này, nhưng có ảnh hưởng các báo cáo khác do đã lấy chung nguồn dữ liệu thô. Và học
viên hôm nay đã có viết trường hợp hỏi Thầy lúc nãy rồi, mong Thầy tư vấn thêm ạ.

Note (*) : Thực tình , thông qua viết measure để phân biệt
doanh thu bán hàng và doanh thu hàng trả lại từ 02 table riêng biệt để đưa lên
cùng 1 cột , cùng report mới về kiểu số như doanh thu thì OK , nhưng chưa giải
quyết được chung cột ( như ngày chứng từ, số chứng từ, … tên khách, tên hàng ,…)
– Đó là lý do cần Merge/ Append.

Thầy có thể tư vấn với ngữ cảnh trên để làm trên Excel không
ạ ? Cảm ơn.

Nimbus Education [Giảng viên] 26 Nov 2020

Hi anh Mạnh, câu hỏi về thay đổi giảng viên đã trả lời bên câu hỏi kia nhé. 

Về ý thứ 2, giảng viên chưa hiểu ý anh Mạnh, anh có thể diễn giải thêm bằng hình ảnh ko ?

Đỗ Cao Cường 25 Nov 2020

Bài 35 ko có nội dung gì cả

Nimbus Education [Giảng viên] 25 Nov 2020

Hi bạn, giảng viên đã kiểm tra và link lại nội dung. Video đã có, bạn học bài nhé.

Cảm ơn bạn!

Đỗ Cao Cường 25 Nov 2020

Chào Thầy, Thầy cho e hỏi chút:

1. Em có 1 file data thô về báo cáo bán hàng với mỗi dòng là 1 sản phẩm trong 1 hóa đơn (1 hóa đơn có nhiều dòng); sđt khách hàng cũng lặp lại nhiều và ở khoảng thời gian khác nhau và sẽ phát sinh KH mới.

=> Như trong bài học thì sẽ có 1 query về DS sđt KH không bị trùng. Nhưng vs trường hợp của e thì DS đó phải đc update liên tục từ file data thô.

=> Như vậy e phải làm 1 file excel với query là data thô để pivot tạo thành 1 bảng DS KH không trùng => Sau đó query bảng đó vào file báo cáo khác ạ? Có cách nào tiện hơn không thầy

2. Em muốn chập data từ 1 file excel và file trên google sheet. Các trường thông tin thì chỉ có 2-3 trường là giống nhau còn lại không giống. Thì làm sao để gộp 2 file đó làm 1 đc ạ.

3. Em tạo query từ 1 folder thì e cũng copy 1 file excel vào thư mục đó thì sẽ được update lên query. Vậy vs những query e thêm cột, thêm công thức thì các data mới có tự thêm các cột và công thức đó ko thầy?

Nimbus Education [Giảng viên] 25 Nov 2020

Hi Cường, giảng viên trả lời các câu hỏi của bạn như sau nhé:

1. Thông thường các hệ thống sẽ có bảng KH, bạn thử tìm xem có không thì dùng được luôn. Còn TH ko có hoặc ko truy cập được, bạn chỉ có thể lấy từ 1 data thô về BC Bán hàng, thì phải xử lý như vậy, vì vấn đề là DistinctCount của Sđt cần 1 query riêng để update và khai thác.

2. Power Pivot và Power Query là công cụ trong Excel - có tính chất offline, Google Sheet lại là link online, nên ta phải tải Google Sheet về dạng file .xlsx và sử dụng trong máy tính thôi, đã có các trường giống nhau thì tạo đc relationship rồi.

3. Khi ta Refresh folder thì các query như thêm cột, hàng ... cũng sẽ được apply cho dữ liệu đã được update.

Đỗ Cao Cường 25 Nov 2020

Cảm ơn a, Em clear 1,3 rồi nhưng có phần 2 thì e thấy query được file trên google sheet. Và lấy dữ liệu tự động đc luôn (Mất 5 phút để dữ liệu lấy về được kể từ khi nhập trên file online). 

Vậy là mh có 2 file query online + query offline từ thư mục => Rồi mình dùng merge 2 query có trường thông tin không giống nhau (2-3 trường là giống) thành 1 query vẫn được đúng ko ạ?

Nimbus Education [Giảng viên] 25 Nov 2020

Được nhé Cường ơi, cứ có trường làm key là merge được thôi

Nimbus Education [Giảng viên] 25 Nov 2020
Phần Google Sheet có phải bạn dùng tính năng Publish sheet Google rồi Query From Web đúng ko bạn ?
Trần Mạnh 07 Nov 2020

Chào Thầy, Measures trong Excel (Power pivot), có thể đứng độc lập trong báo cáo (report) như là Card trong Powee BI không ?

Ví dụ : Học viên muốn hiện lên : Mesure Ngày cập nhật mới nhất  = "Data này đã được cập nhật đến ngày : " & Max(order date)

Thì Excel có thể làm như thế nào ?

Nimbus Education [Giảng viên] 09 Nov 2020

Được nhé anh Mạnh ơi, mình tạo các Pivot Table khác nhau là được, ví dụ như thế này: 

Power Pivot linh hoạt hơn Power BI khi được add-in trực tiếp vào Excel, mình sử dụng để sử dụng các tính năng Pivot Chart, link tới các cell khác ... để tạo Dashboard. Nhưng phần vẽ Chart sẽ không tiện và mạnh mẽ bằng Power BI.

Trần Mạnh 09 Nov 2020

Dạ Thầy , Okie tạo các Pivot table khác nhau - HV đã làm được như vậy sau khi vừa post đặt câu hỏi xong ạ. 

Add in ? hiện tại Excel 2016 hình như đã tích hợp tại "Get & Transform" , nhưng vẫn thấy có cái gì đó khác khác  màn hình giữa 2016 và add-in "Power pivot" .

Nimbus Education [Giảng viên] 09 Nov 2020

Get & Transform - là Power Query, nó tương đương Power Query Editor trong PBI đó anh Mạnh. Phần này anh xem Chương 6 nha. 

Còn Power Pivot là để tạo relationship, dax ... để dùng Pivot Table sau khi dữ liệu đã được làm sạch bởi Power Query.


Quy trình làm việc là: sử dụng Get & Transform (Power Query) để lấy dữ liệu, sau đó dùng Power Pivot để khai thác.

Trần Mạnh 25 Nov 2020

Chào Thầy, tình cờ phát hiện khi sửa 1 measure trong Power
Pivot Table của Excel khi đã thiết lập 02 report khác nhau (measure này dùng
chung cho 02 report), kết quả sau khi sửa chỉ có report nào vừa được cập nhất mới
thì thay đổi, còn report còn lại vẫn là công thức cũ.

Điều khác biệt muốn nói : Trong PBI thì khi thay đổi công thức của 1
measure thì tất cả các report có dùng chung measure đều được cập nhật.

Điều muốn hỏi : Nhờ Thầy xác nhận đúng hay là sai , và nhờ
Thầy giải thích thêm ? Cảm ơn Thầy ạ .

Nimbus Education [Giảng viên] 25 Nov 2020

Khi anh thay đổi Measure thì bản chất là tất cả sẽ phải thay đổi chứ không phải chỉ thay đổi mới nhất. 

Còn nếu ở các BC không có thay đổi, anh Mạnh thử vào Pivot table đó Refresh xem, nếu được nghĩa là Excel bị "bỏ quên" một số thay đổi thôi chứ nguyên tắc là sẽ phải thay đổi hết nhé anh Mạnh. 

Trong các BC của giảng viên làm thì đều tự động thay đổi hết chứ chưa gặp trường hợp nào bị ko tự động cập nhật. 

Pham Anh Tuan 17 Nov 2020

Mình đang sử dụng excel 2007-2010, vậy làm thế nào để có tính năng Pivot và Querry?? Xin chỉ dẫn cách cài đặt thêm tính năng này cho phiên bản cũ được ko??

Nimbus Education [Giảng viên] 18 Nov 2020

Với bản 2010, thì bạn cài đặt thêm Power Query tại link này nhé: https://www.microsoft.com/en-us/downl..., còn với Power Pivot thì tại link này: https://www.microsoft.com/en-us/downl...

Tuy nhiên mình nghĩ là nên nâng cấp cài lên bản Office 365 vì nhiều tính năng mới hơn. 

Bạn tham khảo nhé.

Pham Anh Tuan 18 Nov 2020

Hic, hinh nhu la khong  duoc ban oi. Excel 2007 ko cai dc. :-((

Nimbus Education [Giảng viên] 18 Nov 2020

À đúng rồi PowerPivot và Power Query chỉ áp dụng từ phiên bản 2010 trở đi, anh cài bản 2010 hoặc 365 được ko ?

Pham Anh Tuan 21 Nov 2020

Minh chua cai dc ban a. Minh dang dung 2007

Nimbus Education [Giảng viên] 21 Nov 2020
Như giảng viên đã nói ở trên, phiên bản 2007 không hỗ trợ được Power Pivot và Power Query, anh cài đặt lên Office 2010 hoặc Office 365 anh nhé, Gitiho có thể hỗ trợ anh nếu cần.
Pham Anh Tuan 21 Nov 2020

vậy có thể hỗ trợ mình được ko? Thanks Gitiho

Nimbus Education [Giảng viên] 23 Nov 2020
Hi bạn, bạn sử dụng UltraView hoặc TeamView, bạn cho mình xin ID và Pass và thời gian có thể thực hiện để đội ngũ hỗ trợ online và cài đặt trong giờ hành chính nhé
Pham Anh Tuan 23 Nov 2020

Ui, mình chỉ rảnh ngoai giờ đc thôi bạn ạ. Tầm ngoài 17h hàng ngày từ thứ 2-6 bạn ah

Nimbus Education [Giảng viên] 23 Nov 2020

Vậy anh thử cài theo các bài hướng dẫn như này trước nhé: https://quantrimang.com/cach-cai-dat-...

Do đội ngũ hỗ trợ chỉ làm việc trong giờ hành chính thôi. Cài đặt cũng khá dễ như cài một phần mềm bất kỳ thôi, nếu không cài được thì anh báo lại để đội ngũ hướng dẫn chi tiết hơn

Pham Anh Tuan 23 Nov 2020

Vâng. Cảm ơn Gitiho. Vậy có thể hỗ trợ mình tầm 17h-18h đc ko?

Nimbus Education [Giảng viên] 23 Nov 2020

Tầm khoảng đó thì vẫn có thể được, trước 17h30 là được anh nhé

Pham Anh Tuan 23 Nov 2020

Oki, thanks bạn nhiều. Ah bạn ơi, cho mình hỏi phần mềm Utra View hay Team view j đó cài có dễ ko bạn.

Nimbus Education [Giảng viên] 23 Nov 2020
Pham Anh Tuan 23 Nov 2020

Oki, cảm ơn bạn nhiều.

Pham Anh Tuan 23 Nov 2020

ban oi minh vao cai team view theo duong dan cua ban ko dc

Pham Anh Tuan 23 Nov 2020