Điều kiện giao hàng DAP (Giao tận nơi) trong Incoterms 2020

Nội dung được viết bởi Thanh Hằng

Trong Incoterm nhóm D, điều kiện DAP quy định người bán chịu trách nhiệm về phần lớn quá trình vận chuyển và để lại trách nhiệm tối thiểu cho người mua, điều này làm cho nó trở thành một Incoterms phổ biến nhất. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về điều kiện giao hàng DAP (Giao tận nơi) trong Incoterms 2020 nhé!

Thực hành nghiệp vụ xuất nhập khẩu - Logistics

DAP Incoterm (Giao tận nơi) là gì?

DAP Incoterm là từ viết tắt của "Delivered at Place" tức là Giao tận nơi, thay thế DDU Incoterm (Delivery Duty Unpaid), hiện đã lỗi thời xuất hiện trong ấn bản Incoterms trước đó.

DAP là một Incoterm quy định rằng người bán phải cung cấp hàng hóa cho người mua tại địa điểm mà người mua đã chọn. Theo điều khoản giao hàng của DAP, người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng tại điểm đến hoặc đối với bất kỳ chi phí hải quan, thuế, phí hoặc nghĩa vụ nào có thể áp dụng. Do đó, người mua phải chịu trách nhiệm về tất cả các rủi ro liên quan đến việc xử lý thủ tục hải quan nhập khẩu và tất cả các loại thuế hiện hành khi hàng hóa đến điểm đến. DAP Incoterm rất linh hoạt và có thể được sử dụng bất kể phương thức vận chuyển nào.

Theo DAP, người bán chịu trách nhiệm về phần lớn quá trình vận chuyển và để lại trách nhiệm tối thiểu cho người mua. Điều này làm cho nó trở thành một trong hai Incoterms phổ biến nhất, cái còn lại là Delivery Duty Paid (DDP) , dành cho những người bán muốn tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp dịch vụ khách hàng ở mức độ cao cho người mua.

Xem thêm: Điều kiện giao hàng DPU (Giao tại nơi dỡ hàng) trong Incoterms 2020


Điều kiện giao hàng DAP (Giao tận nơi) trong Incoterms 2020

Cách phân chia chi phí và nghĩa vụ trong DAP Incoterms 2020

Người bán chịu trách nhiệm về hư hỏng hoặc mất mát của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao vào địa điểm và thời gian đã thỏa thuận. Kể từ thời điểm giao hàng trở đi, những rủi ro này do người mua chịu.

Có thể hiểu là tất cả các rủi ro liên quan đến việc giao hàng (hỏng hóc, mất mát, mất cắp ...) đều đè nặng lên người bán, cũng như chi phí vận chuyển hoặc phương tiện vận chuyển cần thiết để đưa hàng hóa đến điểm giao hàng / điểm đến.

Người bán cũng có nghĩa vụ thông quan hàng hóa để xuất khẩu qua hải quan và nếu hợp đồng vận tải cũng bao gồm việc dỡ hàng hóa, các chi phí liên quan vẫn thuộc trách nhiệm của người bán, mà người bán không thể yêu cầu người mua hoàn lại tiền.

Nói một cách tổng quát hơn, dựa trên điều khoản DAP Incoterms 2020, người mua chịu rủi ro liên quan đến việc lưu giữ hàng hóa tại địa điểm đến đã thỏa thuận với người bán. Trong trường hợp mặc định, người mua không thể yêu cầu người bán bồi thường (hoặc giảm giá) cho tổn thất hàng hóa phải chịu.

Người bán có nghĩa vụ và trách nhiệm gì trong DAP Incoterms 2020

Là một nhà xuất khẩu, vận chuyển theo DAP Incoterm có nghĩa là chịu trách nhiệm về mọi thứ trên thực tế không chỉ ở điểm xuất phát mà còn ở điểm đến.

Mặc dù điều này có nghĩa là rủi ro cao hơn cho nhà xuất khẩu, do chịu trách nhiệm về phần lớn các quy trình và chi phí tuy nhiên nhà xuất khẩu có thể có được mức giá cạnh tranh hơn cho việc mua hàng hóa và vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bằng cách thương lượng trực tiếp với hãng tàu hoặc người giao nhận. Cũng chính vì lý do này mà rủi ro cao đối với người gửi hàng. DAP có thể tỏ ra đặc biệt có vấn đề khi nói đến phí trả hàng có thể tích lũy khi hàng hóa được giữ lại tại điểm đến. Trong trường hợp điều này xảy ra, người gửi hàng là bên chịu trách nhiệm thanh toán phí chậm trễ.

Trước khi đồng ý về DAP Incoterm, với tư cách là nhà xuất khẩu, hãy đảm bảo rằng quốc gia đến là an toàn, quốc gia đến là quốc gia quen thuộc của bạn hoặc rằng công ty giao nhận hàng hóa của bạn có đại lý điểm đến ở đó.

Chi phí người bán phải chịu trong điều kiện DAP

Trong điều khoản DAP Incoterms 2020, các chi phí chính mà người bán phải chịu có thể được tóm tắt như sau:

 • Chi phí vận chuyển hàng hóa đến điểm giao hàng / điểm đến, không phụ thuộc vào số lượng phương tiện vận chuyển và phương tiện vận tải được sử dụng.
 • Chi phí thông quan xuất khẩu
 • Chi phí giao hàng của chứng từ vận tải
 • Chi phí kiểm tra hàng hóa xuất khẩu
 • Theo quy định, chi phí dỡ hàng tại nơi đến không phải do người bán chịu. Nhưng nếu hợp đồng vận tải bao gồm các hoạt động dỡ hàng thì người bán không thể yêu cầu người mua hoàn lại tiền, trừ khi có thoả thuận khác.

Nghĩa vụ của người bán trong DAP Incoterms 2020

Trong điều khoản DAP Incoterms 2020, người bán có các nghĩa vụ chính như sau:

 • Thực hiện các hoạt động sơ bộ: cân, đếm hoặc đánh số và có thể đóng gói hàng hóa.
 • Quy định hợp đồng vận tải hoặc ủy nhiệm vận chuyển đến địa điểm giao hàng. Nếu địa điểm giao hàng không được chỉ định đầy đủ (ví dụ: nếu chỉ nêu tên thành phố đến chứ không phải địa chỉ đầy đủ), người bán có thể xác định địa điểm giao hàng cụ thể mà mình lựa chọn. Vì lý do này, các bên nên cùng xác định địa điểm giao hàng đúng nhất có thể, tránh những hiểu lầm có thể dẫn đến tranh chấp. Mặt khác, người bán không bắt buộc phải ký hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa, thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nào khác để xuất khẩu hàng hóa và cho bất kỳ hoạt động vận chuyển nào qua các quốc gia không phải là quốc gia đến.
 • Đảm bảo áp dụng các biện pháp an toàn trong vận chuyển hàng hóa.
 • Hỗ trợ người mua hoàn thành các thủ tục để xin giấy phép nhập khẩu.
 • Giao cho người mua hóa đơn dưới dạng giấy và / hoặc điện tử cũng như tất cả các chứng từ kế toán và các chứng từ cho phép người mua nhận hàng.
 • Giao hàng hóa sẵn sàng để dỡ hàng tại địa điểm và ngày đã thiết lập. Theo quy tắc DAP Incoterms 2020, người bán không bắt buộc phải dỡ hàng tại điểm đến.

Xem thêm: Hướng dẫn làm thủ tục Hải quan đối với hàng quá cảnh

Người mua có nghĩa vụ và trách nhiệm gì trong DAP Incoterms 2020

Chi phí người mua phải chịu trong điều kiện DAP

Trong điều khoản DAP Incoterms 2020, các chi phí chính mà người mua phải chịu có thể được tóm tắt như sau:

 • Giá của tài sản, hàng hóa
 • Chi phí chứng từ nhập khẩu hàng hóa, thủ tục hải quan nhập khẩu và vận chuyển qua bất kỳ quốc gia nào khác sau khi giao hàng.
 • Chi phí dỡ hàng tại điểm giao hàng
 • Chi phí kiểm tra tài sản

Trách nhiệm của người mua trong DAP Incoterms 2020

Trong điều khoản DAP Incoterms 2020, người mua có các nghĩa vụ chính tắt như sau:

 • Hợp tác với người bán để cung cấp những thông tin cần thiết, trong trường hợp người bán muốn ký kết hợp đồng bảo hiểm (trong mọi trường hợp không bắt buộc và hoàn toàn do người bán chi trả),
 • Hỗ trợ người bán hoàn thành các thủ tục thông quan xuất khẩu hàng hóa.
 • Đảm nhận các thủ tục để có được chứng từ nhập khẩu hàng hóa, các thủ tục hải quan để nhập khẩu và để vận chuyển qua bất kỳ quốc gia nào khác sau khi giao hàng.
 • Nhận hàng tại điểm đến, sau khi hàng hóa đã sẵn sàng để dỡ hàng, đảm nhận việc dỡ hàng.
 • Thu thập các tài liệu liên quan đến việc thu tiền hàng từ người bán.

Điều kiện giao hàng DAP (Giao tận nơi) trong Incoterms 2020

Bảo hiểm hàng hóa trong DAP Incoterms 2020

Bảo hiểm hàng hóa không phải là nghĩa vụ đối với một trong hai bên theo điều kiện DAP Incoterms 2020.

Tuy nhiên, do người bán chịu trách nhiệm và nghĩa vụ quan trọng vì vậy hầu hết người bán xuất khẩu theo DAP thường thích mua bảo hiểm hơn. Bảo hiểm hàng hóa có thể chỉ bao gồm các phần mà người bán phải chịu trách nhiệm, nhưng trên thực tế có nhiều khả năng là bảo hiểm sẽ đảm bảo toàn bộ quá trình vận chuyển từ đầu đến cuối.

Khi sử dụng bảo hiểm theo DAP, hãy đảm bảo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm được quy định trong hợp đồng mua bán.

Khác biệt giữa DAP và các điều khoản khác trong nhóm D

Trong điều khoản DPU, người bán cũng có nghĩa vụ dỡ hàng tại địa điểm giao hàng.

Trong điều khoản DDP, người bán chịu các chi phí và nghĩa vụ của các thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu.

Xem thêm: 4 cú pháp Excel mà người làm xuất nhập khẩu nên biết

Kết luận

Gitiho đã cùng bạn tìm hiểu chi tiết về các khái niệm cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua, người bán trong điều kiện giao hàng DAP (Giao tận nơi) Incoterms 2020. Hy vọng bạn đã hiểu rõ và áp dụng thành công cho công việc của mình. Đừng quên theo dõi chúng mình để xem thêm các bài viết bổ ích về xuất nhập khẩu và các kĩ năng chuyên ngành khác nhé!

Nằm lòng kiến thức chuyên ngành xuất nhập khẩu với tệp "Kiến thức nền về Logistics" đính kèm.

Tài liệu kèm theo bài viết

0/5 - (0 bình chọn)

0/5 - (0 bình chọn)

0 thảo luận

@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông