433 khóa học

Giá khóa học

Danh mục

Sách Oxford Business Result ADVANCED
Sách Oxford Business Result ADVANCED
0 (0 đánh giá)

109,000đ

109,000đ

Mới xuất bản
MS Word: Tổng quan và Định dạng
MS Word: Tổng quan và Định dạng
0 (0 đánh giá)

199,000đ

399,000đ

Mới xuất bản
Tư duy chiến lược như một nhà quản lý
Tư duy chiến lược như một nhà quản lý
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Thành Thạo Ngay Sketchup Cho Người Mới
Thành Thạo Ngay Sketchup Cho Người Mới
0 (0 đánh giá)

199,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Xác định rủi ro trong tổ chức
Xác định rủi ro trong tổ chức
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Đánh giá rủi ro trong tổ chức
Đánh giá rủi ro trong tổ chức
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Quản lý khủng hoảng
Quản lý khủng hoảng
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Duy trì động lực trong thời kỳ thay đổi của tổ chức
Mới xuất bản
MS Access: Tổng quan và Thao tác bảng
MS Access: Tổng quan và Thao tác bảng
0 (0 đánh giá)

199,000đ

399,000đ

Mới xuất bản
Phân tích Sản phẩm, Khách hàng mục tiêu
Phân tích Sản phẩm, Khách hàng mục tiêu
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Thiết lập cuộc gọi và chốt Sale qua điện thoại
Mới xuất bản
Khóa học: Luyện thi Toiec Listening - Mục tiêu 800+
Khóa học: Luyện thi Toiec Listening - Mục tiêu 800+
0 (0 đánh giá)

799,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Cách học ngoại ngữ nhanh và không bao giờ quên
Cách học ngoại ngữ nhanh và không bao giờ quên
0 (0 đánh giá)

599,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Thuyết phục giỏi, bán hàng hay bằng tâm lý học
Thuyết phục giỏi, bán hàng hay bằng tâm lý học
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Khuyến khích giao tiếp và cộng tác trong team
Khuyến khích giao tiếp và cộng tác trong team
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
Sử dụng Microsoft Edge nâng cao
Sử dụng Microsoft Edge nâng cao
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Đàm phán và thương lượng
Kỹ năng Đàm phán và thương lượng
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Khơi gợi và phát triển kỹ năng lãnh đạo
Khơi gợi và phát triển kỹ năng lãnh đạo
0 (0 đánh giá)

699,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Giải quyết vấn đề một cách Logic
Giải quyết vấn đề một cách Logic
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Phương pháp lập kế hoạch
Phương pháp lập kế hoạch
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Sử dụng trí tuệ cảm xúc (EQ) trong công việc
Sử dụng trí tuệ cảm xúc (EQ) trong công việc
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng tự học hiệu quả
Kỹ năng tự học hiệu quả
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng Cân bằng cuộc sống
Kỹ năng Cân bằng cuộc sống
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội