328 Khóa học

Danh mục

Nghiệp vụ Sales Logistics Forwarder
Nghiệp vụ Sales Logistics Forwarder
5 (2 đánh giá)

599,000đ

599,000đ

198 học viên
HRG02 - KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ CƠ BẢN
HRG02 - KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ NHÂN SỰ CƠ BẢN
5 (1 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

182 học viên
7 bí quyết marketing bùng nổ doanh thu cho doanh nghiệp bán lẻ
161 học viên
Khóa học: Ngữ pháp Tiếng Anh A-Z
Khóa học: Ngữ pháp Tiếng Anh A-Z
4 (2 đánh giá)

499,000đ

999,000đ

135 học viên
Lập trình Java toàn tập
Lập trình Java toàn tập
0 (0 đánh giá)

599,000đ

999,000đ

133 học viên
KTG03 - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A đến Z
130 học viên
VBAG03 (Nâng cao) - Code mẫu và các chuyên đề ứng dụng VBA
123 học viên
Tuyệt đỉnh Photoshop - Trở thành chuyên gia Thiết kế
121 học viên
HRG03 - Xây dựng Lương 3P, KPI cho Doanh nghiệp
HRG03 - Xây dựng Lương 3P, KPI cho Doanh nghiệp
0 (0 đánh giá)

499,000đ

999,000đ

102 học viên
Khóa học Phát âm Tiếng Anh: Từ Ngọng đến Sõi
Khóa học Phát âm Tiếng Anh: Từ Ngọng đến Sõi
5 (1 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
4 (2 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
R01-Thống kê, phân tích dữ liệu và lập mô hình với R
Mới xuất bản
Phân tích Thẩm định Dự án đầu tư
Phân tích Thẩm định Dự án đầu tư
5 (1 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản trị
Tài chính cơ bản dành cho nhà quản trị
4 (1 đánh giá)

499,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội