Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Xây dựng được những kỹ năng lập trình javascript đầu tiên.
Hiểu được cú pháp và cách thức lập trình với javascript
Sử dụng được đối tượng canvas để bắt đầu xây dựng game trên đó
Tự tay lập trình một game đơn giản.

Khoá học này sẽ có:

Video

4h 02m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

1 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

3 Chương . 30 bài giảng . 4h 02m giờ học

Mở rộng tất cả các phần

Giới thiệu

1 bài giảng • 3 phút

Mô tả khoá học

- Hướng dẫn cách thiết lập một số môi trường làm việc với javascript. Cách sử dụng một số dịch vụ online để chạy các code javascript như rextester hay jsbin. Cách sử dụng VS Code để chạy code javascript trên trình duyệt web của mình.
- Cơ bản về ngôn ngữ lập trình javascript. Bao gồm: variable, Toán tử, Mảng, Câu lênh lặp và rẽ nhánh, function và class. Chúng ta sẽ thảo luận về các biến và các toán tử. Các thao tác trên mảng. Sau đó, thảo luận về các điều khiển luồng  là các câu lệnh rẽ nhánh và các vòng lặp. Cuối cùng đó là những chủ đề về hàm, các lớp và đối tượng. Đó cũng là chủ đề chính trong việc lập trình game, giúp game tạo ra trở nên hướng đối tượng.
- Trong khóa học, bạn không học những lý thuyết suông mà ứng dụng ngay những gì đã học để tự mình lập trình một game đơn giản (game kiểu băng qua đường) từ số không. Bạn sẽ học được làm thế nào để thiết lập đối tượng canvas, làm thế nào để vẽ các đối tượng lên canvas, làm thế nào để thực hiện một vòng lặp game. Đồng thời cũng học cách điều khiển việc di chuyển các đối tượng và kiểm tra sự va chạm của các đối tượng trong game.
- Cuối cùng, thông qua khóa học, bạn sẽ hoàn thành được một game. Thông qua dự án cụ thể như vậy, bạn sẽ nắm vững hơn về ngôn ngữ lập trình javascript, vững hơn về cách sử dụng các biến, hàm, các cú pháp, các câu lệnh và thậm chí là các khái niệm và cách lập trình hướng đối tượng trong python.

Giảng viên:

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
  • 5 điểm đánh giá

  • 3 đánh giá

  • 149 học viên

  • 9 khóa học

Xin chào, Tôi là Trọng Nghĩa. Tôi thích viết code và cũng thích giúp mọi người viết được code. Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm lập trình và giảng dạy. Hiện đang giảng dạy tại bộ môn Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Tôi có thể hỗ trợ các bạn về các vấn đề liên quan đến AI, Data Science và Full-stack Web developer, với các ngôn ngữ lập trình như python, JavaScript, PHP, C#, java, cùng với các thư viện để thực hiện công việc như Flask, Django, React, Nodejs, …

Hy vọng được kết nối với các bạn ❤️❤️❤️

Học viên cũng mua

Học AppSheet Tip & Tricks
15 bài giảng
5
646
299,000 đ
499,000 đ
Học AppSheet Tip & Tricks
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
111 bài giảng
4.25
489
499,000 đ
999,000 đ
VBAG02 - Ứng dụng Mảng, SQL và các Công cụ Nâng cao khác trong Excel và VBA
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
25 bài giảng
3
99
399,000 đ
799,000 đ
CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

10 thảo luận

Lê Hùng

Lê Hùng

Chào thầy ý em là Tạo form để nhập các thông tin đang để trong như file đính kèm, sau đó người dùng xuất ra file hoàn chỉnh, để in.

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên]

Chào bạn, việc cung cấp code để thực hiện điều này nằm ngoài phạm vi của khóa học. Do đó, tôi sẽ không cung cấp cho bạn code hoàn chỉnh. Bạn có thể sử dụng kiến thức có được từ khóa học để giải quyết bài toán của mình.

Ngoài ra, để hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng các thư viện

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.1.5/jszip.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/FileSaver.js/1.3.8/FileSaver.min.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/docxtemplater/3.19.1/docxtemplater.js"></script>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip-utils/0.0.2/jszip-utils.min.js"></script>

Lê Hùng

Lê Hùng

Em chào thầy, thầy cho em xin đoạn code, mình input nó trong một form, khi mình click vào nút xuất, nó ra report ví dụ như đơn xin phép or dạng như một văn bản.

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên]

Chào bạn,

Tôi không hiểu lắm câu hỏi của bạn.

Theo ý bạn là mình nhập vào form và xuất ra file word để sau này viết đơn chỉ cần nhập thông tin vào form nó ra đơn cho mình đúng không ?

{"id":373429,"crm_contact_id":637127,"name":"L\u00ea H\u00f9ng","email":"lehung25484@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2023-09-28 14:32:30","confirmation_code":"cb6e06b53d27c824b0a3cf8e5993ada2","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2023-09-28T07:19:29.000000Z","updated_at":"2023-12-22T07:31:17.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0905876337","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":89317,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":2,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"login_mobile":0,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_373\/le-hung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/373429-le-hung","vip_account":null,"roles":[]}

Lê Hùng

ý là em cần tạo form để nhập các thống tin đang để trống như file đính kèm, sau khi nhập xong xuất ra file đó hoàn chỉnh.
Lê Hùng

Lê Hùng

Chào Thầy nhờ gởi giúp tài liệu.

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên]

Chào bạn, bạn em ở bài 1 nhé

Lê Hùng

Lê Hùng

Em chào thầy, thầy cho em xin đoạn code, mình input nó trong một form, khi mình click vào nút xuất, nó ra report ví dụ như đơn xin phép or dạng như một văn bản.
Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa [Giảng viên]

Do câu hỏi trùng nên tôi đã trả lời trong phần đặt câu hỏi còn lại, bạn theo dõi nhé

399,000đ
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông
/