Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Có kiến thức cơ bản về Kế toán
Kế toán trong doanh nghiệp sản xuất
Excel cơ bản

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hệ thống kiến thức về Kế toán tập hợp chi phí và giá thành
Áp dụng phương pháp tính giá thành giản đơn vào thực tế công việc
Tự tạo file excel phù hợp với đặc thù công việc
Bước đầu tìm hiểu và làm được công việc kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

Nội dung khóa học

0

Tổng quan về khóa học

1

Những nội dung chính trong khóa học

2 bài học thử

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Vũ thị phương
Vũ thị phương 22 Sep 2021

Cô ơi cho em xin mẫu sổ Xecl theo thông tư 133 với a. Gmail : phuongvubsm@gmail.com. em xin cảm ơn ạ 

Vũ thị phương
Vũ thị phương 22 Sep 2021

Cô ơi cho em xin mẫu sổ Xeecl theo TT 133 với ạ: Gmail : phuongvubsm@gmail.com 

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Sep 2021
trong bài phân biệt chế độ kế toán mình có hdan các bạn cách sửa tài khoản kế toán trong file mẫu để dùng cho cả 2 tt rồi đó: hiện nay k yêu cầu mẫu chuẩn nào nên  bạn dùng nguyên mẫu đó và sửa số tài khoản theo đúng thông tư 133 là dùng dc nhé
Hà thu thúy
Hà thu thúy 22 Sep 2021
cô ơi công ty e làm về nhận gia công hàng may mặc cô hướng dẫn cách tính giá thành sản phẩm với ạ
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Sep 2021

bên bạn nhận gia công thì bên bạn tính giá thành theo đơn hàng thôi k cần tính giá thành theo sản phẩm đơn lẻ. 

Hà thu thúy
Hà thu thúy 22 Sep 2021
cô có thể hướng dẫn e cụ thể hơn đueọc ko ạ. vì lần đầu e làm nên e chưa biết cách làm
{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-09-22 22:51:58","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":81871598,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":873,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Sep 2021

cài này trong bài mình có nói qua rồi (k chi tiết thôi)

- Vơi loại hình gia công thuê thì bạn k tính giá thành từng sp như bài học, mà tính giá thành theo đơn hàng (cả đơn hàng bạn nhận dc).

- Sản phẩm bạn nhận về để gia công k phải của bên bạn nên bạn lập bảng theo dõi và giao nhận thôi chứ k nhập kho hàng hóa hay nguyên liệu bạn nhé

{"id":130931,"crm_contact_id":182176,"name":"H\u00e0 thu th\u00fay","email":"hathuthuypt@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"524c785c224260cbb6c77e15da7aec91","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-03-09 21:31:00","updated_at":"2021-08-27 22:53:10","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1615305126.jpeg","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"Ph\u00fa th\u1ecd","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":8502,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":130931,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":130931,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Hà thu thúy 22 Sep 2021
vâng. thế cô ơi e hỏi cái phần chi phí container vận chuyển hàng gia công ra cảng để xuất hàng thì đưa vào tk nào được ạ
{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-09-22 22:51:58","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":81871598,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":873,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Sep 2021

giá vận chuyển bên bạn chịu thì bạn tính vào giá của đơn hàng đó >>> tính vào chi phí giá vốn của lô hàng bạn nhé

Hồ Thanh Viên
Hồ Thanh Viên 21 Sep 2021

Do covid nên tháng này công ty ngưng sản xuất, nên không có sp nhập kho, nên không phân bổ chi phí được, vậy giá thành tháng này tính sao ah, hay chi phí 622+627 tháng này đưa vào đâu để khỏi tập hợp vào giá thành ah.Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 21 Sep 2021

Bạn tham khảo cv này và mấy văn bản liên quan đến hướng dẫn hạch toán chi phí thời kỳ covid nhé, có hướng dẫn đó bạn

Hồ Thanh Viên
Hồ Thanh Viên 22 Sep 2021

cảm ơn Cô

{"id":164229,"crm_contact_id":264857,"name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","email":"wayne_quang_88@yahoo.com.vn","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-08-11 14:24:23","confirmation_code":"e286e385c513f40cb656ae9254eeb9d9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-08-11 13:46:16","updated_at":"2021-09-22 14:20:21","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"H\u1ed3 Thanh Vi\u00ean","address":"61 B\u00f9i C\u00f4ng Tr\u1eebng, Q12, HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939215623","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":19037,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":164229,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Hồ Thanh Viên 22 Sep 2021

văn bản chỉ hướng dẫn đưa chi phí 621 vào 811 còn 622 +627 thì sao ah.Nhờ Cô tư vấn dùm ah.

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-09-22 22:51:58","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":81871598,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":873,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Sep 2021

621, 622, 627 cùng nhóm tài khoản, hiện tại văn bản nói 1 tk nhưng do nó cùng nhóm nên hiện tại mọi ng đang hạch toán 3 tk này như nhau đó bạn, covid nó là mới nên  cũng đọc và nghiên cứu thôi chứ k chắc chắn vì chưa ai bị kiểm tra đến mà hiiii

Lê Thị Lệ
Lê Thị Lệ 20 Sep 2021
cô ơi ở tháng 1 mã BT03 đang dở dang 487sp, sang tháng 2 hoàn thành có 225sp thì vẫn còn dở dang 262sp. Trên bảng tính tháng 2 cô hướng dẫn e k thấy mã đó còn dở dang ạ?
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 20 Sep 2021

mình đang k ngồi máy nên k xem dc file, để mình xem lại, tuy nhiên mình nhớ không nhầm là đã đầy đủ sp kể cả sp đầu kỳ  chứ k thiếu đâu

 PHAN THỊ OANH
 PHAN THỊ OANH 13 Sep 2021

Ở bài 2:
 Căn cứ và cách xác định khối lượng NVL
sử dụng trong sản xuất


ơi khối lượng riêng của inox 304 quy đổi đơn vị về g/mm3 sẽ bằng 
0,00793 g/mm3 mới đúng chứ ạ, cụ thể như sau:

Áp
dụng công thức: khối lượng = dài x rộng x cao (dày) x khối lượng riêng

Dài
= 380 + 20 + 20 = 420 mm; rộng = 350 mm; dày = 1 mm

Ta đã
biết
khối lương
riêng của inox 304 là 7930 kg/m3 tức là bằng 7,93 g/cm3

Quy đổi
đơn vị về g/mm3=7,93/1000=0,00793

Vậy Khối lương riêng của inox 304 là 0,00793 g/mm3

Suy
ra khối lượng của 1 sản phẩm theo bản vẽ là: 350 x 420 x 1 x 0,00793 = 1165,71g
= 1,17 kgThưa
cô em tính đúng không ạ? Bài giảng em thấy cô quy đổi khối lượng riêng inox 304
theo đơn vị là g/mm3 là: 0,00000793
có sự nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Mong cô giáo phản hồi, em cảm ơn
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 14 Sep 2021

quy đổi khối lượng riêng mình quy đổi đúng rồi đó bạn, bạn quy đổi từ g đến kg và bạn nhớ nó là thể tích đó bạn.

Bạn cs thể thử bằng cách tính thử 1 tấm sắt, tôn, inoc nhỏ nhỏ trong nhà bạn có, rồi mang đi cân lại xem đúng k

Đào Thị Nhung
Đào Thị Nhung 13 Sep 2021

cô ơi cho em hỏi:

1. Trong tháng 2,công ty Nhiệt Đới có 2 lần nhập kho thành phẩm BT04( ngày 08/02: 118 sản phẩm và ngày 24/02: 100 sản phẩm). Vậy khi lập thẻ giá thành thì sẽ lập thế nào ạ?

2. Trong phiếu nhập kho thành phẩm, nếu số lượng thành phẩm nhập kho theo chứng từ không giống với số thực nhập thì khi lập thẻ giá thành mình lấy theo số nào ạ?

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 14 Sep 2021

1. NHập kho mấy lần thành phẩm thì mình tính giá thành đó thôi. Cty bạn chọn PP tính giá nào mình tính theo PP đó, cuối tháng bạn mới tập hợp chi phí và tính giá thành rồi mới  lập thẻ giá thành nhé.

2. Bạn lấy theo số lượng thực nhập. Theo chứng từ chính là kế hoach/ dự kiến.... mẫu bên cty họ quy định theo dõi 2 mục nay thôi, chứ bạn k có chột theo chứng từ trên mẫu phiếu nhập kho dc bạn ạ

Ánh Tuyết 
Ánh Tuyết  06 Sep 2021

cô cho e hỏi, làm thế nào cô làm ra được bảng chi phí nguyên vật liệu xuất dùng thế ah

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 07 Sep 2021

cái đó bạn  dựa vào bảng xuất kho nguyên liệu cho sx bạn ạ, hay có lệnh sx thì lấy trong lệnh sx lấy dc

Hà Thị Nga
Hà Thị Nga 05 Sep 2021

Cô ơi tài liệu khóa học tính giá thành e tải dc ở đâu ạ, cô cho e xin link ạNông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 06 Sep 2021

bạn lấy bộ chứng từ trong khóa thức hành kế toán tổng hợp để thực hành nhé, bạn vào khóa TH tải hoặc  tỉa link này

https://www.mediafire.com/file/vwqllu...


Ánh Tuyết 
Ánh Tuyết  05 Sep 2021

cô ơi, phần này không có tài liệu để thực hành ah.

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 06 Sep 2021

bạn thực hành bằng chính bộ chứng từ của khóa thực hành tổng hợp đó

Lệ Nguyễn
Lệ Nguyễn 30 Aug 2021

Cô ơi, cty em sản xuất tay nắm cửa. Nguyên vật liệu chính tạo ra ra sản phẩm là kẽm. Sau khi đúc kẽm thành sp gọi là phôi sẽ đem đi gia công xi mạ bên ngoài mới tạo thành thành phẩm ( cũng có khi không gia công xuất bán dạng phôi luôn). Vậy chi phí gia công em tập hợp ntn để tính giá thành cho từng sp ạ. 

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 30 Aug 2021

để bạn tính dc giá thành từng sp  cho bên bạn thì bạn cần tính định mức ra chứ tính giản đơn lắt nhắt mất thời gian lắm

Còn nếu hàng khách đặt mới sp thì bạn có thể tính giá thành theo đơn hàng luôn bạn ạ

Lệ Nguyễn
Lệ Nguyễn 30 Aug 2021

Cô có thể hướng dẫn giúp em rõ hơn về cách tính theo định mức được không ạ

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-09-22 22:51:58","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":81871598,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":873,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 31 Aug 2021
bạn xem trong misa mình có hướng dẫn tính định mức đó

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nông Thị Huệ
Giảng viên
Nông Thị Huệ
Giảng viên
Khóa học: 4    |    Học viên: 75,840
4.8 (253 đánh giá)

*Nơi công tác hiện tại:

- Hiện đang làm giảng viên tại Gitiho.com

- Phụ trách mảng kế toán online


* Kinh nghiệm bản thân:

- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...

- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…

- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế

- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 25%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

299,000đ

399,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội