Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Không yêu cầu

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Hiểu về thuế Thu nhập cá nhân: Các quy định về Luật có liên quan, cách tính, cách kê khai, hồ sơ kê khai thuế
Tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong doanh nghiệp

Nội dung khóa học

0

Hỗ trợ học viên trước khi bắt đầu khóa học

1

Chương 1: Hướng dẫn chung về thuế thu nhập cá nhân

2 bài học thử
2

Chương 2: Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

3

Chương 3: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

1 bài học thử
4

Chương 4: Thuế thu nhập cá nhân từ các hoạt động khác

1 bài học thử

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Pham Thi To Hoai
Pham Thi To Hoai 12 Aug 2021

sao em hong thấy chương 5 aj?

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 12 Aug 2021

bạn cần tìm nội dung gì trong chương 5 vậy

Pham Thi To Hoai
Pham Thi To Hoai 12 Aug 2021

cô cho em hỏi thăm nếu e tự quyết toán theo lũy tuyến thì em phải làm như thế nào khi tiêu chí [36] trong tờ khai quyết toán thuế chỉ có cột chọn tỷ lệ % ạ?

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 12 Aug 2021

tự qt thuế bạn vẫn khai các chỉ tiêu như bt, khai cả phần giảm trừ của bạn nữa. 

Còn chỗ chỉ tiêu 36 số thuế đã nộp..... thì bạn đã khấu trừ, đã nộp... bao nhiêu bạn ghi xuống dưới đúng số tiền đó chứ đâu có phải là tỷ lệ đâu

Đỗ Thị Thiên Hương
Đỗ Thị Thiên Hương 28 Apr 2021

Cô giáo cho em hỏi về bảng lương thuế tncn với ạ


Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 28 Apr 2021

bạn đặt câu hỏi cụ thể m vẫn trả lời mà

Đỗ Thị Thiên Hương
Đỗ Thị Thiên Hương 29 Apr 2021

Cô ơi! có cách nào em gửi file cô xem giúp em tính hợp lệ trên bảng lương được ko ạ? vì em mới nhận bàn giao phần thuế tncn nên ko rành lắm, nhờ Cô xem qua giúp em

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-09-22 22:51:58","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":81871598,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":873,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 29 Apr 2021

https://www.facebook.com/groups/37678...

bạn tham gia nhóm face đẩy fle lên đó mình hỗ trợ nhé

{"id":141714,"crm_contact_id":195562,"name":"\u0110\u1ed7 Th\u1ecb Thi\u00ean H\u01b0\u01a1ng","email":"thienhuong1802@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2021-04-28 10:19:43","confirmation_code":"881221e937a7a1fd6e8bdca15e42ded8","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-04-26 17:25:57","updated_at":"2021-04-28 10:19:43","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":"\u0110\u1ed7 Th\u1ecb Thi\u00ean H\u01b0\u01a1ng","address":"T\u00f2a nh\u00e0\u00a0Centec Tower ,\u00a07274 Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Minh Khai , Ph\u01b0\u1eddng 6 Qu\u1eadn 3 , TP HCM","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0934697924","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":11970,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":141714,"role_id":3},"permissions":[]},{"id":5,"name":"Student","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":141714,"role_id":5},"permissions":[]}],"permissions":[]}
Đỗ Thị Thiên Hương 03 May 2021

Em có vào gruop rồi ạ, nhờ Cô phản hồi, em gửi file Cô xem giúp em nội dung của bctc Thuế tncn năm 2020 với ạ. Em cảm ơn Cô!

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-09-22 22:51:58","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":81871598,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":873,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 03 May 2021

ok bạn

Trường Ngô Đức
Trường Ngô Đức 01 Apr 2021

Cô ơi bài này bị lặp bài 5 chương 3.

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 02 Apr 2021

xin lỗi bạn vì sự cố này, không hiểu sao mấy ngày nay có bài nhảy chỗ đi chơi @@@ mình xử lý ngay

Trường Ngô Đức
Trường Ngô Đức 31 Mar 2021
Cô ơi bài này bị lặp lại bài cuối của chương 3. Mong cô sớm sửa lại
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 01 Apr 2021

cảm ơn bạn, mình báo IT kiểm tra luôn

Trường Ngô Đức
Trường Ngô Đức 31 Mar 2021

Bài này không xem được ạ 


Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 01 Apr 2021

có chút  lỗi gì đó bạn ạ, xin lỗi bạn vì sự cố này mình báo IT xem ngay khi đến giờ làm việc

Lê Thi Tố Uyên
Lê Thi Tố Uyên 10 Jan 2021

Bày em cách vào nhóm học fb với ạ

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 10 Jan 2021

bạn nhấn vào link trên, hoặc vào link này nhé

https://www.facebook.com/groups/37678...

Võ thị nhi
Võ thị nhi 24 Dec 2019
Cho em hỏi, Công ty hỗ trợ nhân viên tiền thuê nhà và hỗ trợ tiền điện thoại, có ghi mức hưởng trong hợp đồng lao động. nhưng công ty không có quy chế lương. nhưng GĐ nhân sự lại ko miễn trừ tiền điện thoại và tính tối đa 15% thu nhập chịu thuế. mà đã tính hết vào thu nhập tính thuê thì như thế có đúng ko ạ ? nhờ cô cho em xin công văn hướng dẫn về phần này ạ
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Dec 2019
cái này bạn tham khảo tại điều 4 TT96 và điều 2 TT111 bạn nhé. cần có các văn bản quy định cho các phụ cấp và mức phụ cấp, hoặc có hóa đơn cp này đó bạn
Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên 22 Oct 2019
cô ơi cho em hỏi vậy nếu cho ăn ca cho cnv thì không đưa tiền mặt mà là cty tự nấu hay đặt suất cơm về cho người lđ thì có cần hạn mức không ạ.
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22 Oct 2019
cty tổ chức nấu ăn cho cnv thì mức chi sẽ k bị hạn chế, chi bằng tm thì bị bạn chế miễn thuế tncn trong 730k/1 ng /1 tháng
Nguyễn Thị Diễm Hồng
Nguyễn Thị Diễm Hồng 17 Aug 2019
Chào cô giáo.
Cô cho em hỏi là em không hiểu vì sao lại có khoản thừa và thiếu của nộp thuế TNCN?
Vì mỗi tháng doanh nghiệp đã tính ra được số thuế TNCN phải nộp và khấu trừ vào lương hàng tháng của nhân viên rồi.
Cuối năm khi làm quyết toán dữ liệu mình cũng lấy từ file excel bảng tính các khoàn lương thuế hàng tháng copy -paste wa nguyên xi.
Vậy các khoản thừa thiếu này đâu ra vây cô?
Theo e hiểu mơ màng là do DN tạm đóng trước thuế TNCN cho nhân viên và cách tính để đóng như thế nào ạ,em ko hỉu chỗ này cô ơi!
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 19 Aug 2019
Dn mà có ld đóng tncn thì hay bị thừa thiếu, từ rất nhiều nguyên nhân:
_ do trong kỳ ld chưa chứng minh hay cung cấp chứng từ miễn giảm, giảm trừ thuế, nên trong kỳ dn tạm thu thu và nộp theo mức hiện tại phát sinh nhưng cuối năm qtoan dc giảm lại ra số thuế khac
Vd trong năm thu nhập ld moái vào làm, tháng thử việc dn trĩhs 10% tncn vãng lai. Nhưng sau thử việc làm full và đóng bh >>> vậy ld đó thuộc hiện dc tính lũy fiến.
- vd ld vãng lai lúc làm tạm tbu 10%, nhưng họ lại nộp cam kết và cuôiz nâm lại giảm trừ và số thuế đóng lại khác số ban đầu
-.............
- trong kỳ chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh NPT >>>sau lại dky giảm trừ từ đầu năm nên số tiền qtoan cuối năm lại giảm
.......
-
Nguyễn Thị Diễm Hồng
Nguyễn Thị Diễm Hồng 19 Aug 2019
à em hỉu rồi ạ.

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nông Thị Huệ
Giảng viên
Nông Thị Huệ
Giảng viên
Khóa học: 4    |    Học viên: 75,840
4.8 (253 đánh giá)

*Nơi công tác hiện tại:

- Hiện đang làm giảng viên tại Gitiho.com

- Phụ trách mảng kế toán online


* Kinh nghiệm bản thân:

- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...

- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…

- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế

- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 50%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

399,000đ

799,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội