Top doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân viên

Bạn sẽ học được gì?

Sử dụng R - một công cụ xử lý dữ liệu - trong các trường hợp thực tế với những yêu cầu phức tạp
Xây dựng được các mô hình phân tích và dự báo trong doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh doanh, tài chính, kinh tế, ...
Nắm bắt được các chức năng quan trọng trong R - Sử dụng R trong làm việc với Excel và SQL
Kiến thức cơ bản về dữ liệu, thống kê dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu cho các quyết định kinh tế

Khoá học này sẽ có:

Video

4h 50m giờ học

Article

0 bài viết chuyên môn

Material

40 tài liệu đính kèm

Exam questions

0 đề thi ghi nhớ kiến thức

Nội dung khoá học

4 Chương . 33 bài giảng . 4h 50m giờ học

1

Bắt đầu học với Gitiho

1 bài học thử
2

Giới thiệu chung

2 bài học thử
3

Biến trong R Programing

4

Trực quan hóa với Đồ thị - Biểu đồ trong R Programing

3 bài học thử

Mô tả khoá học

R Programming là một ngôn ngữ lập trình, được ứng dụng nhiều trong các việc phân tích thống kê, tạo ra các mô hình đánh giá rủi ro - dự báo trong nhiều lĩnh vực như Tài chính - Ngân hàng, Sale, Marketing, Chứng khoán ... và trực quan hóa dữ liệu qua các dạng biểu đồ thống kê.

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn mới bắt đầu với R Programming, giúp các bạn có thể dễ dàng học tập và ứng dụng. Khóa học sẽ đi từ cơ bản tới nâng cao, từ đơn giản đến phức tạp, từng bước một. Khóa học này mang tính thực tế cao, không hướng tới lý thuyết hàn lâm, bạn sẽ có thể ứng dụng ngay vào công việc sau khóa học. 

Hãy bắt đầu R Programming cùng Nimbus!


Giảng viên:

Nimbus Academy Giảng viên

Trung tâm Đào tạo

Nimbus Academy
  • 4.4 điểm đánh giá

  • 75 đánh giá

  • 8,814 học viên

  • 13 khóa học

Đánh giá của học viên

5 điểm đánh giá . 1 lượt đánh giá

Đinh Sơn Hải

Đinh Sơn Hải

11:05 28/01/2022

Chương trình cung cấp khá tốt những kiến thức cơ bản về R Studio thiết thực, ví dụ vẫn trong các case study còn khá ít, hi vọng sẽ có thêm nhiều ví dụ khác. Cũng mong muốn sẽ mở thêm các lớp Advanced cho ngôn ngữ lập trình này

Hỏi đáp khóa học

0 thảo luận

Thảo luận về bài học

20 thảo luận

Nguyễn Thị Thu Tình

Nguyễn Thị Thu Tình 08 Sep 2022

Mình thực hiện lệnh pie thì nó báo lỗi như hình:

Nimbus Academy

Nimbus Academy [Giảng viên] 05 Oct 2022

Về phần này, chị điều chỉnh hộp thoại góc phải phía dưới để có diện tích to hơn là được nhé ạ. Sau đó mình chạy lại từng câu lệnh để hệ thống triển khai lại từ đầu ạ

{"id":26392,"crm_contact_id":101845,"name":"Nimbus Academy","email":"quanly.nimbus@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 15:49:33","confirmation_code":"add28b3df2871bf9cd20c9efd3466f5c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-09-10T03:34:44.000000Z","updated_at":"2023-02-01T16:09:27.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1586629330.png","gender":0,"birthday":"2017-07-01 00:00:00","position":"Trung t\u00e2m \u0110\u00e0o t\u1ea1o","achievement":null,"full_name":"Nimbus Academy","address":"S\u1ed1 46\/160 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i.","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nimbustrainingcenter","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0388466768","become_teacher":0,"primary_wallet":34872659,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114127629510392809073","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1771,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0u Tr\u1ea7n Nh\u1ea5t","contract_number":"GITIHO-NIMBUS\/2022","contract_date":"2021-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0u Tr\u1ea7n Nh\u1ea5t","contract_address":"S\u1ed1 46\/160 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0561102219009","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng MB - CN Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1586629330.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/26392-nimbus-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":26392,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":26392,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nimbus Academy [Giảng viên] 05 Oct 2022

Trong trường hợp vẫn không được, mình có thể nhập thêm phần code này để điều chỉnh thông số margin hệ thống:
#adjust plot margins
par(mar = c(1, 1, 1, 1))
#create scatterplot
plot(1:30)

Trần Thị Phương Dung

Trần Thị Phương Dung 21 Jul 2021

chương  trình  không  hướng  dẫn  cài  đặt  trên  macbook


Nimbus Academy

Nimbus Academy [Giảng viên] 22 Jul 2021

Dear chị,

Phiền chị vào link này để cài đặt R Studio cho phiên bản MAC nhé ạ (mục installer, chọn Mac OS10.14

Link:  https://www.rstudio.com/products/rstu...

{"id":220590,"crm_contact_id":369642,"name":"H\u1ed3 Th\u1ecb Thanh Th\u1ee7y","email":"httthuy83@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2022-05-15 15:44:54","confirmation_code":"8cff67064060fcd7c31a512ee61fc0ce","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2022-05-07T10:44:14.000000Z","updated_at":"2022-07-28T20:29:29.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0939430424","become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":15960,"google_id":"106009998865998018779","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_221\/ho-thuy.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/220590-ho-thi-thanh-thuy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Hồ Thị Thanh Thủy 20 May 2022

Error reading R script (), system error 2 (No such file or directory); Unable to find libR.dylib in expected locationswithin R Home directory /Library/Frameworks/R.framework/Resources

Không cài đặt được ad ơi

Trần Trọng Tấn

Trần Trọng Tấn 02 Jan 2022

Chưa thấy giáo viên hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào R như thế nào?

Trần Trọng Tấn

Trần Trọng Tấn 05 Jan 2022

Sao Trung tâm ko trả lời thắc mắc của tôi?
Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn 15 Sep 2021

Hiện mình chưa có thấy có tài liệu khoá học.

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 21 Sep 2021

Hi bạn tài liệu khóa này đính theo bài học luôn nha, ví dụ bài đầu thì thầy có đính kèm Tài liệu dưới video luôn: 

Nguyen Chi Thanh

Nguyen Chi Thanh 15 Feb 2021

kính thưa trung tâm đào tạo, tôi không thấy tài liệu đính kèm trong bài học

Nimbus Academy

Nimbus Academy [Giảng viên] 16 Feb 2021

Chào bạn, hiện giảng viên đang trong quá trình hoàn thiện khóa học này nên các bài đầu còn thiếu. giảng viên sẽ upload luôn, cảm ơn bạn đã tham gia khóa học!

{"id":26392,"crm_contact_id":101845,"name":"Nimbus Academy","email":"quanly.nimbus@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-06 15:49:33","confirmation_code":"add28b3df2871bf9cd20c9efd3466f5c","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2018-09-10T03:34:44.000000Z","updated_at":"2023-02-01T16:09:27.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":"x","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1586629330.png","gender":0,"birthday":"2017-07-01 00:00:00","position":"Trung t\u00e2m \u0110\u00e0o t\u1ea1o","achievement":null,"full_name":"Nimbus Academy","address":"S\u1ed1 46\/160 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i.","status_text":"","user_type":"","social_facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/nimbustrainingcenter","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0388466768","become_teacher":0,"primary_wallet":34872659,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"114127629510392809073","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1771,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":"L\u01b0u Tr\u1ea7n Nh\u1ea5t","contract_number":"GITIHO-NIMBUS\/2022","contract_date":"2021-12-31T17:00:00.000000Z","contract_delegate":"L\u01b0u Tr\u1ea7n Nh\u1ea5t","contract_address":"S\u1ed1 46\/160 Tr\u1ea7n \u0110\u1ea1i Ngh\u0129a, Hai B\u00e0 Tr\u01b0ng, H\u00e0 N\u1ed9i","contract_account_number":"0561102219009","contract_bank":"Ng\u00e2n h\u00e0ng MB - CN Ho\u00e0ng Qu\u1ed1c Vi\u1ec7t","source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/caches\/ua_small\/users\/1586629330.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/teacher\/26392-nimbus-academy","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[{"id":8,"name":"Teacher","display_name":"Teacher","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":26392,"role_id":8,"model_type":"App\\Models\\User"}},{"id":17,"name":"partnerAffiliate","display_name":"partnerAffiliate","guard_name":"web","created_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","updated_at":"2022-11-30T09:06:55.000000Z","pivot":{"model_id":26392,"role_id":17,"model_type":"App\\Models\\User"}}]}

Nimbus Academy [Giảng viên] 17 Feb 2021

Và ở mỗi bài học thì mình sẽ có tài liệu đính kèm luôn nha bạn.

{"id":158217,"crm_contact_id":245468,"name":"Tr\u1ea7n Th\u1ecb Ph\u01b0\u01a1ng Dung","email":"sophie.tranthi@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":null,"confirmation_code":"bf3bd6440538fdfb0e462beef2158ae9","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2021-07-08T06:39:50.000000Z","updated_at":"2021-10-23T09:15:51.000000Z","deleted_at":null,"unit_name":null,"grade":0,"avatar_disk":"","avatar_path":"","gender":2,"birthday":null,"position":null,"achievement":null,"full_name":null,"address":null,"status_text":"","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":null,"become_teacher":0,"primary_wallet":0,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":23960,"google_id":null,"github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"done","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":0,"email_invalid":0,"type_email_invalid":null,"email_unsubcriber":0,"email_bounce":0,"email_compliant":0,"contract_business_name":null,"contract_number":null,"contract_date":null,"contract_delegate":null,"contract_address":null,"contract_account_number":null,"contract_bank":null,"source":null,"gitiho_user":1,"avatar":"https:\/\/gitiho.com\/images\/avatar\/folder_158\/tran-dung.png","link_profile":"https:\/\/gitiho.com\/u\/158217-tran-thi-phuong-dung","business_employers":[],"vip_account":null,"roles":[]}

Trần Thị Phương Dung 21 Jul 2021

taj sao ở đây để là download tài liệu a¥lại  không  có  tài  liệu  ạạ?

Hoàng Gia Minh

Hoàng Gia Minh 10 Jul 2021

Chương 3-4-5 không có bài giảng hả bạn ơi?

Nguyễn Hồng Quân

Nguyễn Hồng Quân 17 Jul 2021

Hi bạn, 

Hiện tại đã có update lần mới của Khóa học, Gitiho đang làm việc với giảng viên để update trong tháng này, trường hợp giảng viên ko thực hiện được sẽ hoàn học phí cho học viên.

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Gitiho !

Hồng Trinh

Hồng Trinh 16 Feb 2021

chào A/C, nhờ xem giúp em sao từ chương 3 không có bài giảng ạ. Em cảm ơn 

Nimbus Academy

Nimbus Academy [Giảng viên] 16 Feb 2021

Hi bạn, các bài học này đang trong quá trình biên tập, dự kiến trong tuần này sẽ xong, các video đang lên dần từ trên xuống dưới, bạn học các bài học trên trước nhé bạn.

Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học.

R01-Thống kê, phân tích dữ liệu và lập mô hình với R
5

(1 đánh giá)

99 học viên
599,000đ
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
/