Tuấn Ba

Tuấn Ba

Đang cập nhật
Khóa học: 1

Giới thiệu bản thân


Là Tác giả của Add- Ins Gitiho tools cho phép truy vấn dữ liệu trong Excel và Access và trả ra một giá trị động.

CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel
Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội