Tuấn Ba

Tuấn Ba

Đang cập nhật
  • Khóa học

    1

  • Bài viết

    0

Giới thiệu bản thân


Là Tác giả của Add- Ins Gitiho tools cho phép truy vấn dữ liệu trong Excel và Access và trả ra một giá trị động.

CG01 - Lập trình C# cơ bản cho Excel

0.0 (0 review)
399,000 VNĐ
799,000 VNĐ