Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập
Update nội dung
hàng tháng
Kiến thức thực tế,
Ứng dụng cao
Đầy đủ bài tập
Chuyên đề thực tế
Giải đáp câu hỏi
trong 24 giờ
Hẹn lịch
nhắc nhở học tập

Khóa học này dành cho

Khóa học này dành cho

Muốn tìm hiểu về công việc kế toán
Bắt đầu với công việc kế toán

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Bạn sẽ nhận được gì nếu đăng ký khóa học này

Tổng hợp những kiến thức cơ bản về kế toán nói chung và các phần hành kế toán
Bước đầu tiếp cận với ngôn ngữ kế toán và biết về công việc của kế toán
Nắm được bản chất và nguyên tắc của công việc kế toán
Xác định phạm vi công việc trong từng phần hành kế toán
Là kiến thức nền tảng cần có để học tiếp các khóa học về kế toán

Nội dung khóa học

0

Tổng quan về khóa học

1

Chương 1: Hạch toán kế toán

2

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

3

Chương 3: Kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Thành phẩm

4

Chương 4: Kế toán Tài sản cố định (TSCĐ)

2 bài học thử
5

Chương 5: Kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương

1 bài học thử
6

Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

7

Chương 7: Kế toán tiêu thụ sản phẩm (bán hàng) và cung cấp dịch vụ

8

Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận

1 bài học thử
9

Chương 9: Tìm hiểu về báo cáo tài chính

10

Bài tập thực hành

Phản hồi mới nhất của học viên

Thảo luận mới nhất khoá học

Lê Ánh Linh
Lê Ánh Linh 24 Oct 2021

Cho em hỏi tại sao TK tài sản và nguồn vốn có số dư còn TK doanh thu và chi phí lại không ạ

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Oct 2021

doanh thu và chi phí kết chuyến với nhau để xác định lợi nhuận rồi mà bạn, nếu cuối kỳ 2 tk này trừ cho nhau hết  không để dư, số chênh lệch chính là lãi/ lỗ

Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc 03 Apr 2019
cứ ấn chuyển đến bài tiếp theo chứ
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 03 Apr 2019
khi bạn học xong bạn chọn bài tiếp theo để học tiếp bạn nhé
Lương Thị Kim Liên
Lương Thị Kim Liên 16 Oct 2021

cô oi sao tù chươn 2 của khoá nuyên lý kế toán cho nười mới bắt đầu lại kơ mở được ạ 

{"id":4832,"crm_contact_id":123048,"name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","email":"ktduonghoang@gmail.com","status":1,"refresh_login":0,"password_reset":1,"last_update_password":"2018-11-07 10:01:17","confirmation_code":"610a278039c1af82dc794c58de2c4546","confirmed":1,"session_id":null,"enable_api":0,"access_key":null,"created_at":"2017-11-28 12:08:47","updated_at":"2021-10-28 21:11:25","deleted_at":null,"unit_name":"Gitiho.com","grade":0,"avatar_disk":"public","avatar_path":"users\/1590646092.jpg","gender":1,"birthday":null,"position":"Gi\u1ea3ng vi\u00ean","achievement":"<p><span style=\"font-size: 14px;\"><\/span><br><\/p>","full_name":"N\u00f4ng Th\u1ecb Hu\u1ec7","address":"H\u00e0 N\u1ed9i","status_text":"<p><span style=\"font-weight: bold;\">*N\u01a1i c\u00f4ng t\u00e1c hi\u1ec7n t\u1ea1i:<\/span><\/p><p>- Hi\u1ec7n&nbsp;\u0111ang l\u00e0m gi\u1ea3ng vi\u00ean t\u1ea1i Gitiho.com<\/p><p>- Ph\u1ee5 tr\u00e1ch m\u1ea3ng k\u1ebf to\u00e1n online<\/p><p><br><\/p><p><span style=\"font-weight: bold;\">* Kinh nghi\u1ec7m b\u1ea3n th\u00e2n:<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- X\u00e2y d\u1ef1ng m\u00f4 h\u00ecnh k\u1ebf to\u00e1n t\u00e0i ch\u00ednh v\u00e0 k\u1ebf to\u00e1n qu\u1ea3n tr\u1ecb cho nhi\u1ec1u doanh nghi\u1ec7p l\u1edbn nh\u01b0: C\u00f4ng ty CP Kim lo\u1ea1i t\u1ea5m Intech Vi\u1ec7t Nam, C\u00f4ng ty CP VICARE, C\u00f4ng ty CP c\u00e0 ph\u00ea TAD, C\u00f4ng ty CP C\u00f4ng ngh\u1ec7 y t\u1ebf XANDER, C\u00f4ng ty CP Ph<\/span>\u00e1t tri\u1ec3n DHT...<\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- T\u1eebng l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n t\u1ed5ng h\u1ee3p, k\u1ebf to\u00e1n thu\u1ebf, k\u1ebf to\u00e1n tr\u01b0\u1edfng trong c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh doanh nghi\u1ec7p: th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i, s\u1ea3n xu\u1ea5t, x\u00e2y l\u1eafp, d\u1ecbch v\u1ee5\u2026<\/span><\/p><p><span style=\"color: rgb(0, 0, 0);\">- C<\/span>\u00f3 tr\u00ean 8 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m l\u00e0m k\u1ebf to\u00e1n, quy\u1ebft to\u00e1n thu\u1ebf<\/p><p>- C\u00f3 tr\u00ean 4 n\u0103m kinh nghi\u1ec7m trong vi\u1ec7c d\u1ea1y k\u1ebf to\u00e1n th\u1ef1c h\u00e0nh.<br><br><\/p>","user_type":"","social_facebook":"","social_google":"","social_twitter":"","social_linkedin":"","cover_path":"","idvg_id":0,"facebook_id":0,"phone":"0989412656","become_teacher":1,"primary_wallet":60108173,"secondary_wallet":0,"wallet_type":"","wallet_payment":"","loyalty_point":0,"google_id":"104398144252840103895","github_id":null,"twitter_id":null,"linkedin_id":null,"bitbucket_id":null,"access_token_onedrive":"","system_status":"pending","account_seeding":0,"path_cv":null,"enable_unsubcribe":0,"clap":0,"view":1000,"roles":[{"id":3,"name":"User","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":3}},{"id":4,"name":"Teacher","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":4}},{"id":6,"name":"CourseManager","created_at":"2017-04-19 00:16:57","updated_at":"2017-04-19 00:16:57","pivot":{"user_id":4832,"role_id":6}}]}
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 17 Oct 2021

bạn kiểm tra lại giúp mình, mình mở thử vẫn xem dc mà

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai 11 Oct 2021

cô ơi nghiệp vụ 10 cô giúp em định khoản đc k ạ, phần phân bổ CCDC 1 lần với nhiều lần em chưa hiểu lắm ạNông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 12 Oct 2021

10. Ngày 12/1, phiếu xuất kho số 02, xuất dùng 2 bàn là hơi dùng cho sản xuất dưới phân xưởng đơn giá 9,000,000đ/chiếc. CCDC được phân bổ 1 năm

Với giá trị CCDC xuất dùng có phân bổ bạn hạch  toán vào tk 242

để phân bổ

Nợ 242 - có 153: giá trị nguyên giá chưa thuế 9tr

Và cuối mỗi tháng bạn hach toán giá trị phân bổ (với nguyên lý thì bạn tính luôn để lấy giá trị chứ k cần để cuối tháng như đi làm hay bên bài thực hành), dùng ở bộ phận nào bạn hạch toán vào tk chi phí bộ phận đó: Nợ 627 - có 242: (9tr/12 tháng/30 ngày ) X số ngày dùng trong tháng này là (31-12+1), tháng này dùng từ ngày 1 nên bạn lấy giá trị từ ngày 12 thôi

Những thang sau bạn phân bổ cả tháng nhé

ĐINH THU THẢO
ĐINH THU THẢO 11 Oct 2021

Dạ cô,trong bài này có bài hạch toán phần mua hàng 611 ko ạ vì tìm mà ko thấy

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11 Oct 2021

mình không hach toán 611 bạn ạ, Tk 611 "Mua hàng" chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, mà khóa học mình đang áp dụng phổ thông là theo kê khai thường xuyên nên khóa học k dùng tk này 

Lê Thị Kim Ngân
Lê Thị Kim Ngân 07 Oct 2021
cô có file pdf của phần lý thuyết không cho em xin với ạ.
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 08 Oct 2021

lý thuyết cở ở đầu khóa học đó bạn 

Hoàng Thanh Bình
Hoàng Thanh Bình 07 Oct 2021

cô ơi cô cho em hỏi nếu thanh lý một tài sản cô định thì mình có phải tính giá trị hao mòn lũy kế không ạ

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 08 Oct 2021

khi thanh lý, số chưa khấu hao bạn hạch toán vào chi phí rồi, và tài sản thanh lý rồi không còn tồn tại ở dn nữa thì không phải tính khấu hao bạn nhé

Hoàng Thanh Bình
Hoàng Thanh Bình 03 Oct 2021

cô ơi cô cho em hỏi chi phí bảo hiểm mua tài sản cố định hình thành từ quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động phúc lợi thì hạch toán thế nào ạ

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 04 Oct 2021

khi ban hạch toán chi phí  tài sản hay sửa chữa tài sản thì: Tài sản đó bạn dùng ở bộ phận nào mình hạch toán vào bộ phận đó, nên tài sản cty bạn đnag hạch toán tk chi phí nào thì bạn hạch toán tièn bảo hiểm các kiểu liên quan vào tài sản đó

Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi 03 Oct 2021
cô ơi cô duyệt em vào nhóm Facebook với ạ, tên tài khoản là Linh Chi
Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 04 Oct 2021

ok bạn

Phuong Le
Phuong Le 02 Oct 2021

Cô ơi, em thấy giời thiệu có 11 chương, nhưng em mới mở được đến chương 9. Không biết là do đâu ạ

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 03 Oct 2021

Đến theo số chương khóa học đếm thì cộng thêm chương đầu và chương bài tập nữa thành 11 bạn ạ, máy đếm nên nó cứ auto đếm đầu mục mà bạn @@@

Hoàng Thanh Bình
Hoàng Thanh Bình 24 Sep 2021

cô ơi cô cho em hỏi là những tài sản nào vừa tính hao mòn vừa phải trích khấu hao theo thông tư 45 năm 2018 ạ

Nông Thị Huệ
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 24 Sep 2021

Hao mòn/ khấu hao là 2 tên gọi cho 1 hàng động thôi, với TSCD thì sau khi bạn khai báo tăng, bạn lập khấu hao rồi hạch toán khấu hao như bài mình hdan là dc

Chuyên gia đồng hành cùng bạn

Nông Thị Huệ
Giảng viên
Nông Thị Huệ
Giảng viên
Khóa học: 4    |    Học viên: 76,931
4.8 (258 đánh giá)

*Nơi công tác hiện tại:

- Hiện đang làm giảng viên tại Gitiho.com

- Phụ trách mảng kế toán online


* Kinh nghiệm bản thân:

- Xây dựng mô hình kế toán tài chính và kế toán quản trị cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty CP Kim loại tấm Intech Việt Nam, Công ty CP VICARE, Công ty CP cà phê TAD, Công ty CP Công nghệ y tế XANDER, Công ty CP Phát triển DHT...

- Từng làm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng trong các mô hình doanh nghiệp: thương mại, sản xuất, xây lắp, dịch vụ…

- Có trên 8 năm kinh nghiệm làm kế toán, quyết toán thuế

- Có trên 4 năm kinh nghiệm trong việc dạy kế toán thực hành.

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 40%

Sử dụng mã giảm giá hoặc voucher của bạn

Đăng nhập

299,000đ

500,000đ
Thời gian ưu đãi chỉ còn:
  • 00 Ngày
  • 00 Giờ
  • 00 Phút
  • 00 Giây
Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký

Câu hỏi thường gặp

Học online có hiệu quả không?
Nội dung các chương trình học của Gitiho bám sát thực tế, có nhiều bài tập thực hành, giảng viên giải thích chi tiết rõ ràng.
Các khóa học không đơn thuần chỉ dạy sử dụng công cụ mà mục tiêu đưa ra định hướng phát triển khả năng tư duy sử dụng để học xong ứng dụng được linh hoạt vào công việc.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên sẽ hỗ trợ bạn ạ
Học Online tức là bạn có thể học bất cứ lúc nào bạn muốn và bạn có thể làm chủ không gian, thời gian học của mình. Bạn cũng có thể học trên điện thoại hay các thiết bị di động đó bạn.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ được cấp 1 tài khoản học tập online trên web học tập, tài khoản này có giá trị sử dụng trọn đời.
Trong tài khoản có sẵn video, tài liệu tham khảo, bài tập thực hành dưới dạng file mềm, bạn có thể tải về để lưu trữ.
Bạn sẽ học qua các video bài giảng quay sẵn với hệ thống kiến thức chi tiết từ căn bản, giao diện học tập thuận tiện, dễ học. Giảng viên sẽ vừa giảng lý thuyết vừa thực hành chi tiết các thao tác hướng dẫn bạn.
Trong quá trình học và vận dụng, có gì vướng mắc, bạn để lại câu hỏi trong kênh thảo luận để tương tác hỏi đáp với giảng viên, giảng viên hỗ trợ nhiệt tình 24/7
Đối với mọi khóa học trên Gitiho, bạn chỉ cần thanh toán một lần và được quyền sở hữu bài học mãi mãi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể xem lại bài học bất cứ lúc nào bạn muốn.

Gia tăng hiệu quả làm việc tại tổ
chức của bạn

Với các chương trình phát triển kỹ năng trực đạt chuẩn: Thực tế, Có tính
ứng dụng cao, Nội dung update hàng tháng, Chăm sóc trả lời câu hỏi
trong 24 giờ.

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Hơn 50 doanh nghiệp đã đăng ký cho nhân sự của họ

Nguyễn Xuân Nam vừa đăng ký
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội