263 Khóa học

Danh mục

Kỹ năng quản lý Thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý Thời gian hiệu quả
0 (0 đánh giá)

399,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Toeic All In One
Toeic All In One
0 (0 đánh giá)

799,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Làm chủ Python trong 4 tuần
Làm chủ Python trong 4 tuần
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
MixEducation- Phân tích kinh doanh cùng Pivot table nâng cao
Mới xuất bản
MOS Word 2016
MOS Word 2016
0 (0 đánh giá)

499,000đ

699,000đ

Mới xuất bản
Tuyệt đỉnh hiệu ứng Morph trong Powerpoint
Tuyệt đỉnh hiệu ứng Morph trong Powerpoint
0 (0 đánh giá)

499,000đ

900,000đ

Mới xuất bản
Khóa học: Lập Mô hình Tài Chính (thực hành trên Excel)
Mới xuất bản
MixEducation - Làm quen với Pivot Table Cơ Bản qua ví dụ thực tế
Mới xuất bản
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - WRITING
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - WRITING
0 (0 đánh giá)

699,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Tiếng Trung du lịch
Tiếng Trung du lịch
0 (0 đánh giá)

599,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - SPEAKING
IELTS FIGHTER TARGET 6.5 - SPEAKING
0 (0 đánh giá)

699,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Khóa học: IELTS HACKER SPEAKING
Khóa học: IELTS HACKER SPEAKING
0 (0 đánh giá)

799,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Làm chủ Capcut - Sát thủ tạo video ngắn
Làm chủ Capcut - Sát thủ tạo video ngắn
0 (0 đánh giá)

499,000đ

800,000đ

Mới xuất bản
Thuật bán hàng
Thuật bán hàng
0 (0 đánh giá)

799,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội