420 khóa học

Giá khóa học

Danh mục

MS Excel: Biểu đồ cơ bản để trực quan dữ liệu
Mới xuất bản
MS Word: Các chức năng nâng cao
MS Word: Các chức năng nâng cao
0 (0 đánh giá)

199,000đ

399,000đ

Mới xuất bản
MS Word: Cấu trúc và soạn thảo văn bản
MS Word: Cấu trúc và soạn thảo văn bản
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Kế toán tiền mặt, Tài sản
Kế toán tiền mặt, Tài sản
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Khóa học: Chiến lược Marketing Dịch vụ hoàn hảo
Mới xuất bản
Xây dựng ứng dụng React Redux
Xây dựng ứng dụng React Redux
0 (0 đánh giá)

799,000đ

999,000đ

Mới xuất bản
Thuế Giá trị gia tăng
Thuế Giá trị gia tăng
0 (0 đánh giá)

109,000đ

199,000đ

Mới xuất bản
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế thu nhập cá nhân
0 (0 đánh giá)

109,000đ

199,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
0 (0 đánh giá)

399,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Quản trị tài chính cho Startup
Quản trị tài chính cho Startup
0 (0 đánh giá)

499,000đ

700,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
Kỹ năng lắng nghe và đặt câu hỏi
0 (0 đánh giá)

499,000đ

600,000đ

Mới xuất bản
Khoá học kỹ năng Giao tiếp
Khoá học kỹ năng Giao tiếp
0 (0 đánh giá)

399,000đ

899,000đ

Mới xuất bản
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Khóa 1
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật - Khóa 1
0 (0 đánh giá)

399,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
MS Excel: Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp dữ liệu
MS Excel: Tìm kiếm, Lọc và Sắp xếp dữ liệu
0 (0 đánh giá)

109,000đ

399,000đ

Mới xuất bản
Học Python căn bản thông qua lập trình 1 game
Học Python căn bản thông qua lập trình 1 game
0 (0 đánh giá)

399,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
SPIN - Bán hàng bằng cách đặt câu hỏi
SPIN - Bán hàng bằng cách đặt câu hỏi
0 (0 đánh giá)

109,000đ

299,000đ

Mới xuất bản
Branding Foundation - Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp
Mới xuất bản
Kỹ năng Phản hồi tích cực
Kỹ năng Phản hồi tích cực
0 (0 đánh giá)

499,000đ

799,000đ

Mới xuất bản
Kỹ năng làm việc với người trái tính
Kỹ năng làm việc với người trái tính
0 (0 đánh giá)

499,000đ

599,000đ

Mới xuất bản
Trở thành người cộng sự tuyệt vời
Trở thành người cộng sự tuyệt vời
0 (0 đánh giá)

299,000đ

499,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội