13 Khóa học
PY01 - Phân tích dữ liệu với lập trình Python From Zero to Hero
1,169 học viên
SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL
SQLG01 - Truy vấn dữ liệu với SQL
4.56 (9 đánh giá)

499,000đ

1,499,000đ

901 học viên
Google Data Studio cho người mới bắt đầu
Google Data Studio cho người mới bắt đầu
4 (6 đánh giá)

699,000đ

1,499,000đ

523 học viên
BCG01 - Xây dựng Hệ thống Báo cáo Quản trị bằng Excel
476 học viên
R01-Thống kê, phân tích dữ liệu và lập mô hình với R
Mới xuất bản
MixEducation- Phân tích kinh doanh cùng Pivot table nâng cao
Mới xuất bản
Thành thạo SQL cho Phân tích dữ liệu
Thành thạo SQL cho Phân tích dữ liệu
0 (0 đánh giá)

499,000đ

899,000đ

Mới xuất bản
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội